Funktionshandling

 • Når en opkalder ringer til en bruger, der har Sekventiel Ring aktiveret, hører de en meddelelse, der beder dem om at blive på linjen. Hvis afbryderindstillingen er aktiveret, hører opkalderen også en meddelelse for at trykke på pund for at afbryde søgningen, hvis relevant.

 • Opkalderen hører ringetone efter den første meddelelse.

 • Hvis et opkald besvares af et af numrene på søgelisten, stoppes søgningen.

 • Hvert 20. sekund afspilles der en komfortbesked, der beder opkalderen om at blive på linjen.

 • Hvis afbryderknappen (#) trykkes på, leveres opkalderen med abonnentens behandling af intet svar.

 • Når alle numre er blevet forsøgt og ikke besvaret, afbrydes ringetonen eller bekendtgørelsen, og opkalderen får leveret abonnentens no-answer-behandling (indtalt besked i de fleste tilfælde).

Opsæt sekventiel ring

1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Fra den brugerportal, der ringer op, skal du gå til Opkaldsindstillingerog skifte på Sekvens ringe.

3

Indtast en liste med 10-cifrede numre eller E.264 internationale numre, der skal køres, i rækkefølge fra 1 til 5. Med hver linje du indtaster, kan du også indstille antallet af ringe for hver enhed.

4

Vælg Antallet af ringe i rullemenuen, og marker derefter Bekræft svarbekræftelse for hvert nummer, hvis du ønsker, at den person, der ringes op, skal trykke på 1 på tastaturet for at modtage opkaldet.

5

For at få et nummer til at ringe primær linje, marker først Ring Webex-opkald primær linje. Indtast derefter antallet af ringe.

6

For at tillade opkaldere at gå til indtalt besked skal du markere Aktiver opkald for at gå til indtalt besked.

7

Vælg et foruddefineret program fra rullemenuen.


 

Hvis du ikke ser en tidsplan, du vil bruge til denne indstilling, kan du tilføje et program på fanen Planlægninger i opkaldsbrugerportalen . For yderligere oplysninger, se Opret en plan for at anvende på opkaldsindstillinger.

8

Klik på Tilføj tidsplan for at indstille følgende parametre:

 • Når– Vælg dit foruddefinerede program fra rullemenuen.
 • Opkald fra– Vælg for at anvende en prioritetsvarsel for opkald fra Ethvert telefonnummer eller Vælg Telefonnumre. Hvis du vælger Vælg Telefonnumre, skal du indtaste de yderligere oplysninger.
 • Varslereller ikke varsler–Vælg, om du vil anvende en prioritetsadvarsel på de opkald, der passer inden for disse parametre.
9

Klik på Gem for at gemme dine prioritetsvarselsparametre.

Din planlægning er føjet til en meddelelses - eller ikke advarselstabel . Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellerne efter behov.

10

Klik på Gem.

Eksempel

Ønsker du at se, hvordan det gøres? Se denne videodemonstration af, hvordan man opsætter ring i sekvens i opkaldsbrugerportalen.

Brug sekventiel ringetone med andre opkaldsfunktioner

Følgende opkaldsfunktioner interagerer med følgende opkaldsfunktioner:

 • Alternative numre – Sekventiel ring kan bruges med alternative numre og gælder for alle alternative numre for en bruger.

 • opkaldsvideresendelse Altid – Hvis opkaldsvideresendelse Altid er aktiv på hovedplaceringen, har den forrang over sekventiel ring. Hvis opkaldsvideresendelse "Altid" er aktiv på alle andre destinationsnumre for ring efter hinanden, ringer den følgende ringeplacering som sædvanligt og viderestilles til det næste sted, hvis opkaldet ikke besvares.

 • opkaldsvideresendelse optaget – Sekventiel ringetone har forrang over opkaldsvideresendelse optaget. Hvis alle placeringer er optaget (eller hvis basisplaceringen er optaget med den sekventielle ringe er opsat til ikke at fortsætte), har opkaldsvideresendelse Optaget mulighed for at udføre (ellers anvendes behandling uden svar altid). De følgende ringeplaceringer kan have opkaldsvideresendelse optaget, og i så fald videresendes opkaldet, hvis placeringen er optaget.

 • opkaldsvideresendelse Intet svar – Sekvensring har forrang over opkaldsvideresendelse Intet svar. Selv hvis basisplaceringen er konfigureret som en ringplacering i rækkefølge, vil en timeout forårsage, at Ring efter hinanden forsøger den næste placering. Når den efterfølgende ring er færdig med at køre over alle dens placeringer, sker den normale behandling af ingen svar, og opkaldsvideresendelse Intet svar kan derefter videresende opkaldet (en timer uden svar genstartes ikke inden dette).

 • opkaldsvideresendelse Ikke tilgængelig – Hvis den er aktiv, kører Ring i rækkefølge, før tjenesten opkaldsvideresendelse ikke kan nås påkaldes. Hvis alle destinationerne, inklusive basisplaceringerne, ikke er tilgængelige, videresender opkaldsvideresendelse Not Reachable-funktionen opkaldet til destinationsnummeret efter på hinanden følgende ring-funktions viderestilling gennem listen.

 • Må ikke forstyrres – Må ikke forstyrres har forrang over sekventielle ringetoner.

 • Videre hunt-gruppe – Når et opkald til en videre videregruppe præsenteres for en bruger i videre hunt-gruppen, er brugerens sekventielle ringtjeneste ikke forhindret.

 • Valgfri accept af opkald/valgfri afvisning af opkald – disse funktioner har forrang over sekventiel ring.

 • Samtidig ringetone – Sekventiel Ringetone har prioritet over Samtidig ringetone. Men hvis basisplaceringen er advaret, udløses der samtidig ring, og der ringes til alle samtidige placeringer.

 • Stemmebeskeder – Hvis en sekventiel ringeplacering ruller over til indtalt besked, afsluttes tjenesten, og opkalderen er tilsluttet indtalt besked.