Besedilna sporočila na slušalki

Vaš skrbnik lahko omogoči pošiljanje in prejemanje sporočila od sodelavcev v sistemu. Prav tako lahko pošiljate sporočila osebam, ki niso v sistemu. Skrbnik vas mora obvestiti o omejitvah za besedilna sporočila.

Ogledate si lahko zgodovino besedilnih sporočil in nastavite parametre za sporočila, ki ustrezajo vašim potrebam.

Pošiljanje besedilnega sporočila

Pošljete lahko sporočilo z do 160 znaki.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Sporočila .

3

 • 6825 Slušalka: izberite Sporočila .
 • 6823 Slušalka: izberite Sporočila .
4

Pritisnite desno na navigacijskem obročku, da prikažete zaslon Osnutki.

5

Pritisnite Nov.

6

S številčnico vnesite svoje sporočilo. Dolžina sporočila je prikazana v spodnjem desnem kotu zaslona.

7

(Neobvezno) Če potrebujete posebne simbole, ki niso na tipkovnici, pritisnite Simbol in izberite simbol, ki ga potrebujete.

8

(Neobvezno) Če potrebujete posebne simbole, ki niso na tipkovnici, pritisnite Simbol ali sredinsko dinamično tipko in izberite simbol, ki ga potrebujete.

9

(Neobvezno) Pritisnite Počisti , da izbrišete zadnji znak sporočila.

10

(Neobvezno) Pritisnite Počisti ali desno dinamično tipko za brisanje zadnjega znaka sporočila.

11

Pritisnite Potrdi.

12

Izberite prioriteto sporočila izmed teh možnosti:

 • Običajno: Sporočilo je poslano v privzetem načinu.
 • Nujno: Sporočilo je poslano kot nujno. Prejemnik ob sporočilu vidi ikono s klicajem na zaslonu Prejeto. Vi boste videli ikono s klicajem ob sporočilu na svojem zaslonu Poslana sporočila. Sporočila, ki so poslana kot nujna, so prikazana na vrhu seznama.
13

Izberite prejemnika sporočilo z eno od teh možnosti:

 • Stiki: Ko izberete to možnost, se prikaže seznam lokalnih stikov in izberete lahko stik.
 • Vnos številke: Ko izberete to možnost, na naslednjem zaslonu vnesete telefonsko številko.
 • Centralni imenik: Ko izberete to možnost, je prikazan centralni imenik, iz katerega lahko izberete stik.

Za besedilna sporočila morate uporabiti celotno telefonsko številko. Na primer, če ima vaš stik je notranji interno številko 8902 in zunanjo številko +2345678902, morate uporabiti +2345678902.

14

Pritisnite Potrdi.

15

Pritisnite V redu.

Takoj odgovori na besedilno sporočilo

Ko prejmete besedilno sporočilo, lahko nanj odgovorite z zaslona besedilnih sporočil. Prav tako lahko odgovorite pozneje iz zgodovine besedilnih sporočil.

1

Pritisnite Odgovori.

2

S številčnico vnesite svoje sporočilo. Dolžina sporočila je prikazana v spodnjem desnem kotu zaslona

3

(Neobvezno) Če potrebujete posebne simbole, ki niso na tipkovnici, pritisnite Simbol in izberite simbol, ki ga potrebujete.

4

(Neobvezno) Če potrebujete posebne simbole, ki niso na tipkovnici, pritisnite Simbol ali sredinsko dinamično tipko in izberite simbol, ki ga potrebujete.

5

(Neobvezno) Pritisnite Počisti , da izbrišete zadnji znak sporočila.

6

(Neobvezno) Pritisnite Počisti ali desno dinamično tipko za brisanje zadnjega znaka sporočila.

7

Pritisnite Potrdi.

8

Izberite prioriteto sporočila izmed teh možnosti:

 • Običajno: Sporočilo je poslano v privzetem načinu.
 • Nujno: Sporočilo je poslano kot nujno. Prejemnik ob sporočilu vidi ikono s klicajem na zaslonu Prejeto. Vi boste videli ikono s klicajem ob sporočilu na svojem zaslonu Poslana sporočila. Sporočila, ki so poslana kot nujna, so prikazana na vrhu seznama.
9

Pritisnite Potrdi.

10

Pritisnite V redu.

Dodajanje pošiljatelja besedilnega sporočila k lokalnim stikom

Ko prejmete sporočilo, lahko dodate osebo na seznam lokalnih stikov z zaslona besedilnega sporočila. Prav tako lahko osebo dodate kasneje iz zgodovine besedilnih sporočil.

