Översikt över UCM Cloud Analytics

Med visualiseringsfunktionerna i Cisco UCM Cloud Analytics kan du övervaka den allmänna samtalskvaliteten och detaljer om användningen av slutpunkter. Cisco UCM Cloud Analytics-visualisering och-rapporter ger partner och kunder insikt i konfigurations-, effektivitets-och total användning av deras uppringande enheter. Partner och kunder kan använda insikter och rapporter till att fatta beslut.

Som fullständig administratör, skrivskyddad administratör eller supportadministratör för en organisation har du till gång till olika rapporter i Control Hub beroende på din distribution. Du kan använda den här informationen till att utvärdera hur och hur ofta organisationen använder tjänster och enheter i Cisco UCM Cloud. Du kan använda analyser för att spåra och mäta tjänster i din Cloud Collaboration-portfölj.

Du kan exportera dessa rapporter som PDF-, PNG- eller CSV-filer.

I Cisco UCM Cloud Analytics visas översiktskort för alla kategorier. Cisco UCM Cloud Analytics-kort är kategoriserade efter:

Användningsupplevelse

Med instrumentpanelen Serviceupplevelse kan du analysera servicekvalitetsdistribution och trafiktrender baserat på antalet samtal, plats eller samtalslängd.


CMR måste ange värden som Severely Concealed Seconds (SCS). Det krävs för att klassificera samtalens kvalitet.

Enhetsinformation samlas in från Cisco UCM Cloud och informationen om samtalskvalitet hämtas från CDR.

Status för samtalsvolym

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan Översikt analys öppnas.

2

Gå till instrumentbrädan Användningsupplevelse.

3

Klicka på kortet Status för samtalsvolym om du vill visa samtalsinformation i termer av samtalsförsök, genomförda, misslyckade och nedkopplade samtal.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i UCM Analytics Charts.

Samtalsljudkvalitet

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan UCM Molnöversikt visas.

2

Gå till instrumentbrädan Användningsupplevelse.

3

Klicka på kortet Samtalsljudkvalitet om du vill se information om samtalskvaliteten.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i UCM Analytics Charts.

Användning av tillgångar

På instrumentpanelen med tillgångsanvändning visas diagram över användning av slutpunkter och headset i organisationen.

CDR, CMR och enhetsinformation samlas in från Cisco UCM Cloud.

Samtal som inte görs med en slutpunkt visas inte heller i diagramen över tillgångsanvändning. T. ex. trunk till trunk eller konferensbrygga osv. Därför innehåller inte diagrammen över Tillgångsanvändning några data för klustertypen SME i Cisco UCM Cloud.

Trend för samtalsantal

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan UCM Molnöversikt visas.

2

Gå till instrumentbrädan Användning av tillgångar.

3

Klicka på kortet Samtalsräkningstrend om du vill se diagram som är kopplade till slutpunkterna från det valda UCM-molnklustret.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i UCM Analytics Charts.

Trend för samtalslängd

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan UCM Molnöversikt visas.

2

Gå till instrumentbrädan Användning av tillgångar.

3

Klicka på kortet Trend för samtalslängd om du vill visa diagram med information om samtalslängder där slutpunkter och headset har använts.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i UCM Analytics Charts.

Trafikanalys

På instrumentbrädan Trafikanalys visas diagram som gäller Samtalstrafikplatser och Samtalstrafikanalys.

Samtals trafik platserna visar distributionen av samtal som hanterats av till gångar, kategoriserade efter samtals åtkomst kontroll (CAC), medan samtals hanterings analysen visar distributionen av samtal som hanterats av till gångar, kategoriserade baserat på olika samtals typer.

Samtalstrafikplatser

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan UCM Molnöversikt visas.

2

Gå till instrumentbrädan Trafikanalys.

3

Klicka på kortet Samtalstrafikplatser om du vill visa information om samtalsfördelningen baserat på CAC-platser (Call Admission Control).

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i UCM Analytics Charts.

Samtalstrafikanalys

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan UCM Molnöversikt visas.

