UCM Bulut Analizi'ne Genel Bakış

Cisco UCM Bulut Analizi ve görselleştirme özellikleri, genel çağrı kalitesini ve uç nokta kullanımı detaylarını izlemenize olanak sağlar. Cisco UCM Bulut Analizi görselleştirmesi ve raporları, iş ortaklarının ve müşterilerin kurulum, verimlilik ve çağrı cihazlarının genel kullanımı hakkında fikir sahibi olmasını sağlar. İş ortakları ve müşteriler, kararlarını yönlendirmek üzere bu fikirleri ve raporları kullanabilir.

Bir kuruluşta tam yönetici, salt okunur yönetici veya destek yöneticisi olarak görev alırken, konuşlandırmanıza bağlı olarak Control Hub'da çeşitli raporlara erişiminiz bulunur. Bu bilgileri kullanarak, Cisco UCM Bulut hizmetlerinin ve cihazların kuruluşunuzda nasıl ve hangi sıklıkla kullanıldığını değerlendirebilirsiniz. Bulut işbirliği portföyünüzde hizmetleri izlemek ve ölçmek için analiz işlevini kullanabilirsiniz.

Bu raporları PDF, PNG veya CSV olarak dışa aktarabilirsiniz.

Cisco UCM Bulut Analizi, tüm kategorilerin Genel Bakış kartlarını görüntüler. Cisco UCM Bulut Analizi kartları, aşağıdakiler temel alınarak kategorilendirilir:

Hizmet Deneyimi

Hizmet Deneyimi panosu, çağrı sayısına, konuma veya çağrı süresine göre hizmet kalitesi dağılımını ve trafik trendlerini analiz etmenize yardımcı olur.


CMR, Kesin Gizleme Saniyesi (SCS) değerlerini sağlamalıdır. Değerler, çağrıların kalitesini derecelendirmek için gereklidir.

Cihaz ayrıntıları Cisco UCM Bulut'tan ve çağrı kalitesi detayları CDR'den alınır.

Çağrı Ses Seviyesi Durumu

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

Analize Genel Bakış sayfası görüntülenir.

2

Hizmet Deneyimi panosuna gidin.

3

Denenen, başarılı, başarısız ve kesilen çağrılar şeklinde çağrı tamamlanma bilgilerini görüntülemek için Çağrı Ses Seviyesi Durumu kartına tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, UCM Analizi Grafikleri'ne bakın.

Çağrı Ses Kalitesi

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

UCM Bulutuna Genel Bakış sayfası görüntülenir.

2

Hizmet Deneyimi panosuna gidin.

3

Çağrı kalitesiyle ilgili bilgileri görüntülemek için, Çağrı Ses Kalitesi kartına tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, UCM Analizi Grafikleri'ne bakın.

Varlık Kullanımı

Varlık Kullanımı panosunda, kuruluşunuzdaki uç nokta ve kulaklık kullanımıyla ilgili grafikler görüntülenir.

Grafiklerdeki CDR, CMR ve cihaz detayları Cisco UCM Bulut'tan alınır.

Bir uç nokta kullanılmadan yapılan çağrılar gösterilmez veya varlık kullanımı grafiklerine eklenmez. Örneğin, hattan hata veya konferans köprüsü vb. Bu nedenle, Varlık Kullanımı grafiklerinde Cisco UCM Bulut kümeleri SME türü ile ilgili veriler gösterilmez.

Çağrı Sayısı Trendi

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

UCM Bulutuna Genel Bakış sayfası görüntülenir.

2

Varlık Kullanımı panosuna gidin.

3

Seçilen UCM Bulut kümesindeki uç noktaları ile ilgili grafikleri görüntülemek için Çağrı Sayısı Trendi kartına tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, UCM Analizi Grafikleri'ne bakın.

Çağrı Süresi Trendi

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

UCM Bulutuna Genel Bakış sayfası görüntülenir.

2

Varlık Kullanımı panosuna gidin.

3

Uç noktaları ve kulaklık kullanılan çağrıların süresi hakkında bilgi sağlayan grafikleri görüntülemek için Çağrı Süresi Trendi kartına tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, UCM Analizi Grafikleri'ne bakın.

Trafik Analizi

Trafik Analizi panosu, Çağrı Trafiği Konumları ve Çağrı Trafiği Analizi ile ilgili grafikleri görüntüler.

Çağrı Trafiği Konumları varlıklar tarafından işlenen çağrıların, Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumuna göre kategorize edilen dağılımını görüntülerken Çağrı Trafiği Analizi ise varlıklar tarafından işlenen çağrıların, farklı Çağrı Türlerine göre kategorize edilen dağılımını görüntüler.

