TEKSTUALNE PORUKE NA SLUŠALICI

Administrator vam može omogućiti da šaljete i primate tekstualne poruke od saradnika na sistemu. Takođe ćete možda moći da šaljete tekstualne poruke osobama izvan sistema. Administrator bi trebalo da vam kaže ograničenja tekstualnih poruka.

Možete da prikažete istoriju tekstualnih poruka i da postavite neke parametre za razmenu poruka tako da odgovaraju vašim potrebama.

Slanje tekstualne poruke

Možete da pošaljete poruku do 160 znakova.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite stavku Poruke > radne verzije.

3

Pritisnite taster Novo.

4

Koristite tastaturu da biste otkucali poruku. Dužina poruke prikazuje se u donjem desnom uglu ekrana.

5

(Opcionalno) Ako su vam potrebni posebni simboli koji se ne na tastaturi, pritisnite taster Symbol i izaberite simbol koji vam je potreban.

6

(Opcionalno) Kliknite na dugme "Obriši" da biste izbrisali poslednji znak poruke.

7

Pritisnite Pošalji.

8

Odaberite prioritet poruke iz ovih opcija:

 • Normalno: Poruka se šalje u podrazumevanom režimu.
 • Hitno: Poruka je poslata kao hitna. Primalac vidi ikonu sa znakom uzvika na poruci na ekranu prijemnog Poštanskog sandučeta. Ikonu sa znakom uzvika vidite na poruci na ekranu Poslate poruke. Poruke poslate kao hitan prikaz na vrhu liste.
9

Odaberite primaoca poruke sa jednom od ovih opcija:

 • Kontakti: Kada izaberete ovu opciju, prikazaće se lista lokalnih kontakata i možete izabrati kontakt.
 • Unesite broj: Kada izaberete ovu opciju, na sledeći ekran unesite broj telefona.
 • Centralni direktorijum: Kada izaberete ovu opciju, prikaza se centralni telefonski imenik i možete izabrati kontakt.

Ceo telefonski broj mora da se koristi za tekstualne poruke. Na primer, ako kontakt ima internu oznaku tipa datoteke 8902 i spoljni broj +2345678902, morate koristiti +2345678902.

10

Pritisnite Pošalji.

11

Pritisnite U redu.

Momentalni odgovor na tekstualnu poruku

Kada primite tekstualnu poruku, možete brzo da joj odgovorite sa ekrana tekstualne poruke. Kasnije možete da odgovorite i iz istorije tekstualnih poruka.

1

Pritisnite taster Odgovori .

2

Koristite tastaturu da biste otkucali poruku. Dužina poruke prikazuje se u donjem desnom uglu ekrana.

3

(Opcionalno) Ako su vam potrebni posebni simboli koji se ne na tastaturi, pritisnite taster Symbol i izaberite simbol koji vam je potreban.

4

(Opcionalno) Kliknite na dugme "Obriši" da biste izbrisali poslednji znak poruke.

5

Pritisnite Pošalji.

6

Odaberite prioritet poruke iz ovih opcija:

 • Normalno: Poruka se šalje u podrazumevanom režimu.
 • Hitno: Poruka je poslata kao hitna. Primalac vidi ikonu sa znakom uzvika na poruci na ekranu prijemnog Poštanskog sandučeta. Ikonu sa znakom uzvika vidite na poruci na ekranu Poslate poruke. Poruke poslate kao hitan prikaz na vrhu liste.
7

Pritisnite Pošalji.

8

Pritisnite U redu.

Dodavanje pošiljaoca tekstualne poruke u vaše lokalne kontakte

Kada primite tekstualnu poruku, možete da dodate tu osobu na lokalnu listu kontakata sa ekrana tekstualne poruke. Kasnije možete da dodate i osobu iz istorije tekstualnih poruka.

Pre nego što počneš

Sigurno pregledate tekstualnu poruku.

1

Pritisnite Još.

