Slušalice su uključene, ali nemaju zvuka

Ako ne čujete zvuk u slušalicama, pokušajte sljedeće.

 • Provjerite razinu glasnoće na slušalicama.

 • Provjerite je li audioizlaz na vašem uređaju postavljen na Cisco HS 730.

 • Isključite glazbu ili zadržite poziv na drugim aktivnim izvorima.

 • Ponovno pokrenite naglavne slušalice.

 • Ako slušate glazbu:

  • Pritisnite Reproduciraj na uređaju da biste provjerili reproducira li se zvuk.

  • Reproducirajte zvuk sa sadržaja pohranjenog izravno na uređaju.

 • Provjerite jesu li slušalice unutar 9 metara od predviđenog uređaja.

 • Odspojite USB prilagodnik ako se ne koristi.