Översikt över UCM Cloud Analytics

Med visualiseringsfunktionerna i Cisco UCM Cloud Analytics kan du övervaka den allmänna samtalskvaliteten och detaljer om användningen av slutpunkter. Med visualiseringarna och rapporterna i Cisco UCM Cloud Analytics kan partner och kunder få insikter om konfigurationen, effektiviteten och den övergripande användningen av uppringningsenheterna. Partner och kunder kan använda insikter och rapporter till att fatta beslut.

Som fullständig administratör, skrivskyddad administratör eller supportadministratör för en organisation har du till gång till olika rapporter i Control Hub beroende på din distribution. Du kan använda den här informationen till att utvärdera hur och hur ofta organisationen använder tjänster och enheter i Cisco UCM Cloud. Med analyserna kan du spåra och mäta tjänsterna i din molnsamarbetesportfölj.

Du kan exportera dessa rapporter som PDF-, PNG- eller CSV-filer.

I Cisco UCM Cloud Analytics visas översiktskort för alla kategorier. Korten i Cisco UCM Cloud Analytics är indelade i kategorier enligt:

Användningsupplevelse

Med instrumentpanelen Serviceupplevelse kan du analysera servicekvalitetsdistribution och trafiktrender baserat på antalet samtal, plats eller samtalslängd.


CMR måste ange värden som Severely Concealed Seconds (SCS). Det krävs för att klassificera samtalens kvalitet.

Enhetsinformation samlas in från Cisco UCM Cloud och informationen om samtalskvalitet hämtas från CDR.

Status för samtalsvolym

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan Översikt analys öppnas.

2

Gå till instrumentbrädan Användningsupplevelse.

3

Klicka på kortet Status för samtalsvolym om du vill visa samtalsinformation i termer av försök, lyckade, misslyckade och avbrutna samtal.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagrammen UCM-analyser .

Samtalsljudkvalitet

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan UCM Molnöversikt visas.

2

Gå till instrumentbrädan Användningsupplevelse.

3

Klicka på kortet Samtalsljudkvalitet om du vill se information om samtalskvaliteten.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagrammen UCM-analyser.

Användning av tillgångar

På instrumentpanelen med tillgångsanvändning visas diagram över användning av slutpunkter och headset i organisationen.

CDR, CMR och enhetsinformation samlas in från Cisco UCM Cloud.

Samtal som inte görs med en slutpunkt visas inte heller i diagramen över tillgångsanvändning. T. ex. trunk till trunk eller konferensbrygga osv. Därför innehåller inte diagrammen över Tillgångsanvändning några data för klustertypen SME i Cisco UCM Cloud.

Trend för samtalsantal

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan UCM Molnöversikt visas.

2

Gå till instrumentbrädan Användning av tillgångar.

3

Klicka på kortet Samtalsräkningstrend om du vill se diagram som är kopplade till slutpunkterna från det valda UCM-molnklustret.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagrammen UCM-analyser.

Trend för samtalslängd

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan UCM Molnöversikt visas.

2

Gå till instrumentbrädan Användning av tillgångar.

3

Klicka på kortet Trend för samtalslängd om du vill visa diagram med information om samtalslängder där slutpunkter och headset har använts.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagrammen UCM-analyser.

Trafikanalys

På instrumentbrädan Trafikanalys visas diagram som gäller Samtalstrafikplatser och Samtalstrafikanalys.

Samtalstrafikplatser visar fördelningen av samtal som hanterats av resurser kategoriserade efter CAC-platser (Call Admission Control) medanSamtalstrafikanalys visar fördelningen av samtal som hanterats av resurser kategoriserade efter olika samtalstyper.

Samtalstrafikplatser

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan UCM Molnöversikt visas.

2

Gå till instrumentbrädan Trafikanalys.

3

Klicka på kortet Samtalstrafikplatser om du vill visa information om samtalsfördelningen baserat på CAC-platser (Call Admission Control).

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagrammen UCM-analyser.

Samtalstrafikanalys

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan UCM Molnöversikt visas.

2

Gå till instrumentbrädan Trafikanalys.

