Wiadomości tekstowe na słuchawce

Administrator może włączyć w systemie komunikację z innymi pracownikami za pomocą wiadomości tekstowych. Możliwe jest też wysyłanie wiadomości do osób spoza systemu. Administrator powinien poinformować Cię o ograniczeniach wiadomości tekstowych.

Możesz przeglądać historię swoich wiadomości tekstowych i ustawić pewne parametry obsługi tych wiadomości.

Wyślij wiadomość tekstową

Maksymalna wielkość wysyłanej wiadomości to 160 znaków.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz opcję Wiadomości .

3

 • Słuchawka 6825: Wybierz opcję Wiadomości .
 • Słuchawka 6823: Wybierz opcję Wiadomości .
4

Naciśnij prawy przycisk na kółku nawigacyjnym, aby otworzyć ekran Wersje robocze.

5

Naciśnij przycisk Nowy.

6

Wpisz wiadomość za pomocą klawiatury numerycznej. Długość wiadomości jest wyświetlana w prawym dolnym rogu ekranu.

7

(Opcjonalnie) Jeśli potrzebujesz specjalnych symboli, których nie ma na klawiaturze, naciśnij przycisk Symbol i wybierz odpowiedni symbol.

8

(Opcjonalnie) Jeśli potrzebujesz specjalnych symboli, których nie ma na klawiaturze, naciśnij klawisz Symbol lub środkowy klawisz programowy i wybierz potrzebny symbol.

9

(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć ostatni znak wiadomości.

10

(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk Wyczyść lub prawy klawisz programowy, aby usunąć ostatni znak wiadomości.

11

Naciśnij przycisk Wyślij.

12

Można wybrać priorytet wiadomości spośród następujących:

 • Normalny: wiadomość jest wysyłana w trybie domyślnym.
 • Pilne: wiadomość jest wysyłana jako pilna. U adresata na ekranie Skrzynka odbiorcza będzie widoczna ikona z wykrzyknikiem na wiadomości. Na ekranie Wysłane wiadomości będzie widoczna ikona z wykrzyknikiem na wiadomości. Wiadomości wysłane jako pilne są wyświetlane u góry listy.
13

Wybierz adresata wiadomości za pomocą jednej z następujących opcji:

 • Kontakty: po wybraniu tej opcji wyświetlona zostanie lokalna lista kontaktów, z której można wybrać kontakt.
 • Wprowadź numer: po wybraniu tej opcji można wprowadzić numer telefonu.
 • Centralna książka telefoniczna: po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona centralna książka telefoniczna, z której można wybrać kontakt.

Wysyłając wiadomość tekstową należy używać pełnego numeru telefonu. Na przykład: jeśli kontakt ma numer wewnętrzny 8902 i numer zewnętrzny +2345678902, należy użyć numeru +2345678902.

14

Naciśnij przycisk Wyślij.

15

Naciśnij przycisk OK.

Natychmiastowe odpowiadanie na wiadomość tekstową

Po otrzymaniu wiadomości tekstowej możesz na nią szybko odpowiedzieć z poziomu ekranu wiadomości. Możesz też odpowiedzieć później z poziomu historii wiadomości tekstowych.

1

Naciśnij opcję Odpowiedz.

2

Wpisz wiadomość za pomocą klawiatury numerycznej. Długość wiadomości jest wyświetlana w prawym dolnym rogu ekranu

3

(Opcjonalnie) Aby wprowadzić znaki specjalne, których nie ma na klawiaturze numerycznej, naciśnij przycisk Symbol i wybierz potrzebny symbol.

4

(Opcjonalnie) Jeśli potrzebujesz symboli specjalnych, których nie ma na klawiaturze, naciśnij klawisz Symbol lub środkowy klawisz programowy i wybierz odpowiedni symbol.

5

(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć ostatni znak wiadomości.

6

(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk Wyczyść lub prawy klawisz programowy, aby usunąć ostatni znak wiadomości.

7

Naciśnij przycisk Wyślij.

8

Można wybrać priorytet wiadomości spośród następujących:

 • Normalny: wiadomość jest wysyłana w trybie domyślnym.
 • Pilne: wiadomość jest wysyłana jako pilna. U adresata na ekranie Skrzynka odbiorcza będzie widoczna ikona z wykrzyknikiem na wiadomości. Na ekranie Wysłane wiadomości będzie widoczna ikona z wykrzyknikiem na wiadomości. Wiadomości wysłane jako pilne są wyświetlane u góry listy.
9

Naciśnij przycisk Wyślij.

10

Naciśnij przycisk OK.

Dodawanie nadawcy wiadomości tekstowej do listy kontaktów lokalnych

Po otrzymaniu wiadomości tekstowej z poziomu jej ekranu można dodać nadawcę do lokalnej listy kontaktów. Można zrobić to też później z poziomu historii wiadomości tekstowych.

Zanim rozpoczniesz

Musi być wyświetlana wiadomość tekstowa.