Çağrı Trafiği Konumları

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

UCM Bulutuna Genel Bakış sayfası görüntülenir.

2

Trafik Analizi panosuna gidin.

3

Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumuna göre çağrı dağılımı ile ilgili bilgileri görüntülemek için Çağrı Trafiği Konumları kartına tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, UCM Analizi Grafikleri'ne bakın.

Çağrı Trafiği Analizi

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

UCM Bulutuna Genel Bakış sayfası görüntülenir.

2

Trafik Analizi panosuna gidin.

3

Çağrı türlerine göre çağrı dağılımı analizi ile ilgili bilgileri görüntülemek için Çağrı Trafiği Analizi kartına tıklayın. Desteklenen çağrı türleri şunlardır: P2P, ICT, SIP Hattı, Konferans, MGCP, Sesli Posta, Cevaplama Grubu, Webex Toplantısı, Karma Çağrılar ve H323 Ağ Geçidi.


 

Bir çağrının ICT türünde sınıflandırılması için, telemetri modülünün hat hedef düğümüne yüklenmesi gerekir.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, UCM Analizi Grafikleri'ne bakın.

Kapasite Analizi

Kapasite Analizi panosunda, Hat Kullanımı ile ilgili analiz grafikleri görüntülenir.

Hat Kullanımı analizi grafiğinde, bir Çağrı Yöneticisi içinde yapılandırılmış tüm Hat türlerindeki ilk beş hattın Hat Kullanımı ile ilgili bilgiler görüntülenir.

Hat Kullanımı

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

Cisco UCM Bulutuna Genel Bakış sayfası görüntülenir.

2

Kapasite Analizi panosuna gidin.

3

Bir Çağrı Yöneticisi içinde yapılandırılmış tüm Hat türlerindeki Hat Kullanımı ile ilgili bilgileri görüntülemek için Hat Kullanımı kartına tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre grafikleri görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, UCM Analizi Grafikleri'ne bakın.

Hat Kullanımı, Çağrı Sayısına ve Çağrı Süresine göre Hat En Yoğun Kullanım tablosunu da görüntüler. Maksimum eş zamanlı çağrıyı ayarlamak için, bir hat seçip Maks. eş zamanlı çağrıyı ayarla seçeneğine tıklayın.


Hat En Yoğun Kullanımı

Belirli bir hat ve birden fazla hat için maksimum eş zamanlı çağrıyı ayarlayabilirsiniz.

Belirli bir hattaki maksimum eş zamanlı çağrıyı ayarlamak için, söz konusu hat için izin verilen Eylemler'deki seçenek menüsünü gösteren üç noktaya tıklayın.

Birden fazla hattaki maksimum eş zamanlı çağrıyı ayarlamak üzere, hatları seçin ve seçilen tüm hatların değerini ayarlamak için Maks. eş zamanlı çağrıyı ayarla seçeneğine tıklayın.

Hat En Yoğun Kullanım tablosunda aşağıdaki detaylar görüntülenir:

Tablo 1. Hat En Yoğun Kullanımı

Hat detayları

Açıklama

Santral Adı

Hat adı

Toplam çağrı sayısı/Toplam çağrı dakikası

Toplam çağrı sayısı/Dakika olarak toplam çağrı süresi

Sesli çağrı sayısı/Sesli çağrı dakikası

Toplam sesli çağrı sayısı/Dakika olarak toplam sesli çağrı süresi

Görüntülü çağrı sayısı/Görüntülü çağrı dakikası

Toplam görüntülü çağrı sayısı/Dakika olarak toplam görüntülü çağrı süresi

Maksimum başarısızlık sayısı

Maksimum başarısız çağrı sayısı

En Yoğun Çağrılar

En Yoğun Çağrılar, bir gün içinde (belirli bir süre boyunca) gözlenen maksimum en yoğun eş zamanlı çağrılardır.

Maks. eş zamanlı çağrıyı ayarlama

Maksimum eş zamanlı çağrıyı ayarlamak için

En Yoğun Kullanım Yüzdesi

En yoğun kullanımın yüzde olarak ifadesi. En yoğun kullanım, En yoğun çağrılar ile Maksimum eş zamanlı çağrıların oranı şeklinde hesaplanır.

Eylemler

Hat için izin verilen seçenekler

Control Hub için geçerli bir hesabınız ve gerekli kimlik bilgileriniz varsa, Site Yönetimi üzerinden Analiz sayfasına erişebilirsiniz.