3

Klicka på kortet Samtalstrafikanalys om du vill visa information om samtalsfördelningen baserat på samtalstyp. De samtalstyper som stöds är P2P, IKT, SIP-trunk, konferens, MGCP, röstbrevlåda, svarsgrupp, Webex-möte, hybridsamtal och H323-gateway.


 

För att ett samtal ska klassificeras som IKT måste telemetrimodulen vara installerad på trunkens målnod.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagrammen UCM-analyser.

Kapacitetsanalys

På instrumentbrädan Kapacitetsanalys visas analysdiagram för trunkanvändningen.

I analysdiagrammet Trunkanvändning visas information om trunkanvändningen för de fem mest använda trunkarna som är konfigurerade i en samtalshanterare oavsett trunktyp.

Trunkanvändning

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan Översikt visas i Cisco UCM Cloud.

2

Gå till instrumentbrädan Kapacitetsanalys.

3

Klicka på kortet Trunkanvändning om du vill visa information om trunkanvändningen för alla trunktyper som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i diagrammen UCM-analyser.

I Trunkanvändning visas även en tablell över när trunken använts mest sett till antalet samtal och samtalslängd. Du kan välja en trunk och klicka på Ställ in max sam. samtal för att ställa in maximalt antal samtidiga samtal.


Trunkanvändning

Du kan ställa in maximalt antal samtidiga samtal för en viss trunk eller flera trunkar.

Om du vill ställa in max antal samtidiga samtal för en viss trunk klickar du på de tre punkterna som representerar alternativmenyn med Åtgärder som är tillåtna för trunken.

Om du vill ställa in maximalt antal samtidiga samtal för flera trunkar markerar du dem och klickar på Ange max sam. samtal för att ange värdet för alla markerade trunkar.

Följande information visas i tabellen Trunkanvändning:

Tabell 1. Trunkanvändning

Trunkinformation

Beskrivning

Trunknamn

Namn på trunken

Totalt antal samtal/Totalt antal samtalsminuter

Totalt antal samtal/Total samtalslängd i minuter

Antal ljudsamtal/Ljudsamtal i minuter

Totalt antal ljudsamtal/Total samtalslängd för ljudsamtal i minuter

Antal videosamtal/Videosamtal i minuter

Totalt antal videosamtal/Total samtalslängd för videosamtal i minuter

Största antal misslyckanden

Största antal misslyckade samtal

Högsta samtalsvolym

Högsta samtalsvolym är det högsta antalet samtidiga samtal som observerats under en dag (under en viss tid).

Ställ in max sam. samtal

För att ställa in maximalt antal samtidiga samtal

Högsta användning %

Högsta användning i procent. Högsta användning beräknas som förhållandet mellan högsta samtalsvolym och högsta antal samtidiga samtal.

Åtgärder

Tillåtna åtgärder för trunken

Om du har ett giltigt konto och rätt autentiseringsuppgifter för Conrol Hub kan du komma åt analyssidan via lokal administration.


 • Diagrammen visar data i tidsformatet GMT (Greenwich Mean Time).

 • Slutpunktsrelaterade diagram visar inga data för Cisco Unified Communications Manager Cloud Session Management Edition (UCM Cloud-SMF) -kluster.

 • Om du uppgraderar Cisco UCM Cloud från version X till version Y visas båda versionerna i analysdiagrammen. Aktuella data visas under UCM Cloud-version för den senaste versionen. De samtal som räknas mot den tidigare versionen fortsätter dock att visas för den valda perioden.

 • När kluster-ID ändras visar listrutan Analyskluster det uppdaterade klusternamnet från följande dag. Det aktuella klusternamnet visas i de detaljerade diagramvyerna i Cisco UCM Cloud-klusterdiagrammen Serviceupplevelse och Tillgångsanvändning. Det äldre klusternamnet visas fortfande och representerar det tidigare bearbetade antalet samtal.

Mer information om hur du använder UCM-analysdiagram finns i följande tabell:

Tabell 2. UCM-analysdiagram

Rapport

Menynavigering

Beskrivning / scenario

Bandbredd för CAC-plats

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar distributionen av samtal som hanteras av tillgångar kategoriserat baserat på plats för Call Admission Control (CAC).

