Textové správy na slúchadle

Správca môže v systéme povoliť posielanie a prijímanie textových správ od vašich spolupracovníkov. Takisto môže povoliť posielanie textových správ ľuďom mimo systému. Váš správca vás oboznámi s obmedzeniami textových správ.

Môžete zobraziť históriu textových správ a niektoré parametre posielania správ môžete nastaviť podľa svojich požiadaviek.

Poslanie textovej správy

Maximálna dĺžka správy, ktorú môžete poslať, je 160 znakov.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Správy .

3

 • Slúchadlo 6825: Vyberte si správy .
 • Slúchadlo 6823: Vyberte možnosť Správy .
4

Stlačením tlačidla vpravo na navigačnom kruhovom ovládači prejdete na obrazovku Koncepty.

5

Stlačte tlačidlo Nové.

6

Napíšte správu pomocou klávesnice. Dĺžka správy sa zobrazuje v pravom dolnom rohu obrazovky.

7

(Voliteľné) Ak potrebujete špeciálne symboly, ktoré nie sú na klávesnici, stlačte tlačidlo Symbol a vyberte požadovaný symbol.

8

(Voliteľné) Ak potrebujete špeciálne symboly, ktoré nie sú na klávesnici, stlačte tlačidlo Symbol alebo stredové tlačidlo a vyberte požadovaný symbol.

9

(Voliteľné) Stlačením tlačidla Vymazať odstránite posledný znak správy.

10

(Voliteľné) Stlačte tlačidlo Vymazať alebo pravým kontextovým tlačidlom na odstránenie posledného znaku správy.

11

Stlačte tlačidlo Odoslať.

12

Vyberte prioritu správy z týchto možností:

 • Normálna: správa sa odošle v predvolenom režime.
 • Urgentná: správa sa odošle ako naliehavá. Pri správe na obrazovke Prij. správy sa príjemcovi zobrazí ikona s výkričníkom. Ikona s výkričníkom sa zobrazí aj pri správe vo vašom priečinku Odoslané správy. Správy odoslané ako naliehavé sa zobrazia na začiatku zoznamu.
13

Niektorým z nasledujúcich spôsobov vyberte príjemcu správy:

 • Kontakty: Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa lokálny zoznam kontaktov, v ktorom môžete vybrať kontakt.
 • Zadať číslo: Keď vyberiete túto možnosť, na ďalšej obrazovke budete môcť zadať telefónne číslo.
 • Centrálny adresár: Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa centrálny telefónny adresár, v ktorom môžete vybrať kontakt.

Pri textových správach je potrebné zadať celé telefónne číslo. Napríklad, ak má váš kontakt internú linku 8902 a externé číslo +2345678902, je potrebné zadať +2345678902.

14

Stlačte tlačidlo Odoslať.

15

Stlačte tlačidlo OK.

Okamžitá odpoveď na textovú správu

Keď dostanete textovú správu, môžete na ňu rýchlo odpovedať z obrazovky textovej správy. Môžete na ňu odpovedať aj neskôr z histórie textových správ.

1

Stlačte tlačidlo Odpovedať.

2

Napíšte správu pomocou klávesnice. Dĺžka správy sa zobrazuje v pravom dolnom rohu obrazovky

3

(Voliteľné) Ak potrebujete špeciálne symboly, ktoré nie sú na klávesnici, stlačte tlačidlo Symbol a vyberte požadovaný symbol.

4

(Voliteľné) Ak potrebujete špeciálne symboly, ktoré sa nenachádzajú na klávesnici, stlačte tlačidlo Symbol alebo stredové tlačidlo a vyberte požadovaný symbol.

5

(Voliteľné) Stlačením tlačidla Vymazať odstránite posledný znak správy.

6

(Voliteľné) Stlačte tlačidlo Vymazať alebo pravým kontextovým tlačidlom na odstránenie posledného znaku správy.

7

Stlačte tlačidlo Odoslať.

8

Vyberte prioritu správy z týchto možností:

 • Normálna: správa sa odošle v predvolenom režime.
 • Urgentná: správa sa odošle ako naliehavá. Pri správe na obrazovke Prij. správy sa príjemcovi zobrazí ikona s výkričníkom. Ikona s výkričníkom sa zobrazí aj pri správe vo vašom priečinku Odoslané správy. Správy odoslané ako naliehavé sa zobrazia na začiatku zoznamu.
9

Stlačte tlačidlo Odoslať.

10

Stlačte tlačidlo OK.

Pridanie odosielateľa textovej správy medzi lokálne kontakty

Keď dostanete textovú správu, jej odosielateľa môžete pridať do svojho zoznamu lokálnych kontaktov z obrazovky textovej správy. Odosielateľa môžete pridať aj neskôr z histórie textových správ.

