• Zkontrolujte úroveň hlasitosti náhlavní soupravy.

  • Ověřte, zda je zvukový výstup zařízení nastaven na Náhlavní souprava Cisco 730.

  • Vypněte hudbu nebo přidržte hovor v jiných aktivních zdrojích.

  • Restartujte náhlavní soupravu.

  • Pokud posloucháte hudbu:

    • Stisknutím tlačítka Přehrát ověřte, zda hraje zvuk.

    • Přehrajte zvuk z obsahu uloženého přímo v zařízení.

  • Zkontrolujte, zda se náhlavní souprava nachází 9 metrů od požadovaného zařízení.

  • Pokud nepoužíváte USB adaptér, odpojte jej.