Tekstmeldinger

Administrator kan gjøre det mulig for deg å sende og motta meldinger fra kolleger på systemet. Du har også mulighet til å sende tekstmeldinger til personer utenfor systemet. Administrator bør orientere deg om begrensninger knyttet til tekstmeldinger.

Du kan se loggen over tekstmeldinger, og du kan angi enkelte meldingsinnstillinger etter hvilke behov du har.

Sende tekstmeldinger

Du kan sende en melding på opptil 160 tegn.

1

Trykk på meny .

2

Velg melding .

3

Trykk til høyre på navigeringsringen for å vise Utkast-skjermen.

4

Trykk på Ny.

5

Bruk tastaturet til å skrive meldingen. Lengden på meldingen vises i nedre høyre hjørne av skjermen.

6

Eventuelle Hvis du trenger spesial symboler som ikke er på tastaturet, trykker du på symbol og velger symbolet du trenger.

7

Eventuelle Trykk på Fjern for å slette det siste tegnet i meldingen.

8

Eventuelle Trykk på Fjern eller høyre funksjons tasten for å slette det siste tegnet i meldingen.

9

Trykk på Send.

10

Velg meldingsprioritet blant disse alternativene:

  • Normal: meldingen sendes i standardmodus.
  • Viktig: meldingen sendes som viktig. Mottakeren ser et ikon med et utropstegn på meldingen i Innboks-skjermen sin. Du ser ikonet med et utropstegn på meldingen i din Sendte meldinger-skjermen din. Meldinger som er sendt som viktige, vises øverst på listen.
11

Velg mottaker av meldingen med ett av disse alternativene:

  • Kontakter: Når du velger dette alternativet, vises den lokale kontaktlisten, og du kan velge en kontakt.
  • Angi nummer: Når du velger dette alternativet, angir du et telefonnummer i det neste skjermbildet.
  • Sentralkatalog: Når du velger dette alternativet, vises sentraltelefonkatalogen, og du kan velge en kontakt.

Ved tekstmeldinger må det fullstendige telefonnummeret brukes. Hvis kontakten har internnummeret 8902 og det eksterne nummeret +2345678902, må du for eksempel bruke +2345678902.

12

Trykk på Send.

13

Trykk på OK.

Svare på tekstmeldinger med én gang

Når du mottar en tekstmelding, kan du svare raskt på den fra tekstmeldingsskjermen. Du kan også svare senere fra tekstmeldingsloggen.

1

Trykk på Svar.

2

Bruk tastaturet til å skrive meldingen. Lengden på meldingen vises i det nedre høyre hjørnet av skjermbildet

3

Eventuelle Hvis du trenger spesial symboler som ikke er på tastaturet, trykker du på symbol og velger symbolet du trenger.

4

Eventuelle Trykk på Fjern for å slette det siste tegnet i meldingen.

5

Trykk på Send.

6

Velg meldingsprioritet blant disse alternativene:

  • Normal: meldingen sendes i standardmodus.
  • Viktig: meldingen sendes som viktig. Mottakeren ser et ikon med et utropstegn på meldingen i Innboks-skjermen sin. Du ser ikonet med et utropstegn på meldingen i din Sendte meldinger-skjermen din. Meldinger som er sendt som viktige, vises øverst på listen.
7

Trykk på Send.

8

Trykk på OK.

Legge til avsendere av tekstmeldinger i lokale kontakter

Når du mottar en tekstmelding, kan du legge til personen i den lokale kontaktlisten fra tekstmeldingsskjermen. Du kan også legge til personen senere fra tekstmeldingsloggen.

Før du begynner

Du må vise en tekstmelding.

1

Trykk på Mer.

2

Velg Lagre som kontakt.

3

Trykk på Velg.

4

Skriv inn navnet med tastaturet og trykk på Lagre.

5

Merk en telefonnummeroppføring (Jobb, Mobil, Hjemme eller Annet) og trykk på Legg til.

6

Trykk på Lagre for å lagre kontaktnummeret.

7

Trykk på Lagre for å lagre den nye kontakten.

Legge til avsendere av tekstmeldinger i lokale kontakter

Når du mottar en tekstmelding, kan du legge til informasjon om personen i en eksisterende lokal kontakt fra tekstmeldingsskjermen. Du kan også legge til informasjonen senere fra tekst meldings loggen (se vise tekst meldings loggen ).

Før du begynner

Du må vise en tekstmelding.

1

Trykk på Mer.

2

Velg Legg til i kontakt.

3

Trykk på Legg til.

4

Merk en telefonnummeroppføring (Jobb, Mobil, Hjemme eller Annet) og trykk på Legg til.

5

Trykk på Lagre for å lagre kontaktnummeret.

6

Trykk på Ja.

Videresende tekstmeldinger

Når du mottar en tekstmelding, kan du videresende den raskt fra tekstmeldingsskjermen.

Før du begynner

Du må vise en tekstmelding.

1

Trykk på Mer.

2

Velg Videresend.

3

Bruk tastaturet til å skrive meldingen. Lengden på meldingen vises i nedre høyre hjørne av skjermen.

4

Eventuelle Hvis du trenger spesial symboler som ikke er på tastaturet, trykker du på symbol og velger symbolet du trenger.

5

Eventuelle Trykk på Fjern for å slette det siste tegnet i meldingen.

6

Trykk på Send.