Scenario : Dina kluster konfigureras enligt din geografiska region och du vill skapa en uppfattning om mängden samtalstrafik till och från ditt kontor i norr i förhållande till ditt kontor i söder. Välj ditt norra kontor på CAC-platsbandbreddsdiagramet

Distribution av samtalsljudkvalitet (CAQ)

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar en fördelning av samtal i termer av lyckade, avbrutna och misslyckade samtal med bra, acceptabel och dålig ljudkvalitet (CAQ).

Scenario: Din IT-organisation fick flera klagomål på grund av dålig samtalskvalitet från användare i ett visst kluster och du vill skapa en uppfattning om problemets omfattning. Du kontrollerar distributionsdiagrammet Call Audio Quality (CAQ) för att se antalet och andelen dåliga samtal i det klustret.

Samtalsklassificering

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Trafikanalys > Samtalstrafikplatser

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar fördelningen av samtal baserat på samtalsklassificering. Samtalen klassificeras som OnNet (icke-PSTN-samtal), OffNet (PSTN -samtal) och interna (samtal inom företaget).

Scenario: Du har precis hört talas om ett nätfiskebedrägeri och du vill se om dina andra samtal utanför nätverket har ökat. Du undersöker samtalssklassificeringsdiagrammet med avseende på samtal utanför nätverket .

Trend för samtalsantal Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Visar trenden för samtal som hanterats av tillgångar som är grupperade efter slutpunkts- och headsetsumman.

Scenario: Din organisation har nyligen startat ett projekt för att öka antalet cold-calls och du vill se hur det nya projektet påverkar telefonanvändningen. Du kan kontrollera trenddiagrammet för antalet samtal om du vill se om antalet samtal har ökat över tid.

Trend för samtalslängd Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar samtalslängden (i minuter) över tid.

Scenario: Din IT-organisation inför en ny FAQ-portal och du vill se hur mycket tid din IT-personal ägnar åt att hantera samtal. Du kontrollerar trenddiagrammet för samtalslängd för att se om den tid dina medarbetare spenderar på samtal har minskat.

Analys av samtalsfel Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Visar samtal enligt koden för avslutningsorsak för misslyckade eller avbrutna samtal.

Scenario: Ditt telefonsystem fungerar med stor stabilitet, men du vill övervaka systemet för att säkerställa fortsatt effektivitet. Du kontrollerar regelbundet diagrammet med samtalsfelanalyser för att övervaka eventuella förändringar i framgångsfrekvensen för samtal.

Samtalsmediatyp

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Trafikanalys > Samtalstrafikplatser

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Kapacitetsanalys > Trunkanvändning

Visar en fördelning av alla lyckade, avbrutna och misslyckade samtal baserat på typen av samtalsmedia (ljud/video).

Scenario: Din organisation reagerar på en ny policy om arbete hemifrån grund av en global pandemi. Du vill vara säker på att dina arbetare utnyttjar telefonsystemets funktioner fullt ut, inklusive videoalternativ. I den här rapporten visas antalet video samtal som har gjorts under en viss tidsperiod.

Samtalssäkerhetsstatus

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar de samtal som hanterats baserat på säkerhetsstatus. Autentiserade eller krypterade samtal är säkra. Inga andra samtal är säkra.

Scenario: Du vill se antalet osäkra samtal som kommer från ditt södra kluster. Klicka på Säkra i diagrammet Samtalssäkerhetsstatus och undersök sedan antalet samtal för ditt södra kluster i diagrammet Fysisk plats.

Distribution av samtalsstatus

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Visar antal och procentandel försök till, lyckade, misslyckade och avbrutna samtal.

Scenario: Om du vill skapa en uppfattning om hur försök till videosamtal har fungerat i ditt södra kluster kan du klicka på video i diagrammet med samtals medier och sedan klicka på ditt södra kluster i diagrammet för den fysiska platsen. Du granskar sedan distributionen av samtal i diagrammet samtalsstatusdistribution.

Samtalsstatustrend (Samtalsvolymstatus)

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Visar trender över lyckade, misslyckade och avbrutna samtal över tid.

