UCM bulut Analizuna genel bakış

Cisco UCM Bulut Analizi ve görselleştirme özellikleri, genel çağrı kalitesini ve uç nokta kullanımı detaylarını izlemenize olanak sağlar. Cisco UCM bulut analizi görselleştirme ve raporlar, ortaklar ve müşteriler için kurulum, verimlilik ve bunların arama aygıtlarının genel kullanımını kavramanızı sağlar. İş ortakları ve müşteriler, kararlarını yönlendirmek üzere bu fikirleri ve raporları kullanabilir.

Bir kuruluşta tam yönetici, salt okunur yönetici veya destek yöneticisi olarak görev alırken, konuşlandırmanıza bağlı olarak Control Hub'da çeşitli raporlara erişiminiz bulunur. Bu bilgileri kullanarak, Cisco UCM Bulut hizmetlerinin ve cihazların kuruluşunuzda nasıl ve hangi sıklıkla kullanıldığını değerlendirebilirsiniz. Bulut işbirliği portföyünüzde hizmetleri izlemek ve ölçmek için analiz işlevini kullanabilirsiniz.

Bu raporları PDF, PNG veya CSV olarak dışa aktarabilirsiniz.

Cisco UCM Bulut Analizi, tüm kategorilerin Genel Bakış kartlarını görüntüler. Cisco UCM bulut Analytics kartları şu temel alınarak kategordir:

Hizmet Deneyimi

Hizmet Deneyimi panosu, çağrı sayısına, konuma veya çağrı süresine göre hizmet kalitesi dağılımını ve trafik trendlerini analiz etmenize yardımcı olur.


CMR, Kesin Gizleme Saniyesi (SCS) değerlerini sağlamalıdır. Değerler, çağrıların kalitesini derecelendirmek için gereklidir.

Cihaz ayrıntıları Cisco UCM Bulut'tan ve çağrı kalitesi detayları CDR'den alınır.

Çağrı Ses Seviyesi Durumu

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

Analize Genel Bakış sayfası görüntülenir.

2

Hizmet Deneyimi panosuna gidin.

3

Denenen, başarılı, başarısız ve kesilen çağrılar şeklinde çağrı tamamlanma bilgilerini görüntülemek için Çağrı Hacmi Durumu kartını tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz . UCM analitik grafikler.

Çağrı Ses Kalitesi

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

UCM Bulutuna Genel Bakış sayfası görüntülenir.

2

Hizmet Deneyimi panosuna gidin.

3

Çağrı kalitesiyle ilgili bilgileri görüntülemek için, Çağrı Ses Kalitesi kartına tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz . UCM analitik grafikler.

Varlık Kullanımı

Varlık Kullanımı panosunda, kuruluşunuzdaki uç nokta ve kulaklık kullanımıyla ilgili grafikler görüntülenir.

Grafiklerdeki CDR, CMR ve cihaz detayları Cisco UCM Bulut'tan alınır.

Bir uç nokta kullanılmadan yapılan çağrılar gösterilmez veya varlık kullanımı grafiklerine eklenmez. Örneğin, hattan hata veya konferans köprüsü vb. Bu nedenle, Varlık Kullanımı grafiklerinde Cisco UCM Bulut kümeleri SME türü ile ilgili veriler gösterilmez.

Çağrı Sayısı Trendi

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

UCM Bulutuna Genel Bakış sayfası görüntülenir.

2

Varlık Kullanımı panosuna gidin.

3

Seçilen UCM Bulut kümesindeki uç noktaları ile ilgili grafikleri görüntülemek için Çağrı Sayısı Trendi kartına tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz . UCM analitik grafikler.

Çağrı Süresi Trendi

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

UCM Bulutuna Genel Bakış sayfası görüntülenir.

2

Varlık Kullanımı panosuna gidin.

3

Uç noktaları ve kulaklık kullanılan çağrıların süresi hakkında bilgi sağlayan grafikleri görüntülemek için Çağrı Süresi Trendi kartına tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz . UCM analitik grafikler.

Trafik Analizi

Trafik Analizi panosu, Çağrı Trafiği Konumları ve Çağrı Trafiği Analizi ile ilgili grafikleri görüntüler.

Arama trafiği konumları , varlık tarafından işlenen çağrıların, çağrı giriş denetimi (CAC) konumuna göre kategorize edilen, arama trafiği analizi , varlıklar tarafından Işlenen çağrıların farklı çağrı türlerine göre kategorize edilen dağılımını görüntüler.

Çağrı Trafiği Konumları

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

UCM Bulutuna Genel Bakış sayfası görüntülenir.

2

Trafik Analizi panosuna gidin.

3

Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumuna göre çağrı dağılımı ile ilgili bilgileri görüntülemek için Çağrı Trafiği Konumları kartına tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz . UCM analitik grafikler.

