Overzicht UCM Cloud Analytics

Met de Cisco UCM-cloudanalyse en visualisatiemogelijkheden kunt u de totale gesprekskwaliteit en details van het eindpuntgebruik bewaken. De Cisco UCM visualisatie en rapporten van de Cloud analyse bieden partners en klanten inzicht in de configuratie, efficiëntie en het algemene gebruik van hun telefoon apparaten. Partners en klanten kunnen deze inzichten en rapporten gebruiken om hun beslissingen op te baseren.

Als volledig beheerder, alleen-lezen-beheerder of ondersteuningsbeheerder van een organisatie hebt u toegang tot verschillende rapporten in Control Hub, afhankelijk van uw implementatie. U kunt deze informatie gebruiken om te evalueren hoe Cisco UCM-cloudservices en -apparaten in uw organisatie worden gebruikt en hoe vaak. U kunt analyses gebruiken om services in uw cloudsamenwerkingsportfolio te volgen en te meten.

U kunt deze rapporten exporteren als PDF, PNG of CSV.

In Cisco UCM-cloudanalyse worden de overzichtskaarten van alle categorieën weergegeven. De Cisco UCM Cloud Analytics-kaarten worden ingedeeld op basis van:

Servicebeleving

Het dashboard voor de servicebeleving helpt u bij het analyseren van de servicekwaliteitsverdeling en verkeertrends op basis van het aantal gesprekken, de locatie of de gespreksduur.


Het CMR moet SCS-waarden (Severely Concealed Seconds) bevatten. Dit is vereist voor het sorteren van de kwaliteit van de gesprekken.

De apparaatdetails hiervoor worden verzameld uit de Cisco UCM-cloud en de details van de gesprekskwaliteit worden opgehaald uit CDR.

Status gespreksvolume

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina Analyseoverzicht verschijnt.

2

Ga naar het dashboard Servicebeleving.

3

Klik op de kaart Status gespreksvolume om gespreksvoltooiingsinformatie weer te geven over geprobeerde, geslaagde, mislukte en verbroken gesprekken.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie UCM Analytics-grafieken voor meer informatie.

Geluidskwaliteit van gesprek

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina UCM-cloudoverzicht verschijnt.

2

Ga naar het dashboard Servicebeleving.

3

Klik op de kaart Geluidskwaliteit in gesprek om de informatie over de gesprekskwaliteit weer te geven.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie UCM Analytics-grafieken voor meer informatie.

Activagebruik

Het dashboard voor het activagebruik geeft de grafieken weer voor het gebruik van eindpunten en headsets binnen uw organisatie.

De CDR's, CMR's en apparaatgegevens hiervoor worden verzameld vanuit de Cisco UCM-cloud.

Gesprekken die niet met een eindpunt zijn gevoerd, worden niet weergegeven of opgenomen in de grafieken voor het activagebruik. Bijvoorbeeld trunk naar trunk of een conferentiebrug, enzovoort. In de grafieken Activagebruik worden dus geen gegevens weergegeven voor het SME-type of Cisco UCM-cloudclusters.

Trend Gespreksaantal

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina UCM-cloudoverzicht verschijnt.

2

Ga naar het dashboard Activagebruik.

3

Klik vanuit het geselecteerde UCM-cloudcluster op de kaart Trend Gespreksaantal om de grafieken weer te geven die gaan over eindpunten.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie UCM Analytics-grafieken voor meer informatie.

Trend gespreksduur

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina UCM-cloudoverzicht verschijnt.

2

Ga naar het dashboard Activagebruik.

3

Klik op de kaart Trend gespreksduur om de grafieken weer te geven met informatie over de duur van gesprekken waarbij eindpunten en headsets zijn betrokken.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie UCM Analytics-grafieken voor meer informatie.

Verkeersanalyse

Het dashboard Verkeersanalyse geeft de grafieken over Locaties gespreksverkeer en Analyse gespreksverkeer weer.

Op de locaties van het gespreks verkeer wordt de verdeling van gesp rekken weer gegeven die zijn afgehandeld door activa, gecategoriseerd op basis van de CAC-locatie (Call Admission Control), terwijl de analyse gespreks verkeer de verdeling weergeeft van gesp rekken die zijn afgehandeld door activa, gecategoriseerd op basis van verschillende gespreks typen.

Locaties gespreksverkeer

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina UCM-cloudoverzicht verschijnt.

2

Ga naar het dashboard Verkeersanalyse.

3

Klik op de kaart Locaties gespreksverkeer om informatie over gespreksverdeling te bekijken op basis van CAC-locatie (Call Admission Control).

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie UCM Analytics-grafieken voor meer informatie.

Analyse gespreksverkeer

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina UCM-cloudoverzicht verschijnt.

