Textmeddelanden

Din administratör kan aktivera funktioner så att du kan skicka och ta emot textmeddelanden från arbetskamrater i systemet. Du kan även ha möjlighet att skicka textmeddelanden till personer utanför systemet. Administratören bör tala om för dig vilka begränsningar som gäller för textmeddelanden.

Du kan visa historiken för dina textmeddelanden och konfigurera vissa meddelandeinställningar efter dina behov.

Skicka ett textmeddelande

Du kan skicka meddelanden med upp till 160 tecken.

1

Tryck på meny .

2

Välj meddelanden .

3

Tryck på högerknappen på navigeringsringen för att gå till skärmbilden Utkast.

4

Tryck på Ny.

5

Använd knappsatsen för att skriva meddelandet. Längden på ditt meddelande visas i det nedre högra hörnet på skärmen.

6

Mjuk Om du behöver särskilda symboler som inte finns med på knapp satsen trycker du på symbol och väljer en symbol som du vill använda.

7

Mjuk Tryck på Rensa för att ta bort det sista tecknet i meddelandet.

8

Mjuk Tryck på Rensa eller höger programstyrda knappen för att ta bort det sista tecknet i meddelandet.

9

Tryck på Sänd.

10

Välj meddelandeprioritet bland följande alternativ:

 • Normal: Meddelandet skickas i standardläge.
 • Brådskande: Meddelandet skickas som brådskande. Mottagaren ser en ikon med ett utropstecken på meddelandet i sin Inkorg. Du ser ikonen med ett utropstecken på meddelandet bland dina skickade meddelanden. Meddelanden som skickas i läget Brådskande visas högst upp i listan.
11

Välj meddelandets mottagare genom ett av följande alternativ:

 • Kontakter: Om du väljer det här alternativet kan du välja en kontakt ur listan över dina lokala kontakter.
 • Ange nummer: Om du väljer det här alternativet kan du ange ett telefonnummer på nästa skärmbild.
 • Central katalog: Om du väljer det här alternativet kan du välja en kontakt ur den centrala telefonkatalogen.

Det fullständiga telefonnumret måste användas för textmeddelanden. Till exempel, om din kontakt har 8902 som intern anknytning och det externa numret +2345678902, måste du använda +2345678902.

12

Tryck på Sänd.

13

Tryck på OK.

Svara på ett textmeddelande direkt

När du får ett textmeddelande kan du snabbt svara på det från meddelandeskärmen. Du kan även svara senare från historiken med textmeddelanden.

1

Tryck på Svara.

2

Använd knappsatsen för att skriva meddelandet. Längden på ditt meddelande visas i det nedre högra hörnet på skärmen.

3

Mjuk Om du behöver särskilda symboler som inte finns med på knapp satsen trycker du på symbol och väljer den symbol du vill använda.

4

Mjuk Tryck på Rensa för att ta bort det sista tecknet i meddelandet.

5

Tryck på Sänd.

6

Välj meddelandeprioritet bland följande alternativ:

 • Normal: Meddelandet skickas i standardläge.
 • Brådskande: Meddelandet skickas som brådskande. Mottagaren ser en ikon med ett utropstecken på meddelandet i sin Inkorg. Du ser ikonen med ett utropstecken på meddelandet bland dina skickade meddelanden. Meddelanden som skickas i läget Brådskande visas högst upp i listan.
7

Tryck på Sänd.

8

Tryck på OK.

Lägg till avsändaren av ett textmeddelande i din lokala kontaktlista

När du får ett textmeddelande kan du lägga till avsändaren i din lokala kontaktlista från skärmen med textmeddelandet. Du kan också lägga till personen senare från meddelandehistoriken.

Innan du börjar

Du måste visa ett textmeddelande.

1

Tryck på Mer.

2

Välj Spara som kontakt.

3

Tryck på Välj.

4

Ange namnet med knappsatsen och tryck på Spara.

5

Markera ett telefonnummer (arbete, mobil, hem eller övrigt) och tryck på Lägg till.

6

Tryck på Spara för att spara kontaktens nummer.

7

Tryck på Spara för att spara den nya kontakten.

Lägg till avsändaren av ett textmeddelande i en befintlig lokal kontakt

När du får ett textmeddelande kan du lägga till information om avsändaren i en befintlig lokal kontakt från skärmen med textmeddelandet. Du kan också lägga till informationen senare från meddelande historiken (se Visa din textmeddelande historik ).

Innan du börjar

Du måste visa ett textmeddelande.

1

Tryck på Mer.

2

Välj Bifoga till kontakt.

3

Tryck på Tillägg.

4

Markera ett telefonnummer (arbete, mobil, hem eller övrigt) och tryck på Bifoga.

5

Tryck på Spara för att spara kontaktens nummer.

6

Tryck på Ja.

Vidarebefordra ett textmeddelande

När du får ett textmeddelande kan du snabbt vidarebefordra det från meddelandeskärmen.

Innan du börjar

Du måste visa ett textmeddelande.

1

Tryck på Mer.

2

Välj Vidarebefordra.

3

Använd knappsatsen för att skriva meddelandet. Längden på ditt meddelande visas i det nedre högra hörnet på skärmen.

4

Mjuk Om du behöver särskilda symboler som inte finns med på knapp satsen trycker du på symbol och väljer den symbol du vill använda.

5

Mjuk Tryck på Rensa för att ta bort det sista tecknet i meddelandet.