 • Grafiklerdeki veriler Greenwich Saati (GMT) olarak gösterilir.

 • Uç noktalar ile ilgili grafiklerde, Cisco Unified Communications Manager Bulut Oturumu Yönetim Sürümü (UCM Cloud-SME) kümeleri ile ilgili veriler gösterilmez.

 • Cisco UCM Bulut'un X sürümünden Y sürümüne yükseltilmesi durumunda, her iki sürüm de Analiz grafiklerinde görüntülenir. En son veriler, en son yükseltilen sürüme göre UCM Bulut Sürümü altında gösterilir. Bununla birlikte, önceki sürümde sayılan çağrılar, seçilen süre boyunca gösterilmeye devam eder.

 • Küme Kimliği değiştirildiğinde, Analiz Küme açılan listesinde bir sonraki günden itibaren güncellenen Küme adı gösterilir. Hizmet deneyimi ve varlık kullanımı Cisco UCM Bulut Küme grafiğindeki detaylı görünüm grafiklerinde en son küme adı gösterilir. Daha eski küme adı, önceden işlenen çağrı sayısını göstermeye ve temsil etmeye devam eder.

UCM Analiz Grafiklerinin kullanımı hakkında bilgi edinmek için, aşağıdaki tabloya bakın:

Tablo 2. UCM Analiz Grafikleri

Rapor

Menüde Gezinme

Açıklama / Senaryo

CAC Konumu Bant Genişliği

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumuna göre kategorize edilen varlıklar tarafından işlenen çağrıların dağılımını gösterir.

Senaryo: Kümeleriniz coğrafi bölgeye göre ayarlanmıştır ve Güney ofisinizle karşılaştırmalı olarak Kuzey ofisinizdeki giden ve gelen çağrı trafiği miktarı ile ilgili bir fikir edinmek istersiniz. CAC Konumu Bant Genişliği grafiğinde Kuzey ofisinizi seçin.

Çağrı Ses Kalitesi (CAQ) Dağılımı

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Çağrı Ses Kalitesi açısından İyi, Kabul Edilebilir ve Kötü durumdaki tüm Başarılı, Kesilen ve Başarısız çağrıların dağılımını görüntüler.

Senaryo: BT kuruluşunuz, belirli bir kümedeki kullanıcılardan çağrı kalitesinin kötülüğüne dair şikayetler almıştır ve sorunun ne kadar yaygın olduğunu öğrenmek istersiniz. Çağrı Ses Kalitesi (CAQ) Dağılım grafiğini kontrol ederek söz konusu kümedeki kötü kaliteli çağrıların sayısını ve yüzdesini görebilirsiniz.

Arama Sınıflandırması

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Konumları

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Çağrı Sınıflandırmasına göre çağrıların dağılımını gösterir. Çağrılar OnNet (PSTN Dışı Çağrılar), OffNet (PSTN Çağrıları) ve Dahili (Şirket İçi Çağrılar) olarak sınıflandırılır.

Senaryo: Telefon kimlik avı dolandırıcılığına dair raporlar alırsınız ve ağ dışı çağrı sayınızın yakın zamanda artıp artmadığını görmek istersiniz. Ağ dışı çağrılarınızdaki değişiklikler için, Çağrı Sınıflandırma grafiğini inceleyebilirsiniz.

Çağrı Sayısı Trendi Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Uç nokta toplamına ve kulaklık toplamına göre gruplandırılan varlıklar tarafından işlenen çağrı trendini gösterir.

Senaryo: Kuruluşunuz yakın zamanda soğuk çağrı satışlarını artırmak için yeni bir girişimde bulunmuştur ve yeni girişimin zaman içinde telefon kullanımınızı nasıl etkilediğini görmek istersiniz. Çağrılarda zaman içinde artış olup olmadığını görmek için, Çağrı Sayısı Trendi grafiğini kontrol edebilirsiniz.

Çağrı Süresi Trendi Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Zaman içindeki çağrı süresini (dakika olarak) gösterir.

Senaryo: BT kuruluşunuz aşamalı olarak yeni bir SSS portalına geçiyor ve her aşamanın BT uzmanlarınızın çağrılarla ilgilenmek için harcadığı süreyi nasıl etkilediğini görmek istiyorsunuz. Çağrı Süresi Trendi grafiğini kontrol ederek, çalışma arkadaşlarınızın çağrılar için harcadığı sürede azalma olup olmadığını görebilirsiniz.

Çağrı Hata Analizi Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Başarısız veya Kesilen çağrılar için Çağrı Sonlandırma Neden Koduna göre çağrıları gösterir.

