Konfigurace virtuálních agentů

Než začnete

Vytvořte agenta Dialogflow, který poskytuje automatizované odpovědi.

1

Přihlaste se do organizace zákazníka pomocí adresy URL https://admin.webex.com a přejděte do části Služby > Contact Center > Funkce.

2

Klikněte na možnosti Nový > Virtuální agent.

3

Na stránce Channel Enablement (Povolení kanálu) můžete vybrat tyto možnosti:

  • Use For Chat (Použít ke konverzaci) – umožňuje samoobslužné interakce pro prostředí konverzace se zákazníky. Virtuálního agenta můžete přidat do šablon konverzace pro řešení Contact Center přes centrum Cisco Webex Control Hub.
  • Use For Voice (Použít pro hlasovou komunikaci) – povolí samoobslužnou službu pro prostředí hlasové komunikace se zákazníky tím, že přidá aktivitu virtuálního agenta do tabulky správy toku ve strategiích směrování.
4

Na stránce Create a Dialogflow agent before proceeding (Před pokračováním vytvořit agenta Dialogflow) zvolte jednu možnost:

  • No, I don't have a preconfigured Dialogflow agent (Ne, nemám předem nakonfigurovaného agenta Dialogflow) – pokud zvolíte tuto možnost, stáhněte si ukázkového agenta a pak importujte a upravte svého agenta.
  • Yes, I have a preconfigured Dialogflow agent (Ano, mám předem nakonfigurovaného agenta Dialogflow) – stáhněte si soubor Intents.zip se záměrem pro eskalaci (pro eskalaci interakcí zákazníků na agenty) a zpracovaným záměrem (když chcete ukončit interakci virtuálního agenta se zákazníkem a označit ji jako dokončenou).
5

Vyberte verzi rozhraní API Dialogflow:

  • V1 API (Rozhraní API v1) – zadejte token klienta přístupu pro agenta Dialogflow a klikněte na tlačítko Ověřit.
  • V1 API (Rozhraní API v2) (výchozí) – odešlete ověřovací klíč zvolením souboru JSON a kliknutím na tlačítko Ověřit.

     

    Ujistěte se, že byl soubor JSON vytvořen pomocí role správce rozhraní API Dialogflow, která má k rozhraní API úplný přístup.

6

Zadejte název virtuálního agenta, který musí být jedinečný a nesmí obsahovat více než 50 znaků.


 

Volitelně můžete také odeslat obrázek avataru.

7

Virtuálního agenta vytvoříte kliknutím na tlačítko Dokončit. Zobrazí se stránka Funkce s kartou nově vytvořeného agenta.

Na kartě je štítek Používá se zobrazující počet šablon, ve kterých jste použili tohoto virtuálního agenta. Na kartě štítku se zobrazí pro nového virtuálního agenta nula.