7

Velg meldingsprioritet blant disse alternativene:

  • Normal: meldingen sendes i standardmodus.
  • Viktig: meldingen sendes som viktig. Mottakeren ser et ikon med et utropstegn på meldingen i Innboks-skjermen sin. Du ser ikonet med et utropstegn på meldingen i din Sendte meldinger-skjermen din. Meldinger som er sendt som viktige, vises øverst på listen.
8

Velg mottaker av meldingen med ett av disse alternativene:

  • Kontakter: Når du velger dette alternativet, vises den lokale kontaktlisten, og du kan velge en kontakt.
  • Angi nummer: Når du velger dette alternativet, angir du et telefonnummer i det neste skjermbildet.
  • Sentralkatalog: Når du velger dette alternativet, vises sentraltelefonkatalogen, og du kan velge en kontakt.

Ved tekstmeldinger må det fullstendige telefonnummeret brukes. Hvis kontakten har internnummeret 8902 og det eksterne nummeret +2345678902, må du for eksempel bruke +2345678902.

9

Trykk på Send.

10

Trykk på OK.

Slette tekstmeldinger med én gang

Du kan slette en tekstmelding etter at du har lest den.

Før du begynner

Du må vise en tekstmelding.

1

Trykk på Mer.

2

Velg Slett melding.

3

Trykk på Ja.

Slette alle tekstmeldinger

Du kan slette alle mottatte tekstmeldinger etter at du har lest en melding. Meldingene i tekstmeldingsinnboksen slettes.

Før du begynner

Du må vise en tekstmelding.

1

Trykk på Mer.

2

Velg Slett alle meldinger.

3

Trykk på Ja.

Vise tekstmeldingslogger

Tekstmeldingsloggen kan inneholde opptil 250 meldinger. Hvis du har mer enn dette antallet meldinger, styrer feltet Overskriv gamle meldinger (Overwrite old messages) i meldingsinnstillingene om telefonen skal overskrive gamle meldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurere tekst meldings innstillingene.

Meldingene vises i forskjellige lister: Innboks (Inbox), Utkast (Drafts), Sendte meldinger (Sent messages). Når du åpner Meldinger, vises Innboks (Inbox).

1

Trykk på meny .

2

Velg melding .

3

Trykk til høyre på navigeringsringen for å få tilgang til den neste skjermen.

Svare på tekstmeldinger fra tekstmeldingsloggen

Du kan svare på tekstmeldinger senere fra tekstmeldingsloggen.

1

Trykk på meny .

2

Velg melding .

3

Merk meldingen.

4

Trykk på Svar.

5

Bruk tastaturet til å skrive meldingen. Lengden på meldingen vises i det nedre høyre hjørnet av skjermbildet

6

Eventuelle Hvis du trenger spesial symboler som ikke er på tastaturet, trykker du på symbol og velger symbolet du trenger.

7

Eventuelle Trykk på Fjern for å slette det siste tegnet i meldingen.

8

Trykk på Send.

9

Velg meldingsprioritet blant disse alternativene:

  • Normal: meldingen sendes i standardmodus.
  • Viktig: meldingen sendes som viktig. Mottakeren ser et ikon med et utropstegn på meldingen i Innboks-skjermen sin. Du ser ikonet med et utropstegn på meldingen i din Sendte meldinger-skjermen din. Meldinger som er sendt som viktige, vises øverst på listen.
10

Trykk på Send.

11

Trykk på OK.

Slette tekstmeldinger fra tekstmeldingsloggen

Du kan slette tekstmeldinger i tekstmeldingsloggen fra mappene Innboks, Utkast eller Sendte meldinger.

1

Trykk på meny .

2

Velg melding .

3

Trykk til høyre på navigeringsringen for å vise den aktuelle mappen.

4

Trykk på Mer.

5

Velg Slett melding.

6

Trykk på Ja.

Slette alle tekstmeldinger fra tekstmeldingsloggen

Du kan slette alle tekstmeldingene i tekstmeldingsloggen i mappene Innboks, Utkast eller Sendte meldinger.

1

Trykk på meny .

2

Velg melding .

3

Trykk til høyre på navigeringsringen for å vise den aktuelle mappen.

4

Trykk på Mer.

5

Velg Slett alle meldinger.

6

Trykk på Ja.

Konfigurere innstillinger for tekstmeldinger

Du kan konfigurere disse handlingene på telefonen:

  • Overskriv gamle meldinger når tekstmeldingsloggen når grensen. Du kan lagre opptil 250 meldinger. Hvis du ikke aktiverer overskriving av gamle meldinger på telefonen, må du slette meldinger manuelt når tekstmeldingsloggen blir full.

  • Lagre meldingene du sender, i tekstmeldingsloggen. Som standard lagres sendte meldinger i tekstmeldingsloggen.

  • Angi hvordan nye meldinger skal vises når telefonen er ledig. Når du mottar nye meldinger, kan du angi at telefonen:

    • Bare skal vise at du har fått en ny melding.

    • Skal vise hele meldingen umiddelbart. Dette er standardinnstillingen.

1

Trykk på meny .

2

Velg melding > Innstillinger.

3

Velg Overskriv gammel og trykk på eller Av. Dette feltet er satt til Av som standard.

4

Velg Sendte meldinger og trykk på eller Av. Dette feltet er satt til som standard.

5

Velg Vis og trykk på eller Av. Dette feltet er satt til som standard.