Skôr než začnete

Musí byť zobrazená textová správa.

1

Stlačte tlačidlo Viac.

2

Vyberte možnosť Uložiť ako kontakt.

3

Vyberte položku Vybrať.

4

Zadajte meno pomocou klávesnice a stlačte tlačidlo Uložiť.

5

Zvýraznite položku telefónneho čísla (Práca, Mobil, Domov alebo Iné) a stlačte tlačidlo Pridať.

6

Stlačením tlačidla Uložiť uložte číslo kontaktu.

7

Stlačením tlačidla Uložiť uložte nový kontakt.

Pripojenie odosielateľa textovej správy k lokálnemu kontaktu

Keď dostanete textovú správu, informácie o odosielateľovi môžete pripojiť k existujúcemu kontaktu z obrazovky textovej správy. Informácie môžete pripojiť aj neskôr z histórie textových správ (pozrite si časť Zobrazenie histórie textových správ).

Skôr než začnete

Musí byť zobrazená textová správa.

1

Stlačte tlačidlo Viac.

2

Vyberte položku Pripojiť ku kontaktu.

3

Stlačte tlačidlo Pripojiť.

4

Zvýraznite položku telefónneho čísla (Práca, Mobil, Domov alebo Iné) a stlačte tlačidlo Pripojiť.

5

Stlačením tlačidla Uložiť uložte číslo kontaktu.

6

Stlačte tlačidlo Áno.

Preposlanie textovej správy

Keď dostanete textovú správu, môžete ju rýchlo preposlať z obrazovky textovej správy.

Skôr než začnete

Musí byť zobrazená textová správa.

1

Stlačte tlačidlo Viac.

2

Vyberte položku Preposlať.

3

Napíšte správu pomocou klávesnice. Dĺžka správy sa zobrazuje v pravom dolnom rohu obrazovky.

4

(Voliteľné) Ak potrebujete špeciálne symboly, ktoré nie sú na klávesnici, stlačte tlačidlo Symbol a vyberte požadovaný symbol.

5

(Voliteľné) Ak potrebujete špeciálne symboly, ktoré sa nenachádzajú na klávesnici, stlačte tlačidlo Symbol alebo stredové tlačidlo a vyberte požadovaný symbol.

6

(Voliteľné) Stlačením tlačidla Vymazať odstránite posledný znak správy.

7

(Voliteľné) Stlačte tlačidlo Vymazať alebo pravým kontextovým tlačidlom na odstránenie posledného znaku správy.

8

Stlačte tlačidlo Odoslať.

9

Vyberte prioritu správy z týchto možností:

 • Normálna: správa sa odošle v predvolenom režime.
 • Urgentná: správa sa odošle ako naliehavá. Pri správe na obrazovke Prij. správy sa príjemcovi zobrazí ikona s výkričníkom. Ikona s výkričníkom sa zobrazí aj pri správe vo vašom priečinku Odoslané správy. Správy odoslané ako naliehavé sa zobrazia na začiatku zoznamu.
10

Niektorým z nasledujúcich spôsobov vyberte príjemcu správy:

 • Kontakty: Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa lokálny zoznam kontaktov, v ktorom môžete vybrať kontakt.
 • Zadať číslo: Keď vyberiete túto možnosť, na ďalšej obrazovke budete môcť zadať telefónne číslo.
 • Centrálny adresár: Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa centrálny telefónny adresár, v ktorom môžete vybrať kontakt.

Pri textových správach je potrebné zadať celé telefónne číslo. Napríklad, ak má váš kontakt internú linku 8902 a externé číslo +2345678902, je potrebné zadať +2345678902.

11

Stlačte tlačidlo Odoslať.

12

Stlačte tlačidlo OK.

Okamžité odstránenie textovej správy

Po prečítaní textovej správy ju môžete odstrániť.

Skôr než začnete

Musí byť zobrazená textová správa.

1

Stlačte tlačidlo Viac.

2

Vyberte položku Odstrániť správu.

3

Stlačte tlačidlo Áno.

Odstránenie všetkých textových správ

Po prečítaní správy môžete odstrániť všetky prijaté textové správy. Odstránia sa správy z priečinka prijatých textových správ.

Skôr než začnete

Musí byť zobrazená textová správa.

1

Stlačte tlačidlo Viac.

2

Vyberte položku Odstrániť všetky správy.

3

Stlačte tlačidlo Áno.

Zobrazenie histórie textových správ

História textových správ môže obsahovať maximálne 250 správ. Ak máte viac správ, pomocou poľa Prepísať staré správy môžete určiť, či má telefón prepísať staré správy. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Konfigurácia nastavenia textových správ.

Správy sú k dispozícii v rozličných zoznamoch: Prij. správy, Koncepty a Odoslané správy. Keď otvoríte ponuku Správy, zobrazí sa priečinok Prij. správy.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Správy .