2

Gå till instrumentbrädan Trafikanalys.

3

Klicka på kortet Samtalstrafikanalys om du vill visa information om samtalsfördelningen baserat på samtalstyp. De samtals typer som stöds är P2P, ikt, SIP Trunk, konferens, MGCP, röst brev låda, svars grupp, Webex möten och Hybrid samtal.


 

För att ett samtal ska klassificeras som IKT måste telemetrimodulen vara installerad på trunkens målnod.

När ett samtal inte känns igen som någon av de samtals typer som stöds markeras det som ej klassificerat.

Från de samtals typer, svar, Webex, konferens och röst meddelanden som stöds måste du aktivera PII.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i UCM Analytics Charts.

Kapacitetsanalys

På instrumentbrädan Kapacitetsanalys visas analysdiagram för trunkanvändningen.

I analysdiagrammet Trunkanvändning visas information om trunkanvändningen för de fem mest använda trunkarna som är konfigurerade i en samtalshanterare oavsett trunktyp.

Trunkanvändning

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

Sidan Översikt visas i Cisco UCM Cloud.

2

Gå till instrumentbrädan Kapacitetsanalys.

3

Klicka på kortet Trunkanvändning om du vill visa information om trunkanvändningen för alla trunktyper som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Du kan välja olika filter på sidan som visas för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i UCM Analytics Charts.

I Trunkanvändning visas även en tablell över när trunken använts mest sett till antalet samtal och samtalslängd. Du kan välja en trunk och klicka på set Max con. calls för att ställa in maximalt antal samtidiga samtal.


Trunkanvändning

Du kan ställa in maximalt antal samtidiga samtal för en viss trunk eller flera trunkar.

Om du vill ställa in max antal samtidiga samtal för en viss trunk klickar du på de tre punkterna som representerar alternativmenyn med Åtgärder som är tillåtna för trunken.

Om du vill ställa in maximalt antal samtidiga samtal för flera trunkar markerar du dem och klickar på Ange max sam. samtal för att ange värdet för alla markerade trunkar.

Följande är några av användnings fallen för att ställa in maximalt antal samtidiga samtal:

 • MGCP Gateway: Max kapaciteten kan ställas in baserat på linje avslutningar på gatewayar.

  Om MGCP gateway till exempel har kon figurer ats med T1, och alla 24 portar har kon figurer ats i CUCM, kan max kapaciteten anges som 24.

 • Mellan kluster, trunk: Den maximala samtals kapaciteten för trunken kan ställas in baserat på WAN-kapaciteten, det tilldelade bandbredd för ljud/video/data, vilken codec som används och så vidare.

 • SIP trunk: Den maximala samtals kapaciteten för trunken kan ställas in baserat på den inköpta samtals gränsen för trunken enligt avtalet.

  Expressway trunk: Den maximala samtals kapaciteten för trunken kan ställas in baserat på kapaciteten för Expressway-noder eller-kluster.

Följande information visas i tabellen Trunkanvändning:

Tabell 1. Högsta användning av trunkar

Trunkinformation

Beskrivning

Trunknamn

Namn på trunken

Totalt antal samtal/Totalt antal samtalsminuter

Totalt antal samtal/Total samtalslängd i minuter

Antal ljudsamtal/Ljudsamtal i minuter

Totalt antal ljudsamtal/Total samtalslängd för ljudsamtal i minuter

Antal videosamtal/Videosamtal i minuter

Totalt antal videosamtal/Total samtalslängd för videosamtal i minuter

Största antal misslyckanden

Största antal misslyckade samtal

Högsta samtalsvolym

Topp samtalet beräknas som det högsta antalet samtal som placerats inom en timme för det valda datum intervallet. Tidsstämpel visar dagen när topp samtalen ägde rum. Till exempel för det valda datum intervallet mellan den 23 juni till den 30 juni, om 100 samtal började på trunk 1 vid 10 am den 23 juni och 200 samtal på trunk 1 kl. 24 juni, är topp samtalet 200 för det valda datum intervallet och motsvarande tidsstämpel visar datumet som 24 juni.

