• Proverite nivo jačine zvuka na slušalicama.

  • Uverite se da je audio izlaz na vašem uređaju podešen na Cisco HS 730.

  • Isključite muziku ili zadržite poziv na drugim aktivnim izvorima.

  • Ponovo podigni slušalice.

  • Ako slušate muziku:

    • Pritisnite Play na uređaju da biste bili sigurni da se zvuk reprodukuje.

    • Reprodukujte zvuk iz sadržaja sačuvanog direktno na uređaju.

  • Uverite se da su vaše slušalice u krugu od 30 stopa (9 metara) od predviđenog uređaja.

  • Odspojite USB adapter ako nije u upotrebi.