2

Ga naar het dashboard Verkeersanalyse.

3

Klik op de kaart Analyse gespreksverkeer om informatie over gespreksverdelingsanalyse te bekijken op basis van oproeptypen. De ondersteunde gespreks typen zijn P2P, ICT, SIP-Trunk, conferentie, MGCP, Voice Mail, speur groep, Webex vergadering en hybride gesp rekken.


 

Om een gesprek te classificeren als ICT-type, moet de telemetriemodule zijn geïnstalleerd op het bestemmingsknooppunt van de trunk.

Wanneer een gesprek niet wordt herkend als een van de ondersteunde gespreks typen, wordt het gemarkeerd als niet-ingedeeld.

Vanuit de ondersteunde gespreks typen, speur, Webex, conferentie en voice mail, moet u PII inschakelen.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie UCM Analytics-grafieken voor meer informatie.

Capaciteitsanalyse

Op het dashboard Capaciteitsanalyse worden de analysediagrammen weergegeven die zijn gerelateerd aan Trunkgebruik.

Het analysediagram Trunkgebruik geeft informatie weer over Trunkgebruik voor de top vijf trunks van alle Trunk-typen die zijn geconfigureerd in een Call Manager.

Trunkgebruik

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina Cisco UCM-cloudoverzicht verschijnt.

2

Ga naar het dashboard Capaciteitsanalyse.

3

Klik op de kaart Trunkgebruik om de informatie over Trunkgebruik te bekijken voor alle Trunktypen die in Call Manager zijn geconfigureerd.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie UCM Analytics-grafieken voor meer informatie.

Trunkgebruik geeft ook de tabel Trunk-piekgebruik transmissielijn weer volgens het aantal gesprekken en de gespreksduur. U kunt een trunk selecteren en op Max con.-gesp rekken instellen klikken om Maxi maal aantal gelijktijdige gesp rekken in te stellen.


Trunk-piekgebruik

U kunt het maximale aantal gelijktijdige gesprekken instellen voor een bepaalde trunk en meerdere trunks.

Om het maximale aantal gelijktijdige gesprekken voor een bepaalde trunk in te stellen, klikt u op de drie stippen die het optiemenu vertegenwoordigen in de Acties die zijn toegestaan voor die trunk.

Om het maximum aantal gelijktijdige gesprekken voor meerdere trunks in te stellen, selecteert u de trunks en klikt u op Max aant. gelijktijdige gesprekken instellen om de waarde voor alle geselecteerde trunks in te stellen.

Hieronder ziet u enkele use-cases voor het instellen van Max. gelijktijdige gesp rekken:

 • MGCP Gateway: De maximum capaciteit kan worden ingesteld op basis van de lijn beëindiging voor de gateways.

  Als de MGCP gateway bijvoorbeeld is geconfigureerd met T1 en alle 24 poorten zijn geconfigureerd in CUCM, kan de maximum capaciteit worden ingesteld op 24.

 • Inter cluster-trunk: De maximale gespreks capaciteit van de trunk kan worden ingesteld op basis van de WAN-capaciteit, de toegewezen bandbreedte voor audio/video/gegevens, de codec in gebruik, enzovoort.

 • SIP-Trunk: De maximale gespreks capaciteit van de trunk kan worden ingesteld op basis van de aangeschafte gespreks limiet voor de trunk tijdens de overeenkomst.

  Expressway-trunk: De maximale gespreks capaciteit van de trunk kan worden ingesteld op basis van de capaciteit van Expressway nodes of cluster.

De tabel Trunk-piekgebruik geeft de volgende details weer:

Tabel 1. Piek gebruik van trunk

Trunkdetails

Beschrijving

Trunknaam

Naam van de trunk

Totaal aantal gesprekken/Totaal aantal belminuten

Totaal aantal gesprekken /Totale duur van gesprekken in minuten

Aantal audiogesprekken / minuten audiogesprek

Totaal aantal audiogesprekken / totale duur van audiogesprekken in minuten

Aantal videogesprekken / minuten videogesprek

Totaal aantal videogesprekken / totale duur van videogesprekken in minuten

Aantal mislukte gesp rekken

Totaal aantal mislukte gesp rekken

Piekgesprekken

Het piek gesprek wordt berekend als het maximum aantal gesp rekken dat binnen een uur is geplaatst voor het geselecteerde datum bereik. In tijds tempel wordt de dag weer gegeven waarop de piek gesp rekken hebben plaatsgevonden. Voor het geselecteerde datum bereik tussen 23 juni tot en met 30 juni, als 100 gesp rekken op de hoofd telefoon op de hoofd telefoon op 10 juni op 23 juni en 200 oproepen op de hoofd telefoon op de hoofd telefoon op 24 juni worden uitgevoerd, is het piek gesprek 200 voor het geselecteerde datum bereik en wordt de bijbehorende tijds periode weer gegeven als 24 juni.

