Eén nummer bereiken voor een locatie

De functie Enkel nummerbereik wordt niet automatisch ingesteld wanneer de service is ingericht. Voordat gebruikers de functie Single Number Reach kunnen gebruiken, moet u eerst een Single Number Reach voor een locatie maken en vervolgens een telefoonnummer toewijzen dat als portal Single Number Reach worden gebruikt.
1

Meld u aan bij Control Hub en ga naar Services > Bellen > Functies > Enkel nummerbereik.

2

Klik op Maak Single Number Reach.

3

Voer de volgende informatie in:

  • Locatie

  • Naam Single Number Reach

  • Telefoonnummer

  • Extensie (optioneel)

  • Taal van aankondiging

4

Kies wie de portal voor Single Number Reach gebruiken: Iedereen in het bedrijf of Alleen de gebruikers binnen deze locatie.

5

Als u de stille promptmodus wilt toestaan, vink dan het selectievakje Stille promptmodus aan.

6

Klik op Maken.

De volgende stappen

Zodra er Single Number Reach nummer voor een locatie is gemaakt, kan de beheerder of de gebruikers op die locatie de service configureren.

Enkel nummerbereik configureren voor gebruikers

U kunt de persoonlijke nummers van een gebruiker toevoegen als een enkel nummerbereik. De toegevoegde nummers gaan over wanneer de gebruiker een gesprek ontvangt op het primaire nummer van Webex Calling. De gebruiker kan het primaire nummer of een van de toegevoegde nummers gebruiken om uitgaande gesprekken te voeren. Wanneer de gebruiker uitgaande gesprekken voert, wordt de instelling voor de beller-id van het primaire nummer Webex Calling gebruikt voor identiteit.

Voordat u begint

Single Number Reach moet worden ingesteld voor de locatie van de gebruiker.

1

Meld u aan bij Control Hub en ga naar Beheer > Gebruikers.

2

Selecteer een gebruiker en klik op het tabblad Gesprekken.

3

Ga naar het gedeelte Gesprekservaring gebruiker en selecteer Single number reach (office anywhere).

4

Schakel de schakelaar in.

5

Voer de Naam en het Telefoonnummer in die moeten worden gebruikt als het nummer voor enkel nummerbereik van de gebruiker en schakel het selectievakje in.

Zodra u een telefoonnummer hebt toegevoegd, wordt het nummer geactiveerd. Schakel het selectievakje naast het telefoonnummer uit om te deactiveren.

6

Klik op Opties voor binnenkomend gesprek om een van de volgende instellingen voor het telefoonnummer in te schakelen:

  • Gesprekken niet doorschakelen: de gesprekken van de gebruiker worden niet doorgeschakeld, zelfs als doorschakelen is ingeschakeld.
  • Bevestiging beantwoorden: wanneer iemand de gebruiker belt, wordt deze gevraagd op een toets te drukken voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. Met deze optie kunnen bellers weten dat hun gesprek automatisch naar het nummer Single Number Reach (Office Anywhere) gaat.

 

U kunt ook een ander persoonlijk nummer toevoegen door op Add Another Personal Number te klikken en vervolgens de vorige stappen te volgen.

7

Klik op Opslaan.


 

Een gebruiker kan ook afzonderlijk nummerbereik configureren en beheren in de gebruikersportal. Zie Single number reach configureren (office anywhere) voor meer informatie. Alle wijzigingen die door de gebruiker in deze instellingen worden aangebracht, worden weergegeven in zowel de gebruikersportal als Control Hub.

Ontvang een lijst van uw Single Number Reach-telefoonnummers

1

Meld u aan bij Control Hub en ga naar Services > Bellen > Functies > Enkel nummerbereik.

2

Klik op Exporteren om een CSV-bestand te downloaden met de lijst Single Number Reach nummers.


 
U kunt de exportlijst beperken tot locatie door de locatie in het vervolgkeuzelijst te selecteren voordat u op exporteren klikt.