Som standard er alle funksjonene tilgjengelige for brukere. Du kan vise eller skjule funksjonene på organisasjonsnivå.

1

Logg på Kontrollhub , og gå til Tjenester > Ringer > Klientinnstillinger > Innstillinger .

2

Gå til Skjul samtaleinnstillinger og klikk Skjul samtaleinnstillinger .

3

Slå av funksjonene du vil skjule, og slå på funksjonene du vil vise.

4

Klikk på Lagre.

Hide Calling Settings
Når du har lagret, vises ikke funksjonene som er slått av, i User Hub og Webex-appen. Det kan ta 12 timer før endringene gjenspeiles i Webex-appen, eller det kan hende at brukeren må logge på igjen for å se endringene.
Begrensninger
  • Du kan ikke skjule funksjoner som er tilgjengelige via enheter.