Maximum con. gesprekken instellen

Maximum aantal gelijktijdige gesprekken instellen

Trunk-piekgebruik %

Piekgebruik in percentage. Piekgebruik wordt berekend als de verhouding tussen Piekgesprekken en maximum aantal gelijktijdige gesprekken.

Acties

Toegestane opties voor de trunk

Als u een geldig account en vereiste referenties hebt voor Control Hub, kunt u de pagina Analyse openen via sitebeheer.


 • De grafieken geven gegevens weer in Greenwich Mean Time (GMT).

 • Voor aan eindpunten gerelateerde grafieken worden mogelijk geen gegevens weergegeven voor clusters van Cisco Unified Communications Manager Cloud Session Management Edition (UCM Cloud-SME).

 • Als Cisco UCM-cloud wordt bijgewerkt van versie X naar versie Y, worden beide versies weergegeven in de analysegrafieken. De nieuwste gegevens worden weer gegeven onder UCM Cloud versie op basis van de nieuwste bijgewerkte versie. De gesprekken die worden geteld voor de eerdere versie, worden echter nog steeds weergegeven voor de geselecteerde duur.

 • Wanneer de cluster-id wordt gewijzigd, wordt de bijgewerkte clusternaam vanaf de volgende dag weergegeven in de vervolgkeuzelijst Analysecluster. In de diagram gedetailleerde weer gave in zowel de service-ervaring als het Cisco UCM in het Cloud Cluster wordt de nieuwste Cluster naam weer gegeven. De oude clusternaam wordt nog steeds weergegeven en vertegenwoordigt het eerdere aantal verwerkte gesprekken.

 • Analytics ondersteunt nu gebruikers filters.

  • U kunt de gebruikers filters zoals de gebruikers-ID, URI en telefoon nummer gebruiken om de verschillende grafieken in de analyse te filteren. Als de overeenkomst voor gegevens verzameling nog niet is geaccepteerd via een andere service, kunt u op deze filters klikken om de overeenkomst te bekijken en te accepteren.

  • Deze informatie is ook beschikbaar in gedownloade gegevens voor de grafieken voor Servicebeleving en Assetgebruik.

  • Analytics ondersteunt nu ook het bellen van nummers en gekozen nummer grafieken.

  • De klanten beheerder moet de vereiste PII-setings voor de gebruikers filter ondersteuning en de grafieken die het bellende nummer en het gekozen nummer vertegenwoordigen , wijzigen.

Zie de volgende tabel voor meer informatie over het gebruik van UCM-analysegrafieken:

Tabel 2. UCM Analytics-grafieken

Rapport

Menunavigatie

Beschrijving/scenario

Bandbreedte CAC-locatie

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Geeft de verdeling weer van gesprekken die zijn afgehandeld door activa, ingedeeld op basis van de CAC-locatie (Call Admission Control).

Scenario: Uw clusters zijn ingesteld op basis van de geografische regio en u wilt een idee krijgen van de hoeveelheid gespreks verkeer van en naar uw Northern kantoor in verhouding tot uw kantoor. Selecteer uw noordelijke kantoor in de grafiek van de CAC-locatiebandbreedte.

Verdeling geluidskwaliteit in gesprek (CAQ)

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Er wordt een verdeling weergegeven van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken die goed, acceptabel en slecht zijn, d.w.z. de audiokwaliteit van het gesprek (CAQ).

Scenario: Uw IT-organisatie heeft meerdere klachten ontvangen van de gespreks kwaliteit van gebruikers in een bepaald cluster en u wilt weten hoe algemeen het probleem is. U kunt de CAQ-verdelingsgrafiek (Call Audio Quality, geluidskwaliteit in gesprek) bekijken om het aantal en het percentage gesprekken met slechte kwaliteit in dat cluster te zien.

Gespreksclassificatie

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Verkeersanalyse > Locaties gespreksverkeer

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Toont de verdeling van gesprekken op basis van de gespreksclassificatie. Gesprekken worden geclassificeerd als binnen het netwerk (niet-PSTN-gesprekken), buiten het netwerk (PSTN-gesprekken) en intern (gesprekken tussen bedrijven).

Scenario: U hebt alleen rapporten van een phishing-phishing-truc gehoord en u wilt weten of de netwerk gesprekken onlangs hebben gestegen. U kunt de grafiek Gespreksclassificatie bekijken voor wijzigingen in uw gesprekken buiten het netwerk.

Trend gespreksaantal Activagebruik > Trend gespreksaantal

Toont de trend voor gesprekken die zijn afgehandeld door activa, gegroepeerd per eindpunttotaal en headsettotaal.