Ställ in max sam. samtal

För att ställa in maximalt antal samtidiga samtal

Högsta användning %

Högsta användning i procent. Högsta användning beräknas som förhållandet mellan högsta samtalsvolym och högsta antal samtidiga samtal.

Åtgärder

Tillåtna åtgärder för trunken

Om du har ett giltigt konto och rätt autentiseringsuppgifter för Conrol Hub kan du komma åt analyssidan via lokal administration.


 • Diagrammen visar data i tidsformatet GMT (Greenwich Mean Time).

 • Slutpunktsrelaterade diagram visar inga data för Cisco Unified Communications Manager Cloud Session Management Edition (UCM Cloud-SMF) -kluster.

 • Om du uppgraderar Cisco UCM Cloud från version X till version Y visas båda versionerna i analysdiagrammen. De senaste data visas under UCM Cloud-versionen mot den senast uppgraderade versionen. De samtal som räknas mot den tidigare versionen fortsätter dock att visas för den valda perioden.

 • När kluster-ID ändras visar listrutan Analyskluster det uppdaterade klusternamnet från följande dag. I detalj visa diagram visas det senaste kluster namnet på både service upplevelser och till gångs användning Cisco UCM moln kluster diagram. Det äldre klusternamnet visas fortfande och representerar det tidigare bearbetade antalet samtal.

 • Analytics stöder nu användar filter.

  • Du kan använda användar-ID, URI och telefonnummer för att filtrera de olika diagrammen i Analytics. Om data insamlings avtalet ännu inte accepterats av någon annan tjänst kan du klicka på dessa filter för att visa och godkänna avtalet.

  • Den här informationen finns också i data som laddas ner för diagrammen Användningsupplevelse och Användning av tillgångar.

  • Analys stöder nu uppringande nummer och Uppringda nummer diagram också.

  • Kund administratören måste ändra det obligatoriska PII-setings för stöd av användar filter samt för diagram som motsvarar samtals nummer och uppringt nummer.

Mer information om hur du använder UCM-analysdiagram finns i följande tabell:

Tabell 2. UCM Analytics-diagram

Rapport

Menynavigering

Beskrivning / scenario

Bandbredd för CAC-plats

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar distributionen av samtal som hanteras av tillgångar kategoriserat baserat på plats för Call Admission Control (CAC).

Scenario: Klustren ställs in baserat på den geografiska regionen och du vill få en uppfattning om mängden samtals trafik till och från ditt norra kontor i förhållande till ditt södra kontor. Välj ditt norra kontor på CAC-platsbandbreddsdiagramet

Distribution av samtalsljudkvalitet (CAQ)

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar en fördelning av samtal i termer av lyckade, avbrutna och misslyckade samtal med bra, acceptabel och dålig ljudkvalitet (CAQ).

Scenario: Din IT-organisation fick flera klagomål av dålig samtals kvalitet från användare i ett visst kluster, och du vill få en uppfattning om hur omfattande problemet är. Du kontrollerar distributionsdiagrammet Call Audio Quality (CAQ) för att se antalet och andelen dåliga samtal i det klustret.

Samtalsklassificering

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Trafikanalys > Samtalstrafikplatser

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar fördelningen av samtal baserat på samtalsklassificering. Samtalen klassificeras som OnNet (icke-PSTN-samtal), OffNet (PSTN-samtal) och interna (samtal inom företaget).

Scenario: När du har hört talas om ett phishing-bedrägeri och du vill se om dina samtal har ökat med andra telefon. Du undersöker samtalssklassificeringsdiagrammet med avseende på samtal utanför nätverket.

Trend för samtalsantal Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Visar trenden för samtal som hanterats av tillgångar som är grupperade efter slutpunkts- och headsetsumman.

