Osobní konference a schůzky pouze se zvukem

Schůzky typu Osobní konference zahrnují audio část a online část. Spusťte audio část a online část se automaticky vytvoří na vašem webu Webex. Pokud jste v audio části schůzky a potřebujete sdílet prezentaci, dokument nebo aplikaci s účastníky schůzky, můžete spustit online část schůzky a účastníci se k ní mohou připojit, i když se stále účastní audio části schůzky. Hostitel musí nastavit svůj Audio Pin a uložit jej, než bude moci vygenerovat informace o účtu Osobní konference. Aby hostitel mohl schůzku zahájit, musí zadat přístupový kód hostitele a PIN hostitele.

Můžete vytvořit a uložit až tři účty s číslem Osobní konference. Při plánování Osobní konference vyberte jeden ze svých účtů s číslem Osobní konference, který chcete použít pro audio část schůzky Osobní konference. Svůj účet s číslem Osobní konference také můžete použít k zahájení okamžité audio konference z libovolného telefonu, aniž byste ji předem naplánovali. Pro každý účet můžete vygenerovat přístupové kódy hostitele a účastníka. Pokud je pro váš web povolena možnost globálního přímého volání, je také k dispozici pro účty s číslem Osobní konference, které vytvoříte.

Váš účet s číslem Osobní konference také specifikuje přístupový kód hostitele, který chcete použít k zahájení audio části schůzky Osobní konference, a přístupové kódy účastníků, které mohou účastníci použít k připojení k audio části schůzky.

Účet Osobní konference můžete kdykoli smazat.

Schůzky typu Osobní konference jsou k dispozici pouze v případě, že váš web podporuje osobní konference a používá zvuk služby Webex. Pokud váš web využívá poskytovatele telefonních služeb (TSP), můžete místo toho naplánovat schůzky pouze se zvukem. (Schůzky pouze se zvukem nemají online část.) Zvukovou konferenci Webex můžete uspořádat kdykoli a kdekoli na vyžádání. Při plánování pravidelných schůzek Webex Meetings můžete také použít své číslo Osobní konference.

Nastavte si osobní účty v aplikaci Cisco Webex Meetings.

1

Přejděte do nabídky Moje aplikace Webex > Předvolby.

2

Vedle části Zvuk vyberte možnost Nastavit.

Hostitel musí nastavit svůj Audio Pin a uložit jej, než bude moci vygenerovat informace o účtu Osobní konference.

3

V části Osobní konference vyberte možnost Generovat účet.

Můžete vytvořit až tři účty Osobní konference.

Účty Osobní konference zahrnují přístupový kód hostitele a PIN hostitele, které se používají k zahájení audio části osobní konference. Obsahují také přístupový kód účastníka, aby se k ní mohli připojit ostatní. Aby hostitel mohl schůzku zahájit, musí zadat přístupový kód hostitele a PIN hostitele.

Při plánování osobní konference vyberte jeden ze svých účtů Osobní konference. Jeden z těchto účtů můžete použít také k zahájení okamžité osobní konference z libovolného telefonu, aniž byste ji předem naplánovali.

Účet Osobní konference můžete kdykoli smazat.

4

Klepněte na příkaz Uložit.

Naplánujte schůzku z webu Webex.

1

V levém navigačním panelu webu Cisco Webex vyberte možnost Schůzky a klikněte na možnost Plán.

2

Vyberte možnost Osobní konference Webex pro Typ schůzky.

3

Vyplňte zbývající informace požadované pro vaši schůzku a klikněte na možnost Plán.

 • Pokud používáte zvuk poskytovatele telefonních služeb (TSP), můžete naplánovat schůzku pouze se zvukem:

 • Když je aplikace Webex integrována s aplikací Outlook, poskytuje základní možnosti pro naplánování schůzky. Některé možnosti, které jsou k dispozici na vašem webu Webex, nemusí být k dispozici v integraci Cisco Webex do aplikace Outlook.

 • Integrace služby Webex do aplikace Outlook nepodporuje všechny možnosti opakování, které jsou k dispozici v aplikaci Microsoft Outlook.

 • Čas zahájení všech pozvánek na schůzky, které odešlete z aplikace Microsoft Outlook, se zobrazí v časovém pásmu, které je nastaveno ve vašem počítači, a nemusí odpovídat předvolbám časového pásma, které jste nastavili na webu Webex.