Scenario: Uw organisatie heeft onlangs een nieuwe initiatief ingevoerd om de verkoop van het koud gesprek te verhogen en u wilt zien hoe het nieuwe toestel van invloed is op uw telefoon gebruik in de tijd. U kunt de grafiek Trend gespreksaantal bekijken om te zien of het aantal gesprekken is toegenomen in de loop der tijd.

Trend gespreksduur Activagebruik > Trend gespreksduur

Geeft de gespreksduur (in minuten) weer in de loop der tijd.

Scenario: Uw IT-organisatie maakt geleidelijk een nieuwe FAQ-Portal en u wilt weten hoe elke fase van invloed is op de hoeveelheid tijd die uw IT-specialisten hebben besteed aan gesp rekken. U controleert de grafiek Trend gespreksduur om na te gaan of de tijd die uw werknemers besteden aan gesprekken is verlaagd.

Analyse gespreksfouten Servicebeleving > Status gespreksvolume

Hier worden gesprekken weergegeven op basis van de code voor het beëindigen van gesprekken, voor mislukte of verlaten gesprekken.

Scenario: Uw telefoon systeem werkt met een hoge mate van stabiliteit, maar u wilt het systeem controleren om te zorgen voor een voortdurende efficiëntie. U controleert regelmatig de analysegrafiek voor mislukte gesprekken om te controleren of er iets verandert in het aantal geslaagde gesprekken.

Gespreksmediatype

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Verkeersanalyse > Locaties gespreksverkeer

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Capaciteitsanalyse> Trunkgebruik

Geeft een verdeling weer van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken op basis van het type gespreksmedia (audio/video).

Scenario: Uw organisatie reageert op nieuw werk van Home beleid vanwege een algemene Pandemic. U wilt er zeker van zijn dat uw werknemers optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden van uw telefoonsysteem, inclusief de video-opties. In dit rapport wordt het aantal videogesprekken weergegeven dat gedurende een bepaalde periode is gemaakt.

Gespreksbeveiligingsstatus

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Hier worden de gesprekken weergegeven die zijn afgehandeld op basis van de beveiligingsstatus. Geverifieerde of gecodeerde gesprekken zijn Beveiligd. Alle andere gesprekken zijn Niet-beveiligd.

Scenario: U wilt het aantal niet-beveiligde gesp rekken zien dat afkomstig is van uw zuidelijke cluster. Klik op Beveiligd in de grafiek Gespreksbeveiligingsstatus en bekijk het aantal gesprekken voor uw zuidelijke cluster in de grafiek Fysieke locatie.

Verdeling gespreksstatus

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Hier wordt het aantal en percentage Geprobeerde, Geslaagde, Mislukte en Verlaten gesprekken weergegeven.

Scenario: U wilt een idee krijgen van het succes van de video gesprekken op uw zuidelijke cluster, zodat u in de media grafiek voor gesp rekken op video klikt en vervolgens in het diagram fysieke locatie op de zuidelijke cluster klikt. Vervolgens bekijkt u de verdeling van gesprekken in de grafiek Verdeling gespreksstatus.

Trend gespreksstatus (Status gespreksvolume)

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Hier worden de trends voor Geslaagde, Mislukte en Verlaten gesprekken in de loop der tijd weergegeven.

Scenario: U hebt onlangs bijgewerkte hardware geïnstalleerd en u wilt nu de prestaties van het systeem volgen. U kijkt naar een periode van twee weken voor tot twee weken na de update om te controleren of er zichtbare trends zijn.

CAQ-trend Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Hier worden de trends voor Goede, Acceptabele en Slechte gesprekken in de loop der tijd weergegeven.

Scenario: Uw organisatie heeft periodieke klachten ontvangen van slechte gespreks kwaliteit. U denkt dat de oorzaak een hoger gespreksvolume is op de dagen voorafgaand aan een nationale feestdag. U kunt het rapport CAQ-trend gebruiken om te bepalen of de gesprekskwaliteit omlaag gaat tijdens perioden voorafgaand aan feestdagen.

Codec

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Hier worden de gesprekken die worden afgehandeld weergegeven op type gesprekscodec. U kunt ook een visueel overzicht zien van de verschillende typen codecs die worden gebruikt.

Scenario: U wilt het type codec zien dat in uw Northern-cluster wordt gebruikt. U selecteert uw noordelijke cluster in de grafiek Fysieke locatie en onderzoekt de grafiek Codec om het aantal gebruikte H261-codecs te zien.