Çağrı Trafiği Analizi

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

UCM Bulutuna Genel Bakış sayfası görüntülenir.

2

Trafik Analizi panosuna gidin.

3

Çağrı türlerine göre çağrı dağılımı analizi ile ilgili bilgileri görüntülemek için Çağrı Trafiği Analizi kartına tıklayın. Desteklenen çağrı türleri P2P, ICT, sıp santrali, konferans, MGCP, sesli posta, cevaplama grubu, Webex toplantı ve karma çağrılardır.


 

Bir çağrının ICT türünde sınıflandırılması için, telemetri modülünün hat hedef düğümüne yüklenmesi gerekir.

Bir çağrı desteklenen çağrı türlerinin herhangi biri olarak tanınmadığında, sınıflandırılmamış olarak işaretlenir.

Desteklenen çağrı türleri, cevaplama, Webex, konferans ve sesli postayla, pıı 'yi etkinleştirmeniz gerekir.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz . UCM analitik grafikler.

Kapasite Analizi

Kapasite Analizi panosunda, Hat Kullanımı ile ilgili analiz grafikleri görüntülenir.

Hat Kullanımı analizi grafiğinde, bir Çağrı Yöneticisi içinde yapılandırılmış tüm Hat türlerindeki ilk beş hattın Hat Kullanımı ile ilgili bilgiler görüntülenir.

Hat Kullanımı

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

Cisco UCM Bulutuna Genel Bakış sayfası görüntülenir.

2

Kapasite Analizi panosuna gidin.

3

Santral kullanım kartını tıklayarak, bir çağrı Yöneticisi içinde yapılandırılan tüm santral türleri Için santral kullanımıyla ilgili bilgileri görüntüleyin.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz . UCM analitik grafikler.

Hat Kullanımı, Çağrı Sayısına ve Çağrı Süresine göre Hat En Yoğun Kullanım tablosunu da görüntüler. Bir santral seçip maksimum eşzamanlı aramayı ayarlamak için maks. çağrıları Ayarla 'yı tıklatın.


Hat En Yoğun Kullanımı

Belirli bir hat ve birden fazla hat için maksimum eş zamanlı çağrıyı ayarlayabilirsiniz.

Belirli bir hattaki maksimum eş zamanlı çağrıyı ayarlamak için, söz konusu hat için izin verilen Eylemler'deki seçenek menüsünü gösteren üç noktaya tıklayın.

Birden fazla hattaki maksimum eş zamanlı çağrıyı ayarlamak üzere, hatları seçin ve seçilen tüm hatların değerini ayarlamak için Maks. eş zamanlı çağrıyı ayarla seçeneğine tıklayın.

En fazla eşzamanlı arama ayarlamak için kullanım örneklerinin bazıları şunlardır:

 • MGCP ağ geçidi: Maksimum kapasite, ağ geçitlerinin hat sonlandırışları temel alınarak ayarlanabilir.

  örneğin, MGCP ağ geçidi T1 ile yapılandırılmışsa ve tüm 24 bağlantı noktaları CUCM olarak yapılandırılmışsa, maksimum kapasite 24 ' e ayarlanabilir.

 • Inter-küme santrali: Santralin maksimum çağrı kapasitesi, WAN kapasitesinden, ses/video/veri için ayrılan bant, codec kullanımda vb. göre ayarlanabilir.

 • SIP santrali: Santralin maksimum çağrı kapasitesi, santral için satın alınan çağrı sınırı sözleşmeye göre ayarlanabilir.

  İfade Sway santrali: Santralin maksimum çağrı kapasitesi, Ifade Sway düğümlerinin veya kümesinin kapasitesine göre ayarlanabilir.

Hat En Yoğun Kullanım tablosunda aşağıdaki detaylar görüntülenir:

Tablo 1. En yüksek santral kullanımı

Hat detayları

Açıklama

Santral Adı

Hat adı

Toplam çağrı sayısı/Toplam çağrı dakikası

Toplam çağrı sayısı/Dakika olarak toplam çağrı süresi

Sesli çağrı sayısı/Sesli çağrı dakikası

Toplam sesli çağrı sayısı/Dakika olarak toplam sesli çağrı süresi

Görüntülü çağrı sayısı/Görüntülü çağrı dakikası

Toplam görüntülü çağrı sayısı/Dakika olarak toplam görüntülü çağrı süresi

Maksimum başarısızlık sayısı

Maksimum başarısız çağrı sayısı

En Yoğun Çağrılar

Tepe arama, seçilen tarih aralığı için bir saat içinde yapılan maksimum çağrı sayısı olarak hesaplanır. Zaman damgası, tepe çağrıların gerçekleştiği günün gününü görüntüler. Örneğin, 24 Haziran ile 30 Haziran arasında seçilen tarih aralığında 100 çağrı, 1 ' de 10 ' dan 9 ' a kadar olan 10 ' dan 23 Haziran ve 200 çağrılarıyla başlatılmışsa, en yüksek çağrı, seçilen tarih aralığı için 200 ve karşılık gelen zaman damgası da 24 Haziran tarihini görüntüler.