Scenario: Du har nyligen installerat maskinvaruuppdateringar och nu vill du övervaka systemets prestanda. Du granskar en tidsperiod två veckor före till två veckor efter uppdateringen för att se om det finns några märkbara trender.

CAQ-trend Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Visar trender med bra, acceptabla och dåliga samtal över tid.

Scenario: Organisationen får då och då klagomål om dålig samtalskvalitet. Du tror att orsaken är den högre samtalsvolymen dagarna innan långhelger. Du kan använda CAQ-trendrapporten till att fastställa om samtalskvaliteten minskar innan långhelger .

Codec

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Visar de samtal som hanterats av samtals-codec-typen. Du kan också se en visuell uppdelning av de olika codec-typer som används.

Scenario: Du vill se vilken typ av codec som används i ditt norra kluster. Du väljer ditt norra kluster idiagrammet för fysisk plats och undersöker sedan codec-diagrammet för att se hur många H261-codec som används.

Enhetsgrupp

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar en trend för alla lyckade, avbrutna och misslyckade samtal från slutpunkter i en enhetspool. Enhetspooler är ett praktiskt sätt att definiera en uppsättning gemensamma attribut som kan tilldelas till enheter, till exempel IP-telefoner, istället för ge enskilda telefoner individuella attribut. Visar de samtal som hanterats enligt en logisk gruppering som du skapat.

Scenario: Du har skapat en logisk gruppering av enheter som heter grupp A, grupp B och grupp C. Grupp C motsvarar dina konferensrums enheter. Du vill se om dessa enheters efterfrågan minskar efter företagets ordinarie arbetstid. Du väljer Grupp C i enhets pool-diagrammet och granskar sedan tidsfördelningsdiagrammet för att se om användningen minskat drastiskt som förväntat.

Distribution efter tillgång

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar de samtal som hanterats med tillgångar (slutpunkter och headset som är kopplade till slutpunkterna).

Scenario: Du vill se hur många videosamtal som ringts med ett headset under det senaste året. Det innebär att du väljer de senaste 12 månaderna för tidsperioden, väljer video i diagrammet samtalsmedietyp och sedan granskar diagrammet tillgångsfördelning för att visa antalet och procentandelen samtal med headset för dina valda kriterier.

Distribution efter tid

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar samtal som hanterats vid fyra timmars tidsintervall under dagen.

Scenario: Du vill undersöka videosamtalsvanor inom din organisation för att se om det finns någon tid på dagen när dina kollegor ringer eller tar emot fler flesta videosamtal. Du väljer video i diagrammet samtalsmedietyp och skannar diagrammet distribution över tid för att se hur videosamtal distribueras.

Kapacitet för slutpunktsmedia

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar de samtal som hanterats baserat på slutpunktens förmåga att ringa och ta emot video-eller ljudsamtal.

Scenario: Du vill veta hur många videosamtal som hanteras av en resurspool med videosamtalsfunktionen. Du hovrar över Video i diagrammet Kapacitet för slutpunktsmedia för att se hur många samtal som hanterats av slutpunkter med videofunktion. Hovra över video i diagrammet samtalsmedietyp om du vill se antalet faktiska videosamtal som hanterats.

Slutpunktsserie

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visa samtal som hanterats av slutpunktstypen över tid.

Scenario: Ditt norra kontor har nyligen köpt nya slutpunkter av DX-typ och du vill se hur dessa slutpunkter används. Du väljer ditt norra kluster i diagrammet Fysisk plats och gårsedan vidare till diagrammet Slutpunktsserie för att se hur användningen av DX-serien ökar gradvis med tiden. Du bör även kontrollera att användningen av den tidigare slutpunktstypen minskar gradvis med tiden.

Headset efter modell

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar samtal som hanterats av headsetmodellen över tid.

Scenario: Din organisation inför nya headset och du vill se hur snabbt de nya headseten tas i drift och hur snabbt de gamla headseten tas ur drift över tid.

Fysisk plats

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar samtal enligt plats.