Scenario: Din organisation har nyligen lagt till ett nytt initiativ för att höja kontakt samtalet och du vill se hur det nya initiativet påverkar din telefons förbrukning över tid. Du kan kontrollera trenddiagrammet för antalet samtal om du vill se om antalet samtal har ökat över tid.

Trend för samtalslängd Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar samtalslängden (i minuter) över tid.

Scenario: Din IT-organisation gör en avveckling i en ny portal och du vill se hur mycket tid dina IT-proffs ägnar åt samtal. Du kontrollerar trenddiagrammet för samtalslängd för att se om den tid dina medarbetare spenderar på samtal har minskat.

Analys av samtalsfel Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Visar samtal enligt koden för avslutningsorsak för misslyckade eller avbrutna samtal.

Scenario: Telefon systemet arbetar med hög stabilitet, men du vill övervaka systemet för att säkerställa fortsatt effektivitet. Du kontrollerar regelbundet diagrammet med samtalsfelanalyser för att övervaka eventuella förändringar i framgångsfrekvensen för samtal.

Samtalsmediatyp

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Trafikanalys > Samtalstrafikplatser

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Kapacitetsanalys > Trunkanvändning

Visar en fördelning av alla lyckade, avbrutna och misslyckade samtal baserat på typen av samtalsmedia (ljud/video).

Scenario: Din organisation svarar på en ny arbets princip från en annan plats på grund av en global planering. Du vill vara säker på att dina arbetare utnyttjar telefonsystemets funktioner fullt ut, inklusive videoalternativ. I den här rapporten visas antalet videosamtal som har gjorts under en viss tidsperiod.

Samtalssäkerhetsstatus

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar de samtal som hanterats baserat på säkerhetsstatus. Autentiserade eller krypterade samtal är säkra. Inga andra samtal är säkra.

Scenario: Du vill se antalet icke-säkra samtal som kommer från ditt södra kluster. Klicka på Säkra i diagrammet Samtalssäkerhetsstatus och undersök sedan antalet samtal för ditt södra kluster i diagrammet Fysisk plats.

Distribution av samtalsstatus

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Visar antal och procentandel försök till, lyckade, misslyckade och avbrutna samtal.

Scenario: Du vill få en uppfattning om hur de försökta video samtalen lyckades på ditt södra kluster så att du klickar på video i samtals medie diagrammet och sedan på ditt södra kluster i diagrammet för den fysiska platsen. Du granskar sedan distributionen av samtal i diagrammet samtalsstatusdistribution.

Samtalsstatustrend (Samtalsvolymstatus)

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Visar trender över lyckade, misslyckade och avbrutna samtal över tid.

Scenario: Du har nyligen installerat maskin varu uppdateringar och nu vill övervaka systemets prestanda. Du granskar en tidsperiod två veckor före till två veckor efter uppdateringen för att se om det finns några märkbara trender.

CAQ-trend Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Visar trender med bra, acceptabla och dåliga samtal över tid.

Scenario: Din organisation har fått regelbundna klagomål av dålig samtals kvalitet. Du tror att orsaken är den högre samtalsvolymen dagarna innan långhelger. Du kan använda CAQ-trendrapporten till att fastställa om samtalskvaliteten minskar innan långhelger.

Codec

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Visar de samtal som hanterats av samtals-codec-typen. Du kan också se en visuell uppdelning av de olika codec-typer som används.

Scenario: Du vill se vilken typ av codec som används i ditt norra kluster. Du väljer ditt norra kluster idiagrammet för fysisk plats och undersöker sedan codec-diagrammet för att se hur många H261-codec som används.

Enhetsgrupp

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar en trend för alla lyckade, avbrutna och misslyckade samtal från slutpunkter i en enhetspool. Enhetspooler är ett praktiskt sätt att definiera en uppsättning gemensamma attribut som kan tilldelas till enheter, till exempel IP-telefoner, istället för ge enskilda telefoner individuella attribut. Visar de samtal som hanterats enligt en logisk gruppering som du skapat.

