Tekstberichten op de handset

Uw beheerder kan een functie inschakelen waarmee u aan de hand van tekstberichten met uw collega's op het systeem kunt communiceren. U kunt mogelijk ook tekstberichten naar mensen buiten het systeem sturen. Uw beheerder moet u de beperkingen met betrekking tot de tekstberichten uitleggen.

U kunt de geschiedenis van uw tekstberichten bekijken en u kunt de berichtenparameters aan uw behoeften aanpassen.

Een tekstbericht sturen

U kunt een bericht van maximum 160 tekens verzenden.

1

Druk op Menu .

2

Berichten kiezen .

3

 • Hoorn 6825: kies Berichten .
 • 6823 Handset: kies Berichten .
4

Druk rechts op de navigatiering om het scherm Concepten weer te geven.

5

Druk op Nieuw.

6

Gebruik het toetsenblok om uw bericht te typen. De lengte van uw bericht wordt in de rechterbenedenhoek van het scherm aangegeven.

7

(Optioneel) Als u speciale symbolen nodig hebt die niet op het toetsenblok staan, drukt u op Symbol en kiest u het gewenste symbool.

8

(Optioneel) Als u speciale symbolen nodig hebt die zich niet op het toetsenblok bevinden, drukt u op Symbol of de functietoets in het midden en kiest u het gewenste symbool.

9

(Optioneel) Druk op Clear om het laatste teken van uw bericht te verwijderen.

10

(Optioneel) Druk op Clear of de functietoets rechts om het laatste teken van het bericht te verwijderen.

11

Druk op Verzenden.

12

Kies de prioriteit van uw bericht uit de volgende opties:

 • Normaal: het bericht wordt in de standaardmodus verzonden.
 • Dringend: het bericht wordt als dringend verzonden. De ontvanger ziet een pictogram met een uitroepteken op het bericht in zijn Inbox. U ziet het pictogram met een uitroepteken op het bericht in het scherm Verzonden berichten. Berichten die als Dringend zijn verzonden, staan bovenaan de lijst.
13

Kies de ontvanger van het bericht met een van de volgende opties:

 • Contactpersonen: wanneer u deze optie kiest, wordt de lijst met uw lokale contactpersonen weergegeven en kunt u een contactpersoon selecteren.
 • Nummer invoeren: wanneer u deze optie kiest, kunt in het volgende scherm een telefoonnummer invoeren.
 • Centrale telefoonlijst: wanneer u deze optie kiest, wordt de centrale telefoonlijst weergegeven en kunt u een contactpersoon selecteren.

Voor tekstberichten moet het volledige telefoonnummer worden gebruikt. Als uw contactpersoon bijvoorbeeld een interne extensie 8902 en een extern nummer +2345678902 heeft, moet u +2345678902 gebruiken.

14

Druk op Verzenden.

15

Druk op OK.

Een tekstbericht onmiddellijk beantwoorden

Als u een tekstbericht ontvangt, kunt u dit snel vanuit het tekstberichtenscherm beantwoorden. U kunt ook later vanuit de tekstberichtgeschiedenis antwoorden.

1

Druk op Beantwoorden.

2

Gebruik het toetsenblok om uw bericht te typen. De lengte van uw bericht wordt in de rechterbenedenhoek van het scherm aangegeven

3

(Optioneel) Als u speciale symbolen nodig hebt die zich niet op het toetsenblok bevinden, drukt u op Symbol en selecteert u het gewenste symbool.

4

(Optioneel) Als u speciale symbolen nodig hebt die zich niet op het toetsenblok bevinden, drukt u op Symbol of de functietoets midden en selecteert u het gewenste symbool.

5

(Optioneel) Druk op Clear om het laatste teken van uw bericht te verwijderen.

6

(Optioneel) Druk op Clear of de functietoets rechts om het laatste teken van het bericht te verwijderen.

7

Druk op Verzenden.

8

Kies de prioriteit van uw bericht uit de volgende opties:

 • Normaal: het bericht wordt in de standaardmodus verzonden.
 • Dringend: het bericht wordt als dringend verzonden. De ontvanger ziet een pictogram met een uitroepteken op het bericht in zijn Inbox. U ziet het pictogram met een uitroepteken op het bericht in het scherm Verzonden berichten. Berichten die als Dringend zijn verzonden, staan bovenaan de lijst.
9

Druk op Verzenden.

10

Druk op OK.

De afzender van een tekstbericht aan uw lokale contactpersonen toevoegen

Wanneer u een tekstbericht ontvangt, kunt u de persoon aan de lijst met uw lokale contactpersonen toevoegen vanaf het scherm van het tekstbericht. U kunt de persoon ook later vanuit de tekstberichtgeschiedenis toevoegen.

