הודעות טקסט בשפופרת

מנהל המערכת שלך עשוי לאפשר לך לשלוח ולקבל הודעות טקסט מעמיתים לעבודה במערכת. ייתכן שתוכל גם לשלוח הודעות טקסט לאנשים מחוץ למערכת. מנהל המערכת אמור להסביר לך מהם האילוצים של הודעות הטקסט.

באפשרותך להציג את ההיסטוריה של הודעות הטקסט שלך ולהגדיר כמה פרמטרים להעברת הודעות בהתאם לצרכיך.

שליחת הודעת טקסט

באפשרותך לשלוח הודעה בת עד 160 תווים.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר העברת הודעות .

3

 • שפופרת 6825: בחר העברת הודעות .
 • שפופרת 6823: בחר העברת הודעות .
4

לחץ ימינה על טבעת הניווט כדי להציג את המסך טיוטות .

5

לחץ על חדש.

6

השתמש בלוח המקשים כדי להקליד את ההודעה. אורך ההודעה מוצג בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

7

(אופציונלי) אם אתה זקוק לסמלים מיוחדים שאינם נמצאים בלוח המקשים, לחץ על סמל ובחר את הסמל הדרוש.

8

(אופציונלי) אם דרושים לך סמלים מיוחדים שאינם מופיעים בלוח המקשים, הקש על סמל או על מקש הבחירה המרכזי ובחר את הסמל הדרוש.

9

(אופציונלי) הקש Clear כדי למחוק את התו האחרון של ההודעה.

10

(אופציונלי) לחץ על Clear או על מקש הבחירה הימני כדי למחוק את התו האחרון של ההודעה.

11

לחץ על שלח.

12

בחר את עדיפות ההודעה מבין האפשרויות הבאות:

 • רגיל: ההודעה נשלחת במצב ברירת מחדל.
 • דחוף: ההודעה נשלחת כדחופה. הנמען רואה סמל עם סימן קריאה על ההודעה במסך תיבת הדואר הנכנס שלו . תראה את הסמל עם סימן קריאה על ההודעה במסך הודעות שנשלחו. הודעות שנשלחו כהודעות דחופות מוצגות בראש הרשימה.
13

בחר נמען הודעה עם אחת מהאפשרויות הבאות:

 • אנשי קשר: בעת בחירה באפשרות זו, רשימת אנשי הקשר המקומית שלך מוצגת ובאפשרותך לבחור איש קשר.
 • הזן מספר: בעת בחירה באפשרות זו, תזין מספר טלפון במסך הבא.
 • ספרייה מרכזית: כאשר תבחר באפשרות זו, ספריית הטלפון המרכזית תוצג ותוכל לבחור איש קשר.

יש להשתמש במספר הטלפון המלא להודעות טקסט. לדוגמה, אם לאיש הקשר שלך יש שלוחה פנימית 8902 ומספר חיצוני של +2345678902, עליך להשתמש ב- +2345678902.

14

לחץ על שלח.

15

לחץ על אישור.

מענה מיידי להודעת טקסט

כאשר תקבל הודעת טקסט, תוכל להשיב לה במהירות ממסך הודעת הטקסט. תוכל גם להשיב מאוחר יותר מתוך היסטוריית הודעות הטקסט.

1

לחץ על Rep.

2

השתמש בלוח המקשים כדי להקליד את ההודעה. אורך ההודעה מוצג בפינה השמאלית התחתונה של המסך

3

(אופציונלי) אם דרושים לך סמלים מיוחדים שאינם מופיעים בלוח המקשים, לחץ על סמל ובחר את הסמל הדרוש לך.

4

(אופציונלי) אם דרושים לך סמלים מיוחדים שאינם מופיעים בלוח המקשים, הקש על סמל או על מקש הבחירה המרכזי ובחר את הסמל הדרוש.

5

(אופציונלי) הקש Clear כדי למחוק את התו האחרון של ההודעה.

6

(אופציונלי) לחץ על Clear או על מקש הבחירה הימני כדי למחוק את התו האחרון של ההודעה.

7

לחץ על שלח.

8

בחר את עדיפות ההודעה מבין האפשרויות הבאות:

 • רגיל: ההודעה נשלחת במצב ברירת מחדל.
 • דחוף: ההודעה נשלחת כדחופה. הנמען רואה סמל עם סימן קריאה על ההודעה במסך תיבת הדואר הנכנס שלו . תראה את הסמל עם סימן קריאה על ההודעה במסך הודעות שנשלחו. הודעות שנשלחו כהודעות דחופות מוצגות בראש הרשימה.
9

לחץ על שלח.

10

לחץ על אישור.

הוספת שולח הודעת טקסט לאנשי הקשר המקומיים

בעת קבלת הודעת טקסט, באפשרותך להוסיף את האדם לרשימת אנשי הקשר המקומית שלך ממסך הודעת הטקסט. תוכל גם להוסיף את האדם מאוחר יותר מתוך היסטוריית הודעות הטקסט.

