• Sprawdź poziom głośności w zestawie słuchawkowym.

  • Upewnij się, że wyjście audio w urządzeniu jest ustawione na Cisco HS 730.

  • Wyłącz muzykę lub wstrzymaj połączenie z innymi aktywnymi źródłami.

  • Uruchom ponownie zestaw słuchawkowy.

  • W przypadku słuchania muzyki:

    • Naciśnij przycisk Odtwórz na urządzeniu, aby upewnić się, że odtwarzany jest sygnał dźwiękowy.

    • Odtwarzaj dźwięk z zawartości zapisanej bezpośrednio w urządzeniu.

  • Upewnij się, że zestaw słuchawkowy mieści się w zakresie od 9 metrów do zamierzonego urządzenia.

  • Odłącz adapter USB, jeśli nie jest używany.