Preden začnete

Besedilno sporočilo morate pogledati.

1

Pritisnite Več.

2

Izberite Shrani kot stik.

3

Pritisnite Izberi.

4

Vnesite ime s tipkovnico in pritisnite Shrani.

5

Označite vnos telefonske številke (delo, mobilni, doma ali drugo) in pritisnite Dodaj.

6

Pritisnite Shrani, da številko stika shranite.

7

Pritisnite Shrani, da shranite nov stik.

Dodelitev pošiljatelja besedilnega sporočila k lokalnemu stiku

Ko prejmete besedilno sporočilo, lahko dodate podatke o osebi k obstoječemu lokalnemu stiku z zaslona besedilnega sporočila. Informacije lahko dodate tudi pozneje iz zgodovine besedilnih sporočil (glejte Ogled zgodovine besedilnih sporočil).

Preden začnete

Besedilno sporočilo morate pogledati.

1

Pritisnite Več.

2

Izberite Pripni stiku.

3

Pritisnite Dodeli.

4

Označite vnos telefonske številke (delo, mobilni, doma ali drugo) in pritisnite Pripni.

5

Pritisnite Shrani, da številko stika shranite.

6

Pritisnite Da.

Posredovanje besedilnega sporočila

Ko prejmete besedilno sporočilo, ga lahko hitro posredujete z zaslona besedilnih sporočil.

Preden začnete

Besedilno sporočilo morate pogledati.

1

Pritisnite Več.

2

Izberite Posreduj.

3

S številčnico vnesite svoje sporočilo. Dolžina sporočila je prikazana v spodnjem desnem kotu zaslona.

4

(Neobvezno) Če potrebujete posebne simbole, ki niso na tipkovnici, pritisnite Simbol in izberite simbol, ki ga potrebujete.

5

(Neobvezno) Če potrebujete posebne simbole, ki niso na tipkovnici, pritisnite Simbol ali sredinsko dinamično tipko in izberite simbol, ki ga potrebujete.

6

(Neobvezno) Pritisnite Počisti , da izbrišete zadnji znak sporočila.

7

(Neobvezno) Pritisnite Počisti ali desno dinamično tipko za brisanje zadnjega znaka sporočila.

8

Pritisnite Potrdi.

9

Izberite prioriteto sporočila izmed teh možnosti:

 • Običajno: Sporočilo je poslano v privzetem načinu.
 • Nujno: Sporočilo je poslano kot nujno. Prejemnik ob sporočilu vidi ikono s klicajem na zaslonu Prejeto. Vi boste videli ikono s klicajem ob sporočilu na svojem zaslonu Poslana sporočila. Sporočila, ki so poslana kot nujna, so prikazana na vrhu seznama.
10

Izberite prejemnika sporočilo z eno od teh možnosti:

 • Stiki: Ko izberete to možnost, se prikaže seznam lokalnih stikov in izberete lahko stik.
 • Vnos številke: Ko izberete to možnost, na naslednjem zaslonu vnesete telefonsko številko.
 • Centralni imenik: Ko izberete to možnost, je prikazan centralni imenik, iz katerega lahko izberete stik.

Za besedilna sporočila morate uporabiti celotno telefonsko številko. Na primer, če ima vaš stik je notranji interno številko 8902 in zunanjo številko +2345678902, morate uporabiti +2345678902.

11

Pritisnite Potrdi.

12

Pritisnite V redu.

Takojšnje brisanje besedilnega sporočila

Ko sporočilo preberete, ga lahko izbrišete.

Preden začnete

Besedilno sporočilo morate pogledati.

1

Pritisnite Več.

2

Izberite Izbriši sporočilo.

3

Pritisnite Da.

Brisanje vseh besedilnih sporočil

Ko sporočilo preberete, lahko izbrišete vsa prejeta besedilna sporočila. Sporočila v mapi prejetih besedilnih sporočil bodo izbrisana.

Preden začnete

Besedilno sporočilo morate pogledati.

1

Pritisnite Več.

2

Izberite Izbriši vsa sporočila.

3

Pritisnite Da.

Ogled zgodovine besedilnih sporočil

Zgodovina besedilnih sporočil lahko vsebuje do 250 sporočil. Če imate več kot to število sporočil, nastavitev polja »Prepiši stara sporočila« v nastavitvah sporočanja nadzira, ali naj slušalka prepiše stara sporočila. Če želite več informacij, glejte Konfiguracija nastavitev besedilnih sporočil.