Apparaatpool

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksduur

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Geeft een trend weer van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken die zijn gemaakt door eindpunten in een apparaatpool. Apparaatpools bieden een handige manier om een reeks algemene kenmerken te definiëren die kunnen worden toegewezen aan apparaten, zoals IP-telefoons, in plaats van afzonderlijke kenmerken aan afzonderlijke telefoons toe te wijzen. Hier worden de gesprekken weergegeven die worden afgehandeld op basis van een logische groepering die u hebt gemaakt.

Scenario: U hebt een logische groepering van apparaten met de naam groep A, groep B en groep C gemaakt. groep C staat voor uw Vergader ruimte-apparaten. U wilt zien of de vraag naar deze apparaten afneemt na uw standaard openingstijden. U selecteert groep C in de grafiek Apparaatpool en daarna kijkt u naar de grafiek Verdeling op tijd om na te gaan of het gebruik drastisch is verlaagd, zoals verwacht.

Verdeling per activum

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Hier worden de gesprekken weergegeven die zijn afgehandeld met gebruik van activa (eindpunten en de headsets die zijn verbonden met de eindpunten).

Scenario: U wilt het aantal video gesprekken zien die zijn gemaakt met een hoofd telefoon over het afgelopen jaar. Daarom selecteert u Afgelopen 12 maanden als tijdsperiode, selecteert u Video in de grafiek met Gespreksmediatype en vervolgens onderzoekt u de grafiek Verdeling per activum om het aantal en percentage gesprekken met een headset te zien voor de geselecteerde criteria.

Verdeling op tijd

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksduur

Hier worden gesprekken weergegeven die gedurende de dag zijn afgehandeld in intervallen van 4 uur.

Scenario: U wilt de gespreks gewoonten binnen uw organisatie onderzoeken om na te gaan of er een tijd is waarop uw geassocieerde deel nemers de meeste video gesprekken voeren of ontvangen. U selecteert Video in de grafiek Gespreksmediatype en bekijkt vervolgens de grafiek Verdeling op tijd om te zien hoe videogesprekken worden verdeeld.

Eindpuntmediamogelijkheden

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Hier worden de gesprekken weergegeven die zijn afgehandeld op basis van de mogelijkheid van het eindpunt om video- of audiogesprekken te starten en ontvangen.

Scenario: U wilt weten hoeveel video gesprekken worden afgehandeld vanuit een groep eind punten die de mogelijkheid hebben om een video gesprek te voeren. U houdt de muisaanwijzer boven Video in de grafiek Eindpuntmediamogelijkheid om het aantal gesprekken weer te geven dat is afgehandeld door eindpunten met videomogelijkheden. Vervolgens houdt u de muis aanwijzer boven Video in de grafiek Gespreksmediatype om het werkelijke aantal afgehandelde videogesprekken te zien.

Eindpuntserie

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Hier worden afgehandelde gesprekken weergegeven op eindpunttype in de loop der tijd.

Scenario: Uw Northern Office kocht recentelijk nieuwe DX-eind punten en u wilt het huidige gebruik van de DX-eind punten zien. U selecteert uw noordelijke cluster in de grafiek Fysieke locatie en gaat vervolgens naar de grafiek Eindpuntserie om te zien hoe het gebruik van de DX-serie geleidelijk toeneemt in de loop der tijd. U controleert ook of het gebruik van het vorige eindpunttype geleidelijk afneemt.

Headsets per model

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Activagebruik > Trend gespreksduur

Hier worden afgehandelde gesprekken weergegeven op headsetmodel over tijd.

Scenario: Uw organisatie is geleidelijk in nieuwe Head sets overgeschakeld en u wilt de frequentie zien waarmee de nieuwe Head sets geleidelijk worden doorgeschakeld en de oude Head sets worden geleidelijk overgeslagen.

Fysieke locatie

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Toont gesprekken op basis van locatie.

Scenario: U wilt het model van de headset zien die in de loop der tijd op uw kantoor wordt gebruikt. U selecteert uw zuidelijke kantoor in de grafiek Fysieke locatie en u kijkt vervolgens welke headsets worden gebruikt in de grafiek Headsets op model.

Unified CM-cluster

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Hier worden de afgehandelde gesprekken weergegeven volgens het Unified CM-cluster.

Scenario: Uw organisatie heeft vele apparaten naar een nieuwe cluster verplaatst en u wilt controleren of het verplaatsen is gelukt. U gaat naar de grafiek Apparaatpool en selecteert de apparaten die zijn verplaatst. Vervolgens onderzoekt u de grafiek Unified CM-cluster om ervoor te zorgen dat de apparaten nu in het nieuwe cluster staan.

Unified CM-versie

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Geeft een verdeling weer van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken gesorteerd op Unified CM-cluster.

Scenario: U wilt de Unified CM versie zien die uw Northern office gebruikt. U selecteert uw noordelijke kantoor in de grafiek Fysieke locatie. Vervolgens onderzoekt u de grafiek Unified CM-versie om te verifiëren dat uw noordelijke kantoor de juiste Unified CM-versie gebruikt.