1

Naciśnij przycisk Więcej.

2

Wybierz opcję Zapisz jako kontakt.

3

Naciśnij przycisk Wybierz.

4

Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk Zapisz.

5

Podświetl rodzaj numeru telefonu (Służbowy, Komórka, Dom lubInne) i naciśnij Dodaj.

6

Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać numer kontaktu.

7

Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać nowy kontakt.

Dołączanie nadawcy wiadomości tekstowej do kontaktu lokalnego

Po otrzymaniu wiadomości tekstowej z poziomu jej ekranu można dodać informacje o jej nadawcy do istniejącego już kontaktu lokalnego. Informacje te można również dołączyć później z historii wiadomości tekstowych (zobacz Wyświetlanie historii wiadomości tekstowych).

Zanim rozpoczniesz

Musi być wyświetlana wiadomość tekstowa.

1

Naciśnij przycisk Więcej.

2

Wybierz Dołącz do kontaktu.

3

Naciśnij przycisk Dołącz.

4

Podświetl rodzaj numeru telefonu (Służbowy, Komórka, Dom lubInne) i naciśnij Dołącz.

5

Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać numer kontaktu.

6

Naciśnij klawisz Tak.

Przekazywanie wiadomości tekstowej

Po otrzymaniu wiadomości tekstowej możesz ją szybko przesłać dalej z poziomu ekranu wiadomości.

Zanim rozpoczniesz

Musi być wyświetlana wiadomość tekstowa.

1

Naciśnij przycisk Więcej.

2

Wybierz Prześlij dalej.

3

Wpisz wiadomość za pomocą klawiatury numerycznej. Długość wiadomości jest wyświetlana w prawym dolnym rogu ekranu.

4

(Opcjonalnie) Aby wprowadzić znaki specjalne, których nie ma na klawiaturze numerycznej, naciśnij przycisk Symbol i wybierz potrzebny symbol.

5

(Opcjonalnie) Jeśli potrzebujesz symboli specjalnych, których nie ma na klawiaturze, naciśnij klawisz Symbol lub środkowy klawisz programowy i wybierz odpowiedni symbol.

6

(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć ostatni znak wiadomości.

7

(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk Wyczyść lub prawy klawisz programowy, aby usunąć ostatni znak wiadomości.

8

Naciśnij przycisk Wyślij.

9

Można wybrać priorytet wiadomości spośród następujących:

 • Normalny: wiadomość jest wysyłana w trybie domyślnym.
 • Pilne: wiadomość jest wysyłana jako pilna. U adresata na ekranie Skrzynka odbiorcza będzie widoczna ikona z wykrzyknikiem na wiadomości. Na ekranie Wysłane wiadomości będzie widoczna ikona z wykrzyknikiem na wiadomości. Wiadomości wysłane jako pilne są wyświetlane u góry listy.
10

Wybierz adresata wiadomości za pomocą jednej z następujących opcji:

 • Kontakty: po wybraniu tej opcji wyświetlona zostanie lokalna lista kontaktów, z której można wybrać kontakt.
 • Wprowadź numer: po wybraniu tej opcji można wprowadzić numer telefonu.
 • Centralna książka telefoniczna: po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona centralna książka telefoniczna, z której można wybrać kontakt.

Wysyłając wiadomość tekstową należy używać pełnego numeru telefonu. Na przykład: jeśli kontakt ma numer wewnętrzny 8902 i numer zewnętrzny +2345678902, należy użyć numeru +2345678902.

11

Naciśnij przycisk Wyślij.

12

Naciśnij przycisk OK.

Natychmiastowe usuwanie wiadomości tekstowej

Po przeczytaniu wiadomości tekstowej można ją usunąć.

Zanim rozpoczniesz

Musi być wyświetlana wiadomość tekstowa.

1

Naciśnij przycisk Więcej.

2

Wybierz Usuń wiadomość.

3

Naciśnij klawisz Tak.

Usuwanie wszystkich wiadomości tekstowych

Po przeczytaniu wiadomości można usunąć wszystkie odebrane wiadomości tekstowe. Wiadomości ze skrzynki odbiorczej wiadomości tekstowych zostaną usunięte.

Zanim rozpoczniesz

Musi być wyświetlana wiadomość tekstowa.

1

Naciśnij przycisk Więcej.

2

Wybierz Usuń wszystkie kontakty.

3

Naciśnij klawisz Tak.

Wyświetlanie historii wiadomości tekstowych

Historia wiadomości tekstowych może zawierać maksymalnie 250 wiadomości. Gdy wiadomości jest więcej, pole Zastąp stare wiadomości, które znajduje się w ustawieniach wiadomości, określa, czy stare wiadomości będą zastępowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie ustawień wiadomości tekstowych.

Wiadomości są wyświetlane na różnych listach: Skrzynka odbiorcza, Kopie robocze, Wysłane wiadomości. Po otwarciu Wiadomości wyświetlana jest Skrzynka odbiorcza.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz opcję Wiadomości .