Voordat u begint

U moet een tekstbericht bekijken.

1

Druk op Meer.

2

Kies Opslaan als contactpersoon.

3

Druk op Selecteren.

4

Voer de naam in met het toetsenblok en druk op Opslaan.

5

Markeer een telefoonnummer (Werk, Mobiel, Thuis of Overige) en druk op Toevoegen.

6

Druk op Opslaan om het nummer van de contactpersoon op te slaan.

7

Druk op Opslaan om de nieuwe contactpersoon op te slaan.

De afzender van een tekstbericht bij een lokale contactpersoon voegen

Wanneer u een bericht ontvangt, kunt u informatie over de persoon aan een bestaande lokale contactpersoon toevoegen vanaf het scherm van het tekstbericht. U kunt de informatie later ook toevoegen vanuit de tekstberichtgeschiedenis (zie Tekstberichtgeschiedenis weergeven).

Voordat u begint

U moet een tekstbericht bekijken.

1

Druk op Meer.

2

Kies Toevoegen aan contactpersoon.

3

Druk op Toevoegen.

4

Markeer een telefoonnummer (Werk, Mobiel, Thuis of Overige) en druk op Toevoegen.

5

Druk op Opslaan om het nummer van de contactpersoon op te slaan.

6

Druk op Ja.

Een tekstbericht doorsturen

Wanneer u een tekstbericht ontvangt, kunt u dit snel vanuit het scherm van het tekstbericht doorsturen.

Voordat u begint

U moet een tekstbericht bekijken.

1

Druk op Meer.

2

Selecteer Doorsturen.

3

Gebruik het toetsenblok om uw bericht te typen. De lengte van uw bericht wordt in de rechterbenedenhoek van het scherm aangegeven.

4

(Optioneel) Als u speciale symbolen nodig hebt die zich niet op het toetsenblok bevinden, drukt u op Symbol en selecteert u het gewenste symbool.

5

(Optioneel) Als u speciale symbolen nodig hebt die zich niet op het toetsenblok bevinden, drukt u op Symbol of de functietoets midden en selecteert u het gewenste symbool.

6

(Optioneel) Druk op Clear om het laatste teken van uw bericht te verwijderen.

7

(Optioneel) Druk op Clear of de functietoets rechts om het laatste teken van het bericht te verwijderen.

8

Druk op Verzenden.

9

Kies de prioriteit van uw bericht uit de volgende opties:

 • Normaal: het bericht wordt in de standaardmodus verzonden.
 • Dringend: het bericht wordt als dringend verzonden. De ontvanger ziet een pictogram met een uitroepteken op het bericht in zijn Inbox. U ziet het pictogram met een uitroepteken op het bericht in het scherm Verzonden berichten. Berichten die als Dringend zijn verzonden, staan bovenaan de lijst.
10

Kies de ontvanger van het bericht met een van de volgende opties:

 • Contactpersonen: wanneer u deze optie kiest, wordt de lijst met uw lokale contactpersonen weergegeven en kunt u een contactpersoon selecteren.
 • Nummer invoeren: wanneer u deze optie kiest, kunt in het volgende scherm een telefoonnummer invoeren.
 • Centrale telefoonlijst: wanneer u deze optie kiest, wordt de centrale telefoonlijst weergegeven en kunt u een contactpersoon selecteren.

Voor tekstberichten moet het volledige telefoonnummer worden gebruikt. Als uw contactpersoon bijvoorbeeld een interne extensie 8902 en een extern nummer +2345678902 heeft, moet u +2345678902 gebruiken.

11

Druk op Verzenden.

12

Druk op OK.

Een tekstbericht onmiddellijk verwijderen

U kunt een tekstbericht verwijderen nadat u het hebt gelezen.

Voordat u begint

U moet een tekstbericht bekijken.

1

Druk op Meer.

2

Kies Bericht verwijderen.

3

Druk op Ja.

Alle tekstberichten verwijderen

U kunt alle ontvangen tekstberichten verwijderen nadat u een bericht hebt gelezen. De berichten in uw inbox worden verwijderd.

Voordat u begint

U moet een tekstbericht bekijken.

1

Druk op Meer.

2

Kies Alle berichten verwijderen.

3

Druk op Ja.

Uw tekstberichtgeschiedenis bekijken

De tekstberichtgeschiedenis kan tot 250 berichten bevatten. Als u meer dan 250 berichten hebt, bepaalt het veld Oude berichten overschrijven in de berichtinstellingen of de handset oude berichten overschrijft. Zie Uw tekstberichtinstellingen configureren voor meer informatie.

