Správce partnera nebo zákazníka může nastavovat služby pro objednávky zkušební verze a předplatného. Doporučujeme, aby partneři provedli tyto kroky ještě před předáním účtu správcům zákazníka.

Pro přístup k centru Cisco Webex Control Hub můžete použít libovolný podporovaný prohlížeč.

Přístup správce partnera

  • Pro zkušební vere – při nastavování nové zkušební verze pomocí průvodce spuštěním nové zkušební verze zadejte informace pro spuštění zkušební verze a potom přejděte na závěrečnou obrazovku se zprávou „Vaše zkušební verze je připravena. Chcete nastavit služby pro zákazníka?“. Kliknutím na tlačítko Ano přejděte k nastavení služeb pro zákazníka.

  • Pro objednávky předplatného – při vytváření objednávky řešení Cisco Webex Contact Center pomocí průvodce nastavením objednávky zadejte informace o objednávce a přejděte na závěrečnou obrazovku se zprávou „Děkujeme. Objednávka byla správně namapována“. Kliknutím na tlačítko Další přejděte k nastavení služeb pro zákazníka.

Přístup správce zákazníka

Pro objednávky zkušební verze a předplatného – správce zákazníka obdrží po spuštění zkušební verze nebo úspěšném namapování objednávky předplatného uvítací e-mail na e-mailové adrese zadané v průvodci spuštěním zkušební verze nebo v průvodci mapováním objednávky.

Aby bylo možné získat přístup k účtu správce zákazníka v centru Control Hub, proveďte tyto kroky:

1

Otevřete uvítací e-mail.

2

V e-mailu klikněte na odkaz Začínáme.

3

Zadejte heslo a klikněte na možnost Save & Sign In (Uložit a přihlásit se).

4

K získání přístupu k účtu centra Control Hub přijměte podmínky služby.

Při prvním přístupu organizace zákazníka k centru Control Hub po spuštění zkušební verze předplatného se zobrazí průvodce nastavením.

1

Zkontrolujte plán v průvodci nastavením a klikněte na možnost Začínáme.

2

Na stránce Contact Center Settings (Nastavení řešení Webex Contact Center) vyberte v rozevíracím seznamu zemi provozu řešení.

Ve výchozím nastavení je země provozu řešení stejná jako země vybraná v průvodci mapováním objednávky.

Na základě vybrané země provozu řešení bude klient Webex Contact Center zákazníka vytvořen v příslušném datovém centru. Seznam zemí a příslušné mapování datových center naleznete v článku Umístění dat v rámci řešení Cisco Webex Contact Center.


 

Nastavenou zemi provozu řešení již nelze pro Webex Contact Center změnit.

Pokud objednáte doplněk Cisco PSTN for Contact Center (pouze pro USA a Kanadu), možnost telefonie bude použita automaticky. Tato možnost neplatí pro klienta zkušební verze.

Pokud je zemí provozu řešení USA, bude k dispozici možnost volby platformy Webex Contact Center. Chcete-li získat nejnovější platformu Webex Contact Center, vyberte výchozí platformu.

Následující tabulka shrnuje možnosti platformy a telefonie platné pro každou zemi provozu řešení:

#

Země provozu řešení

Možnosti platformy

Možnost Telefonie pro Webex Contact Center

1

Spojené státy americké

Výchozí platforma – tuto možnost zvolte pro objednávku předplatného.

Další informace o použitelných možnostech hlasové služby pro tuto platformu naleznete v článku Nastavení hlasového kanálu pro řešení Cisco Webex Contact Center.

Webex Contact Center PSTN (pokud bylo objednáno)

Most POP pro hlasové služby

Volání Webex

Exception Platform (Platforma při výjimce) – tuto možnost vyberte pouze v případě, že k tomu budete vyzváni kontaktní osobou pro tým Cisco Solution Assurance.

Volání Webex (pokud bylo objednáno)
POP pro hlasové služby

2

Kanada

Výchozí platforma

Webex Contact Center PSTN (pokud bylo objednáno)
POP pro hlasové služby

3

Jiné

Výchozí platforma

POP pro hlasové služby
3

Na stránce Firemní nastavení zadejte poddoménu organizace. Chcete-li ověřit, zda je subdoména dostupná, klikněte na možnost Check Availability (Zkontrolovat dostupnost).

4

Vyberte možnost Další a pak klikněte na tlačítko Dokončit.

1

Na úvodní stránce centra Control Hub přejděte do části Contact Center > Nastavení.

2

Na kartě Nastavení klikněte na možnost Set Up Cisco Webex Contact Center (Nastavit Cisco Webex Contact Center).


 

Pokud jsou u zákazníka vyžadovány služby konverzace pro řešení Webex Contact Center, zajistěte, aby se na této stránce přihlásil správce zákazníka, a pak klikl na možnost Set Up Cisco Webex Contact Center (Nastavit Cisco Webex Contact Center) a nastavil služby konverzace.

Další postup

Konfigurace klienta byla dokončena. Nyní můžete nakonfigurovat pro tohoto klienta funkce: