• Provjerite razinu glasnoće na slušalicama.

  • Provjerite je li audio izlaz na vašem uređaju podešen na Cisco HS 730.

  • Isključite glazbu ili zadržite poziv na drugim aktivnim izvorima.

  • Ponovno podignite slušalice.

  • Ako slušate glazbu:

    • Pritisnite Play na uređaju kako biste provjerili reprodukciju zvuka.

    • Reproducirajte zvuk iz sadržaja pohranjenog izravno na uređaju.

  • Pobrinite se da slušalice budu u krugu od 30 stopa (9 metara) od predviđenog uređaja.

  • Odspojite USB adapter ako se ne koristi.