По подразбиране всички функции са достъпни за потребителите. Можете да покажете или скриете функциите на ниво организация.

1

Влезте в Контролен център , и отидете на Услуги > Обаждане > Настройки на клиента > Настройки .

2

Отидете до Скриване на настройките за повиквания раздел и щракнете Скриване на настройките за повиквания .

3

Изключете функциите, които искате да скриете, и включете функциите, които искате да покажете.

4

Щракнете върху Запиши.

Hide Calling Settings
След като запазите, функциите, които са изключени, не се показват в User Hub и Webex App. Може да отнеме 12 часа, докато промените се отразяват в приложението Webex или може да се наложи потребителят да влизам отново, за да види промените.
Ограничения
  • Не можете да скриете никакви функции, достъпни чрез устройства.