Ve výchozím nastavení jsou všechny funkce přístupné uživatelům. Funkce můžete zobrazit nebo skrýt na úrovni organizace.

1

Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do Služby > Volání > Nastavení klienta > Nastavení.

2

Přejděte do části Skrýt nastavení volání a klikněte na Skrýt nastavení volání.

3

Vypněte funkce, které chcete skrýt, a zapněte funkce, které chcete zobrazit.

4

Klikněte na možnost Uložit.

Hide Calling Settings
Po uložení se funkce, které jsou vypnuté, v uživatelském centru a aplikaci Webex nezobrazí. Může trvat 12 hodin, než se změny projeví v aplikaci Webex, případně se uživatel bude muset znovu přihlásit, aby změny viděl.
Omezení
  • Nemůžete skrýt žádné funkce přístupné prostřednictvím zařízení.