V predvolenom nastavení sú všetky funkcie prístupné používateľom. Funkcie môžete zobraziť alebo skryť na úrovni organizácie.

1

Prihláste sa do Control Huba prejdite na Služby > Volanie > Nastavenia klienta > nastavenie.

2

Choďte na Skryť nastavenia hovorov sekciu a kliknite Skryť nastavenia hovorov.

3

Vypnite funkcie, ktoré chcete skryť, a zapnite funkcie, ktoré chcete zobraziť.

4

Kliknite Uložiť.

Hide Calling Settings
Po uložení sa funkcie, ktoré sú vypnuté, nezobrazia v User Hub a Webex App. Môže trvať 12 hodín, kým sa zmeny prejavia v aplikácii Webex, alebo sa používateľ bude musieť znova prihlásiť, aby zmeny videl.
Obmedzenia
  • Nemôžete skryť žiadne funkcie dostupné prostredníctvom zariadení.