1

Chcete-li naplánovat osobní konferenci, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Vyberte možnost Nové položky > Schůzka nebo jednání nebo z kalendáře aplikace Microsoft Outlook vyberte možnost Nová schůzka nebo Nové jednání.
 • Na panelu Nástrojů ke zvýšení produktivity Cisco Webex vyberte ikonu Plán.
 • Na panelu nástrojů aplikace Microsoft Outlook vyberte možnost Naplánovat schůzku > Naplánovat schůzku Osobní konference nebo Naplánovat schůzku pouze se zvukem.

Před zadáním obecných informací o schůzce je třeba zadat nastavení služby Webex.

2

Ve schůzce nebo jednání aplikace Outlook zadejte obecné informace o schůzce.

 1. Do pole Předmět zadejte téma schůzky.

 2. V seznamech Čas zahájení a Čas ukončení zadejte čas zahájení a ukončení schůzky.

 3. (Volitelné) Chcete-li zadat vzor opakování schůzky, vyberte možnost Opakovat a potom vyberte možnosti opakování. Informace o rozdílech ve vzorech opakování mezi aplikacemi Webex a Microsoft Outlook naleznete v části Omezení vzorce opakování pro integraci služby Cisco Webex do aplikace Outlook.

 4. (Volitelné) Zadejte jakékoli další možnosti, jako je oznámení o schůzce.

3

Do pole Komu zadejte jména nebo e-mailové adresy pozvaných osob.

Pokud jste pro naplánování schůzky vybrali možnost Jednání, výběrem možnosti Asistent plánování zobrazíte pole Komu.

4

Vyberte možnost Přidat schůzku Osobní konference.

Tento krok není nutný, pokud jste v kroku 1 zvolili možnost Naplánovat schůzku Osobní konference.

5

V případě potřeby zadejte požadované informace o schůzce typu Osobní konference.

6

V případě potřeby vyberte na kartě Nastavení služby Webex – Zvuk a sledování zvolte typ zvukového připojení a všechny další požadované možnosti.

7

(Volitelné) Chcete-li přidat alternativní hostitele, vyberte kartu Zdroje.

Alternativní hostitel je někdo, kdo má oprávnění zahájit a moderovat schůzku, když se jí vy nemůžete zúčastnit. Další informace najdete v části Přidání alternativních hostitelů pro naplánované schůzky a schůzky v soukromé místnosti.

8

Vyberte tlačítko OK.

9

Výběrem možnosti Odeslat odešlete pozvánky na schůzku pozvaným osobám.

Vytvořte schůzku typu Osobní konference pomocí integrace Webex do aplikace Outlook pro Mac.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Na panelu nástrojů Mac vyberte ikonu koule Webex a vyberte možnost Naplánovat schůzku Osobní konference.

 • V aplikaci Outlook vyberte ikonu koule Webex a vyberte možnost Naplánovat schůzku Osobní konference.

2

Zadejte obecné informace o schůzce.

 1. Do pole Předmět zadejte téma schůzky.

 2. V seznamech Čas zahájení a Čas ukončení zadejte čas zahájení a ukončení schůzky.

 3. Chcete-li zadat vzor opakování schůzky, vyberte možnost Opakovat a potom vyberte možnosti opakování. Další informace naleznete v části Omezení vzorce opakování pro integraci služby Webex do aplikace Outlook.

 4. (Volitelné) Zadejte další možnosti, které aplikace Microsoft Outlook poskytuje, například oznámení o schůzce.

3

Do pole Komu zadejte jména nebo e-mailové adresy pozvaných osob.

Pokud jste pro plánování schůzky vybrali možnost Jednání, vyberte možnost Pozvat účastníky, chcete-li zobrazit pole Komu.

4

Vyberte možnost Přidat schůzku Osobní konference.

5

V případě potřeby zadejte požadované informace o schůzce typu Osobní konference.

6

Zadejte nastavení schůzky typu Osobní konference.

 1. (Volitelné) Zadejte heslo schůzky pro pozvané uživatele služby Webex. Pokud váš web vyžaduje heslo schůzky, vedle pole se zobrazí hvězdička.

 2. (Volitelné) Ze seznamu pozvaných osob vyberte alternativní hostitele schůzky. Další informace najdete v části Přidání alternativních hostitelů pro naplánované schůzky a schůzky v soukromé místnosti.