Senaryo: Telefon sisteminiz yüksek derecede istikrarla çalışıyor ancak sürekli verimliliği sağlamak için sistemi izlemek istiyorsunuz. Çağrı Hata Analizi grafiğini düzenli olarak kontrol ettiğinizde, çağrı başarı oranındaki değişiklikleri izleyebilirsiniz.

Çağrı Medya Türü

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Konumları

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Kapasite Analizi > Hat Kullanımı

Başarılı, Kesilen ve Başarısız tüm çağrıların, çağrı medyası (ses/video) türüne göre dağılımını görüntüler.

Senaryo: Kuruluşunuz, küresel pandemi nedeniyle ortaya çıkan yeni evden çalışma politikasını değerlendiriyor. Çalışanların , video seçenekleri dahil olmak üzere, telefon sisteminizin özelliklerini tam olarak kullandığından emin olmak istersiniz. Bu raporda, belirli bir zaman diliminde yapılan video çağrılarının sayısı gösterilir.

Çağrı Güvenlik Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Güvenlik durumuna göre işlenen çağrıları gösterir. Kimliği doğrulanmış veya şifreli çağrılar Güvenlidir. Diğer hiçbir çağrı Güvenli Değildir.

Senaryo: Güney kümenizden kaynaklanan Güvenli Olmayan çağrıların sayısını görmek istiyorsunuz. Çağrı Güvenlik Durumu grafiğinde Güvenlik seçeneğine tıklayın ve ardından, Fiziksel Konum grafiğinde Güney kümenizdeki çağrı sayısını inceleyin.

Çağrı Durumu Dağılımı

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Denenen, Başarılı, Başarısız ve Kesilen çağrıların sayısını ve yüzdesini gösterir.

Senaryo: Güney kümenizde denenen video çağrılarının başarısına dair fikir edinmek istiyorsunuz. Öncelikle, Çağrı Ortamı grafiğindeki Video seçeneğine ve ardından, Fiziksel Konum grafiğindeki Güney kümenize tıklarsınız. Sonra, Çağrı Durumu Dağılım grafiğindeki çağrı dağılımını inceleyebilirsiniz.

Çağrı Durumu Trendi (Çağrı Ses Seviyesi Durumu)

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Zaman içindeki Başarılı, Başarısız ve Kesilen çağrı trendini gösterir.

Senaryo: Yakın zamanda donanım güncellemeleri yüklemişsinizdir ve sisteminizin performansını izlemek istersiniz. Dikkate değer trendler olup olmadığını görmek için, güncellemeden önceki ve sonraki iki haftalık zaman dilimini inceleyebilirsiniz.

CAQ Trendi Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Zaman içindeki İyi, Kabul Edilebilir ve Kötü çağrı trendini gösterir.

Senaryo: Kuruluşunuz, düzenli bir şekilde kötü çağrı kalitesi şikayetleri almaktadır. Bunun nedeninin, resmi bir tatil öncesinde daha yüksek çağrı ses seviyesi olduğunu düşünüyorsunuz. Tatil öncesi dönemlerde çağrı kalitesinin azalıp azalmadığını belirlemek için CAQ Trend raporunu kullanabilirsiniz.

Codec

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Çağrı codec türüne göre işlenen çağrıları gösterir. Ayrıca, kullanılan çeşitli codec türlerinin görsel bir çözümlemesini de görebilirsiniz.

Senaryo: Kuzey kümenizde kullanılan codec türünü görmek istiyorsunuz. Fiziksel Konum grafiğinde Kuzey kümenizi seçin ve ardından, kullanılan H261 codec sayısını görmek için Codec grafiğini inceleyin.

Aygıt Havuzu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Bir cihaz havuzundaki uç noktalar tarafından yapılan Başarılı, Kesilen ve Başarısız çağrıların trendini görüntüler. Cihaz havuzları, ayrı telefonlara tek tek öznitelikler tahsis etmek yerine, IP Telefonları gibi cihazlara atanabilecek bir dizi ortak öznitelik tanımlamak için uygun bir yol sağlar. Oluşturduğunuz mantıksal gruplandırmaya göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Grup A, Grup B ve Grup C olarak adlandırılan bir mantıksal cihaz gruplandırması oluşturdunuz. Grup C, konferans odası cihazlarınızı temsil ediyor. Bu cihazlara olan talebin, çalışma saatlerinden sonra azalıp azalmadığını görmek istiyorsunuz. Cihaz Havuzu grafiğinde Grup C'yi seçin ve ardından, kullanımda beklenen şekilde etkili bir azalma olup olmadığını görmek için Zamana Göre Dağılım grafiğini inceleyin.