Maks. eş zamanlı çağrıyı ayarlama

Maksimum eş zamanlı çağrıyı ayarlamak için

En Yoğun Kullanım Yüzdesi

En yoğun kullanımın yüzde olarak ifadesi. En yoğun kullanım, En yoğun çağrılar ile Maksimum eş zamanlı çağrıların oranı şeklinde hesaplanır.

Eylemler

Hat için izin verilen seçenekler

Control Hub için geçerli bir hesabınız ve gerekli kimlik bilgileriniz varsa, Site Yönetimi üzerinden Analiz sayfasına erişebilirsiniz.


 • Grafiklerdeki veriler Greenwich Saati (GMT) olarak gösterilir.

 • Uç noktalar ile ilgili grafiklerde, Cisco Unified Communications Manager Bulut Oturumu Yönetim Sürümü (UCM Cloud-SME) kümeleri ile ilgili veriler gösterilmez.

 • Cisco UCM Bulut'un X sürümünden Y sürümüne yükseltilmesi durumunda, her iki sürüm de Analiz grafiklerinde görüntülenir. Son veriler, en son yükseltilen sürüme göre UCM bulut sürümü altında gösterilir. Bununla birlikte, önceki sürümde sayılan çağrılar, seçilen süre boyunca gösterilmeye devam eder.

 • Küme Kimliği değiştirildiğinde, Analiz Küme açılan listesinde bir sonraki günden itibaren güncellenen Küme adı gösterilir. Hizmet deneyimlerinin ve varlık kullanımı Cisco UCM bulut kümesi grafiğindeki ayrıntılı görünüm grafikleri en son küme adını gösterir. Daha eski küme adı, önceden işlenen çağrı sayısını göstermeye ve temsil etmeye devam eder.

 • Analitik şimdi Kullanıcı filtrelerini destekler.

  • Analitik içindeki çeşitli grafiklere filtre uygulamak için kullanıcı kimliği, URI ve telefon numarası gibi kullanıcı filtrelerini kullanabilirsiniz. Veri toplama anlaşmasının başka bir hizmet aracılığıyla henüz kabul edilmediyse, bu filtreleri tıklatmak, sözleşmeyi inceleyip kabul etme seçeneği sağlar.

  • Bu bilgiler, Hizmet deneyimi ve Varlık Kullanımı grafiklerine yönelik olarak indirilen verilerde de mevcuttur.

  • Analitik Şimdi arama numarasını ve Aranan numara grafiklerini de destekler.

  • Müşteri Yöneticisi, Kullanıcı filtresi desteği için gerekli PII ayarlarını ve aranan numarayı temsil eden grafiklerin yanı sıra numarayı (numara ) değiştirmek zorundadır.

UCM Analiz Grafiklerinin kullanımı hakkında bilgi edinmek için, aşağıdaki tabloya bakın:

Tablo 2. UCM Analytics grafikleri

Rapor

Menüde Gezinme

Açıklama / Senaryo

CAC Konumu Bant Genişliği

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumuna göre kategorize edilen varlıklar tarafından işlenen çağrıların dağılımını gösterir.

Senaryo: Kümeleriniz coğrafi bölgeye göre ayarlanmıştır ve Güney ofisiniz ile Kuzey ofisiniz için olan ve buradan gelen çağrı trafiği ile ilgili bir fikir almak istiyorsunuz. CAC Konumu Bant Genişliği grafiğinde Kuzey ofisinizi seçin.

Çağrı Ses Kalitesi (CAQ) Dağılımı

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Çağrı Ses Kalitesi açısından İyi, Kabul Edilebilir ve Kötü durumdaki tüm Başarılı, Kesilen ve Başarısız çağrıların dağılımını görüntüler.

Senaryo: BT organizasyonunuz, belirli bir kümedeki kullanıcılardan düşük çağrı kalitesinin birkaç şikayetine sahip olmasını sağlar ve sorunun ne kadar yaygın olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. Çağrı Ses Kalitesi (CAQ) Dağılım grafiğini kontrol ederek söz konusu kümedeki kötü kaliteli çağrıların sayısını ve yüzdesini görebilirsiniz.

Arama Sınıflandırması

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Konumları

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Çağrı Sınıflandırmasına göre çağrıların dağılımını gösterir. Çağrılar OnNet (PSTN Dışı Çağrılar), OffNet (PSTN Çağrıları) ve Dahili (Şirket İçi Çağrılar) olarak sınıflandırılır.

Senaryo: Bir telefon sızdırma dolandırıcılığı ve yakın zamanda ağ dışı çağrılarınızın güncel olup olmadığını görmek istediğinizde. Ağ dışı çağrılarınızdaki değişiklikler için, Çağrı Sınıflandırma grafiğini inceleyebilirsiniz.