Scenario: Du vill se vilken headsetmodell som används på ditt södra kontor. Du väljer ditt södra kontor i diagrammet Fysisk plats och undersöker sedan vilka headset som används i diagrammet Headset efter modell.

Unified CM-kluster

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar de samtal som hanterats enligt Unified CM-kluster.

Scenario: Organisationen har flyttat många enheter till ett nytt kluster och du vill kontrollera att flytten har lyckats. Du går till diagrammet Enhetspool och väljer de enheter som har flyttats. Därefter undersöker du diagrammet Unified CM-kluster för att se till att enheterna nu befinner sig i det nya klustret.

Unified CM-version

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar en fördelning av alla lyckade, avbrutna misslyckade samtal grupperade efter Unified CM-kluster.

Scenario: Du vill se vilken version av Unified CM som ditt norra kontor använder. Du väljer ditt norra kontor i diagrammet Fysisk plats. Sedan undersöker du diagrammet Unified CM-version för att kontrollera att ditt norra kontor använder rätt version av Unified CM .

Fördelning av samtalstrafikplatser

Samtalstrafikplatser

Trafikanalys > Samtalstrafikplatser

Visar en fördelning av samtalstrafiken för de fem främsta platserna.

Scenario: Dina kluster konfigureras baserat på geografisk region och du vill analysera mängden samtalstrafik till och från det norra kontoret i förhållande till det södra kontoret. Välj det norra kontoret i diagrammet CAC-plats.

Samtalsriktning

Trafikanalys > Samtalstrafikplatser

Kapacitetsanalys > Trunkanvändning

Visar en fördelning av alla inkommande och utgående lyckade, avbrutna och misslyckade samtal.

Scenario: Du vill se det totala antalet samtal som har ringts eller tagits emot från ditt kontoret på en viss fysisk plats. Sedan granskar du diagrammet Samtalsriktning och verifierar det totala antalet inkommande och utgående samtal för platsen.

Samtalsfördelning efter tid

Trafikanalys > Samtalstrafikplatser

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar en trend för alla lyckade, avbrutna och misslyckade samtal i olika tidsintervall under en dag.

Scenario: Din organisation tänker expandera sina tjänster till nya platser eller analysera orsaken till att vissa samtalstyper har låg volym. I den här rapporten visas antalet samtal som har gjorts under en viss tidsperiod för en viss plats eller en viss samtalstyp.

Fördelning samtalstrafikanalys

Samtalstrafikanalys

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar fördelningen av samtal och samtalstrender baserat på trafikvolymen som tas emot för de fem främsta samtalstyperna.

Scenario: Din organisation vill analysera orsaken till att vissa samtalstyper har låga volymer och identifiera den vanligaste samtalstypen. I den här rapporten visas antalet samtal och samtalstrender baserat på trafikvolymen som tas emot för de fem främsta samtalstyperna.

Samtalsstatus

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar en fördelning av alla lyckade, avbrutna och misslyckade samtal.

Scenario: Din organisation vill identifiera orsaken till att samtal misslyckas eller kopplas ned . I den här rapporten visas antalet samtal som har ringts och tagits emot i ett nätverk för alla samtalstyper i termer av statusen Lyckades, Pålagt och Misslyckats.

OTT-samtal (Over-the-top)

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar en fördelning av alla lyckade, avbrutna och misslyckade OTT-samtal, även kallade MRA-samtal (mobil- och fjärråtkomst) för följande kategorier:

 • MRA till MRA

 • Icke-MRA till icke-MRA

 • MRA till icke-MRA

Scenario: Du vill analysera och identifiera typen av samtals trafik mellan vissa slutpunkter, till exempel mellan MRA och icke-MRA. Välj MRA till icke-MRA i diagrammet MRA-samtal.

CAC-plats (Call Admission Control)

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar en fördelning av lyckade, avbrutna och misslyckade samtal efter plats, även kallade CAC-platser (Call Admission Control) .

Scenario: Dina kluster konfigureras baserat på geografisk region och du vill analysera typen av samtalstrafik till och från det norra kontoret i förhållande till det södra kontoret. Välj det norra kontoret i diagrammet CAC-plats.