De berichten worden in verschillende lijsten weergegeven: Inbox, Concepten, Verzonden berichten. Als u Berichten opent, wordt de Inbox weergegeven.

1

Druk op Menu .

2

Berichten selecteren .

3

 • 6825 Hoorn: Selecteer Berichten .
 • 6823 Hoorn: Selecteer Berichten .
4

Druk rechts op de navigatiering om het volgende scherm te openen.

Een tekstbericht uit uw tekstgeschiedenis beantwoorden

U kunt een tekstbericht uit de tekstberichtgeschiedenis later beantwoorden.

1

Druk op Menu .

2

Berichten selecteren .

3

 • 6825 Hoorn: Selecteer Berichten
 • 6823 Hoorn: Selecteer Berichten .
4

Markeer het bericht.

5

Druk op Beantwoorden.

6

Gebruik het toetsenblok om uw bericht te typen. De lengte van uw bericht wordt in de rechterbenedenhoek van het scherm aangegeven

7

(Optioneel) Als u speciale symbolen nodig hebt die zich niet op het toetsenblok bevinden, drukt u op Symbol en selecteert u het gewenste symbool.

8

(Optioneel) Als u speciale symbolen nodig hebt die zich niet op het toetsenblok bevinden, drukt u op Symbol of de functietoets midden en selecteert u het gewenste symbool.

9

(Optioneel) Druk op Clear om het laatste teken van uw bericht te verwijderen.

10

(Optioneel) Druk op Clear of de functietoets rechts om het laatste teken van het bericht te verwijderen.

11

Druk op Verzenden.

12

Kies de prioriteit van uw bericht uit de volgende opties:

 • Normaal: het bericht wordt in de standaardmodus verzonden.
 • Dringend: het bericht wordt als dringend verzonden. De ontvanger ziet een pictogram met een uitroepteken op het bericht in zijn Inbox. U ziet het pictogram met een uitroepteken op het bericht in het scherm Verzonden berichten. Berichten die als Dringend zijn verzonden, staan bovenaan de lijst.
13

Druk op Verzenden.

14

Druk op OK.

Een tekstbericht uit de tekstberichtgeschiedenis verwijderen

U kunt een tekstbericht in de tekstgeschiedenis in uw map Inbox, Concepten of Verzonden berichten verwijderen.

1

Druk op Menu .

2

Berichten selecteren .

3

 • 6825 Hoorn: Selecteer Berichten .
 • 6823 Hoorn: Selecteer Berichten .
4

Druk rechts op de navigatiering om de geschikte map weer te geven.

5

Druk op Meer.

6

Kies Bericht verwijderen.

7

Druk op Ja.

Alle tekstberichten uit de tekstberichtgeschiedenis verwijderen

U kunt alle tekstberichten in de tekstgeschiedenis in uw map Inbox, Concepten of Verzonden berichten verwijderen.

1

Druk op Menu .

2

Berichten selecteren .

3

 • 6825 Hoorn: Selecteer Berichten .
 • 6823 Hoorn: Selecteer Berichten .
4

Druk rechts op de navigatiering om de geschikte map weer te geven.

5

Druk op Meer.

6

Kies Alle berichten verwijderen.

7

Druk op Ja.

Uw tekstberichtinstellingen configureren

U kunt uw handset voor de volgende acties instellen:

 • Oude berichten overschrijven als de tekstberichtgeschiedenis de limiet bereikt. U kunt tot 250 berichten bewaren. Als u de handset niet instelt om oude berichten te overschrijven, moet u handmatig berichten verwijderen wanneer de tekstberichtgeschiedenis vol is.

 • Bewaar uw verzonden berichten in de tekstberichtgeschiedenis. Uw verzonden berichten worden standaard in de tekstberichtgeschiedenis opgeslagen.

 • Stel in hoe een nieuw bericht wordt weergegeven als uw handset inactief is. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, kunt u de handset instellen om:

  • alleen aan te geven dat u een nieuw bericht hebt.

  • onmiddellijk het volledige bericht weer te geven. Dit is een standaardinstelling.

1

Druk op Menu .

2

Berichten selecteren >Settings.

3

 • 6825 Hoorn: Selecteer Berichten >Settings.
 • 6823 Hoorn: Selecteer Berichten >Settings.
4

Kies Oude overschrijven en druk op Aan of Uit. Dit veld is standaard ingesteld op Uit.

5

Kies Verzonden berichten en druk op Aan of Uit. Dit veld is standaard ingesteld op Aan.

6

Kies Beeldscherm en druk op Aan of Uit. Dit veld is standaard ingesteld op Aan.