Çağrı Sayısı Trendi Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Uç nokta toplamına ve kulaklık toplamına göre gruplandırılan varlıklar tarafından işlenen çağrı trendini gösterir.

Senaryo: Kuruluşunuz yakın zamanda soğuk arama satışlarını artırmak için yeni bir girişimdi ve yeni girişimin zaman içinde telefon kullanımınızı nasıl etkilediğini görmek istiyorsunuz. Çağrılarda zaman içinde artış olup olmadığını görmek için, Çağrı Sayısı Trendi grafiğini kontrol edebilirsiniz.

Çağrı Süresi Trendi Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Zaman içindeki çağrı süresini (dakika olarak) gösterir.

Senaryo: BT kuruluşunuz yeni bir SSS portalı halinde tasarlanmıştır ve her aşamanın BT uzmanlarının çağrılarla ilgilendikleri süreyi nasıl etkilediğini görmek istediğinizde. Çağrı Süresi Trendi grafiğini kontrol ederek, çalışma arkadaşlarınızın çağrılar için harcadığı sürede azalma olup olmadığını görebilirsiniz.

Çağrı Hata Analizi Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Başarısız veya Kesilen çağrılar için Çağrı Sonlandırma Neden Koduna göre çağrıları gösterir.

Senaryo: Telefon sisteminiz yüksek derecede kararlılık sağlar, ancak sürekli verimliliği almak için sistemi izlemek istersiniz. Çağrı Hata Analizi grafiğini düzenli olarak kontrol ettiğinizde, çağrı başarı oranındaki değişiklikleri izleyebilirsiniz.

Çağrı Medya Türü

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Konumları

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Kapasite Analizi > Hat Kullanımı

Başarılı, Kesilen ve Başarısız tüm çağrıların, çağrı medyası (ses/video) türüne göre dağılımını görüntüler.

Senaryo: Organizasyonunuz, bir genel pandemik nedeniyle yeni çalışmaya gelen ana ilkeye yanıt veriyor. Çalışanların, video seçenekleri dahil olmak üzere, telefon sisteminizin özelliklerini tam olarak kullandığından emin olmak istersiniz. Bu raporda, belirli bir zaman diliminde yapılan video çağrılarının sayısı gösterilir.

Çağrı Güvenlik Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Güvenlik durumuna göre işlenen çağrıları gösterir. Kimliği doğrulanmış veya şifreli çağrılar Güvenlidir. Diğer hiçbir çağrı Güvenli Değildir.

Senaryo: Güney kümenizdeki kaynaklı güvenli olmayan çağrıların sayısını görmek istediğinizde. Çağrı Güvenlik Durumu grafiğinde Güvenlik seçeneğine tıklayın ve ardından, Fiziksel Konum grafiğinde Güney kümenizdeki çağrı sayısını inceleyin.

Çağrı Durumu Dağılımı

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Denenen, Başarılı, Başarısız ve Kesilen çağrıların sayısını ve yüzdesini gösterir.

Senaryo: Güney kümenizde videolu aramaların başarısının başarılı olup olmadığı konusunda fikir almak istiyorsanız, arama ortamı grafiğinde video 'yu tıklatın, ardından fiziksel konum grafiği 'nde Güney kümenizi tıklayın. Sonra, Çağrı Durumu Dağılım grafiğindeki çağrı dağılımını inceleyebilirsiniz.

Çağrı Durumu Trendi (Çağrı Ses Seviyesi Durumu)

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Zaman içindeki Başarılı, Başarısız ve Kesilen çağrı trendini gösterir.

Senaryo: Kısa süre önce donanım güncellemelerini yüklediniz ve şimdi sisteminizin performansını izlemek istiyorsunuz. Dikkate değer trendler olup olmadığını görmek için, güncellemeden önceki ve sonraki iki haftalık zaman dilimini inceleyebilirsiniz.

CAQ Trendi Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Zaman içindeki İyi, Kabul Edilebilir ve Kötü çağrı trendini gösterir.

Senaryo: Kuruluşunuz, düşük çağrı kalitesinin dönemsel şikayetlerini aldı. Bunun nedeninin, resmi bir tatil öncesinde daha yüksek çağrı ses seviyesi olduğunu düşünüyorsunuz. Tatil öncesi dönemlerde çağrı kalitesinin azalıp azalmadığını belirlemek için CAQ Trend raporunu kullanabilirsiniz.

Codec

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Çağrı codec türüne göre işlenen çağrıları gösterir. Ayrıca, kullanılan çeşitli codec türlerinin görsel bir çözümlemesini de görebilirsiniz.

Senaryo: Kuzey Kümenizde kullanılan codec bileşeni türünü görmek istiyorsunuz. Fiziksel Konum grafiğinde Kuzey kümenizi seçin ve ardından, kullanılan H261 codec sayısını görmek için Codec grafiğini inceleyin.

