Ahize üzerindeki metin mesajları

Yöneticiniz, sistemdeki iş arkadaşlarınıza kısa mesaj gönderip onlardan kısa mesaj almanızı sağlayabilir. Ayrıca sistemin dışındaki kişilere de kısa mesaj göndermeniz mümkündür. Yöneticinizin size kısa mesaj sınırlamalarını açıklaması gerekir.

Kısa mesaj geçmişinizi görüntüleyebilir ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak bazı mesajlaşma parametreleri belirleyebilirsiniz.

Metin Mesajı Gönderin

En fazla 160 karakterden oluşan mesajlar gönderebilirsiniz.

1

Menü düğmesine basın.

2

Mesajlaşma > Taslaklar'ı seçin.

3

Yeni'ye basın.

4

Tuş takımını kullanarak mesajınızı girin. Mesajın uzunluğu ekranın sağ alt köşesinde görüntülenir.

5

(İsteğe bağlı) Tuş takımında bulunmayan özel sembollere gereksinim duyarsanız Sembol'e basın ve ihtiyacınız olan sembolü seçin.

6

(İsteğe bağlı) Mesajınızın son karakterini silmek için Temizle'ye basın.

7

Gönder'e basın.

8

Aşağıdaki seçeneklerden mesaj önceliğini seçin:

 • Normal: Mesaj varsayılan modda gönderilir.
 • Acil: Mesaj acil olarak gönderilir. Alıcı, Gelen Kutusu ekranında mesajın yanında ünlem işaretli bir simge görür. Gönderilen mesajlar ekranında mesajın yanında Acil olarak gönderilen mesajlar listenin üst kısmında görüntülenir.
9

Aşağıdaki seçeneklerden biriyle mesaj alıcısını seçin:

 • Kişiler: Bu seçeneği belirlediğinizde yerel kişiler listeniz görüntülenir ve bir kişi seçebilirsiniz.
 • Numara girin: Bu seçeneği belirlediğinizde bir sonraki ekranda bir telefon numarası girersiniz.
 • Merkezi dizin: Bu seçeneği belirlediğinizde merkezi telefon dizini görüntülenir ve bir kişi seçebilirsiniz.

Kısa mesajlar için tam telefon numarası kullanılmalıdır. Örneğin, kişinin dahili hattı 8902 ve harici numarası +2345678902 ise +2345678902'yi kullanmanız gerekir.

10

Gönder'e basın.

11

Tamam'a basın.

Kısa Mesajı Hemen Yanıtlama

Kısa mesaj aldığınızda mesajı kısa mesaj ekranından hızlı bir şekilde yanıtlayabilirsiniz. Ayrıca daha sonra kısa mesaj geçmişinden de yanıtlayabilirsiniz.

1

Yanıtla'ya basın.

2

Tuş takımını kullanarak mesajınızı girin. Mesajın uzunluğu ekranın sağ alt köşesinde görüntülenir.

3

(İsteğe bağlı) Tuş takımında bulunmayan özel sembollere gereksinim duyarsanız Sembol'e basın ve ihtiyacınız olan sembolü seçin.

4

(İsteğe bağlı) Mesajınızın son karakterini silmek için Temizle'ye basın.

5

Gönder'e basın.

6

Aşağıdaki seçeneklerden mesaj önceliğini seçin:

 • Normal: Mesaj varsayılan modda gönderilir.
 • Acil: Mesaj acil olarak gönderilir. Alıcı, Gelen Kutusu ekranında mesajın yanında ünlem işaretli bir simge görür. Gönderilen mesajlar ekranında mesajın yanında Acil olarak gönderilen mesajlar listenin üst kısmında görüntülenir.
7

Gönder'e basın.

8

Tamam'a basın.

Kısa Mesaj Gönderenini Yerel Kişilere Ekleme

Kısa mesaj aldığınızda kişiyi kısa mesaj ekranından yerel kişiler listenize ekleyebilirsiniz. Kişiyi ayrıca daha sonra kısa mesaj geçmişinden de ekleyebilirsiniz.

Başlamadan önce

Bir kısa mesaj görüntülüyor olmanız gerekir.

1

Daha Fazla'ya basın.

2

Kişi olarak kaydet'i seçin.