2

Izaberite sačuvaj kao kontakt.

3

Pritisnite dugme Izbor.

4

Unesite ime pomoću tastature i pritisnite dugme Save .

5

Istaknite stavku telefonskog broja (Posao, Mobilni telefon, Kuća ili ostalo) i pritisnite taster Add.

6

Pritisnite dugme "Sačuvaj" da biste sačuvali broj kontakta.

7

Pritisnite dugme "Sačuvaj" da biste sačuvali novi kontakt.

Dodaj pošiljaoca tekstualne poruke lokalnom kontaktu

Kada primite tekstualnu poruku, možete da dodate informacije o osobi postojećem lokalnom kontaktu sa ekrana tekstualne poruke. Informacije možete da ih dodajte i kasnije iz istorije tekstualnih poruka.

Pre nego što počneš

Sigurno pregledate tekstualnu poruku.

1

Pritisnite Još.

2

Kliknite na dugme "Dodaj" da biste se kontaktirali.

3

Pritisnite taster Dodaj.

4

Istaknite stavku telefonskog broja (posao, mobilni, kuća ili ostalo) i pritisnite taster Dodaj.

5

Pritisnite dugme "Sačuvaj" da biste sačuvali broj kontakta.

6

Pritisnite Da.

Prosleđivanje tekstualne poruke

Kada primite tekstualnu poruku, možete je brzo proslediti sa ekrana za tekstualne poruke.

Pre nego što počneš

Sigurno pregledate tekstualnu poruku.

1

Pritisnite Još.

2

Izaberite stavku Napred.

3

Koristite tastaturu da biste otkucali poruku. Dužina poruke prikazuje se u donjem desnom uglu ekrana.

4

(Opcionalno) Ako su vam potrebni posebni simboli koji se ne na tastaturi, pritisnite taster Symbol i izaberite simbol koji vam je potreban.

5

(Opcionalno) Kliknite na dugme "Obriši" da biste izbrisali poslednji znak poruke.

6

Pritisnite Pošalji.

7

Odaberite prioritet poruke iz ovih opcija:

 • Normalno: Poruka se šalje u podrazumevanom režimu.
 • Hitno: Poruka je poslata kao hitna. Primalac vidi ikonu sa znakom uzvika na poruci na ekranu prijemnog Poštanskog sandučeta. Ikonu sa znakom uzvika vidite na poruci na ekranu Poslate poruke. Poruke poslate kao hitan prikaz na vrhu liste.
8

Odaberite primaoca poruke sa jednom od sledećih opcija:

 • Kontakti: Kada izaberete ovu opciju, prikazaće se lista lokalnih kontakata i možete izabrati kontakt.
 • Unesite broj: Kada izaberete ovu opciju, na sledeći ekran unesite broj telefona.
 • Centralni direktorijum: Kada izaberete ovu opciju, prikaza se centralni telefonski imenik i možete izabrati kontakt.

Ceo telefonski broj mora da se koristi za tekstualne poruke. Na primer, ako kontakt ima internu oznaku tipa datoteke 8902 i spoljni broj +2345678902, morate koristiti +2345678902.

9

Pritisnite Pošalji.

10

Pritisnite U redu.

Momentalno brisanje tekstualne poruke

Tekstualnu poruku možete da izbrišete nakon što je pročitate.

Pre nego što počneš

Sigurno pregledate tekstualnu poruku.

1

Pritisnite Još.

2

Izaberite stavku Izbriši poruku.

3

Pritisnite Da.

Brisanje svih tekstualnih poruka

Sve primljene tekstualne poruke možete da izbrišete nakon čitanja poruke. Poruke u prijemnom poštanskom sandučetu tekstualne poruke se brišu.

Pre nego što počneš

Sigurno pregledate tekstualnu poruku.

1

Pritisnite Još.

2

Izaberite Izbriši sve poruke.

3

Pritisnite Da.