לפני שאתה מתחיל

עליך להציג הודעת טקסט.

1

לחץ עוד .

2

בחר שמור כאיש קשר.

3

לחץ על בחר.

4

הזן את השם באמצעות לוח המקשים ולחץ על שמור.

5

סמן הזנת מספר טלפון (עבודה, נייד, בית או אחר) ולחץ על הוסף.

6

לחץ על שמור כדי לשמור את מספר איש הקשר.

7

לחץ על שמור כדי לשמור את איש הקשר החדש.

צירוף שולח הודעת טקסט לאיש קשר מקומי

בעת קבלת הודעת טקסט, באפשרותך לצרף מידע אודות האדם לאיש קשר מקומי קיים ממסך הודעת הטקסט. באפשרותך גם לצרף את המידע מאוחר יותר מהיסטוריית הודעות הטקסט (ראה הצגת היסטוריית הודעות הטקסט שלך).

לפני שאתה מתחיל

עליך להציג הודעת טקסט.

1

לחץ עוד .

2

בחר צרף לאיש קשר.

3

לחץ על Append.

4

סמן ערך מספר טלפון (עבודה, נייד, בית או אחר) ולחץ על צירוף.

5

לחץ על שמור כדי לשמור את מספר איש הקשר.

6

לחץ על כן.

העברת הודעת טקסט

כאשר אתה מקבל הודעת טקסט, באפשרותך להעביר אותה במהירות ממסך הודעת הטקסט.

לפני שאתה מתחיל

עליך להציג הודעת טקסט.

1

לחץ עוד .

2

בחר העבר.

3

השתמש בלוח המקשים כדי להקליד את ההודעה. אורך ההודעה מוצג בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

4

(אופציונלי) אם דרושים לך סמלים מיוחדים שאינם מופיעים בלוח המקשים, לחץ על סמל ובחר את הסמל הדרוש לך.

5

(אופציונלי) אם דרושים לך סמלים מיוחדים שאינם מופיעים בלוח המקשים, הקש על סמל או על מקש הבחירה המרכזי ובחר את הסמל הדרוש.

6

(אופציונלי) הקש Clear כדי למחוק את התו האחרון של ההודעה.

7

(אופציונלי) לחץ על Clear או על מקש הבחירה הימני כדי למחוק את התו האחרון של ההודעה.

8

לחץ על שלח.

9

בחר את עדיפות ההודעה מבין האפשרויות הבאות:

 • רגיל: ההודעה נשלחת במצב ברירת מחדל.
 • דחוף: ההודעה נשלחת כדחופה. הנמען רואה סמל עם סימן קריאה על ההודעה במסך תיבת הדואר הנכנס שלו . תראה את הסמל עם סימן קריאה על ההודעה במסך הודעות שנשלחו. הודעות שנשלחו כהודעות דחופות מוצגות בראש הרשימה.
10

בחר את נמען ההודעה עם אחת מהאפשרויות הבאות:

 • אנשי קשר: בעת בחירה באפשרות זו, רשימת אנשי הקשר המקומית שלך מוצגת ובאפשרותך לבחור איש קשר.
 • הזן מספר: בעת בחירה באפשרות זו, תזין מספר טלפון במסך הבא.
 • ספרייה מרכזית: כאשר תבחר באפשרות זו, ספריית הטלפון המרכזית תוצג ותוכל לבחור איש קשר.

יש להשתמש במספר הטלפון המלא להודעות טקסט. לדוגמה, אם לאיש הקשר שלך יש שלוחה פנימית 8902 ומספר חיצוני של +2345678902, עליך להשתמש ב- +2345678902.

11

לחץ על שלח.

12

לחץ על אישור.

מחיקת הודעת טקסט באופן מיידי

באפשרותך למחוק הודעת טקסט לאחר קריאתה.

לפני שאתה מתחיל

עליך להציג הודעת טקסט.

1

לחץ עוד .

2

בחר מחק הודעה.

3

לחץ על כן.

מחיקת כל הודעות הטקסט

באפשרותך למחוק את כל הודעות הטקסט שהתקבלו לאחר קריאת הודעה. ההודעות בתיבת הדואר הנכנס של הודעת הטקסט שלך נמחקות.

לפני שאתה מתחיל

עליך להציג הודעת טקסט.

1

לחץ עוד .

2

בחרו ' מחק את כל ההודעות'.

3

לחץ על כן.

הצגת היסטוריית הודעות הטקסט שלך

היסטוריית הודעות הטקסט יכולה להכיל עד 250 הודעות. אם יש לך יותר ממספר זה של הודעות, השדה החלף הודעות ישנות בהגדרות העברת ההודעות קובע אם המכשיר מחליף הודעות ישנות. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת תצורה של הגדרות הודעת טקסט.

ההודעות מוצגות ברשימות שונות: תיבת דואר נכנס,טיוטות,הודעות שנשלחו. בעת גישה להעברת הודעות, תיבת הדואר הנכנס מוצגת.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר העברת הודעות .

