סיכום

לוח השנה ההיברידי מספק חוויית שיתוף פעולה עשירה בין Cisco Webex Meetings ויישום Webex ל-Office 365, עבור משתמשים וחדרים.

נכון לעכשיו, השילוב מספק את התכונות העיקריות הבאות:

 1. אפשר למשתמשי הקצה לתזמן פגישת שיתוף פעולה באמצעות כל לקוח לוח שנה המחובר ל-Office 365 מבלי להתקין תוספים או הרחבות. פשוט הקלד מילת מפתח בשדה 'מיקום' (לדוגמה, @webex או @meet) או הצב SIP URI או כתובת פגישה בגוף הפגישה.

 2. הצג רשימת פגישות ביישומי Webex של משתמשים - בנקודות קצה שולחניות, ניידות וקשיחות.

 3. הצג הודעה מוקפצת עם לחצן הצטרפות, הידוע גם כלחצן אחד ללחיצה (OBTP).

 4. עדכן את מצב הנוכחות של יישום Webex של משתמש כאשר המשתמש מגדיר תשובות אוטומטיות ב-Office 365 (המכונות לעתים מצב 'מחוץ למשרד').

מאמר זה מספק סקירה כוללת של האופן שבו שירות לוח השנה ההיברידי המבוסס על הענן משלב את ענן Office 365 עם ענן Webex כדי לספק תכונות אלה.

לקבלת סקירות כוללות דומות של שילובים אחרים של שירות לוח השנה ההיברידי, עיין במאמרים הבאים:

לקבלת המידע העדכני ביותר אודות תכונות ופריסה, ראה https:/ / www.cisco.com/ go/ hybrid-services-calendar.

טיפול בנתונים

היומן ההיברידי מקבל פרטי פגישות ממערכת היומן ומנתח את מיקום הפגישה וגוף הפגישה עבור URIs וכתובות URL שניתן להשתמש בהן כדי להצטרף לפגישות. השירות משתמש במידע אחר, כגון שעת התחלה וסיום ומוזמנים, כדי לאכלס את רשימת הפגישות ביישום Webex ובמכשירים מסוימים, וכדי לספק לחצן אחד ללחיצה (OBTP). בשום שלב השירות אינו מאחסן או שולח נתונים רגישים לא מוצפנים, כגון תיאור הפגישה, גוף הפגישה או כתובות דואר אלקטרוני של מוזמנים. נתונים אלה נשלחים מוצפנים לענן Webex (ומאוחסנים שם בצורה מוצפנת) לצורך מתן רשימת הפגישות וה-OBTP.

עבור הצפנת נתונים, לוח השנה ההיברידי משתמש באותו שירות הצפנת ענן של Webex שבו משתמשת אפליקציית Webex App. ככזה, ניהול מפתחות מסופק על ידי שרת ניהול המפתחות בענן (KMS), או, אם תבחר לפרוס אבטחת נתונים היברידית, על מקומי שלך. (לפרטים נוספים, ראה את Webex App Security Paper .)

תמיכה בדיירים של Office 365

שים לב לשיקולים הבאים עבור דייר Office 365 שלך:

 • אנו תומכים בדייר יחיד של Microsoft 365 או בארגון Webex עם דיירים רבים.

 • אנו תומכים רק במופע העולמי של Microsoft 365. ( מקרים אחרים שאיננו תומכים בהם כוללים USGovDoD, USGovGCCHigh, סין וגרמניה.)

  אנו תומכים רק במופעים העולמיים של Office 365. ( מקרים אחרים שאיננו תומכים בהם כוללים USGovDoD, USGovGCCHigh, גרמניה וסין.)

 • למרות שהדיירים שלך עשויים להשתמש ב-Multi-Geo Capabilities ב-Microsoft 365 כדי לאחסן נתונים באזור גיאוגרפי שנבחר, Webex מאחסן נתונים בהתאם למפרטי מיקום הנתונים שלו ובהתבסס על המדינה שצוינה עבור ארגון הלקוח. לקבלת מידע נוסף, ראה https://www.cisco.com/go/webex-teams-locality.

אימות ומתן הרשאה במהלך הפריסה

לוח השנה ההיברידי משתמש בהרשאת Microsoft Graph כדי לגשת ללוחות שנה של משתמשים בתוך ארגון.

קיימות שתי אפשרויות למתן הרשאה ללוח השנה ההיברידי לצורך גישה ללוח שנה של משתמש. בסביבות ארגוניות, מנהל המערכת הכללי של דייר Office 365 מעניק ללוח השנה ההיברידי הרשאות לספק גישה לכל המשתמשים בארגון. שיטה זו היא בלעדית ללקוחות ארגוניים. האפשרות השנייה היא לאפשר למשתמשים לתת הרשאה ללוח השנה ההיברידי בעצמם באמצעות חיבור לוח השנה של Microsoft 365. חיבור לוח השנה שלך דורש שהמשתמש ייתן מעת לעת הרשאה מחדש. שיטה זו זמינה לכל סוגי המשתמשים.

תהליך האימות של יישום ארגוני

הקצאה מעניקה ללוח השנה ההיברידי את ההרשאות הנדרשות הבאות:

הרשאה

שימוש

קריאה וכתיבה של לוחות שנה בכל תיבות הדואר.

 • עדכון טקסט הפגישה בפרטי ההצטרפות.

כניסה וקריאת פרופיל משתמש.

 • נדרשת עבור ההרשאות האחרות המופיעות ברשימה. לוח השנה ההיברידי אינו משתמש בה ישירות.

קריאה וכתיבה של כל הגדרות תיבת הדואר של המשתמש.

 • קביעת שפת המשתמש למטרות לוקליזציה.