Scenario: Du har skapat en logisk gruppering av enheter som heter grupp A, grupp B och grupp C. grupp C motsvarar dina konferens rums enheter. Du vill se om dessa enheters efterfrågan minskar efter företagets ordinarie arbetstid. Du väljer Grupp C i enhetspool-diagrammet och granskar sedan tidsfördelningsdiagrammet för att se om användningen minskat drastiskt som förväntat.

Distribution efter tillgång

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar de samtal som hanterats med tillgångar (slutpunkter och headset som är kopplade till slutpunkterna).

Scenario: Du vill se hur många video samtal som ringts med ett headset under det senaste året. Det innebär att du väljer de senaste 12 månaderna för tidsperioden, väljer video i diagrammet samtalsmedietyp och sedan granskar diagrammet tillgångsfördelning för att visa antalet och procentandelen samtal med headset för dina valda kriterier.

Distribution efter tid

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar samtal som hanterats vid fyra timmars tidsintervall under dagen.

Scenario: Du vill undersöka video samtals vanor inom din organisation för att se om det finns tid på dagen när dina kollegor ringer eller tar emot de flesta video samtal. Du väljer video i diagrammet samtalsmedietyp och skannar diagrammet distribution över tid för att se hur videosamtal distribueras.

Kapacitet för slutpunktsmedia

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar de samtal som hanterats baserat på slutpunktens förmåga att ringa och ta emot video-eller ljudsamtal.

Scenario: Du vill veta hur många video samtal som hanteras av en resurspool med video samtals funktion. Du hovrar över Video i diagrammet Kapacitet för slutpunktsmedia för att se hur många samtal som hanterats av slutpunkter med videofunktion. Hovra över video i diagrammet samtalsmedietyp om du vill se antalet faktiska videosamtal som hanterats.

Slutpunktsserie

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visa samtal som hanterats av slutpunktstypen över tid.

Scenario: Ditt norra kontor har nyligen köpt nya DX-slutpunkter och du vill se den nuvarande användningen av slut punkterna för DX. Du väljer ditt norra kluster i diagrammet Fysisk plats och gårsedan vidare till diagrammet Slutpunktsserie för att se hur användningen av DX-serien ökar gradvis med tiden. Du bör även kontrollera att användningen av den tidigare slutpunktstypen minskar gradvis med tiden.

Headset efter modell

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar samtal som hanterats av headsetmodellen över tid.

Scenario: Din organisation håller ordning på nya headset och du vill se hur snabbt de nya headseten är i drift och de gamla headseten förlängs med tiden.

Fysisk plats

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar samtal enligt plats.

Scenario: Du vill se vilken headsets modell som används på ditt södra kontor. Du väljer ditt södra kontor i diagrammet Fysisk plats och undersöker sedan vilka headset som används i diagrammet Headset efter modell.

Unified CM-kluster

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar de samtal som hanterats enligt Unified CM-kluster.

Scenario: Din organisation har flyttat många enheter till ett nytt kluster och du vill kontrol lera att flytten har lyckats. Du går till diagrammet Enhetspool och väljer de enheter som har flyttats. Därefter undersöker du diagrammet Unified CM-kluster för att se till att enheterna nu befinner sig i det nya klustret.

Unified CM-version

Serviceupplevelse > Samtalsvolymstatus

Serviceupplevelse >- Samtalsljudkvalitet

Tillgångsanvändning > Samtalsräknartrend

Tillgångsanvändning > Samtalslängdtrend

Visar en fördelning av alla lyckade, avbrutna misslyckade samtal grupperade efter Unified CM-kluster.

Scenario: Du vill se vilken Unified CM version ditt norra kontor använder. Du väljer ditt norra kontor i diagrammet Fysisk plats. Sedan undersöker du diagrammet Unified CM-version för att kontrollera att ditt norra kontor använder rätt version av Unified CM.

Fördelning av samtalstrafikplatser

Samtalstrafikplatser

Trafikanalys > Samtalstrafikplatser

Visar en fördelning av samtalstrafiken för de fem främsta platserna.