3

 • שפופרת 6825: בחר העברת הודעות .
 • שפופרת 6823: בחר העברת הודעות .
4

לחץ ימינה על טבעת הניווט כדי לגשת למסך הבא.

מענה להודעת טקסט מהיסטוריית הטקסט שלך

באפשרותך להשיב להודעת טקסט מאוחר יותר מתוך היסטוריית הודעות הטקסט.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר העברת הודעות .

3

 • שפופרת 6825: בחר העברת הודעות
 • שפופרת 6823: בחר העברת הודעות .
4

סמן את ההודעה.

5

לחץ על Rep.

6

השתמש בלוח המקשים כדי להקליד את ההודעה. אורך ההודעה מוצג בפינה השמאלית התחתונה של המסך

7

(אופציונלי) אם דרושים לך סמלים מיוחדים שאינם מופיעים בלוח המקשים, לחץ על סמל ובחר את הסמל הדרוש לך.

8

(אופציונלי) אם דרושים לך סמלים מיוחדים שאינם מופיעים בלוח המקשים, הקש על סמל או על מקש הבחירה המרכזי ובחר את הסמל הדרוש.

9

(אופציונלי) הקש Clear כדי למחוק את התו האחרון של ההודעה.

10

(אופציונלי) לחץ על Clear או על מקש הבחירה הימני כדי למחוק את התו האחרון של ההודעה.

11

לחץ על שלח.

12

בחר את עדיפות ההודעה מבין האפשרויות הבאות:

 • רגיל: ההודעה נשלחת במצב ברירת מחדל.
 • דחוף: ההודעה נשלחת כדחופה. הנמען רואה סמל עם סימן קריאה על ההודעה במסך תיבת הדואר הנכנס שלו . תראה את הסמל עם סימן קריאה על ההודעה במסך הודעות שנשלחו. הודעות שנשלחו כהודעות דחופות מוצגות בראש הרשימה.
13

לחץ על שלח.

14

לחץ על אישור.

מחיקת הודעת טקסט מהיסטוריית הודעות הטקסט

באפשרותך למחוק הודעת טקסט בהיסטוריית הטקסט מתיבת הדואר הנכנס, מתיקיית הטיוטות אומתיקיית ההודעות שנשלחו .

1

לחץ על תפריט .

2

בחר העברת הודעות .

3

 • שפופרת 6825: בחר העברת הודעות .
 • שפופרת 6823: בחר העברת הודעות .
4

לחץ ימינה על טבעת הניווט כדי להציג את התיקיה המתאימה.

5

לחץ עוד .

6

בחרו 'מחק הודעה'.

7

לחץ על כן.

מחיקת כל הודעות הטקסט מהיסטוריית הודעות הטקסט

באפשרותך למחוק את כל הודעות הטקסט בהיסטוריית הטקסט בתיבת הדואר הנכנס, בטיוטות אובתיקיה הודעות שנשלחו .

1

לחץ על תפריט .

2

בחר העברת הודעות .

3

 • שפופרת 6825: בחר העברת הודעות .
 • שפופרת 6823: בחר העברת הודעות .
4

לחץ ימינה על טבעת הניווט כדי להציג את התיקיה המתאימה.

5

לחץ עוד .

6

בחרו ' מחק את כל ההודעות'.

7

לחץ על כן.

קביעת תצורה של הגדרות הודעת הטקסט

באפשרותך להגדיר את השפופרת לפעולות הבאות:

 • החלף הודעות ישנות כאשר היסטוריית הודעות הטקסט מגיעה למגבלה. באפשרותך לשמור עד 250 הודעות. אם לא תפעיל את המכשיר להחליף הודעות ישנות, יהיה עליך למחוק הודעות באופן ידני כאשר היסטוריית הודעות הטקסט מלאה.

 • שמור את ההודעות שאתה שולח בהיסטוריית הודעות הטקסט. כברירת מחדל, ההודעות שנשלחו נשמרות בהיסטוריית הודעות הטקסט.

 • הגדר כיצד תוצג הודעה חדשה כאשר השפופרת אינה פעילה. כשתקבל הודעה חדשה, תוכל להגדיר את השפופרת:

  • הצג רק את ההודעה החדשה שלך.

  • הצג את ההודעה המלאה באופן מיידי. זוהי הגדרת ברירת המחדל.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר העברת הודעות > הגדרות.

3

 • שפופרת 6825: בחר העברת הודעות > הגדרות.
 • שפופרת 6823: בחר העברת הודעות > הגדרות.
4

בחר החלף ישן ולחץ על מופעל או כבוי. כברירת מחדל, שדה זה מוגדר ככבוי .

5

בחר הודעות שנשלחו ולחץ על מופעל או כבוי. כברירת מחדל, שדה זה מוגדר למצב פועל.

6

בחר תצוגה ולחץ על מופעל או כבוי. כברירת מחדל, שדה זה מוגדר למצב פועל.