3

Seç'e basın.

4

Tuş takımını kullanarak ismi girin ve Kaydet'e basın.

5

Bir telefon numarası girdisini seçin (İş, Mobil, Ev veya Diğer) ve Ekle'ye basın.

6

Kişi numarasını kaydetmek için Kaydet'e basın.

7

Yeni kişiyi kaydetmek için Kaydet'e basın.

Kısa Mesaj Gönderenini Yerel Bir Kişiye Ekleme

Kısa mesaj aldığınızda kişiyle ilgili bilgileri kısa mesaj ekranından mevcut bir yerel kişiye ekleyebilirsiniz. Ayrıca bilgileri daha sonra kısa mesaj geçmişinden de ekleyebilirsiniz.

Başlamadan önce

Bir kısa mesaj görüntülüyor olmanız gerekir.

1

Daha Fazla'ya basın.

2

Kişiye iliştir'i seçin.

3

İliştir'e basın.

4

Bir telefon numarası girdisini seçin (İş, Mobil, Ev veya Diğer) ve İliştir'e basın.

5

Kişi numarasını kaydetmek için Kaydet'e basın.

6

Evet düğmesine basın.

Kısa Mesajı Yönlendirme

Kısa mesaj aldığınızda mesajı kısa mesaj ekranından hızlı bir şekilde yönlendirebilirsiniz.

Başlamadan önce

Bir kısa mesaj görüntülüyor olmanız gerekir.

1

Daha Fazla'ya basın.

2

Yönlendir'i seçin.

3

Tuş takımını kullanarak mesajınızı girin. Mesajın uzunluğu ekranın sağ alt köşesinde görüntülenir.

4

(İsteğe bağlı) Tuş takımında bulunmayan özel sembollere gereksinim duyarsanız Sembol'e basın ve ihtiyacınız olan sembolü seçin.

5

(İsteğe bağlı) Mesajınızın son karakterini silmek için Temizle'ye basın.

6

Gönder'e basın.

7

Aşağıdaki seçeneklerden mesaj önceliğini seçin:

 • Normal: Mesaj varsayılan modda gönderilir.
 • Acil: Mesaj acil olarak gönderilir. Alıcı, Gelen Kutusu ekranında mesajın yanında ünlem işaretli bir simge görür. Gönderilen mesajlar ekranında mesajın yanında Acil olarak gönderilen mesajlar listenin üst kısmında görüntülenir.
8

Aşağıdaki seçeneklerden biriyle mesaj alıcısını seçin:

 • Kişiler: Bu seçeneği belirlediğinizde yerel kişiler listeniz görüntülenir ve bir kişi seçebilirsiniz.
 • Numara girin: Bu seçeneği belirlediğinizde bir sonraki ekranda bir telefon numarası girersiniz.
 • Merkezi dizin: Bu seçeneği belirlediğinizde merkezi telefon dizini görüntülenir ve bir kişi seçebilirsiniz.

Kısa mesajlar için tam telefon numarası kullanılmalıdır. Örneğin, kişinin dahili hattı 8902 ve harici numarası +2345678902 ise +2345678902'yi kullanmanız gerekir.

9

Gönder'e basın.

10

Tamam'a basın.

Kısa Mesajı Hemen Silme

Kısa mesajı okuduktan sonra silebilirsiniz.

Başlamadan önce

Bir kısa mesaj görüntülüyor olmanız gerekir.

1

Daha Fazla'ya basın.

2

Mesajı Sil'i seçin.

3

Evet düğmesine basın.

Tüm Kısa Mesajları Silme

Bir mesajı okuduktan sonra alınan tüm kısa mesajları silebilirsiniz. Kısa mesaj Gelen Kutusundaki mesajlar silinir.

Başlamadan önce

Bir kısa mesaj görüntülüyor olmanız gerekir.

1

Daha Fazla'ya basın.

2

Tüm mesajları sil'i seçin.

3

Evet düğmesine basın.

Kısa Mesaj Geçmişini Görüntüleme

Mesajlar farklı listelerde görüntülenir: Gelen Kutusu, Taslaklar, Gönderilen Mesajlar. Mesajlaşma'ya eriştiğinizde Gelen Kutusu görüntülenir.

