1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker die u wilt wijzigen.

2

Selecteer Bellen en ga vervolgens naar Privacy.

3

Kies de juiste instellingen voor Privacy van virtuele operator voor deze gebruiker.

4

Schakel het selectievakje Privacy inschakelen in. U kunt dan beslissen of u iedereen wilt blokkeren door het veld Gebruiker op naam zoeken leeg te laten of u kunt kiezen wie de lijnstatus van deze gebruiker kan controleren.

In het bovenstaande voorbeeld van de leidinggevende zoekt u naar de naam van de assistent van die manager.

5

Klik op Opslaan.

Voorbeeld

Wilt u zien hoe het wordt gedaan? Bekijk deze videodemonstratie over het beheren van privacyinstellingen voor een gebruiker in Control Hub.