Aygıt Havuzu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Bir cihaz havuzundaki uç noktalar tarafından yapılan Başarılı, Kesilen ve Başarısız çağrıların trendini görüntüler. Cihaz havuzları, ayrı telefonlara tek tek öznitelikler tahsis etmek yerine, IP Telefonları gibi cihazlara atanabilecek bir dizi ortak öznitelik tanımlamak için uygun bir yol sağlar. Oluşturduğunuz mantıksal gruplandırmaya göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Grup A, Grup B ve Grup C adlı bir mantıksal gruplandırma oluşturmuş olmanız gerekir. Grup C, konferans odası cihazlarınızı temsil eder. Bu cihazlara olan talebin, çalışma saatlerinden sonra azalıp azalmadığını görmek istiyorsunuz. Cihaz Havuzu grafiğinde Grup C'yi seçin ve ardından, kullanımda beklenen şekilde etkili bir azalma olup olmadığını görmek için Zamana Göre Dağılım grafiğini inceleyin.

Varlığa Göre Dağılım

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Varlıklar (uç noktalar ve uç noktalara bağlı kulaklıklar) kullanılarak işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Geçen yıl içinde kulaklık kullanarak yapılan görüntülü çağrıların sayısını görmek istediğinizde. Bu durumda, zaman dilimi olarak Son 12 Ay'ı seçin, Çağrı Ortam Türü grafiğinde Video seçeneğini belirleyin ve ardından, seçilen kriter için kulaklıkla gerçekleştirilen çağrı sayısını ve yüzdesini görmek üzere Varlığa Göre Dağılım grafiğini inceleyin.

Zamana Göre Dağılım

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Gün boyunca 4 saatlik zaman aralıklarında işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: İş arkadaşlarınızın en fazla görüntülü aramayı yaparken veya aldığı zaman aralığında olup olmadığını görmek için kurumunuzdaki video arama alışkanlıklarınızı araştırmak istiyorsunuz. Video çağrılarının nasıl dağıtıldığını görmek için, Çağrı Ortam Türü grafiğindeki Video'yu seçin ve Zamana Göre Dağılım grafiğini inceleyin.

Uç Nokta Medya Özelliği

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Uç noktanın Video çağrısı veya Sesli çağrı yapma ve alma özelliğine göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Görüntülü arama yeteneğine sahip bir uç nokta havuzundan işlenen video çağrılarının sayısını bilmek istiyorsunuz. Video özellikli uç noktalar tarafından işlenen çağrı sayısını görmek için, Uç Nokta Medya Özelliği grafiğindeki Video üzerine gelin. Ardından, işlenen gerçek video çağrısı sayısını görmek için, Çağrı Ortam Türü grafiğindeki Video üzerine gelin.

Uç Nokta Serisi

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Zaman içinde uç nokta türüne göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Kuzey ofisiniz yakın zamanda satın alınmış yeni DX türü uç noktaları ve DX uç noktalarının geçerli kullanımını görmek istediğinizde. Fiziksel Konum grafiğinde Kuzey kümenizi seçin ve ardından, DX Serisi kullanımının zaman içinde kademeli olarak nasıl arttığını görmek için Uç Nokta Serisi grafiğine gidin. Ayrıca, önceki uç nokta türü kullanımının zamanla içinde yavaş yavaş azaldığını da kontrol edin.

Modele Göre Kulaklık

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Zaman içinde kulaklık modeline göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Organizasyonunuz, yeni kulaklıklarda, yeni kulaklıkların hangi hızda ve üzerinde periferdileşdüğünü ve eski kulaklıkların zaman içinde nasıl daha fazla seviyede olduğunu görmek istediğinizde.

Fiziksel Konum

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Çağrıları konuma göre gösterir.

Senaryo: Güney ofisiniz zaman içinde kullanılan kulaklık modelini görmek istediğinizde. Fiziksel Konum grafiğinde Güney ofisinizi seçin ve ardından, Modele Göre Kulaklıklar grafiğinde hangi kulaklıkların kullanımda olduğunu inceleyin.

Unified CM Kümesi

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Unified CM kümesine göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Kuruluşunuz birçok aygıtı yeni bir kümeye taşımıştır ve taşımanın başarılı olduğunu doğrulamak istiyorsunuz. Cihaz Havuzu grafiğine giderek taşınmış olan cihazları seçin. Ardından, cihazların artık yeni kümede olduğundan emin olmak için Unified CM Kümesi grafiğini inceleyin.

Unified CM Sürümü

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Başarılı, Kesilen ve Başarısız tüm çağrıların, Unified CM Kümesi tarafından gruplandırılmış dağılımını görüntüler.

