Slušalice su mi usku, ali nemaju zvuk

Isprobajte ove korake ako ne možete da čujete nikakav zvuk u slušalicama sa mikrofonom.

 • Proverite nivo jačine zvuka na slušalicama.

 • Uverite se da je audio izlaz na uređaju podešen na Cisco HS 730.

 • Isključite muziku ili zadržite poziv za druge aktivne izvore.

 • Restartujte slušalicu.

 • Ako slušate muziku:

  • Pritisnite taster "Reprodukuj " na uređaju da biste se uverili da se zvuk reprodukuje.

  • Reprodukujte zvuk sa sadržaja uskladištenog direktno na uređaju.

 • Uverite se da su vaše slušalice na 30 stopa (9 metara) od namenjenog uređaja.

 • Prekinite vezu sa USB adapterom ako nije u upotrebi.