Scenario: Klustren ställs in baserat på den geografiska regionen och du vill analysera mängden samtals trafik till och från ditt norra kontor i förhållande till ditt södra kontor. Välj det norra kontoret i diagrammet CAC-plats.

Samtalsriktning

Trafikanalys > Samtalstrafikplatser

Kapacitetsanalys > Trunkanvändning

Visar en fördelning av alla inkommande och utgående lyckade, avbrutna och misslyckade samtal.

Scenario: Du vill se det totala antalet samtal som har ringts eller tagits emot från kontoret på en viss fysisk plats. Sedan granskar du diagrammet Samtalsriktning och verifierar det totala antalet inkommande och utgående samtal för platsen.

Samtalsfördelning efter tid

Trafikanalys > Samtalstrafikplatser

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar en trend för alla lyckade, avbrutna och misslyckade samtal i olika tidsintervall under en dag.

Scenario: Din organisation planerar att utöka sina tjänster till nya platser eller analysera orsaken till samtals typer med låg volym. I den här rapporten visas antalet samtal som har gjorts under en viss tidsperiod för en viss plats eller en viss samtalstyp.

Fördelning samtalstrafikanalys

Samtalstrafikanalys

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar fördelningen av samtal och samtalstrender baserat på trafikvolymen som tas emot för de fem främsta samtalstyperna.

Scenario: Företaget vill analysera orsaken till samtals typerna för låg volym och identifiera den mest prioriterade samtals typen. I den här rapporten visas antalet samtal och samtalstrender baserat på trafikvolymen som tas emot för de fem främsta samtalstyperna.

Samtalsstatus

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar en fördelning av alla lyckade, avbrutna och misslyckade samtal.

Scenario: Din organisation vill identifiera orsaken bakom de samtal som misslyckades, är inte lyckade och tappade i största delen av tiden. I den här rapporten visas antalet samtal som har ringts och tagits emot i ett nätverk för alla samtalstyper i termer av statusen Lyckades, Pålagt och Misslyckats.

OTT-samtal (Over-the-top)

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar en fördelning av alla lyckade, avbrutna och misslyckade OTT-samtal, även kallade MRA-samtal (mobil- och fjärråtkomst) för följande kategorier:

 • MRA till MRA

 • Icke-MRA till icke-MRA

 • MRA till icke-MRA

Scenario: Du vill analysera och identifiera typen av samtals trafik mellan vissa slut punkter, t. ex. mellan MRA och icke-MRA. Välj MRA till icke-MRA i diagrammet MRA-samtal.

CAC-plats (Call Admission Control)

Trafikanalys > Samtalstrafikanalys

Visar en fördelning av lyckade, avbrutna och misslyckade samtal efter plats, även kallade CAC-platser (Call Admission Control).

Scenario: Klustren ställs in baserat på den geografiska regionen och du vill analysera typen av samtals trafik till och från ditt norra kontor i förhållande till ditt södra kontor. Välj det norra kontoret i diagrammet CAC-plats.

Fördelning av trunkanvändningen

Kapacitetsanalys > Trunkanvändning

Visar en fördelning av trunkanvändningen för de fem mest använda trunkarna som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Scenario: Din organisation vill analysera kapacitets användningen och identifiera de trunkar som utnyttjar den maximala kapaciteten. Välj trunken i diagrammet Fördelning av trunkanvändningen.

Fördelning av trunktyper

Kapacitetsanalys > Trunkanvändning

Visar en fördelning av trunktyperna för de fem mest använda trunkarna som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Scenario: Din organisation vill analysera kapacitets användningen och identifiera de trunkar som utnyttjar den maximala kapaciteten. Välj trunken i diagrammet Fördelning av trunktyper.

Trender för trunktyper

Kapacitetsanalys > Trunkanvändning

Visar trender för fördelningen av trunkanvändningen sett till alla trunktyper som är konfigurerade i samtalshanteraren.

