Sms-beskeder på dit håndsæt

Administratoren kan gøre det muligt at sende og modtage sms'er fra kolleger i systemet. Du kan muligvis også sende sms'er til personer uden for systemet. Administratoren skal angive eventuelle begrænsninger i forhold til sms'er.

Du kan se en oversigt over dine sms-beskeder, og du kan angive nogle meddelelsesparametre efter dine behov.

Send en sms-besked

Du kan sende en meddelelse på op til 160 tegn.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Meddelelser > Kladder.

3

Tryk på Ny.

4

Brug tastaturet til at indtaste din meddelelse. Længden af din meddelelse vises i det nederste højre hjørne af skærmbilledet.

5

(valgfri) Hvis du har brug for specialtegn, der ikke er på tastaturet, skal du trykke på Symbol og vælge det ønskede symbol.

6

(valgfri) Tryk på Ryd for at slette det sidste tegn i din meddelelse.

7

Tryk på Send.

8

Vælg meddelelsesprioriteten fra disse indstillinger:

 • Normal: Meddelelsen sendes i standardtilstanden.
 • Haster: Meddelelsen sendes som vigtig. Modtageren ser et ikon med et udråbstegn på meddelelsen på skærmbilledet for Indbakke. Du kan se ikonet med et udråbstegn på meddelelsen på skærmbilledet for Sendte meddelelser. Meddelelser, der sendes som vigtige vises øverst på listen.
9

Vælg modtageren af meddelelsen med en af disse indstillinger:

 • Kontakter: Når du vælger denne indstilling, vises din liste over lokale kontakter, og du kan vælge en kontakt.
 • Indtast nummeret: Når du vælger denne indstilling, kan du angive et telefonnummer på det næste skærmbillede.
 • Central telefonbog: Når du vælger denne indstilling, vises den centrale telefonbog, og du kan vælge en kontakt.

Du skal bruge det fulde telefonnummer til sms-beskeder. Hvis kontakten f.eks. har et internt lokalnummer 8902 og et eksternt nummer på +2345678902, skal du bruge +2345678902.

10

Tryk på Send.

11

Tryk på OK.

Besvar straks en sms

Når du modtager en sms, kan du besvare den hurtigt fra sms-skærmbilledet. Du kan også besvare senere fra sms-oversigten.

1

Tryk på Besvar.

2

Brug tastaturet til at indtaste din meddelelse. Længden af din meddelelse vises i det nederste højre hjørne af skærmen

3

(valgfri) Hvis du har brug for specialtegn, der ikke er på tastaturet, skal du trykke på Symbol og vælge det ønskede symbol.

4

(valgfri) Tryk på Ryd for at slette det sidste tegn i din meddelelse.

5

Tryk på Send.

6

Vælg meddelelsesprioriteten fra disse indstillinger:

 • Normal: Meddelelsen sendes i standardtilstanden.
 • Haster: Meddelelsen sendes som vigtig. Modtageren ser et ikon med et udråbstegn på meddelelsen på skærmbilledet for Indbakke. Du kan se ikonet med et udråbstegn på meddelelsen på skærmbilledet for Sendte meddelelser. Meddelelser, der sendes som vigtige vises øverst på listen.
7

Tryk på Send.

8

Tryk på OK.

Føj sms-afsender til dine lokale kontakter

Når du modtager en sms, kan du føje personen til dine lokale kontakter fra sms-skærmbilledet. Du kan også tilføje personen senere fra sms-oversigten.

Inden du begynder

Du skal have vist en sms.

1

Tryk på Mere.

2

Vælg Gem som kontakt.

3

Tryk på Vælg.

4

Angiv navnet med tastaturet, og tryk på Gem.

5

Markér en telefonnummerpost (arbejde, mobil, privat eller andet), og tryk på Tilføj.

6

Tryk på Gem at gemme kontaktnummeret.

7

Tryk på Gem at gemme den nye kontakt.

Føj en sms-afsenderen til en lokal kontakt

Når du modtager en sms, kan du føje oplysninger om personen til en eksisterende lokal kontakt fra sms-skærmbilledet. Du kan også tilføje oplysningerne senere fra sms-oversigten.

Inden du begynder

Du skal have vist en sms.

1

Tryk på Mere.

2

Vælg Føj til kontakter.

3

Tryk på Tilføj.

4

Markér en telefonnummerpost (arbejde, mobil, privat eller andet), og tryk på Tilføj.

5

Tryk på Gem at gemme kontaktnummeret.

6

Tryk på Ja.

Videresend en sms

Når du modtager en sms, kan du hurtigt videresende den fra sms-skærmbilledet.

Inden du begynder

Du skal have vist en sms.

1

Tryk på Mere.

2

Vælg Viderestil.

3

Brug tastaturet til at indtaste din meddelelse. Længden af din meddelelse vises i det nederste højre hjørne af skærmbilledet.

4

(valgfri) Hvis du har brug for specialtegn, der ikke er på tastaturet, skal du trykke på Symbol og vælge det ønskede symbol.

5

(valgfri) Tryk på Ryd for at slette det sidste tegn i din meddelelse.