Varlığa Göre Dağılım

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Varlıklar (uç noktalar ve uç noktalara bağlı kulaklıklar) kullanılarak işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Geçen yıl içinde kulaklık kullanılarak gerçekleştirilen video çağrılarının sayısını görmek istiyorsunuz. Bu durumda, zaman dilimi olarak Son 12 Ay'ı seçin, Çağrı Ortam Türü grafiğinde Video seçeneğini belirleyin ve ardından, seçilen kriter için kulaklıkla gerçekleştirilen çağrı sayısını ve yüzdesini görmek üzere Varlığa Göre Dağılım grafiğini inceleyin.

Zamana Göre Dağılım

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Gün boyunca 4 saatlik zaman aralıklarında işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Çalışma arkadaşlarınızın en fazla video çağrısı yaptığı veya aldığı bir zaman aralığı olup olmadığını görmek için, kuruluşunuzdaki video çağrısı alışkanlıklarını araştırmak istiyorsunuz. Video çağrılarının nasıl dağıtıldığını görmek için, Çağrı Ortam Türü grafiğindeki Video'yu seçin ve Zamana Göre Dağılım grafiğini inceleyin.

Uç Nokta Medya Özelliği

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Uç noktanın Video çağrısı veya Sesli çağrı yapma ve alma özelliğine göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Video çağrısı özelliğine sahip bir uç nokta havuzunda işlenen video çağrılarının sayısını bilmek istiyorsunuz. Video özellikli uç noktalar tarafından işlenen çağrı sayısını görmek için, Uç Nokta Medya Özelliği grafiğindeki Video üzerine gelin. Ardından, işlenen gerçek video çağrısı sayısını görmek için, Çağrı Ortam Türü grafiğindeki Video üzerine gelin.

Uç Nokta Serisi

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Zaman içinde uç nokta türüne göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Kuzey ofisiniz yakın zamanda yeni DX türü uç noktalar satın almıştır ve DX uç noktaların şu anki kullanımını görmek istersiniz. Fiziksel Konum grafiğinde Kuzey kümenizi seçin ve ardından, DX Serisi kullanımının zaman içinde kademeli olarak nasıl arttığını görmek için Uç Nokta Serisi grafiğine gidin. Ayrıca, önceki uç nokta türü kullanımının zamanla içinde yavaş yavaş azaldığını da kontrol edin.

Modele Göre Kulaklık

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Zaman içinde kulaklık modeline göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Kuruluşunuz aşamalı olarak yeni kulaklıklar uyguluyor ve zaman içinde yeni kulaklıkların uyarlanma ve eski kulaklıkların kullanımdan kaldırılma hızını görmek istiyorsunuz.

Fiziksel Konum

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Çağrıları konuma göre gösterir.

Senaryo: Zaman içinde Güney ofisiniz kullanılan kulaklık modelini görmek istiyorsunuz. Fiziksel Konum grafiğinde Güney ofisinizi seçin ve ardından, Modele Göre Kulaklıklar grafiğinde hangi kulaklıkların kullanımda olduğunu inceleyin.

Unified CM Kümesi

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Unified CM kümesine göre işlenen çağrıları gösterir.

Senaryo: Kuruluşunuz birçok cihazı yeni bir kümeye taşımıştır ve taşıma işleminin başarılı olup olmadığını doğrulamak istersiniz. Cihaz Havuzu grafiğine giderek taşınmış olan cihazları seçin. Ardından, cihazların artık yeni kümede olduğundan emin olmak için Unified CM Kümesi grafiğini inceleyin.

Unified CM Sürümü

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Seviyesi Durumu

Hizmet Deneyimi > Çağrı Ses Kalitesi

Varlık Kullanımı > Çağrı Sayısı Trendi

Varlık Kullanımı > Çağrı Süresi Trendi

Başarılı, Kesilen ve Başarısız tüm çağrıların, Unified CM Kümesi tarafından gruplandırılmış dağılımını görüntüler.

Senaryo: Kuzey ofisinizin kullandığı Unified CM sürümünü görmek istiyorsunuz. Fiziksel Konum grafiğinde Kuzey ofisinizi seçin. Ardından, Unified CM Sürümü grafiğini inceleyerek Kuzey ofisinizin doğru Unified CM sürümünü kullandığını doğrulayın.

Çağrı Trafiği Konumları Dağılımı

Çağrı Trafiği Konumları

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Konumları

En sık kullanılan beş konumun çağrı trafiği dağılımını gösterir.