Senaryo: Kuzey of'nizin kullandığı Unified CM sürümünü görmek istediğinizde. Fiziksel Konum grafiğinde Kuzey ofisinizi seçin. Ardından, Unified CM Sürümü grafiğini inceleyerek Kuzey ofisinizin doğru Unified CM sürümünü kullandığını doğrulayın.

Çağrı Trafiği Konumları Dağılımı

Çağrı Trafiği Konumları

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Konumları

En sık kullanılan beş konumun çağrı trafiği dağılımını gösterir.

Senaryo: Kümeleriniz coğrafi bölgeye göre ayarlanmıştır ve Güney ofisiniz ile Kuzey ofiniz arasında gelen ve giden çağrı trafiğini Analyse etmek istiyorsunuz. CAC Konumu grafiğinde Kuzey ofisinizi seçin.

Çağrı Yönü

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Konumları

Kapasite Analizi > Hat Kullanımı

Başarılı, Kesilen ve Başarısız tüm çağrılar için gelen ve giden tüm çağrıların dağılımını görüntüler.

Senaryo: Belirli bir fiziksel konumdaki ofisinden yapılan veya alınan toplam çağrı sayısını görmek istediğinizde. Ardından, bu konum için toplam gelen ve giden aramaları doğrulamak üzere Çağrı Yönü grafiğini incelersiniz.

Zamana Göre Çağrı Dağılımı

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Konumları

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Gün içindeki farklı zaman aralıklarında yapılan Başarılı, Kesilen ve Başarısız tüm çağrıların trendini gösterir.

Senaryo: Organizasyonunuz, hizmetlerini yeni konumlara genişletmeyi planlıyorsunuz veya düşük ses düzeyi çağrı türlerinin nedenini Analyse. Bu raporda, seçili bir konum veya belirli bir çağrı türü belirli bir zaman diliminde yapılan çağrıların sayısı gösterilir.

Çağrı Trafiği Analizi Dağılımı

Çağrı Trafiği Analizi

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

En sık kullanılan beş çağrı türü için alınan trafiğin hacmine göre çağrıların dağılımını ve çağrı trendini görüntüler.

Senaryo: Organizasyonunuz, düşük ses düzeyi çağrı türleri için nedeni Analyse ve en çok tercih edilen çağrı türünü tanımlar. Bu rapor, en sık kullanılan beş çağrı türü için alınan trafiğin hacmine göre çağrı sayısını ve çağrı trendini gösterir.

Çağrı Durumu

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Başarılı, Kesilen ve Başarısız tüm çağrıların dağılımını görüntüler.

Senaryo: Kuruluşunuz, başarısız olan çağrıların ardındaki nedeni tanımlamak istiyor ve sürenin çoğunu başarmaz. Bu rapor, bir ağda tüm çağrı türleri için Başarılı, Kesilen ve Başarısız durumuna göre yapılan ve alınan çağrıların sayısını gösterir.

Over-the-Top (OTT) Çağrılar

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Aşağıdakiler için Mobil ve Uzaktan Erişim (MRA) çağrıları olarak da bilinen Başarılı, Kesilen veya Başarısız tüm OTT çağrılarının dağılımını görüntüler:

 • MRA - MRA

 • MRA olmayan - MRA olmayan

 • MRA - MRA olmayan

Senaryo: Analyse ve MRA-MRA olmayan belirli uç noktaları arasındaki çağrı trafiğinin türünü tanımlamak istiyorsunuz. MRA çağrıları grafiğinde MRA - MRA olmayan seçeneğini belirleyin.

Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) Konumu

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) Konumları olarak da bilinen, Başarılı, Kesilen ve Başarısız tüm çağrıların konuma göre dağılımını görüntüler.

Senaryo: Kümeleriniz coğrafi bölgeye göre ayarlanmıştır ve Güney ofisiniz ile Kuzey ofiniz için olan ve buradan gelen çağrı trafiği türünü Analyse. CAC Konumu grafiğinde Kuzey ofisinizi seçin.

Hat Kullanımı Dağıtımı

Kapasite Analizi > Hat Kullanımı

Bir Çağrı Yöneticisi içinde yapılandırılan ilk beş Hat için Hat kullanımı dağıtımını görüntüler.

Senaryo: Organizasyonunuz, kapasite kullanımını çözümlemek ve maksimum kapasiteyi kullanan santralleri tanımlamak ister. Hat Kullanımı Dağıtımı grafiğinde Hattı seçin.

Hat Türü Dağıtımı

Kapasite Analizi > Hat Kullanımı

Bir Çağrı Yöneticisi içinde yapılandırılan ilk beş Hat için Hat Türü dağıtımını görüntüler.

Senaryo: Organizasyonunuz, kapasite kullanımını çözümlemek ve maksimum kapasiteyi kullanan santralleri tanımlamak ister. Hat Türü Dağıtımı grafiğinde Hat türünü seçin.

