• בדוק את רמת עוצמת הקול באוזניות.

  • ודא שפלט השמע במכשיר מוגדר ל -CISCO HS 730.

  • כבה מוסיקה או החזק שיחה במקורות פעילים אחרים.

  • הפעל מחדש את האוזניות.

  • אם אתה מאזין למוסיקה:

    • לחץ על הפעל במכשיר כדי לוודא שמע משחק.

    • הפעל שמע מהתוכן המאוחסן ישירות במכשיר.

  • ודא שהאוזניות שלך בטווח של 30 מטר (9 מטר) של המכשיר המיועד.

  • נתק את מתאם ה-USB אם הוא אינו בשימוש.