 3. Vyberte zvukové připojení, které chcete použít.

7

Výběrem možnosti Odeslat odešlete pozvánku na schůzku pozvaným osobám.

Pokud používáte zvuk od poskytovatele telefonních služeb (TSP), můžete místo toho naplánovat schůzku pouze se zvukem.

1

Plánování schůzky typu Osobní konference:

 • V kalendáři aplikace Lotus Notes vyberte možnost Naplánovat schůzku.
 • Vyberte ikonu Plán na panelu Nástroje ke zvýšení produktivity Webex.
Zobrazí se karta Nová položka kalendáře.
2

Vyberte možnost Přidat schůzku Osobní konference nebo Přidat schůzku pouze se zvukem.

3

V případě potřeby zadejte požadované informace o schůzce typu Osobní konference.

4

Zadejte obecné informace o schůzce:

 1. Zadejte Předmět schůzky.

 2. Zadejte čas zahájení a ukončení schůzky.

 3. (Volitelné) Chcete-li zadat vzor opakování schůzky, vyberte možnost Opakovat a poté vyberte možnosti opakování. Další informace viz Zadání vzoru opakování schůzky.

 4. (Volitelné) Zadejte další možnosti, které aplikace Lotus Notes poskytuje, například oznámení o schůzce.

5

Chcete-li pozvat lidi na schůzku, vyberte ikonu adresáře a na panelu Pozvané osoby vyberte jména pozvaných osob nebo zadejte jména ručně.

Všichni účastníci, které pozvete pomocí integrace Cisco Webex do aplikace Lotus Notes, se v seznamech účastníků schůzky na vašem webu Webex nezobrazí.

Další informace o zvaní účastníků do aplikace Lotus Notes naleznete v nápovědě k aplikaci Lotus Notes.

6

Zpracujte pozvánku.

 • Výběrem možnosti Uložit a odeslat pozvánky můžete odeslat pozvánky účastníkům.
 • Vyberte možnost Uložit jako koncept a pozvěte účastníky na naplánovanou schůzku později.

Jakákoli nastavení schůzky můžete změnit po jejím naplánování.

Nástroje ke zvýšení produktivity Webex přidají naplánovanou schůzku do kalendáře Lotus Notes a veřejného kalendáře na webu Webex.

Pomocí možností opakování v aplikaci Lotus Notes můžete určit vzor opakování schůzky. Například můžete uvést, že se schůzka opakuje každou středu ve 14:00 až do určitého data. Integrace služby Webex do aplikace Lotus Notes naplánuje schůzku na každý den, který uvedete ve vzoru opakování.

V závislosti na vašich službách však některé možnosti opakování v aplikaci Lotus Notes nemusí být podporovány. Další informace viz Omezení opakování vzoru v integraci Webex do aplikace Lotus Notes.

1

Pokud jste naplánovali schůzku pomocí integrace služby Webex do aplikace Lotus Notes, otevřete položku kalendáře v kalendáři Lotus Notes.Zobrazí se dialogové okno Možnosti opakování.
2

V dialogovém okně zadejte možnosti opakování a vyberte tlačítko OK.

Následující tabulka ukazuje rozdíly mezi vzory opakování služby Webex a aplikace Lotus Notes.

Tabulka 1. Webex Meetings

Typ

Možnost aplikace Lotus Notes

Převedeno na možnost aplikace Webex Meetings

Týdně

Každých 1 až 8 týdnů: [Neděle, Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota]

Pro Meeting Center:

Každých 1–8 týdnů: [Neděle, Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota]

Pro události Event Center a školení Training Center:

Každý týden v následující den: [Neděle, Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota]

Pokud v aplikaci Lotus Notes naplánujete schůzku, která se opakuje vždy po X týdnech, kde X je větší než 1, bude schůzka v aplikaci Lotus Notes naplánována, jak jste zadali, ale zobrazí se jako týdenní schůzka na vašem webu Webex.

Měsíčně

Počítá se od konce měsíce.

Nepodporováno

Ročně

Každý 1. až 10. rok

Každý rok.

Pokud v aplikaci Lotus Notes naplánujete schůzku, která se opakuje vždy po X letech, kde X je větší než 1, bude schůzka v aplikaci Lotus Notes naplánována, jak jste zadali, ale zobrazí se jako každoroční schůzka na vašem webu Webex.

Vlastní

Vlastní nastavení

Nepodporováno

Datum ukončení

Začátek od data do data

Je-li časové období delší než jeden rok, převede se na jeden rok.