Fördelning av trunkanvändningen

Kapacitetsanalys > Trunkanvändning

Visar en fördelning av trunkanvändningen för de fem mest använda trunkarna som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Scenario: Din organisation vill analysera kapacitetsanvändningen och identifiera vilka trunkar som bäst utnyttjar sin kapacitet. Välj trunken i diagrammet Fördelning av trunkanvändningen.

Fördelning av trunktyper

Kapacitetsanalys > Trunkanvändning

Visar en fördelning av trunktyperna för de fem mest använda trunkarna som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Scenario: Din organisation vill analysera kapacitetsanvändningen och identifiera vilka trunkar som bäst utnyttjar sin kapacitet. Välj trunken i diagrammet Fördelning av trunktyper.

Trender för trunktyper

Kapacitetsanalys > Trunkanvändning

Visar trender för fördelningen av trunkanvändningen sett till alla trunktyper som är konfigurerade i samtalshanteraren.

Scenario: Din organisationen tänker öka den totala kapaciteten och vill identifiera vilka trunkar som bearbetar flest samtal. Välj diagrammet Trender för trunktyper.

Trender för trunkanvändningen

Kapacitetsanalys > Trunkanvändning

Visar trender för trunkanvändningen för de fem mest använda trunkarna som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Scenario : Din organisation vill identifiera vilka trunkar som använder minst av sin kapacitet och stänga ned dem för att minska kapacitetsanvändningen totalt sett. Välj diagrammet Trender för trunkanvändningen.

Tabell 3. Gränssnittsterminologi
Fältrubrik Beskrivning
Antal samtalsslutpunkter Antal samtal där minst en slutpunkt ingår.

 

I antal samtalsslutpunkter ingår även samtal som startas från Jabber och Webex Teams.

Totalt antal samtalsminuter Sammanlagd länd på alla samtal (i minuter) som har gjorts med slutpunkterna.
Totalt antal slutpunkter i samtal Sammanlagt antal slutpunkter som deltar i samtalen.

 

En slutpunkt kan medverka i flera samtal.

Antal headsetsamtal Antal gånger som minst ett headset ingår i ett samtal.
Samtalsminuter för headset Sammanlagd länd på alla samtal (i minuter) som har gjorts med headset.
Totalt antal headset i samtal Antal gånger headseten deltar i samtal.
Totalt antal klassificerade samtal Totalt antal samtal för alla platser och kategorier.
Antal interna samtal Totalt antal interna samtal. Interna samtal är icke-PSTN-samtal.
Antal externa samtal Totalt antal externa samtal. Externa samtal är PSTN-samtal.
Antal interna samtal Totalt antal samtal som ringts inom organisationen. Det här är samtal som rings mellan personal på företaget.

OTT-samtal

Totalt antal lyckade, avbrutna och misslyckade OTT-samtal. Kallas även för MRA-samtal (mobil- och fjärråtkomst).

SIP-samtal (Session Initiation Protocol)

Totalt antal samtal från SIP-trunk

MGCP-samtal (Media Gateway Control Protocol)

Totalt antal samtal från MGCP-trunk

ICT-samtal (interna klustersamtal)

Totalt antal samtal från ICT-trunk

P2P-samtal (peer-to-peer)

Totalt antal samtal från P2P-trunk

Visa analys

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan Översikt visas i Cisco UCM Cloud .

Beroende på vilka tjänster som har aktiverats kan du välja Meddelanden, Samtal, Enheter och Rapporter från Analysmenyn analys för specifik visualisering av analyser.

Partners kan se analys av sina kunder i Cisco Webex Partner Hub:

 1. Gå till kunder från partnerns visnings sätt i kontroll navet.

 2. Välj en kund och klicka på Visa kund.

  Sidan kundöversikt öppnas.


   

  Serviceikonen vid ett Kundnamn anger att kunden är berättigad till tjänsten Cisco UCM Cloud.

  Bild 1. UCM-analys partnerns vy
 3. Gå till Analys > UCM-moln.

  Sidan Översikt visas i Cisco UCM Cloud Analytics.