Prikaz istorije tekstualnih poruka

Poruke se prikazuju na različitim listama: Prijemno poštansko sanduče, Radne verzije, Poslate poruke. Kada pristupite razmeni poruka, prikazuje se prijemno poštansko sanduče.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite stavku Razmena poruka.

3

Pritisnite pravo na prsten za navigaciju da biste pristupili sledećem ekranu.

Odgovaranje na tekstualnu poruku iz vaše istorije tekstualnih poruka

Kasnije možete da odgovorite na tekstualnu poruku iz istorije tekstualnih poruka.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite stavku Razmena poruka.

3

Istakni poruku.

4

Pritisnite taster Odgovori .

5

Koristite tastaturu da biste otkucali poruku. Dužina poruke prikazuje se u donjem desnom uglu ekrana.

6

(Opcionalno) Ako su vam potrebni posebni simboli koji se ne na tastaturi, pritisnite taster Symbol i izaberite simbol koji vam je potreban.

7

(Opcionalno) Kliknite na dugme "Obriši" da biste izbrisali poslednji znak poruke.

8

Pritisnite Pošalji.

9

Odaberite prioritet poruke iz ovih opcija:

 • Normalno: Poruka se šalje u podrazumevanom režimu.
 • Hitno: Poruka je poslata kao hitna. Primalac vidi ikonu sa znakom uzvika na poruci na ekranu prijemnog Poštanskog sandučeta. Ikonu sa znakom uzvika vidite na poruci na ekranu Poslate poruke. Poruke poslate kao hitan prikaz na vrhu liste.
10

Pritisnite Pošalji.

11

Pritisnite U redu.

Brisanje tekstualne poruke iz istorije tekstualnih poruka

Tekstualnu poruku u istoriji tekstualnih poruka možete da izbrišete iz fascikle Prijemnosanduče Radne verzije ili Poslate poruke.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite stavku Razmena poruka.

3

Pritisnite desno na prstenu za navigaciju da biste prikazali odgovarajuću fasciklu.

4

Pritisnite Još.

5

Izaberite stavku Izbriši poruku.

6

Pritisnite Da.

Brisanje svih tekstualnih poruka iz istorije tekstualnih poruka

Sve tekstualne poruke u istoriji teksta možete da izbrišete u fascikli "Prijemno poštansko sanduče", "Radne verzije" ili "Poslate poruke".

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite stavku Razmena poruka.

3

Pritisnite desno na prstenu za navigaciju da biste prikazali odgovarajuću fasciklu.

4

Pritisnite Još.

5

Izaberite Izbriši sve poruke.

6

Pritisnite Da.

Konfiguracija postavki za vaše tekstualne poruke

Slušalicu možete podesiti za ove radnje:

 • Zamenite stare poruke kada istorija tekstualnih poruka dostigne ograničenje. Možete da zadržite do 250 poruka. Ako ne omogućite da slušalica zameni stare poruke, morate ručno da izbrišete poruke kada je istorija tekstualnih poruka puna.

 • Sačuvajte poruke koje šaljete u istoriji tekstualnih poruka. Poslate poruke se podrazumevano čuvaju u istoriji tekstualnih poruka.

 • Postavite način na koji se nova poruka prikazuje kada je slušalica u žiži. Kada primite novu poruku, možete da podesite slušalicu na:

  • Prikažite samo da imate novu poruku.

  • Odmah prikažite celu poruku. Ovo je podrazumevano podešavanje.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite stavku Postavke > poruke.

3

Izaberite stavku Zameni staro i pritisnite taster On or Off. Ovo polje je podrazumevano podešeno na isključeno .

4

Izaberite poslate poruke i pritisnite taster "Dalje" ili "Isključeno". Ovo polje je podrazumevano podešeno na "Uključeno". 1

5

Izaberite Prikaži i pritisnite taster On or Off. Ovo polje je podrazumevano podešeno na "Uključeno". 1