Začátek od data, pokračování Xkrát

Je-li časové období delší než jeden rok, převede se na jeden rok.

Upřesnit výjimky

Nepřesunovat

Nepodporováno.

Přesunout na pátek

Nepodporováno.

Přesunout na pondělí

Nepodporováno.

Přesunout na nejbližší pracovní den

Nepodporováno.

Odstranit

Nepodporováno.

Tabulka 2. Schůzka typu Osobní konference Webex

Typ

Možnost aplikace Lotus Notes

Převedeno na možnost Schůzka typu Osobní konference Webex

Denně

Každý 1. až 31. den

Každý den

Měsíčně

Každý 1. až 12. měsíc 1. až 31. dne

Každý měsíc [1., 2., 3., 4., poslední den]: [Ne, Po, Út, St, Čt, Pá a So]

Počítá se od konce měsíce.

Nepodporováno

Každý 1. až 12. měsíc [1., 2., 3., 4. poslední]: [Ne, Po, Út, St, Čt, Pá, So]

Každý 1 týden v [Ne, Po, Út, St, Čt, Pá, So]

Ročně

Každý 1. až 10. rok

Nepodporováno

Vlastní

Vlastní nastavení

Nepodporováno

Datum ukončení

Začátek od data do data

Je-li časové období delší než jeden rok, převede se na jeden rok.

Začátek od data, pokračování Xkrát

Je-li časové období delší než jeden rok, převede se na jeden rok.

Upřesnit výjimky

Nepřesunovat

Nepodporováno.

Přesunout na pátek

Nepodporováno.

Přesunout na pondělí

Nepodporováno.

Přesunout na nejbližší pracovní den

Nepodporováno.

Odstranit

Nepodporováno.


Chcete-li změnit nebo vymazat opakující se schůzky v aplikaci Lotus Notes, pamatujte na následující:

 • Při úpravě opakující se schůzky, jako je změna termínu nebo možností schůzky, je třeba změny provedené v jedné instanci schůzky použít na všechny její instance, aby se změny projevily na webu Webex. Pokud změny použijete pouze na jednu instanci, provede se aktualizace v aplikaci Lotus Notes, nikoli však v kalendáři na vašem webu.

 • Pokud zrušíte jednu instanci opakující se schůzky, bude tato instance v aplikaci Lotus Notes smazána, ale zůstane ve vašem kalendáři. Je třeba smazat všechny instance opakující se schůzky v aplikaci Lotus Notes, aby mohly být z kalendáře odstraněny.

Schůzky typu Osobní konference a schůzky pouze se zvukem nezačínají automaticky v plánovaných časech. Nejprve je třeba spustit audio část schůzky a poté můžete spustit online část.


Pokud přejdete z Osobní konference na online schůzku, může se k online části schůzky připojit pouze prvních 25 účastníků.

1

Audio část schůzky můžete spustit zavoláním na číslo uvedené v e-mailové pozvánce nebo na stránce Informace o Osobní konferenci.

Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že již byla zahájena audio část osobní konference.

2

Postupujte podle zvukových pokynů a zadejte přístupový kód hostitele a audio PIN.

Hostitel musí nastavit svůj Audio PIN a uložit jej, než bude moci vygenerovat informace o účtu Osobní konference.

3

Zahajte online část schůzky.

 1. Vyberte odkaz v e-mailové pozvánce, chcete-li zobrazit stránku informací o osobní konferenci, nebo přejděte na tuto stránku prostřednictvím webu Webex.

 2. Aby hostitel mohl schůzku zahájit, musí zadat přístupový kód hostitele a PIN hostitele.

 3. Na stránce Informace o osobní konferenci vyberte možnost Start.

Pro svůj účet webu Webex můžete nastavit následující předvolby.

1

Přejděte do nabídky Moje aplikace Webex > Předvolby.

2

Výběrem možnosti Rozbalit vše rozbalíte všechny oddíly, nebo vyberte jednotlivé oddíly, které chcete rozbalit.

3

Zadejte své předvolby v jednotlivých oddílech:

 • Obecné: Nastavte časové pásmo, jazyk a národní prostředí, které budou použity pro webové stránky na vašem webu Webex. Můžete také nastavit výchozí stránku pro jednotlivé karty.