Verdeling van de locaties gespreksverkeer

Locaties gespreksverkeer

Verkeersanalyse > Locaties gespreksverkeer

Toont de gespreksverkeerverdeling voor de vijf belangrijkste locaties.

Scenario: Uw clusters zijn ingesteld op basis van de geografische regio en u wilt de hoeveelheid gespreks verkeer van en naar uw Northern Office analyseren in verhouding tot uw kantoor. Selecteer uw noordelijke kantoor in de CAC-locatiegrafiek.

Gespreksrichting

Verkeersanalyse > Locaties gespreksverkeer

Capaciteitsanalyse> Trunkgebruik

Geeft een verdeling weer van alle inkomende en uitgaande gesprekken voor alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken.

Scenario: U wilt het totale aantal gesp rekken zien dat op een bepaalde fysieke locatie op uw kantoor wordt geplaatst of ontvangen. Vervolgens bestudeert u de gespreksrichtingsgrafiek om het totale aantal inkomende en uitgaande gesprekken voor die locatie te controleren.

Gespreksverdeling op tijd

Verkeersanalyse > Locaties gespreksverkeer

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Geeft een trend weer van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken die binnen verschillende tijdsintervallen op een dag zijn gestart.

Scenario: Uw organisatie is van plan om hun services uit te breiden naar nieuwe locaties of de oorzaak van de gespreks typen voor lage volumes te analyseren. In dit rapport wordt het aantal gesprekken weergegeven dat gedurende een bepaalde periode voor een geselecteerde locatie of een bepaald gesprekstype is gemaakt.

Verdeling analyse gespreksverkeer

Analyse gespreksverkeer

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Hier wordt de verdeling van gesprekken en gesprekstrends weergegeven op basis van het verkeersvolume dat is ontvangen voor de vijf belangrijkste gesprekstypen.

Scenario: Uw organisatie wil de oorzaak van de gespreks typen voor lage volumes analyseren en het meest geschikte gespreks type identificeren. In dit rapport wordt het aantal gesprekken en de gesprekstrend weergegeven op basis van het verkeersvolume dat is ontvangen voor de vijf belangrijkste gesprekstypen.

Status gesprek

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Geeft een verdeling weer van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken.

Scenario: Uw organisatie wil weten wat de oorzaak is van de mislukte gesp rekken. Dit is niet gelukt en de meeste tijd wordt verbroken. In dit rapport wordt het aantal gesprekken weergegeven dat in een netwerk is gestart en ontvangen voor alle gesprekstypen, gebaseerd op de status geslaagd, verbroken en mislukt.

OTT-gesprekken (Over-The-Top)

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Toont een verdeling van alle geslaagde, verbroken en mislukte OTT-gesprekken, ook wel MRA-gesprekken (Mobile and Remote Access) genoemd, voor het volgende:

 • MRA naar MRA

 • Niet-MRA naar niet-MRA

 • MRA naar niet-MRA

Scenario: U wilt het type gespreks verkeer analyseren en identificeren tussen bepaalde eind punten, zoals tussen MRA en niet-MRA. SelecteerMRA naar niet-MRA in de grafiek met MRA-gesprekken.

CAC-locatie (Call Admission Control)

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Toont een verdeling van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken per locatie, ook wel CAC-locaties (Call Admission Control) genoemd.

Scenario: Uw clusters zijn ingesteld op basis van de geografische regio en u wilt het type gespreks verkeer van en naar uw Northern Office analyseren in verhouding tot uw kantoor. Selecteer uw noordelijke kantoor in de CAC-locatiegrafiek.

Trunkgebruiksverdeling

Capaciteitsanalyse> Trunkgebruik

Geeft een verdeling van het Trunkgebruik weer voor de top vijf Trunks die zijn geconfigureerd binnen een callmanager.

Scenario: Uw organisatie wil het capaciteits gebruik analyseren en de Trunks identificeren die de maximale capaciteit gebruiken. Selecteer de Trunk in het diagram Trunkgebruiksverdeling.

Verdeling van het type trunk

Capaciteitsanalyse> Trunkgebruik

Geeft een verdeling van Trunktype weer voor de top vijf Trunks die zijn geconfigureerd binnen een callmanager.

Scenario: Uw organisatie wil het capaciteits gebruik analyseren en de Trunks identificeren die de maximale capaciteit gebruiken. Selecteer het type trunk in het diagram Gebruiksverdeling trunktype.

Trend van trunktype

Capaciteitsanalyse> Trunkgebruik

Geeft de trend weer van de verdeling van het trunkgebruik over alle trunktypen die zijn geconfigureerd in de callmanager.

