כברירת מחדל, כל התכונות נגישות למשתמשים. באפשרותך להציג או להסתיר את התכונות ברמת הארגון.

1

היכנס ל-Control Hub, ועבור אל שירותים > שיחות > הגדרות לקוח > הגדרות.

2

עבור אל הקטע 'הסתר הגדרות שיחות' ולחץ על 'הסתר הגדרות שיחות'.

3

כבה את התכונות שברצונך להסתיר, והפעל את התכונות שברצונך להציג.

4

לחץ על שמור.

Hide Calling Settings
לאחר השמירה, התכונות שכבות לא מופיעות ב-User Hub וב-Webex App. ייתכן שיחלפו 12 שעות עד שהשינויים ישתקפו ביישום Webex או שהמשתמש יצטרך להיכנס שוב כדי לראות את השינויים.
מגבלות
  • לא ניתן להסתיר תכונות הנגישות באמצעות מכשירים.