Senaryo: Kümeleriniz coğrafi bölgeye göre ayarlanmıştır ve Güney ofisinizle karşılaştırmalı olarak Kuzey ofisinizdeki giden ve gelen çağrı trafiği miktarını analiz etmek istersiniz. CAC Konumu grafiğinde Kuzey ofisinizi seçin.

Çağrı Yönü

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Konumları

Kapasite Analizi > Hat Kullanımı

Başarılı, Kesilen ve Başarısız tüm çağrılar için gelen ve giden tüm çağrıların dağılımını görüntüler.

Senaryo: Belirli bir fiziksel konumda ofisiniz tarafından yapılan veya alınan toplam çağrı sayısını görmek istersiniz. Ardından, bu konum için toplam gelen ve giden aramaları doğrulamak üzere Çağrı Yönü grafiğini incelersiniz.

Zamana Göre Çağrı Dağılımı

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Konumları

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Gün içindeki farklı zaman aralıklarında yapılan Başarılı, Kesilen ve Başarısız tüm çağrıların trendini gösterir.

Senaryo: Kuruluşunuz, hizmetlerini yeni konumlara genişletmeyi veya düşük ses düzeyine sahip çağrı türlerinin nedenini analiz etmeyi planlamaktadır. Bu raporda, seçili bir konum veya belirli bir çağrı türü belirli bir zaman diliminde yapılan çağrıların sayısı gösterilir.

Çağrı Trafiği Analizi Dağılımı

Çağrı Trafiği Analizi

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

En sık kullanılan beş çağrı türü için alınan trafiğin hacmine göre çağrıların dağılımını ve çağrı trendini görüntüler.

Senaryo: Kuruluşunuz, düşük ses düzeyine sahip çağrı türlerinin nedenini analiz etmek ve en çok tercih edilen çağrı türlerini belirlemek istemektedir. Bu rapor, en sık kullanılan beş çağrı türü için alınan trafiğin hacmine göre çağrı sayısını ve çağrı trendini gösterir.

Çağrı Durumu

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Başarılı, Kesilen ve Başarısız tüm çağrıların dağılımını görüntüler.

Senaryo: Kuruluşunuz başarısız olan, yapılamayan veya çoğunlukla kesilen çağrıların ardındaki nedeni belirlemek istemektedir. Bu rapor, bir ağda tüm çağrı türleri için Başarılı, Kesilen ve Başarısız durumuna göre yapılan ve alınan çağrıların sayısını gösterir.

Over-the-Top (OTT) Çağrılar

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Aşağıdakiler için Mobil ve Uzaktan Erişim (MRA) çağrıları olarak da bilinen Başarılı, Kesilen veya Başarısız tüm OTT çağrılarının dağılımını görüntüler:

 • MRA - MRA

 • MRA olmayan - MRA olmayan

 • MRA - MRA olmayan

Senaryo: MRA - MRA olmayan gibi belirli uç noktaları arasındaki çağrı trafiği türünü analiz etmek ve belirlemek istersiniz. MRA çağrıları grafiğinde MRA - MRA olmayan seçeneğini belirleyin.

Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) Konumu

Trafik Analizi > Çağrı Trafiği Analizi

Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) Konumları olarak da bilinen, Başarılı, Kesilen ve Başarısız tüm çağrıların konuma göre dağılımını görüntüler.

Senaryo: Kümeleriniz coğrafi bölgeye göre ayarlanmıştır ve Güney ofisinizle karşılaştırmalı olarak Kuzey ofisinizdeki giden ve gelen çağrı trafiği türünü analiz etmek istersiniz. CAC Konumu grafiğinde Kuzey ofisinizi seçin.

Hat Kullanımı Dağıtımı

Kapasite Analizi > Hat Kullanımı

Bir Çağrı Yöneticisi içinde yapılandırılan ilk beş Hat için Hat kullanımı dağıtımını görüntüler.

Senaryo: Kuruluşunuz, kapasite kullanımını analiz etmek ve maksimum kapasiteyi kullanan hatları tanımlamak istiyor. Hat Kullanımı Dağıtımı grafiğinde Hattı seçin.

Hat Türü Dağıtımı

Kapasite Analizi > Hat Kullanımı

Bir Çağrı Yöneticisi içinde yapılandırılan ilk beş Hat için Hat Türü dağıtımını görüntüler.

Senaryo: Kuruluşunuz, kapasite kullanımını analiz etmek ve maksimum kapasiteyi kullanan hatları tanımlamak istiyor. Hat Türü Dağıtımı grafiğinde Hat türünü seçin.