Scenario: Uw organisatie is van plan om de totale capaciteit te verg Roten en wil de Trunks identificeren die de maximale gesp rekken verwerken. Selecteer de grafiek Trunktype trend.

Trunk-gebruikstrend

Capaciteitsanalyse> Trunkgebruik

Toont de Trunk-gebruikstrend voor de top vijf Trunks die zijn geconfigureerd in een callmanager.

Scenario: Uw organisatie wil de schachten identificeren die de minste capaciteit gebruiken en deze afsluiten om het totale capaciteits gebruik te verminderen. Selecteer het diagram Trunk-gebruikstrend.

Tabel 3. Gebruikers interface-terminologie
Veldtitel Beschrijving
Aantal gesprekseindpunten Het aantal gesprekken waarbij ten minste één eindpunt is betrokken.

 

Het aantal gesprekseindpunten omvat ook de gesprekken die vanuit Jabber en Webex Teams zijn gestart.

Totaal gespreksminuten De totale duur van alle gesprekken (minuten) die zijn gevoerd met de activa.
Totaal aantal eindpunten in gesprekken Het totale aantal eindpunten dat deelneemt aan de gesprekken.

 

Eén eindpunt kan deelnemen aan meerdere gesprekken.

Aantal gesprekken met headset Het aantal keren dat ten minste één headset bij een gesprek is betrokken.
Gespreksminuten met headset De totale duur van alle gesprekken (minuten) die zijn gevoerd met headsets.
Totaal aantal headsets in gesprekken Aantal keren dat headsets deel hebben genomen aan gesprekken.
Totaal aantal geheime gesprekken Totaal aantal gesprekken uit alle locaties en categorieën.
Aantal gesprekken binnen het netwerk Totaal aantal gesprekken binnen het netwerk. Gesprekken binnen het netwerk zijn niet-PSTN-gesprekken.
Aantal gesprekken buiten het netwerk Totaal aantal gesprekken buiten het netwerk. Gesprekken buiten het netwerk zijn PSTN-gesprekken.
Aantal interne gesprekken Totaal aantal gesprekken dat binnen de organisatie heeft plaatsgevonden. Interne gesprekken zijn gesprekken tussen bedrijven.

OTT-gesprekken

Totaal aantal geslaagde, verbroken en mislukte OTT-gesprekken. Ook wel MRA-gesprekken (Mobile and Remote Access) genoemd.

Totaal aantal gesp rekken op Trunks

Totaal aantal gesp rekken dat op Trunks is opgenomen

SIP-gesprekken (Session Initiation Protocol)

Totaal aantal gesprekken van SIP trunk

MGCP-gesprekken (Media Gateway Control Protocol)

Totaal aantal gesprekken van MGCP-trunk

Interclustergesprekken (ICT)

Totaal aantal gesprekken van ICT-trunk

Peer-to-peer (P2P)-gesprekken

Totaal aantal gesprekken van P2P-trunk

Analyse weergeven

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina Cisco UCM Cloud overzicht wordt weer gegeven.

Op basis van de services die zijn ingeschakeld, kunt u berichten, gesp rekken , apparaten en rapporten selecteren in het menu analyse voor specifieke analytische visualisaties.

De partners kunnen de analyses van hun klanten van de Cisco Webex Partner-Hub zien:

 1. Ga van de partner weergave van de hub naar klanten.

 2. Selecteer een klant en klik op Klant weergeven.

  De pagina Klantoverzicht wordt geopend.


   

  Het service pictogram Op basis van de naam van een klant wordt aangegeven dat de klant recht heeft op Cisco UCM Cloud service.

  Afbeelding 1. Weer gave van UCM Analytics-partner
 3. Ga naar Analyse > UCM-cloud.

  De overzichtspagina Cisco UCM-cloudanalyse wordt weergegeven.

  Afbeelding 2. Overzicht van UCM Analytics
  Zie Rapporten en grafieken voor meer informatie over UCM-analysegrafieken.
2

Op de pagina Cisco UCM overzicht van wolken worden de kaarten weer gegeven met betrekking tot de Service ervaring , het verbruik van het netwerk, de analyse van het verkeer en de capaciteit

3

(Optioneel) Als u de analyse voor MRA-gegevens wilt weergeven, schakelt u de schakelaar Alleen MRA-gegevens in.

Afbeelding 3. Cisco UCM modus MRA Cloud Analytics
4

Optioneel Selecteer een gebied in de vervolg keuzelijst gebieds selectie.

De standaard instelling is alle regio's.

Regio vertegenwoordigt de geografische locatie van de data centers die zijn geconfigureerd tijdens de configuratie van UCM Cloud.

5

Optioneel Selecteer een cluster in de vervolg keuzelijst cluster selectie.