3

 • 6825 Słuchawka: Wybierz opcję Wiadomości .
 • 6823 Słuchawka: Wybierz opcję Wiadomości .
4

Naciśnij prawy przycisk na kółku nawigacyjnym, aby otworzyć następny ekran.

Odpowiadanie na wiadomość tekstową z poziomu historii wiadomości

Na wiadomość tekstową można odpowiedzieć później z poziomu historii wiadomości tekstowych.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz opcję Wiadomości .

3

 • 6825 Słuchawka: Wybierz opcję Wiadomości
 • 6823 Słuchawka: Wybierz opcję Wiadomości .
4

Podświetl wiadomość.

5

Naciśnij opcję Odpowiedz.

6

Wpisz wiadomość za pomocą klawiatury numerycznej. Długość wiadomości jest wyświetlana w prawym dolnym rogu ekranu

7

(Opcjonalnie) Aby wprowadzić znaki specjalne, których nie ma na klawiaturze numerycznej, naciśnij przycisk Symbol i wybierz potrzebny symbol.

8

(Opcjonalnie) Jeśli potrzebujesz specjalnych symboli, których nie ma na klawiaturze, naciśnij klawisz Symbol lub środkowy klawisz programowy i wybierz odpowiedni symbol.

9

(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć ostatni znak wiadomości.

10

(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk Wyczyść lub prawy klawisz programowy, aby usunąć ostatni znak wiadomości.

11

Naciśnij przycisk Wyślij.

12

Można wybrać priorytet wiadomości spośród następujących:

 • Normalny: wiadomość jest wysyłana w trybie domyślnym.
 • Pilne: wiadomość jest wysyłana jako pilna. U adresata na ekranie Skrzynka odbiorcza będzie widoczna ikona z wykrzyknikiem na wiadomości. Na ekranie Wysłane wiadomości będzie widoczna ikona z wykrzyknikiem na wiadomości. Wiadomości wysłane jako pilne są wyświetlane u góry listy.
13

Naciśnij przycisk Wyślij.

14

Naciśnij przycisk OK.

Usuwanie wiadomości tekstowej z historii wiadomości tekstowych

Można usunąć wiadomość tekstową z folderu Skrzynka odbiorcza, Kopie robocze lub Wysłane wiadomości.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz opcję Wiadomości .

3

 • 6825 Słuchawka: Wybierz opcję Wiadomości .
 • 6823 Słuchawka: Wybierz opcję Wiadomości .
4

Naciśnij prawy przycisk na kółku nawigacyjnym , aby wybrać odpowiedni folder.

5

Naciśnij przycisk Więcej.

6

Wybierz Usuń wiadomość.

7

Naciśnij klawisz Tak.

Usuwanie wszystkich wiadomości tekstowych z historii wiadomości tekstowych

Można usunąć wszystkie wiadomości tekstowe w folderze Skrzynka odbiorcza, Kopie robocze lub Wysłane wiadomości.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz opcję Wiadomości .

3

 • 6825 Słuchawka: Wybierz opcję Wiadomości .
 • 6823 Słuchawka: Wybierz opcję Wiadomości .
4

Naciśnij prawy przycisk na kółku nawigacyjnym , aby wybrać odpowiedni folder.

5

Naciśnij przycisk Więcej.

6

Wybierz Usuń wszystkie kontakty.

7

Naciśnij klawisz Tak.

Konfigurowanie ustawień wiadomości tekstowych

Można skonfigurować następujące działania:

 • Zastępowanie starych wiadomości, gdy historia wiadomości tekstowych osiągnie limit. Zachować można maksymalnie 250 wiadomości. Gdy zastępowanie starych wiadomośći nie jest włączone, trzeba ręcznie usuwać wiadomości po osiągnięciu limitu.

 • Zapisywanie wysłanych wiadomości w historii wiadomości tekstowych. Domyślnie wysłane wiadomości są zapisywane w historii wiadomości tekstowych.

 • Ustaw sposób wyświetlania nowych wiadomości, gdy słuchawka jest wolna. Po otrzymaniu nowej wiadomości słuchawka może:

  • Wyświetlać tylko informację o otrzymaniu nowej wiadomości.

  • Wyświetlać od razu całą wiadomość. To jest ustawienie domyślne.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz opcję Wiadomości > Ustawienia.

3

 • 6825 Słuchawka: Wybierz opcję Wiadomości > Ustawienia.
 • 6823 Słuchawka: Wybierz opcję Wiadomości > Ustawienia.
4

Wybierz opcję Zastąp stare i naciśnij przycisk Wł. lub Wył. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

5

Wybierz Wysłane wiadomości i naciśnij przycisk Wł. lub Wył. Domyślnie ta opcja jest włączona.

6

Wybierz opcję Wyświetl i naciśnij Wł. lub Wył. Domyślnie ta opcja jest włączona.