Hat Türü Trendi

Kapasite Analizi > Hat Kullanımı

Çağrı Yöneticisi içinde yapılandırılan tüm Hat Türlerinde Hat kullanımı dağıtım trendini görüntüler.

Senaryo: Kuruluşunuz genel kapasiteyi artırmayı planlıyor ve maksimum çağrıyı işleyen hatları tanımlamak istiyor. Hat Türü Trend grafiğini seçin.

Hat Kullanım Trendi

Kapasite Analizi > Hat Kullanımı

Bir Çağrı Yöneticisi içinde yapılandırılan ilk beş Hat için Hat kullanımı trendini görüntüler.

Senaryo: Kuruluşunuz en az kapasiteyi kullanan hatları tanımlamak ve genel kapasite kullanımını azaltmak için bunları kapatmak istiyor. Hat Kullanım Trendi grafiğini seçin.

Tablo 3. Arabirim Terminolojileri
Alan Başlığı Açıklama
Uç nokta çağrı sayısı En az bir uç noktanın bulunduğu çağrıların sayısı.

 

Uç nokta çağrı sayısı, Jabber ve Webex Teams kaynağından başlatılan çağrıları da içerir.

Toplam çağrı süresi (dakika) Varlıklar kullanılarak yapılan tüm çağrıların toplam süresi (dakika).
Çağrılardaki Toplam Uç Nokta Sayısı Çağrılara katılan toplam uç nokta sayısı.

 

Bir uç nokta birden çok çağrıya katılabilir.

Kulaklık çağrı sayısı Çağrıda en az bir kulaklığın bulunma sayısı.
Kulaklık çağrı süresi (dakika) Kulaklık kullanılarak yapılan tüm çağrıların toplam süresi (dakika).
Çağrılardaki Toplam Kulaklık Sayısı Kulaklıkların çağrılara katılma sayısı.
Toplam Sınıflandırılmış Çağrı Sayısı Tüm konumlardan ve kategoriden alınan toplam çağrı sayısı.
On-net Çağrı Sayısı Toplam On-net çağrı sayısı. On-net çağrılar PSTN dışı çağrılardır.
Off-net Çağrı Sayısı Toplam Off-net çağrı sayısı. Off-net çağrılar PSTN çağrılarıdır.
Dahili Çağrı Sayısı Kuruluş içinde yapılan toplam çağrı sayısı. Dahili çağrılar şirket içi çağrılardır.

OTT Çağrıları

Başarılı, kesilen ve başarısız toplam OTT çağrıları sayısı. Mobil ve Uzaktan Erişim (MRA) çağrıları olarak da bilinir.

Oturum Başlatma Protokolü (SIP) Çağrıları

SIP hattından gelen toplam çağrı sayısı

Medya Ağ Geçidi Denetim Protokolü (MGCP) Çağrıları

MGCP hattından gelen toplam çağrı sayısı

Küme Arası (ICT) Çağrılar

ICT hattından gelen toplam çağrı sayısı

Eşler arası (P2P) çağrılar

P2P hattından gelen toplam çağrı sayısı

Analiz'i Görüntüleme

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > UCM Bulut'a gidin.

Cisco UCM Bulutuna Genel Bakış sayfası görüntülenir.

Etkinleştirilen hizmetlere bağlı olarak, Mesajlaşma, Çağrı Yapma, Cihazlar ve belirli Analiz görselleştirmeleri için Analiz menüsünden Raporlar'ı seçebilirsiniz.

İş ortakları, Cisco Webex Partner Hub'dan müşteri analizlerini görebilir:

 1. Control Hub'daki İş Ortağı görünümünden, Müşteriler'e gidin.

 2. Bir müşteri seçin ve Müşteri Görüntüle seçeneğine tıklayın.

  Müşteri görüntüleme sayfası açılır.


   

  Müşteri Adı'nın karşısındaki hizmet simgesi , müşterinin Cisco UCM Bulut hizmeti yetkilendirmesi olduğunu gösterir.

  Şekil 1. UCM Analizi İş Ortağı Görünümü
 3. Analiz > UCM Bulut seçeneklerine gidin.

  Cisco UCM Bulut analizine Genel Bakış sayfası görüntülenir.

  Şekil 2. UCM Bulut Analizi'ne Genel Bakış
  UCM Analiz Grafikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Raporlar ve Grafikler bölümüne bakın.
2

Cisco UCM Cloud Genel Bakış sayfasında, Hizmet Deneyimi, Varlık Kullanımı, Trafik Analizi ve Capasite Analizi ile ilgili kartlar görüntülenir.