De standaardinstelling is Alle clusters.

6

Als u de gegevens in de grafieken wilt filteren op basis van de tijdsperiode, klikt u op de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek.

Afbeelding 4. Analyse per tijds periode
Analyse op tijdsperiode

Ondersteunde tijdsbereiken zijn gisteren, afgelopen 7 dagen, afgelopen 30 dagen, afgelopen 90 dagen en afgelopen 12 maanden.

U kunt de grafieken voor de geselecteerde periode weergeven. Het standaardtijdsbereik is Afgelopen 30 dagen.


 

Als u gisteren selecteert in de vervolg keuzelijst, worden de trends voor hoger en lager gebaseerd op de gegevens die worden vergeleken met de twee dagen voorafgaand aan de vorige dag. En als u de laatste 7 dagen selecteert , wordt de trend voor percentage hoger of omlaag berekend op basis van de vergelijking tussen de gegevens voor de afgelopen 7 dagen met de gegevens voor de vorige Fortnight.

7

Op de pagina Cisco UCM Cloud Analytics-overzicht kunt u extra grafieken toevoegen met de optie.

Klik rechtsboven op de optie Grafieken toevoegen en selecteer uit de beschikbare grafieken de grafiek die u wilt toevoegen.

U kunt ook een kaart verwijderen. Klik op de drie puntjes rechtsboven bij een kaart en selecteer vervolgens Kaart verwijderen.
Afbeelding 5. Kaart verwijderen

Analyse downloaden

U kunt de gegevens die in de grafieken worden weergegeven, exporteren naar een Excel-bestand met de knop Downloaden.


U moet wachten tot het Excel-rapport is gedownload, anders mislukt het downloaden.

Problemen met Analyse oplossen

Probleem

Resolutie

Het tabblad UCM-cloud wordt niet weergegeven na het aanmelden bij Control Hub.

De rol, de omvang of de rechten die aan u zijn toegewezen, kunnen onjuist of ontoereikend zijn. Neem contact op met Cisco TAC-ondersteuning.

Wanneer u op het tabblad UCM-cloud klikt, wordt het bericht 403 Verboden weergegeven.

 1. Controleer of u een ondersteunde browser gebruikt.

 2. Probeer de Analyse-gebruikersinterface te openen in Incognito-modus met alle invoegtoepassingen uitgeschakeld.

 3. Wis de browsercache en cookies.

 4. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met Cisco TAC-ondersteuning.

De pagina Analyse wordt niet geladen voor Incognito-modus in Chrome.

Ga naar Instellingen > Privacy en beveiliging > Cookies en andere sitegegevens en selecteer Alle cookies toestaan. Voor andere browsers activeert u cookies met de relevante menuopties.

Grafieken worden niet geladen in de Analyse-gebruikersinterface.

 1. Controleer of u de nieuwste versie van de browser hebt (Chrome, Firefox of Edge).

 2. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met Cisco TAC-ondersteuning.

In de Analyse-gebruikersinterface hebben sommige grafieken geen gegevens.

 • Controleer of het veld Vlag voor CDR ingeschakeld is ingesteld op Waar en het veld Gespreksdiagnose ingeschakeld is ingesteld op Alleen ingeschakeld wanneer de vlag voor CDR inschakelen is ingesteld op Waar.

 • Als u een extra proxy hebt geconfigureerd, duurt het circa 1,5 uur tot de telemetriemodule de werkende proxy heeft geselecteerd en de status van het knooppunt wijzigt in online. Als het knooppunt na 1,5 uur nog offline blijft, neemt u contact op met de Cisco TAC-ondersteuning.

In grafieken in de Analyse-gebruikersinterface worden geen gegevens weergegeven.

Controleer of de telemetrieservice is gestopt.

Grafieken in de Analyse-gebruikersinterface geven onjuiste gegevens weer.

Neem contact op met Cisco TAC-ondersteuning.

In de grafiek Analyse van mislukte gesprekken in de categorie Servicebeleving worden geen gegevens van mislukte gesprekken weergegeven.

Controleer of CDR legt gesprekken met duur van Nul vast in de UCM-cloudserviceparameters is ingeschakeld voor alle UCM-cloudknooppunten. Als dit niet is ingeschakeld voor alle knooppunten, moet u dit inschakelen.

PII-instellingen inschakelen

PII-instellingen inschakelen:

 1. De klanten beheerder moet een TAC-verzoek voor het wijzigen van de PII op organisatie niveau verhogen.

 2. De klanten beheerder verleent tijdelijk id_full_admin toegang tot de rol Help Desk.

 3. De Help Desk admin genereert een token en gebruikt die voor autorisatie bij het oproepen van de API.

 4. De klant beheerder trekt de id_full_admin toegang in nadat de PII is ingesteld.