Sporočila so prikazana v različnih seznamih: Prejeto, Osnutki, Poslano sporočila. Ko odprete Sporočanje, je prikazana mapa Prejeto.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Sporočila .

3

 • 6825 Slušalka: izberite Sporočila .
 • 6823 Slušalka: izberite Sporočila .
4

Pritisnite desno na obročku za krmiljenje za dostop do naslednjega zaslona.

Odgovor na besedilno sporočilo iz zgodovine sporočil

Na besedilno sporočilo lahko odgovorite kasneje iz zgodovine besedilnih sporočil.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Sporočila .

3

 • 6825 Slušalka: izberite Sporočila
 • 6823 Slušalka: izberite Sporočila .
4

Označite sporočilo.

5

Pritisnite Odgovori.

6

S številčnico vnesite svoje sporočilo. Dolžina sporočila je prikazana v spodnjem desnem kotu zaslona

7

(Neobvezno) Če potrebujete posebne simbole, ki niso na tipkovnici, pritisnite Simbol in izberite simbol, ki ga potrebujete.

8

(Neobvezno) Če potrebujete posebne simbole, ki niso na tipkovnici, pritisnite Simbol ali sredinsko dinamično tipko in izberite simbol, ki ga potrebujete.

9

(Neobvezno) Pritisnite Počisti , da izbrišete zadnji znak sporočila.

10

(Neobvezno) Pritisnite Počisti ali desno dinamično tipko za brisanje zadnjega znaka sporočila.

11

Pritisnite Potrdi.

12

Izberite prioriteto sporočila izmed teh možnosti:

 • Običajno: Sporočilo je poslano v privzetem načinu.
 • Nujno: Sporočilo je poslano kot nujno. Prejemnik ob sporočilu vidi ikono s klicajem na zaslonu Prejeto. Vi boste videli ikono s klicajem ob sporočilu na svojem zaslonu Poslana sporočila. Sporočila, ki so poslana kot nujna, so prikazana na vrhu seznama.
13

Pritisnite Potrdi.

14

Pritisnite V redu.

Brisanje besedilnega sporočila iz zgodovine besedilnih sporočil

Izbrišete lahko besedilno sporočilo v zgodovini sporočil v mapi Prejeto, Osnutki, ali Poslana sporočila.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Sporočila .

3

 • 6825 Slušalka: izberite Sporočila .
 • 6823 Slušalka: izberite Sporočila .
4

Pritisnite desno na obročku za navigacijo, da prikažete ustrezno mapo.

5

Pritisnite Več.

6

Izberite Izbriši sporočilo.

7

Pritisnite Da.

Brisanje vseh sporočil iz zgodovine besedilnih sporočil

Izbrišete lahko vsa besedilna sporočila v zgodovini sporočil v mapi Prejeto, Osnutki ali Poslana sporočila.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Sporočila .

3

 • 6825 Slušalka: izberite Sporočila .
 • 6823 Slušalka: izberite Sporočila .
4

Pritisnite desno na obročku za navigacijo, da prikažete ustrezno mapo.

5

Pritisnite Več.

6

Izberite Izbriši vsa sporočila.

7

Pritisnite Da.

Konfiguriranje nastavitev za sporočila

Slušalko lahko nastavite za naslednja opravila:

 • Prepišite stara sporočila, ko je v zgodovini besedilnih sporočil dosežena omejitev. Shranite lahko do 250 sporočil. Če na slušalki ne omogočite prepisovanja starih sporočil, boste sporočila morali izbrisati ročno, ko je zgodovina besedilnih sporočil polna.

 • Shranite poslana sporočila v zgodovino besedilnih sporočil. Privzeto so vaša poslana sporočila shranjena v zgodovini besedilnih sporočil.

 • Nastavite, kako je novo sporočilo prikazano, ko je slušalka v stanju mirovanja. Ko prejmete novo sporočilo, lahko nastavite slušalko, da:

  • Prikaže samo, da imate novo sporočilo.

  • Takoj prikaže celotno sporočilo. To je privzeta nastavitev.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Sporočila > Nastavitve.

3

 • 6825 Slušalka: izberite Sporočila > Nastavitve.
 • 6823 Slušalka: izberite Sporočila > Nastavitve.
4

Izberite Prepiši stare in pritisnite Vklop ali Izklop. Privzeto je to polje nastavljeno na Izklop.

5

Izberite Poslana sporočila in pritisnite Vklop ali Izklop. Privzeto je to polje nastavljeno na Vklop.

6

Izberite Zaslon in pritisnite Vklop ali Izklop. Privzeto je to polje nastavljeno na Vklop.