Scenario: Organisationen planerar att öka den totala kapaciteten och vill identifiera de trunkar som bearbetar Max samtalen. Välj diagrammet Trender för trunktyper.

Trender för trunkanvändningen

Kapacitetsanalys > Trunkanvändning

Visar trender för trunkanvändningen för de fem mest använda trunkarna som är konfigurerade i en samtalshanterare.

Scenario: Din organisation vill identifiera de trunkar som använder den lägsta kapaciteten och stänga av dem för att minska den allmänna kapacitets användningen. Välj diagrammet Trender för trunkanvändningen.

Tabell 3. Terminologi för gränssnitt
Fältrubrik Beskrivning
Antal samtalsslutpunkter Antal samtal där minst en slutpunkt ingår.

 

I antal samtalsslutpunkter ingår även samtal som startas från Jabber och Webex Teams.

Totalt antal samtalsminuter Sammanlagd länd på alla samtal (i minuter) som har gjorts med slutpunkterna.
Totalt antal slutpunkter i samtal Sammanlagt antal slutpunkter som deltar i samtalen.

 

En slutpunkt kan medverka i flera samtal.

Antal headsetsamtal Antal gånger som minst ett headset ingår i ett samtal.
Samtalsminuter för headset Sammanlagd länd på alla samtal (i minuter) som har gjorts med headset.
Totalt antal headset i samtal Antal gånger headseten deltar i samtal.
Totalt antal klassificerade samtal Totalt antal samtal för alla platser och kategorier.
Antal interna samtal Totalt antal interna samtal. Interna samtal är icke-PSTN-samtal.
Antal externa samtal Totalt antal externa samtal. Externa samtal är PSTN-samtal.
Antal interna samtal Totalt antal samtal som ringts inom organisationen. Det här är samtal som rings mellan personal på företaget.

OTT-samtal

Totalt antal lyckade, avbrutna och misslyckade OTT-samtal. Kallas även för MRA-samtal (mobil- och fjärråtkomst).

Totalt antal samtal i trunkar

Totalt antal samtal som spelats in på trunkar

SIP-samtal (Session Initiation Protocol)

Totalt antal samtal från SIP-trunk

MGCP-samtal (Media Gateway Control Protocol)

Totalt antal samtal från MGCP-trunk

ICT-samtal (interna klustersamtal)

Totalt antal samtal från ICT-trunk

P2P-samtal (peer-to-peer)

Totalt antal samtal från P2P-trunk

Visa analys

1

Gå till kundvyn i Control Hub, gå till Analyser > UCM Cloud.

sidan Cisco UCM moln översikt visas.

Beroende på vilka tjänster som har Aktiver ATS kan du välja meddelande , Ring , enheter och rapporter från menyn analys för specifik analys visualisering.

Partnern kan se analys av sina kunder från Cisco Webex Partner Hub:

 1. Gå till kunder från partnerns visnings sätt i kontroll navet.

 2. Välj en kund och klicka på Visa kund.

  Sidan kundöversikt öppnas.


   

  Serviceikonen vid ett Kundnamn anger att kunden är berättigad till tjänsten Cisco UCM Cloud.

  Figur 1. UCM Analytics-partner, bild
 3. Gå till Analys > UCM-moln.

  Sidan Översikt visas i Cisco UCM Cloud Analytics.

  Figur 2. UCM analys – översikt
  Du kan läsa mer om UCM-analysdiagram i Rapporter och diagram.
2

sidan Cisco UCM moln översikt visas de kort som är knutna till Service erfarenhet , till gångs användning , trafik analys och kapacitets analys.

3

(Ej obligatoriskt) Om du vill visa analys för MRA-data aktiverar du endast MRA-data.

Figur 3. Cisco UCM MRA Cloud Analytics-läge
4

Mjuk Välj ett kluster i den nedrullningsbara listan kluster val.

Standardinställningen är Alla kluster. Du kan även se analys visualiseringarna för särskilda kluster med geografisk region.

5

Om du vill filtrera data i diagrammen baserat på tidsperioden klickar du på listrutan längst upp till höger.