6

Tryck på Sänd.

7

Välj meddelandeprioritet bland följande alternativ:

 • Normal: Meddelandet skickas i standardläge.
 • Brådskande: Meddelandet skickas som brådskande. Mottagaren ser en ikon med ett utropstecken på meddelandet i sin Inkorg. Du ser ikonen med ett utropstecken på meddelandet bland dina skickade meddelanden. Meddelanden som skickas i läget Brådskande visas högst upp i listan.
8

Välj meddelandets mottagare genom ett av följande alternativ:

 • Kontakter: Om du väljer det här alternativet kan du välja en kontakt ur listan över dina lokala kontakter.
 • Ange nummer: Om du väljer det här alternativet kan du ange ett telefonnummer på nästa skärmbild.
 • Central katalog: Om du väljer det här alternativet kan du välja en kontakt ur den centrala telefonkatalogen.

Det fullständiga telefonnumret måste användas för textmeddelanden. Till exempel, om din kontakt har 8902 som intern anknytning och det externa numret +2345678902, måste du använda +2345678902.

9

Tryck på Sänd.

10

Tryck på OK.

Ta bort ett textmeddelande direkt

Du kan ta bort ett textmeddelande efter att ha läst det.

Innan du börjar

Du måste visa ett textmeddelande.

1

Tryck på Mer.

2

Välj Radera meddelande.

3

Tryck på Ja.

Ta bort alla textmeddelanden

Du kan ta bort alla mottagna textmeddelanden efter att ha läst ett meddelande. Meddelandena i din inbox för textmeddelanden tas bort.

Innan du börjar

Du måste visa ett textmeddelande.

1

Tryck på Mer.

2

Välj Radera alla meddelanden.

3

Tryck på Ja.

Visa din meddelandehistorik

Meddelandehistoriken kan innehålla upp till 250 meddelanden. Om du har fler meddelanden kan du ange i inställningarna om telefonen ska skriva över gamla meddelanden i fältet Skriv över gamla meddelanden. Mer information finns i Konfigurera dina textmeddelande inställningar.

Meddelandena visas i olika listor: Inbox, Utkast och Skickade meddelanden. När du öppnar dina meddelanden visas inboxen.

1

Tryck på meny .

2

Välj meddelanden .

3

Tryck på högerknappen på navigeringsringen för att gå till nästa skärmbild.

Svara på ett textmeddelande från din historik

Du kan svara på ett textmeddelande vid ett senare tillfälle från meddelandehistoriken.

1

Tryck på meny .

2

Välj meddelanden .

3

Markera meddelandet.

4

Tryck på Svara.

5

Använd knappsatsen för att skriva meddelandet. Längden på ditt meddelande visas i det nedre högra hörnet på skärmen.

6

Mjuk Om du behöver särskilda symboler som inte finns med på knapp satsen trycker du på symbol och väljer den symbol du vill använda.

7

Mjuk Tryck på Rensa för att ta bort det sista tecknet i meddelandet.

8

Tryck på Sänd.

9

Välj meddelandeprioritet bland följande alternativ:

 • Normal: Meddelandet skickas i standardläge.
 • Brådskande: Meddelandet skickas som brådskande. Mottagaren ser en ikon med ett utropstecken på meddelandet i sin Inkorg. Du ser ikonen med ett utropstecken på meddelandet bland dina skickade meddelanden. Meddelanden som skickas i läget Brådskande visas högst upp i listan.
10

Tryck på Sänd.

11

Tryck på OK.

Ta bort ett textmeddelande från historiken

Du kan ta bort ett textmeddelande från historiken i mapparna Inbox, Utkast och Skickade meddelanden.

1

Tryck på meny .

2

Välj meddelanden .

3

Tryck på högerknappen på navigeringsringen för att visa rätt mapp.

4

Tryck på Mer.

5

Välj Radera meddelande.

6

Tryck på Ja.

Ta bort alla textmeddelanden från historiken

Du kan radera alla textmeddelanden från historiken i mapparna Inbox, Utkast och Skickade meddelanden.

1

Tryck på meny .

2

Välj meddelanden .

3

Tryck på högerknappen på navigeringsringen för att visa rätt mapp.

4

Tryck på Mer.

5

Välj Radera alla meddelanden.

6

Tryck på Ja.

Konfigurera dina meddelandeinställningar

Du kan ställa in telefonen för följande åtgärder:

 • Skriv över gamla meddelanden när meddelandehistoriken uppnår maxgränsen. Du kan spara upp till 250 meddelanden. Om du inte ställer in telefonen till att skriva över gamla meddelanden måste du manuellt ta bort meddelanden när historiken är full.

 • Spara dina skickade meddelanden i meddelandehistoriken. Som standard sparas dina skickade meddelanden i meddelandehistoriken.

 • Ange hur nya meddelanden ska visas när telefonen är passiv. När du får ett nytt meddelande kan du ställa in telefonen på följande sätt:

  • Visa endast att du har fått ett nytt meddelande.

  • Visa hela meddelandet direkt. Detta är standardinställningen.

1

Tryck på meny .

2

Välj meddelanden > Inställningar.

3

Välj Skriv över gamla och tryck på eller Av. Det här fältet är Av som standard.

4

Välj Skickade meddelanden och tryck på eller Av. Det här fältet är som standard.

5

Välj Visa och tryck på eller Av. Det här fältet är som standard.