Hat Türü Trendi

Kapasite Analizi > Hat Kullanımı

Çağrı Yöneticisi içinde yapılandırılan tüm Hat Türlerinde Hat kullanımı dağıtım trendini görüntüler.

Senaryo: Organizasyonunuz genel kapasiteyi artırmayı planlıyorsunuz ve maksimum çağrıları işleyen santralleri tanımlamak istiyor. Hat Türü Trend grafiğini seçin.

Hat Kullanım Trendi

Kapasite Analizi > Hat Kullanımı

Bir Çağrı Yöneticisi içinde yapılandırılan ilk beş Hat için Hat kullanımı trendini görüntüler.

Senaryo: Organizasyonunuz en az kapasiteyi kullanan santralleri tanımlamak ve genel kapasite kullanımını azaltmak için onları kapatacak. Hat Kullanım Trendi grafiğini seçin.

Tablo 3. UI Terminologies
Alan Başlığı Açıklama
Uç nokta çağrı sayısı En az bir uç noktanın bulunduğu çağrıların sayısı.

 

Uç nokta çağrı sayısı, Jabber ve Webex Teams kaynağından başlatılan çağrıları da içerir.

Toplam çağrı süresi (dakika) Varlıklar kullanılarak yapılan tüm çağrıların toplam süresi (dakika).
Çağrılardaki Toplam Uç Nokta Sayısı Çağrılara katılan toplam uç nokta sayısı.

 

Bir uç nokta birden çok çağrıya katılabilir.

Kulaklık çağrı sayısı Çağrıda en az bir kulaklığın bulunma sayısı.
Kulaklık çağrı süresi (dakika) Kulaklık kullanılarak yapılan tüm çağrıların toplam süresi (dakika).
Çağrılardaki Toplam Kulaklık Sayısı Kulaklıkların çağrılara katılma sayısı.
Toplam Sınıflandırılmış Çağrı Sayısı Tüm konumlardan ve kategoriden alınan toplam çağrı sayısı.
On-net Çağrı Sayısı Toplam On-net çağrı sayısı. On-net çağrılar PSTN dışı çağrılardır.
Off-net Çağrı Sayısı Toplam Off-net çağrı sayısı. Off-net çağrılar PSTN çağrılarıdır.
Dahili Çağrı Sayısı Kuruluş içinde yapılan toplam çağrı sayısı. Dahili çağrılar şirket içi çağrılardır.

OTT Çağrıları

Başarılı, kesilen ve başarısız toplam OTT çağrıları sayısı. Mobil ve Uzaktan Erişim (MRA) çağrıları olarak da bilinir.

Santralleri üzerindeki toplam çağrı sayısı

Santralleri tarihinde kaydedilen toplam çağrı sayısı

Oturum Başlatma Protokolü (SIP) Çağrıları

SIP hattından gelen toplam çağrı sayısı

Medya Ağ Geçidi Denetim Protokolü (MGCP) Çağrıları

MGCP hattından gelen toplam çağrı sayısı

Küme Arası (ICT) Çağrılar

ICT hattından gelen toplam çağrı sayısı

Eşler arası (P2P) çağrılar

P2P hattından gelen toplam çağrı sayısı

Analiz'i Görüntüleme

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

Cisco UCM buluta genel bakış sayfası görüntülenir.

Etkinleştirilen hizmetlere bağlı olarak, belirli analiz görselleştirmesi için analitik menüsünden mesajlaşma , arama , cihaz ve rapor seçebilirsiniz.

Ortaklar Cisco Webex iş ortağı Hub 'ındaki müşterilerinin analizlerini görebilir:

 1. Denetim Merkezi 'Ndeki ortağın görünümünden müşterilere gidin.

 2. Bir müşteri seçin ve Müşteri Görüntüle seçeneğine tıklayın.

  Müşteri görüntüleme sayfası açılır.


   

  Müşteri adına karşı hizmet simgesi , müşterinin bulut hizmetine Cisco UCM hakkı olduğunu temsil eder.

  Şekil 1. UCM Analytics ortağının görünümü
 3. Analiz > UCM Bulut seçeneklerine gidin.

  Cisco UCM Bulut analizine Genel Bakış sayfası görüntülenir.

  Şekil 2. UCM Analize genel bakış
  UCM Analiz Grafikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Raporlar ve Grafikler bölümüne bakın.
2

Cisco UCM buluta genel bakış sayfası hizmet deneyimi , varlık kullanımı , trafik analizi ve kapasite analizleri ile ilgili kartları görüntüler.

3

(İsteğe bağlı) MRA veri analizini görüntülemek için yalnızca MRA verileri düğmesini etkinleştirin.

Şekil 3. Cisco UCM bulut Analytics mra modu
4

Isteğe bağlı Küme seçimi açılır listesinden bir küme seçin.