6

Tryk på Send.

7

Vælg meddelelsesprioriteten fra disse indstillinger:

 • Normal: Meddelelsen sendes i standardtilstanden.
 • Haster: Meddelelsen sendes som vigtig. Modtageren ser et ikon med et udråbstegn på meddelelsen på skærmbilledet for Indbakke. Du kan se ikonet med et udråbstegn på meddelelsen på skærmbilledet for Sendte meddelelser. Meddelelser, der sendes som vigtige vises øverst på listen.
8

Vælg modtageren af meddelelsen med en af disse indstillinger:

 • Kontakter: Når du vælger denne indstilling, vises din liste over lokale kontakter, og du kan vælge en kontakt.
 • Indtast nummeret: Når du vælger denne indstilling, kan du angive et telefonnummer på det næste skærmbillede.
 • Central telefonbog: Når du vælger denne indstilling, vises den centrale telefonbog, og du kan vælge en kontakt.

Du skal bruge det fulde telefonnummer til sms-beskeder. Hvis kontakten f.eks. har et internt lokalnummer 8902 og et eksternt nummer på +2345678902, skal du bruge +2345678902.

9

Tryk på Send.

10

Tryk på OK.

Slet en sms med det samme

Du kan slette en sms-besked, når du har læst den.

Inden du begynder

Du skal have vist en sms.

1

Tryk på Mere.

2

Vælg Slet meddelelse.

3

Tryk på Ja.

Slet alle sms'er

Du kan slette alle modtagne sms'er, når du har læst meddelelsen. Meddelelser i din sms-indbakke slettes.

Inden du begynder

Du skal have vist en sms.

1

Tryk på Mere.

2

Vælg Slet alle meddelelser.

3

Tryk på Ja.

Vis din sms-oversigt

Meddelelserne vises på forskellige lister: Indbakke, Kladder, Sendte meddelelser. Når du åbner Meddelelser, vises Indbakke.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Meddelelser .

3

Tryk på højre del af navigationsringen for at få adgang til det næste skærmbillede.

Besvar en sms fra din tekstoversigt

Du kan besvare en sms senere fra sms-oversigten.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Meddelelser .

3

Markér meddelelsen.

4

Tryk på Besvar.

5

Brug tastaturet til at indtaste din meddelelse. Længden af din meddelelse vises i det nederste højre hjørne af skærmen

6

(valgfri) Hvis du har brug for specialtegn, der ikke er på tastaturet, skal du trykke på Symbol og vælge det ønskede symbol.

7

(valgfri) Tryk på Ryd for at slette det sidste tegn i din meddelelse.

8

Tryk på Send.

9

Vælg meddelelsesprioriteten fra disse indstillinger:

 • Normal: Meddelelsen sendes i standardtilstanden.
 • Haster: Meddelelsen sendes som vigtig. Modtageren ser et ikon med et udråbstegn på meddelelsen på skærmbilledet for Indbakke. Du kan se ikonet med et udråbstegn på meddelelsen på skærmbilledet for Sendte meddelelser. Meddelelser, der sendes som vigtige vises øverst på listen.
10

Tryk på Send.

11

Tryk på OK.

Slet en sms fra sms-oversigten

Du kan slette en sms i sms-oversigten i mappen Indbakke, Kladder eller Sendte meddelelser.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Meddelelser .

3

Tryk til højre del af navigationsringen for at vise den relevante mappe.

4

Tryk på Mere.

5

Vælg Slet meddelelse.

6

Tryk på Ja.

Slet alle sms'err fra sms-oversigten

Du kan slette alle sms'er i tekstoversigten i mappen Indbakke, Kladder eller Sendte meddelelser.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Meddelelser .

3

Tryk til højre del af navigationsringen for at vise den relevante mappe.

4

Tryk på Mere.

5

Vælg Slet alle meddelelser.

6

Tryk på Ja.

Sådan konfigurerer du sms-indstillinger

Du kan konfigurere håndsættet til disse handlinger:

 • Overskriv gamle meddelelser, når sms-oversigten når grænsen. Du kan beholde op til 250 meddelelser. Hvis du ikke giver håndsættet mulighed for at overskrive gamle meddelelser, skal du manuelt slette meddelelser, når sms-oversigten er fuld.

 • Gem de meddelelser, du sender, i sms-oversigten. Som standard gemmes dine meddelelser i sms-oversigten.

 • Angiv, hvordan en ny meddelelse vises, når håndsættet er inaktivt. Når du modtager en ny meddelelse, kan du indstille håndsættet til følgende:

  • Vis kun, at du har en ny meddelelse.

  • Vis straks hele meddelelsen. Dette er standardindstillingen.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Meddelelser > Indstillinger.

3

Vælg Overskriv gamle, og tryk på Til eller Fra. Dette felt er som standard indstillet til Fra.

4

Vælg Sendte meddelelser, og tryk på Til eller Fra. Dette felt er som standard indstillet til Til.

5

Vælg Vis, og tryk på Til eller Fra. Dette felt er som standard indstillet til Til.