Sve funkcije su podrazumevano dostupne korisnicima. Funkcije možete da prikažete ili sakrijete na nivou organizacije.

1

Prijavite se u Control Hub i pristupite opciji "> pozivanje > klijenta" > podešavanja.

2

Idite u odeljak Sakrij podešavanja pozivanja i kliknite na " Sakrij podešavanja pozivanja".

3

Isključite funkcije koje želite da sakrijete i uključite funkcije koje želite da prikažete.

4

Kliknite na Sačuvaj.

Hide Calling Settings
Nakon čuvanja, isključene funkcije se ne pojavljuju u korisničkom čvorištu i aplikaciji Webex. Može da bude potrebno 12 sati da se promene odraze u aplikaciji Webex ili će korisnik možda morati prijaviti se ponovo da vidi promene.
Ograničenja
  • Ne možete da sakrijete nijednu funkciju dostupnu preko uređaja.