Figur 4. Analys per tids period
Analys per tidsperiod

Tidsintervall som stöds: Igår, de senaste 7 dagarna, de senaste 30 dagarna, de senaste 90 dagarna och de senaste 12 månaderna.

Du kan se diagram för den period som du har valt. Standardtidsintervallet är De senaste 30 dagarna.


 

Om du väljer från igår den nedrullningsbara listan baseras upp-och ned tendenserna på data som jämförs med de två dagarna före föregående dag. Om du väljer de senaste 7 dagarna beräknas procent anhållnings-eller ned-trenden baserat på jämförelsen mellan data för de senaste 7 dagarna med data för föregående Fortnight.

6

På sidan Översikt i Cisco UCM Cloud Analytics kan du lägga till fler diagram med alternativet .

Klicka på alternativet Lägg till diagram uppe till höger och välj det diagram du vill lägga till bland de tillgängliga diagrammen.

Du kan även ta bort ett kort. Klicka på de tre punkterna uppe till höger på ett kort och välj Ta bort kort.
Figur 5. Ta bort kort

Hämta analyser

Du kan exportera data som visas i diagrammen till en Excel-fil med knappen Hämta.


Du måste vänta tills Excel-rapporten har hämtats, annars går det inte att hämta den.

Felsök analyser

Problem

Lösning

Fliken UCM-moln visas inte efter inloggning i Control Hub.

Den roll, det omfattningsområde eller den behörighet som har tilldelats dig kan vara felaktig eller otillräcklig. Kontakta Cisco TAC support.

När du klickar på fliken UCM-moln, visas meddelandet 403 Forbidden.

 1. Kontrollera att du använder en webbläsare som stöds.

 2. Försök att öppna användargränssnittet till analyser i Incognito-läge med alla insticksprogram avaktiverade.

 3. Rensa webbläsarens cache och cookies.

 4. Om problemet kvarstår kontaktar du Cisco TAC support.

Analys-sida laddas inte för Incognito-läget i Chrome.

Gå till Inställningar > Integritet och säkerhets > Cookies och övriga platsdata och välj Tillåt alla cookies. I andra webbläsare kan du aktivera cookies med relevanta menyalternativ.

Diagram laddas inte i användargränssnittet för analys.

 1. Kontrollera att du har den senaste versionen av webbläsaren (Chrome, Firefox eller Edge).

 2. Om problemet kvarstår kontaktar du Cisco TAC support.

Vissa diagram i användargränssnittet för analys innehåller inga data.

 • Konrtollera att CDR-aktiveringsflagganär inställd på True och att Samtalsdiagnostik aktiverad endast är inställd på Aktiverad när CDR-aktiveringsflaggan är inställd på True.

 • Om du har konfigurerat en extra proxy tar det cirka 1,5 timmar för telemetrimodulen att välja fungerade proxy och ändra nodens status till online. Om noden fortsätter att vara offline efter 1,5 timmar kontaktar du Cisco TAC support.

Diagram i gränssnittet för Analys visar inga data.

Kontrollera om telemetritjänsten har stoppats.

Diagram i gränssnittet för Analys visar felaktiga data.

Kontakta Cisco TAC support.

Analys av samtalsfel i kategorin Serviceupplevelse visar inga feldata.

Kontrollera om CDR-loggsamtal med varaktighetsflaggan noll i UCM-molntjänstens parametrar har aktiverats för alla UCM-molnnoder. Om den inte är aktiverad för alla noder ska du se till att aktivera funktionen.

Aktivera PII-inställningar

Så här aktiverar du PII-inställningar:

 1. Kund administratören måste höja en TAC-begäran för att ändra PII på organisations nivå.

 2. Kund administratören ger tillfälligt id_full_admin åtkomst till hjälp Skriv bords rollen.

 3. I hjälp Skriv bords administratören genereras en token och används för auktorisering när API: n anropas.

 4. Kund administratören återkallar id_full_admins åtkomst efter att du har angett PII.