Varsayılan ayar, Tüm Kümeler'dir. Ayrıca belirli coğrafi bölge kümeleri için analitik görselleştirmeleri de görebilirsiniz.

5

Grafiklerdeki verileri zaman dilimine göre filtrelemek için, sağ üstteki açılan listeye tıklayın.

Şekil 4. Döneme göre analitik
Zaman dilimine göre Analiz

Desteklenen zaman aralıkları dün, son 7 gün, son 30 gün, son 90 gün ve son 12 aydır.

Seçtiğiniz döneme ait grafikleri görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan zaman aralığı, Son 30 Gün'dür.


 

Açılan listeden dünden öğesini SEÇERSENIZ, yukarı ve aşağı eğilimleri önceki günle önceki iki gün karşılaştırılan verileri temel alır. Benzer şekilde, son 7 gün seçerseniz, önceki Fortnight veriler ile son 7 günün verileri arasındaki karşılaştırmaya göre% yukarı veya aşağı eğilimi hesaplanır.

6

Cisco UCM Bulut Analizi'ne Genel Bakış sayfası, seçeneğini kullanarak ek grafikler eklemenize olanak sağlar.

Sağ üstteki Grafik Ekle seçeneğine tıklayın ve uygun grafiklerden eklemek istediğiniz grafiği seçin.

Ayrıca bir kart da kaldırabilirsiniz. Kartın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın ve Kartı Kaldır öğesini seçin.
Şekil 5. Kartı kaldırma

Analiz İndirme

İndir düğmesini kullanarak grafiklerde görüntülenen verileri bir Excel dosyasına dışa aktarabilirsiniz.


Excel raporu indirilene kadar beklemeniz gerekir; aksi takdirde, indirme başarısız olur.

Sorun Giderme Analizi

Sorun

Çözüm

Control Hub'da oturum açıldıktan sonra UCM Bulut sekmesi görüntülenmiyor.

Size atanan rol, kapsam veya yetkilendirme yanlış veya yetersiz olabilir. Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

UCM Bulut sekmesine tıkladığınızda, 403 Yasak mesajı görüntüleniyor.

 1. Kullandığınız tarayıcının desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

 2. Tüm eklentiler devre dışı durumdayken, Analiz Kullanıcı Arabirimine Gizli modda erişmeyi deneyin.

 3. Tarayıcı önbelleğini ve çerezleri temizleyin.

 4. Sorun devam ederse, Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Analizsayfası Chrome'daki gizli modda yüklenmiyor.

Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Çerezler ve diğer site verileri'ne gidin ve Tüm çerezlere izin ver seçeneğini belirleyin. Diğer tarayıcılarda, ilgili menü seçeneklerini kullanarak çerezleri etkinleştirin.

Analiz Kullanıcı Arabiriminde grafikler yüklenmiyor.

 1. Tarayıcının en son sürümüne sahip olup olmadığınızı kontrol edin (Chrome, Firefox veya Edge).

 2. Sorun devam ederse, Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Analiz Kullanıcı Arabiriminde, grafiklerin bazılarında veri yoktur.

 • CDR Etkin İşareti alanının True olarak ayarlandığından ve Çağrı Tanılama Etkin alanının Yalnızca CDR Etkin İşareti True Olduğunda Etkin olarak ayarlandığından emin olun.

 • Fazladan bir proxy yapılandırdıysanız, telemetri modülünün çalışan proxy'yi seçmesi ve düğüm durumunu çevrimiçi olarak değiştirmesi yaklaşık 1,5 saat sürer. Düğüm 1,5 saat sonra çevrimdışı olmaya devam ederse, Cisco TAC desteğiyle iletişim kurun.

Analiz Kullanıcı Arabirimindeki grafiklerde veri görüntülenmiyor.

Telemetri hizmetinin durdurulup durdurulmadığını kontrol edin.

Analiz Kullanıcı Arabirimindeki grafiklerde yanlış veriler görüntüleniyor.

Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Hizmet Deneyimi kategorisindeki Çağrı Hata Analizi grafiğinde hata verileri görüntülenmiyor.

UCM Bulut hizmet parametrelerindeki Sıfır Süreli CDR Günlük Çağrıları İşareti'nin tüm UCM Bulut düğümleri için etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. Tüm düğümler için etkinleştirilmemişse, etkinleştirmeyi sağlayın.

PII ayarlarını etkinleştir

PII ayarlarını etkinleştirmek için:

 1. Müşteri Yöneticisi, kuruluş seviyesindeki PII 'ı değiştirmek için bir TAC isteği kullanmalıdır.

 2. Müşteri Yöneticisi, yardım masası rolüne id_full_admin erişimine geçici olarak izin verir.

 3. Yardım Masası Yöneticisi, bir belirteç oluşturur ve API 'yi çağırırken yetkilendirme için kullanır.

 4. Müşteri Yöneticisi, PII ayarladıktan sonra id_full_admin erişimi iptal eder.