  Bild 2. UCM Analysöversikt
  Du kan läsa mer om UCM-analysdiagram i Rapporter och diagram.
2

På sidan Översikt i Cisco UCM Cloud visas korten som gäller Tjänstupplevelse, Tillgångsanvändning, Trafikanalys och Kapacitetsanalys.

3

(Ej obligatoriskt) Om du vill visa analys för MRA-data aktiverar du endast MRA-data.

Bild 3. Cisco UCM-molnanalys MRA-läge
4

(Ej obligatoriskt) Välj ett kluster i listrutan med kluster längst upp till vänster.

Standardinställningen är Alla kluster.

5

Om du vill filtrera data i diagrammen baserat på tidsperioden klickar du på listrutan längst upp till höger.

Bild 4. Analys per tidsperiod
Analys per tidsperiod

Tidsintervall som stöds: Igår, de senaste 7 dagarna, de senaste 30 dagarna, de senaste 90 dagarna och de senaste 12 månaderna.

Du kan se diagram för den period som du har valt. Standardtidsintervallet är De senaste 30 dagarna.


 

Om du väljer från Igår baseras UPP- och NED-trenderna på data som jämförs med två dagarna innan föregående dag. Om du väljer De senaste 7 dagarna beräknas % UPP- och NED-trenderna baserat på jämförelsen mellan data för de senaste 7 dagarna och data för föregående två veckor.

6

På sidan Översikt i Cisco UCM Cloud Analytics kan du lägga till fler diagram med alternativet .

Klicka på alternativet Lägg till diagram uppe till höger och välj det diagram du vill lägga till bland de tillgängliga diagrammen.

Du kan även ta bort ett kort. Klicka på de tre punkterna uppe till höger på ett kort och välj Ta bort kort.
Bild 5. Ta bort kort

Hämta analyser

Du kan exportera data som visas i diagrammen till en Excel-fil med knappen Hämta.


Du måste vänta tills Excel-rapporten har hämtats, annars går det inte att hämta den.

Felsök analyser

Problem

Lösning

Fliken UCM-moln visas inte efter inloggning i Control Hub.

Den roll, det omfattningsområde eller den behörighet som har tilldelats dig kan vara felaktig eller otillräcklig. Kontakta Cisco TAC support.

När du klickar på fliken UCM-moln, visas meddelandet 403 Forbidden.

 1. Kontrollera att du använder en webbläsare som stöds.

 2. Försök att öppna användargränssnittet till analyser i Incognito-läge med alla insticksprogram avaktiverade.

 3. Rensa webbläsarens cache och cookies.

 4. Om problemet kvarstår kontaktar du Cisco TAC support.

Analys-sida laddas inte för Incognito-läget i Chrome.

Gå till Inställningar > Integritet och säkerhets > Cookies och övriga platsdata och välj Tillåt alla cookies. I andra webbläsare kan du aktivera cookies med relevanta menyalternativ.

Diagram laddas inte i användargränssnittet för analys.

 1. Kontrollera att du har den senaste versionen av webbläsaren (Chrome, Firefox eller Edge).

 2. Om problemet kvarstår kontaktar du Cisco TAC support.

Vissa diagram i användargränssnittet för analys innehåller inga data.

 • Konrtollera att CDR-aktiveringsflagganär inställd på True och att Samtalsdiagnostik aktiverad endast är inställd på Aktiverad när CDR-aktiveringsflaggan är inställd på True.

 • Om du har konfigurerat en extra proxy tar det cirka 1,5 timmar för telemetrimodulen att välja fungerade proxy och ändra nodens status till online. Om noden fortsätter att vara offline efter 1,5 timmar kontaktar du Cisco TAC support.

Diagram i gränssnittet för Analys visar inga data.

Kontrollera om telemetritjänsten har stoppats.

Diagram i gränssnittet för Analys visar felaktiga data.

Kontakta Cisco TAC support.

Analys av samtalsfel i kategorin Serviceupplevelse visar inga feldata.

Kontrollera om CDR-loggsamtal med varaktighetsflaggan noll i UCM-molntjänstens parametrar har aktiverats för alla UCM-molnnoder. Om den inte är aktiverad för alla noder ska du se till att aktivera funktionen.