1

Menü düğmesine basın.

2

Mesajlaşma düğmesini seçin.

3

Sonraki ekrana erişmek için Gezinme halkasında sağa basın.

Mesaj Geçmişinden Bir Kısa Mesajı Yanıtlama

Bir kısa mesajı daha sonra mesajlaşma geçmişinden yanıtlayabilirsiniz.

1

Menü düğmesine basın.

2

Mesajlaşma düğmesini seçin.

3

Mesajı vurgulayın.

4

Yanıtla'ya basın.

5

Tuş takımını kullanarak mesajınızı girin. Mesajın uzunluğu ekranın sağ alt köşesinde görüntülenir.

6

(İsteğe bağlı) Tuş takımında bulunmayan özel sembollere gereksinim duyarsanız Sembol'e basın ve ihtiyacınız olan sembolü seçin.

7

(İsteğe bağlı) Mesajınızın son karakterini silmek için Temizle'ye basın.

8

Gönder'e basın.

9

Aşağıdaki seçeneklerden mesaj önceliğini seçin:

 • Normal: Mesaj varsayılan modda gönderilir.
 • Acil: Mesaj acil olarak gönderilir. Alıcı, Gelen Kutusu ekranında mesajın yanında ünlem işaretli bir simge görür. Gönderilen mesajlar ekranında mesajın yanında Acil olarak gönderilen mesajlar listenin üst kısmında görüntülenir.
10

Gönder'e basın.

11

Tamam'a basın.

Kısa Mesaj Geçmişinden Bir Kısa Mesajı Silme

Gelen Kutusu, Taslaklar ve Gönderilen mesajlar klasöründeki, mesaj geçmişindeki bir kısa mesajı silebilirsiniz.

1

Menü düğmesine basın.

2

Mesajlaşma düğmesini seçin.

3

Gezinme halkasında sağa basarak uygun klasörü görüntüleyin.

4

Daha Fazla'ya basın.

5

Mesajı Sil'i seçin.

6

Evet düğmesine basın.

Kısa Mesaj Geçmişinden Tüm Kısa Mesajları Silme

Gelen Kutusu, Taslaklar ve Gönderilen mesajlar klasöründeki, mesaj geçmişindeki tüm kısa mesajları silebilirsiniz.

1

Menü düğmesine basın.

2

Mesajlaşma düğmesini seçin.

3

Gezinme halkasında sağa basarak uygun klasörü görüntüleyin.

4

Daha Fazla'ya basın.

5

Tüm mesajları sil'i seçin.

6

Evet düğmesine basın.

Kısa Mesaj Ayarlarını Yapılandırma

Ahizeyi aşağıdaki eylemleri gerçekleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz:

 • Kısa mesaj geçmişi sınıra ulaştığında eski mesajların üzerine yazma. En fazla 250 mesaj tutabilirsiniz. Ahizeyi eski mesajların üzerine yazacak şekilde ayarlamazsanız kısa mesaj geçmişi dolduğunda mesajları manuel olarak silmeniz gerekir.

 • Gönderdiğiniz mesajların kısa mesaj geçmişine kaydetme. Gönderilen mesajlar, varsayılan olarak kısa mesaj geçmişine kaydedilir.

 • Ahize boştayken yeni bir meajın nasıl görüntüleneceğini ayarlama. Yeni bir mesaj aldığınızda ahizeyi şunlar için ayarlayabilirsiniz:

  • Yalnızca yeni bir mesajınızın olduğunun görüntülenmesi.

  • Tüm mesajın hemen görüntülenmesi. Varsayılan ayar budur.

1

Menü düğmesine basın.

2

Mesajlaşma > Ayarlar'ı seçin.

3

Eskinin üzerine yaz'ı seçin ve Açık veya Kapalı'ya basın. Varsayılan olarak, bu alan Kapalı olarak ayarlanmıştır.

4

Gönderilen Mesajlar'ı seçin ve Açık veya Kapalı'ya basın. Varsayılan olarak, bu alan Açık olarak ayarlanmıştır.

5

Görüntüle'yi seçin ve Açık veya Kapalı'ya basın. Varsayılan olarak, bu alan Açık olarak ayarlanmıştır.