3

 • Slúchadlo 6825: Vyberte službu správ .
 • Slúchadlo 6823: Vyberte službu správ .
4

Stlačením tlačidla vpravo na navigačnom kruhovom ovládači prejdete na ďalšiu obrazovku.

Odpoveď na textovú správu z histórie textových správ

Môžete neskôr odpovedať na textovú správu z histórie textových správ.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Správy .

3

 • Slúchadlo 6825: Vyberte službu správ
 • Slúchadlo 6823: Vyberte službu správ .
4

Zvýraznite správu.

5

Stlačte tlačidlo Odpovedať.

6

Napíšte správu pomocou klávesnice. Dĺžka správy sa zobrazuje v pravom dolnom rohu obrazovky

7

(Voliteľné) Ak potrebujete špeciálne symboly, ktoré nie sú na klávesnici, stlačte tlačidlo Symbol a vyberte požadovaný symbol.

8

(Voliteľné) Ak potrebujete špeciálne symboly, ktoré sa nenachádzajú na klávesnici, stlačte tlačidlo Symbol alebo stredové tlačidlo a vyberte požadovaný symbol.

9

(Voliteľné) Stlačením tlačidla Vymazať odstránite posledný znak správy.

10

(Voliteľné) Stlačte tlačidlo Vymazať alebo pravým kontextovým tlačidlom na odstránenie posledného znaku správy.

11

Stlačte tlačidlo Odoslať.

12

Vyberte prioritu správy z týchto možností:

 • Normálna: správa sa odošle v predvolenom režime.
 • Urgentná: správa sa odošle ako naliehavá. Pri správe na obrazovke Prij. správy sa príjemcovi zobrazí ikona s výkričníkom. Ikona s výkričníkom sa zobrazí aj pri správe vo vašom priečinku Odoslané správy. Správy odoslané ako naliehavé sa zobrazia na začiatku zoznamu.
13

Stlačte tlačidlo Odoslať.

14

Stlačte tlačidlo OK.

Odstránenie textovej správy z histórie textových správ

Môžete odstrániť textovú správu z histórie textových správ v priečinku Prij. správy, Koncepty alebo Odoslané správy.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Správy .

3

 • Slúchadlo 6825: Vyberte službu správ .
 • Slúchadlo 6823: Vyberte službu správ .
4

Stlačením tlačidla vpravo na navigačnom kruhovom ovládači zobrazte príslušný priečinok.

5

Stlačte tlačidlo Viac.

6

Vyberte položku Odstrániť správu.

7

Stlačte tlačidlo Áno.

Odstránenie všetkých textových správ z histórie textových správ

Môžete odstrániť všetky textové správy z histórie textových správ v priečinku Prij. správy, Koncepty alebo Odoslané správy.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Správy .

3

 • Slúchadlo 6825: Vyberte službu správ .
 • Slúchadlo 6823: Vyberte službu správ .
4

Stlačením tlačidla vpravo na navigačnom kruhovom ovládači zobrazte príslušný priečinok.

5

Stlačte tlačidlo Viac.

6

Vyberte položku Odstrániť všetky správy.

7

Stlačte tlačidlo Áno.

Konfigurácia nastavení textových správ

V telefóne môžete nastaviť nasledujúce úkony:

 • Prepísanie starých správ, keď sa dosiahne limit histórie textových správ. Môžete uchovávať maximálne 250 správ. Ak v telefóne nepovolíte prepísanie starých správ a história textových správ sa zaplní, budete musieť manuálne odstrániť správy.

 • Uloženie správ, ktoré odošlete, do histórie textových správ. Predvolene sa vaše odoslané správy ukladajú do histórie textových správ.

 • Nastavenie spôsobu zobrazenia novej správy, keď je telefón nečinný. Telefón môžete nastaviť tak, aby pri prijatí novej správy:

  • iba zobrazil informáciu, že ste dostali novú správu,

  • okamžite zobrazil celú správu. Toto je predvolené nastavenie.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Správy > Nastavenia.

3

 • Slúchadlo 6825: Vyberte službu správ > Nastavenia.
 • Slúchadlo 6823: Vyberte službu správ > Nastavenia.
4

Vyberte položku Prepísať staré a potom stlačte tlačidlo Zapnuté alebo Vypnuté. Toto pole je predvolene nastavené na hodnotu Vypnuté.

5

Vyberte položku Odoslané správy a potom stlačte tlačidlo Zapnuté alebo Vypnuté. Toto pole je predvolene nastavené na hodnotu Zapnuté.

6

Vyberte položku Zobraziť a stlačte tlačidlo Zapnuté alebo Vypnuté. Toto pole je predvolene nastavené na hodnotu Zapnuté.