Tekstne poruke

Vaš administrator može omogućiti slanje i primanje poruka suradnicima u sustavu. Također možda možete slati poruke osobama izvan sustava. Vaš administrator mora vas obavijestiti o ograničenjima u porukama.

Možete pregledati povijest poruka i možete postaviti neke parametre za slanje poruka tako da odgovaraju vašim potrebama.

Pošaljite tekstualnu poruku

Možete poslati poruku do 160 znakova.

1

Pritisnite izbornik .

2

Izaberite poruke .

3

Pritisnite desno na kružnom gumbu za prikaz zaslona Skice.

4

Pritisnite Novo.

5

Pomoću tipkovnice upišite svoju poruku. Duljina vaše poruke prikazuje se u donjem desnom kutu zaslona.

6

Neobavezno Ako su vam potrebni posebni simboli koji nisu na tipkovnici, pritisnite simbol i odaberite simbol koji vam je potreban.

7

Neobavezno Pritisnite Izbriši kako biste izbrisali posljednji znak poruke.

8

Neobavezno Pritisnite Očisti ili desni gumb za brisanje posljednjeg znaka poruke.

9

Pritisnite Pošalji.

10

Odaberite prioritet poruke između ovih mogućnosti:

 • Uobičajen: poruka se šalje na zadani način.
 • Hitno: poruka se šalje kao hitna poruka. Primatelj vidi ikonu uskličnika na poruci na svom Ul. sandučič zaslonu. Potražite ikonu uskličnika na poruku u vašem Poslane poruke zaslonu. Poruke poslane kao hitne prikazuju se na vrhu popisa.
11

Odaberite primatelja poruke s jednom od ovih mogućnosti:

 • Kontakti: kada odaberete ovu mogućnost, prikazuje se popis kontakata i možete odabrati kontakt.
 • Unesite broj: kada odaberete ovu mogućnost, upišite broj telefona u sljedećem zaslonu.
 • Serdišnji imenik: kada odaberete ovu mogućnost, prikazuje se središnji imenik telefona i možete odabrati kontakt

Cijeli telefonski broj mora se koristiti za poruke. Na primjer, ako vaš kontakt ima kućni broj 8902 i vanjski broj +2345678902, morate koristiti +2345678902.

12

Pritisnite Pošalji.

13

Pritisnite U redu.

Odgovor na poruku odmah

Kada primite poruku, možete brozo odgovoriti na nju sa zaslona poruke. Možete također odgovoriti kasnije iz povijesti poruka.

1

Pritisnite odgovor.

2

Pomoću tipkovnice upišite svoju poruku. Duljina vaše poruke prikazuje se u donjem desnom kutu zaslona

3

Neobavezno Ako su vam potrebni posebni simboli koji nisu na tipkovnici, pritisnite simbol i odaberite simbol koji vam je potreban.

4

Neobavezno Pritisnite Izbriši kako biste izbrisali posljednji znak poruke.

5

Pritisnite Pošalji.

6

Odaberite prioritet poruke između ovih mogućnosti:

 • Uobičajen: poruka se šalje na zadani način.
 • Hitno: poruka se šalje kao hitna poruka. Primatelj vidi ikonu uskličnika na poruci na svom Ul. sandučič zaslonu. Potražite ikonu uskličnika na poruku u vašem Poslane poruke zaslonu. Poruke poslane kao hitne prikazuju se na vrhu popisa.
7

Pritisnite Pošalji.

8

Pritisnite U redu.

Dodavanje pošiljatelja poruka u svoje kontakte

Kada primite poruku, osobu možete dodati na popis kontakta sa zaslona poruke. Osobe možete dodati i kasnije iz povijesti poruka.

Prije nego što počnete

Vjerojatno pregledavate poruke.

1

Pritisnite više.

2

Odaberite Spremi kao kontakt.

3

Pritisnite Odaberi.

4

Unesite ime pomoću tipkovnice i pritisnite Spremi.

5

Označite unos broja telefona (posao, mobilni, kuća ili drugi) i pritisnite Dodaj.

6

Pritisnite Spremi kako biste spremili broj kontakta.

7

Pritisnite Spremi kako biste spremili novi kontakt.

Dodavanje pošiljatelja poruka u svoje kontakte

Kada primite poruku tekst, možete dodati informacije o osobi u postojeći kontakt sa zaslona poruke. Informacije možete dodati i kasnije iz povijesti tekstnih poruka (pogledajte Prikaz povijesti tekstnih poruka).

Prije nego što počnete

Vjerojatno pregledavate poruke.

1

Pritisnite više.

2

Odaberite Dodaj kontaktu.

3

Pritisnite dodavanje.

4

Označite unos broja telefona (posao, mobilni, kuća ili drugi) i pritisnite Dodaj.

5

Pritisnite Spremi kako biste spremili broj kontakta.

6

Pritisnite Da.

Proslijediti poruku

Kada primite poruku, možete je brzo proslijediti sa zaslona poruke.

Prije nego što počnete

Vjerojatno pregledavate poruke.

1

Pritisnite više.

2

Odaberite Proslijedi.

3

Pomoću tipkovnice upišite svoju poruku. Duljina vaše poruke prikazuje se u donjem desnom kutu zaslona.

4

Neobavezno Ako su vam potrebni posebni simboli koji nisu na tipkovnici, pritisnite simbol i odaberite simbol koji vam je potreban.

5

Neobavezno Pritisnite Izbriši kako biste izbrisali posljednji znak poruke.

6

Pritisnite Pošalji.

