Som standard är alla funktioner tillgängliga för användare. Du kan visa eller dölja funktionerna på organisationsnivå.

1

Logga in på Control Hub och gå till Tjänster > Samtal > Klientinställningar > Inställningar.

2

Gå till avsnittet Dölj samtalsinställningar och klicka på Dölj samtalsinställningar.

3

Stäng av de funktioner som du vill dölja och aktivera de funktioner som du vill visa.

4

Klicka på Spara.

Hide Calling Settings
När du har sparat visas inte de funktioner som är inaktiverade i User Hub och Webex-appen. Det kan ta 12 timmar innan ändringarna återspeglas i Webex-appen eller så kan användaren behöva logga in igen för att se ändringarna.
Begränsningar
  • Du kan inte dölja några funktioner som är tillgängliga via enheter.