Prema zadanim postavkama, sve su značajke dostupne korisnicima. Možete prikazati ili sakriti značajke na razini organizacije.

1

Prijavite se na Kontrolno čvorište , i idite na Usluge > Zove > Postavke klijenta > Postavke .

2

Idite na Sakrij postavke poziva odjeljak i kliknite Sakrij postavke poziva .

3

Isključite značajke koje želite sakriti i uključite značajke koje želite prikazati.

4

Kliknite Spremi.

Hide Calling Settings
Nakon što spremite, isključene značajke ne pojavljuju se u User Hubu i Webex aplikaciji. Može proći 12 sati da se promjene odraze u Webex aplikaciji ili će se korisnik možda morati ponovno prijaviti se da vidi promjene.
Ograničenja
  • Ne možete sakriti značajke dostupne putem uređaja.