7

Odaberite prioritet poruke između ovih mogućnosti:

 • Uobičajen: poruka se šalje na zadani način.
 • Hitno: poruka se šalje kao hitna poruka. Primatelj vidi ikonu uskličnika na poruci na svom Ul. sandučič zaslonu. Potražite ikonu uskličnika na poruku u vašem Poslane poruke zaslonu. Poruke poslane kao hitne prikazuju se na vrhu popisa.
8

Odaberite primatelja poruke s jednom od ovih mogućnosti:

 • Kontakti: kada odaberete ovu mogućnost, prikazuje se popis kontakata i možete odabrati kontakt.
 • Unesite broj: kada odaberete ovu mogućnost, upišite broj telefona u sljedećem zaslonu.
 • Serdišnji imenik: kada odaberete ovu mogućnost, prikazuje se središnji imenik telefona i možete odabrati kontakt

Cijeli telefonski broj mora se koristiti za poruke. Na primjer, ako vaš kontakt ima kućni broj 8902 i vanjski broj +2345678902, morate koristiti +2345678902.

9

Pritisnite Pošalji.

10

Pritisnite U redu.

Brisanje poruke odmah

Nakon što ste ga pročitali možete izbrisati tekst poruke.

Prije nego što počnete

Vjerojatno pregledavate poruke.

1

Pritisnite više.

2

Odaberite Izbriši poruku.

3

Pritisnite Da.

Brisnje svih poruka

Nakon što se pročitali poruku možete izbrisati sve primljene tekst poruke. Poruke u ulaznom sandučiću su izbrisane.

Prije nego što počnete

Vjerojatno pregledavate poruke.

1

Pritisnite više.

2

Odaberite Izbriši sve poruke..

3

Pritisnite Da.

Pregled povijesti poruka

Povijest poruka može sadržavati do 250 poruka. Ako imate više od toga, polje Prebriši stare poruke polja postavkama za slanje poruka kontrolira ako je li slušalica prebrisuje stare poruke. Dodatne informacije potražite u odjeljku Konfiguriranje postavki tekstnih poruka.

Poruke će se prikazivati u različitim popisima: Primljeno, skice, poslane poruke. Kada pristupate slanju poruka, prikazuje se ulazni sandučić.

1

Pritisnite izbornik .

2

Odaberite poruke .

3

Pritisnite desno na kružnom gumbu za navigaciju za pristup sljedećem zaslonu.

Odgovor na poruku iz povijesti poruka

Možete odgovoriti na poruku kasnije iz povijesti poruka.

1

Pritisnite izbornik .

2

Odaberite poruke .

3

Istaknite poruku.

4

Pritisnite odgovor.

5

Pomoću tipkovnice upišite svoju poruku. Duljina vaše poruke prikazuje se u donjem desnom kutu zaslona

6

Neobavezno Ako su vam potrebni posebni simboli koji nisu na tipkovnici, pritisnite simbol i odaberite simbol koji vam je potreban.

7

Neobavezno Pritisnite Izbriši kako biste izbrisali posljednji znak poruke.

8

Pritisnite Pošalji.

9

Odaberite prioritet poruke između ovih mogućnosti:

 • Uobičajen: poruka se šalje na zadani način.
 • Hitno: poruka se šalje kao hitna poruka. Primatelj vidi ikonu uskličnika na poruci na svom Ul. sandučič zaslonu. Potražite ikonu uskličnika na poruku u vašem Poslane poruke zaslonu. Poruke poslane kao hitne prikazuju se na vrhu popisa.
10

Pritisnite Pošalji.

11

Pritisnite U redu.

Brisanje poruke iz povijesti poruka

Možete izbrisati sve poruke iz povijesti poruka u mapama Ulazni sandučić, Skice, ili Poslane poruke.

1

Pritisnite izbornik .

2

Odaberite poruke .

3

Pritisnite desno na kružnom gumbu za navigaciju za prikaz odgovarajuće mape.

4

Pritisnite više.

5

Odaberite Izbriši poruku.

6

Pritisnite Da.

Izbrisati sve poruke tekst iz povijesti poruka teksta

Možete izbrisati sve poruke iz povijesti poruka u mapama Ulazni sandučić, Skice, ili Poslane poruke.

1

Pritisnite izbornik .

2

Odaberite poruke .

3

Pritisnite desno na kružnom gumbu za navigaciju za prikaz odgovarajuće mape.

4

Pritisnite više.

5

Odaberite Izbriši sve poruke..

6

Pritisnite Da.

Konfiguriranje postavki poruka

Možete postaviti slušalici za ove radnje:

 • Prepiši stare poruke kada povijest poruka dosegne ograničenje. Možete zadržati do 250 poruka. Ako ne omogućite slušalice da prepiše stare poruke, morat ćete ručno brisati poruka kada se povijest poruka napuni.

 • Spremite poruke koje šaljete u povijest poruka. Prema zadanoj vrijednosti, poslanih poruka su spremljene u povijesti poruka tekst.

 • Postaviti kako se prikazuje nova poruku kad je uređaj u mirovanju. Kada primite novu poruku, možete postaviti slušalice:

  • Prikazuje samo da imate novu poruku.

  • Odmah prikazuje cijelu poruku. To je zadane postavka.

1

Pritisnite izbornik .

2

Odaberite poruke > Postavke.

3

Odaberite pisanje preko starih i pritisnite Uključeno ili Isključeno. Prema zadanoj vrijednosti, polje je postavljeno na Isključeno.

4

Odaberite Poslane poruke i pritisnite Uključeno ili Isključeno. Prema zadanoj vrijednosti, polje je postavljeno na Uključeno.

5

Odaberite Zaslon i pritisnite Uključeno ili Isključeno. Prema zadanoj vrijednosti, polje je postavljeno na Uključeno.