 • Nastavení funkce „Sejít se nyní“: Nastavte výchozí možnosti pro okamžité schůzky, které můžete spustit pomocí možnosti Sejít se nyní. Můžete vybrat výchozí typ schůzky, šablonu schůzky, heslo a možnosti zvukového připojení. V závislosti na nastavení webu si také můžete vybrat, zda se mají vaše okamžité schůzky konat ve vaší soukromé místnosti.

 • Zvuk: Zadejte své telefonní číslo a osobní informace o Osobní konferenci.

  V části Moje telefonní čísla zadejte telefonní čísla a poté vyberte další možnosti:

  Ověření přímého volání: Je-li tato možnost povolena pro váš web, umožňuje vám zavolat přímo na schůzku, aniž byste museli zadávat číslo schůzky. Zaškrtnutím této možnosti pro telefonní číslo v předvolbách přiřadíte svůj účet k tomuto telefonnímu číslu. Tato funkce je dostupná pouze pro schůzky se zvukem, u kterých je povolena CLI (identifikace linky volajícího) nebo ANI (automatická identifikace čísla).

  Zavolejte mi: Pokud váš web Webex podporuje službu Zavolejte mi, tato možnost vám umožňuje přijímat hovory ze schůzky, aby bylo možné připojit se ke zvuku. Tuto možnost můžete zaškrtnout pro libovolné telefonní číslo ve svých předvolbách.

  Audio PIN: Váš audio PIN pomáhá zabránit tomu, aby ostatní používali vaše telefonní číslo k připojení ke schůzce. Při přímém volání na schůzku můžete být požádáni, abyste zadali svůj audio PIN. Nastavení webu Webex může vyžadovat, abyste zadali audio PIN, zejména pokud používáte možnost Ověření přímého volání.

  V části Osobní konference vyberte možnost Generovat účet, chcete-li nastavit až tři účty Osobní konference.

  Účty Osobní konference obsahují přístupový kód hostitele, který můžete použít k zahájení audio části osobní konference. Obsahují také přístupový kód účastníka, aby se k ní mohli připojit ostatní.

  Při plánování schůzky typu Osobní konference si můžete vybrat jeden ze svých účtů Osobní konference. Jeden z těchto účtů můžete také použít k zahájení okamžité osobní konference z libovolného telefonu, aniž byste ji předem naplánovali.

  Účet Osobní konference můžete kdykoli smazat.

 • Videosystémy: Přidejte adresy videa pro videokonferenční systémy, které chcete používat s aplikací Webex. Pokud je tato funkce povolena na vašem webu, můžete ze schůzky do videosystému přijímat hovory pro připojení ke zvuku a videu.

 • Má soukromá místnost: Zadejte jedinečný název a jedinečnou adresu URL a zkopírujte adresu URL pro sdílení s ostatními. V závislosti na nastavení webu můžete také zadat jinou adresu URL pro svou soukromou místnost. Můžete nastavit možnosti pro automatické uzamčení místnosti 5, 10, 15 nebo 20 minut poté, co do místnosti vstoupíte, a pro obdržení upozornění, když někdo vstoupí do předsálí vaší soukromé místnosti, zatímco jste mimo vaši místnost.

 • Šablony plánování: Spravujte šablony plánování, které vám umožní rychle naplánovat schůzky.

 • Možnosti plánování: Nastavte možnosti pro odstranění dokončených schůzek, výchozí typ schůzky, stránku Rychlý začátek a oprávnění k plánování.

 • Centrum podpory: Nastavte pořadí karet, které se zobrazí na řídicím panelu podpory.

4

Výběrem možnosti Uložit změny uložte.

Následující příkazy klávesnice jsou k dispozici během schůzky Osobní konference. Hostitel má přístup k funkcím, ke kterým účastníci přístup nemají.

Pokud spustíte online část své Osobní konference, příkazy telefonní klávesnice již nebudou k dispozici.

Tabulka 3. Hostitel a účastníci:
Na... Zadejte...
Poslech všech příkazů klávesnice **
Ztlumení zvuku *6
Zrušení ztlumení zvuku *6
Přehrání počtu účastníků *#
Tabulka 4. Pouze hostitel:
Na... Zadejte...
Uzamknutí schůzky; brání připojení dalších osob *5
Odemknutí schůzky *5
Odeslání e-mailového připomenutí *7
Pokračování ve schůzce účastníků bez hostitele *8 (pak zavěste)
Ztlumit všechny účastníky ##
Zrušit ztlumení všech účastníků 99