3

(İsteğe bağlı) MRA veri analizini görüntülemek için yalnızca MRA verileri düğmesini etkinleştirin.

Şekil 3. Cisco UCM Bulut Analizi MRA Modu
4

(İsteğe bağlı) Sol üstteki küme seçimi açılan listesinden bir küme seçin.

Varsayılan ayar, Tüm Kümeler'dir.

5

Grafiklerdeki verileri zaman dilimine göre filtrelemek için, sağ üstteki açılan listeye tıklayın.

Şekil 4. Zaman Dilimine Göre Analiz
Zaman dilimine göre Analiz

Desteklenen zaman aralıkları dün, son 7 gün, son 30 gün, son 90 gün ve son 12 aydır.

Seçtiğiniz döneme ait grafikleri görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan zaman aralığı, Son 30 Gün'dür.


 

Açılan listeden Dün seçeneğini seçerseniz, YUKARI ve AŞAĞI trendlerinde önceki günle önceki iki günü karşılaştırılan veriler temel alınır. Benzer şekilde, Son 7 Gün seçeneğini seçerseniz, % YUKARI ve AŞAĞI trendleri önceki iki haftanın verileri ile son 7 günün verileri arasındaki karşılaştırmaya göre hesaplanır.

6

Cisco UCM Bulut Analizi'ne Genel Bakış sayfası, seçeneğini kullanarak ek grafikler eklemenize olanak sağlar.

Sağ üstteki Grafik Ekle seçeneğine tıklayın ve uygun grafiklerden eklemek istediğiniz grafiği seçin.

Ayrıca bir kart da kaldırabilirsiniz. Kartın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın ve Kartı Kaldır öğesini seçin.
Şekil 5. Kartı Kaldırma

Analiz İndirme

İndir düğmesini kullanarak grafiklerde görüntülenen verileri bir Excel dosyasına dışa aktarabilirsiniz.


Excel raporu indirilene kadar beklemeniz gerekir; aksi takdirde, indirme başarısız olur.

Sorun Giderme Analizi

Sorun

Çözüm

Control Hub'da oturum açıldıktan sonra UCM Bulut sekmesi görüntülenmiyor.

Size atanan rol, kapsam veya yetkilendirme yanlış veya yetersiz olabilir. Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

UCM Bulut sekmesine tıkladığınızda, 403 Yasak mesajı görüntüleniyor.

 1. Kullandığınız tarayıcının desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

 2. Tüm eklentiler devre dışı durumdayken, Analiz Kullanıcı Arabirimine Gizli modda erişmeyi deneyin.

 3. Tarayıcı önbelleğini ve çerezleri temizleyin.

 4. Sorun devam ederse, Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Analizsayfası Chrome'daki gizli modda yüklenmiyor.

Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Çerezler ve diğer site verileri'ne gidin ve Tüm çerezlere izin ver seçeneğini belirleyin. Diğer tarayıcılarda, ilgili menü seçeneklerini kullanarak çerezleri etkinleştirin.

Analiz Kullanıcı Arabiriminde grafikler yüklenmiyor.

 1. Tarayıcının en son sürümüne sahip olup olmadığınızı kontrol edin (Chrome, Firefox veya Edge).

 2. Sorun devam ederse, Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Analiz Kullanıcı Arabiriminde, grafiklerin bazılarında veri yoktur.

 • CDR Etkin İşareti alanının True olarak ayarlandığından ve Çağrı Tanılama Etkin alanının Yalnızca CDR Etkin İşareti True Olduğunda Etkin olarak ayarlandığından emin olun.

 • Fazladan bir proxy yapılandırdıysanız, telemetri modülünün çalışan proxy'yi seçmesi ve düğüm durumunu çevrimiçi olarak değiştirmesi yaklaşık 1,5 saat sürer. Düğüm 1,5 saat sonra çevrimdışı olmaya devam ederse, Cisco TAC desteğiyle iletişim kurun.

Analiz Kullanıcı Arabirimindeki grafiklerde veri görüntülenmiyor.

Telemetri hizmetinin durdurulup durdurulmadığını kontrol edin.

Analiz Kullanıcı Arabirimindeki grafiklerde yanlış veriler görüntüleniyor.

Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Hizmet Deneyimi kategorisindeki Çağrı Hata Analizi grafiğinde hata verileri görüntülenmiyor.

UCM Bulut hizmet parametrelerindeki Sıfır Süreli CDR Günlük Çağrıları İşareti'nin tüm UCM Bulut düğümleri için etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. Tüm düğümler için etkinleştirilmemişse, etkinleştirmeyi sağlayın.