 • קריאת מצב 'מחוץ למשרד'.

 • הגדרת מצב 'מחוץ למשרד' (נשמר לשימוש עתידי).

קריאת דומיינים.

 • קריאת דומיינים

ב-Control Hub, רק מנהלי מערכת בעלי גישה מורשית יכולים להגדיר את לוח השנה ההיברידי עבור ארגון של לקוח. תהליך ההקצאה דורש אימות והסכמה של מנהל מערכת כללי עבור דייר Office 365 שאליו שייכים המשתמשים שלך.

הזרימה כוללת את השלבים הכלליים הבאים:

 1. מנהל המערכת נכנס ל-Control Hub ומפעיל את לוח השנה ההיברידי עם הגדרת Office 365.

 2. לוח השנה ההיברידי מנתב מחדש את הדפדפן לענן Office 365 לצורך אימות והסכמה.

 3. מנהל המערכת הכללי עבור הדייר של Office 365 נכנס.

  לאחר הכניסה, מנהל המערכת רואה את פרטי הרשאת היישום (שם ספק, הרשאות נחוצות וכן הלאה).

 4. מנהל המערכת מסכים להעניק גישה ליישום השירותים ההיברידיים עבור לוחות שנה של משתמשים.

 5. מנהל המערכת יכול להזין כתובת דואר אלקטרוני לבדיקה, ולאחר מכן מאשר את ההרשאות.

 6. בהתאם לתוצאות הבדיקה, מנהל המערכת מקבל אינדיקציה מעודכנת להצלחה או לכישלון.

תהליך הקצאה ארגוני

תהליך אימות של יישום משתמש

הקצאת משתמש מעניקה ללוח השנה ההיברידי את ההרשאות הנדרשות הבאות:

הרשאה

שימוש

קריאה וכתיבה של לוחות שנה.

 • עדכון טקסט הפגישה בפרטי ההצטרפות.

גישה לא מקוונת.

 • מעניקה ל-Webex אסימון רענון המגביל בקשות להרשאה מחדש מצד משתמש הקצה לכל 30 יום.

קריאה וכתיבה של כל הגדרות תיבת הדואר של המשתמש.

 • קביעת שפת המשתמש למטרות לוקליזציה.

 • קריאת מצב 'מחוץ למשרד'.

 • הגדרת מצב 'מחוץ למשרד' (נשמר לשימוש עתידי).

כניסה וקריאת פרופיל משתמש.

 • נדרשת עבור ההרשאות האחרות המופיעות ברשימה. לוח השנה ההיברידי אינו משתמש בה ישירות.

לוח שנה היברידי בפורטל Microsoft Azure

לאחר שאתה נותן ללוח השנה ההיברידי הרשאה לגשת לדייר Office 365 שלך עבור הארגון, באפשרותך לראות אותו ברשימת היישומים הארגוניים במרכז הניהול של Microsoft Azure Active Directory.

לחץ על שם השירות, שירות לוח השנה של Webex, כדי לראות את ההרשאות שהוענקו לשירות.

הגבלת טווח היישום לתיבות דואר ספציפיות

בעת הגדרת לוח השנה ההיברידי עבור הארגון, אנו מבקשים הרשאה עבור הארגון כולו. Microsoft Azure מאפשר לך להגביל את הטווח לתיבות דואר ספציפיות לפני או אחרי ההקצאה.

השתמש בתיעוד של Microsoft כדי להגביל את הטווח. לדוגמה, ראה https://docs.microsoft.com/en-us/graph/auth-limit-mailbox-access לעיון בשלבים להגבלת הטווח לפני הקצאת משאבים ללוח השנה ההיברידי.

הקצאת משאבים ללוח שנה היברידי באמצעות פעולות API

לוח השנה ההיברידי משתמש ב- Microsoft Graph API כדי לגשת לאירועי לוח השנה של Office 365. API זה תומך במגוון רחב של פעולות עם Office 365. עם זאת, לוח השנה ההיברידי משתמש רק בתת-קבוצה של פקודות הקשורות למקרי שימוש ביומן.

טבלה 1. פעולות הנמצאות כעת בשימוש על-ידי לוח השנה ההיברידי

פעולת Graph

שימוש

POST /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events

הוסף אירוע או פגישה ללוח השנה של משתמש.

GET /users/{id | userPrincipalName}/events/{id}‎

אחזר פרטים אודות אירוע בודד בלוח השנה של משתמש.

GET /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events/{id}/instances? startDateTime={start_datetime}&endDateTime={end_datetime}‎

קבל את המופעים של פגישה חוזרת עבור טווח זמן שצוין.

GET /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events

אחזר פרטים אודות אירועים בתיקיית לוח השנה של משתמש.

POST /subscriptions

הירשם כמנוי לקבלת התראות על שינויים בלוח השנה של משתמש.

GET /users/{id|userPrincipalName}/mailboxSettings

קבל אזור ומצב 'מחוץ למשרד' של משתמש.

DELETE /subscriptions/{id}‎

בטל את ההרשמה כמנוי להתראות על שינויים בלוח השנה של משתמש.

PATCH /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events/{id}‎

עדכן מאפיינים של אירועים בלוח השנה (כולל פרטי הצטרפות ומאפיינים מורחבים) בנוסף לשדות אחרים הנוגעים לפגישה.

POST /users/{id|userPrincipalName}/calendar/getSchedule

הצג את זמינות המשתמש ומצב מועדים פנויים/לא פנויים עבור טווח זמן שצוין.

DELETE /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events/{id}‎

מחק אירוע מלוח שנה.

POST /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events/{id}/{accept | decline | tentativelyAccept}‎

אפשר למשתמש לקבל/לדחות/לקבל באופן לא סופי את המצב עבור פגישה.