• Sjekk volumnivået på headsettet.

  • Sørg for at lydutgangen på enheten er satt til Cisco HS 730.

  • Slå av musikk eller hold en samtale på andre aktive kilder.

  • Start headsettet på nytt.

  • Hvis du hører på musikk:

    • trykk Spille på enheten for å sikre at lyden spilles av.

    • Spill av lyd fra innhold som er lagret direkte på enheten din.

  • Sørg for at headsettet ditt er innenfor 9 meter (30 fot) fra den tiltenkte enheten.

  • Koble fra USB-adapteren hvis den ikke er i bruk.