Ustvarite en doseg številke za lokacijo

Funkcija Single Number Reach ni samodejno nastavljena, ko je storitev omogočena. Preden lahko uporabniki začnejo uporabljati funkcijo Single Number Reach, morate najprej ustvariti Single Number Reach za lokacijo in nato dodeliti telefonsko številko, ki bo uporabljena kot portal Single Number Reach.
1

Prijavite se v Nadzorno središče, in pojdite na Storitve > Klicanje > Lastnosti > Doseg ene številke.

2

Kliknite Ustvarite Single Number Reach.

3

Vnesite naslednje podatke:

  • Lokacija

  • Ime dosega posamezne številke

  • Telefonska številka

  • Razširitev (neobvezno)

  • Jezik obvestila

4

Izberite, kdo lahko uporablja portal Single Number Reach – Vsi v družbi oz Samo uporabniki na tej lokaciji.

5

Če želite omogočiti način tihega poziva, označite Način tihega poziva potrditveno polje.

6

Kliknite Ustvari.

Kaj storiti naprej

Ko je za lokacijo ustvarjena številka Single Number Reach, lahko skrbnik ali uporabniki znotraj te lokacije konfigurirajo storitev.

Konfigurirajte doseg posamezne številke za uporabnike

Osebne številke uporabnika lahko dodate kot doseg posamezne številke. Dodane številke zazvonijo, ko uporabnik prejme klic na svojo Webex Calling primarna številka. Uporabnik lahko za odhodne klice uporabi primarno številko ali katero koli od dodanih številk. Ko uporabnik opravi odhodne klice, se nastavitev ID-ja klicatelja Webex Calling primarna številka se uporablja za identifikacijo.

Preden začneš

Za lokacijo uporabnika mora biti nastavljen doseg posamezne številke.

1

Prijavite se v Nadzorno središče, in pojdite na Upravljanje > Uporabniki.

2

Izberite uporabnika in kliknite Klicanje zavihek.

3

Pojdi na Uporabniška klicna izkušnja in izberite Doseg ene številke (pisarna kjer koli).

4

Vklopite stikalo.

5

Vnesite Ime in Telefonska številka ki se uporablja kot številka za doseganje ene številke uporabnika, in izberite potrditveno polje.

Ko dodate telefonsko številko, se številka aktivira. Če želite deaktivirati, počistite polje poleg telefonske številke.

6

Kliknite Možnosti dohodnega klica da omogočite katero koli od naslednjih nastavitev za telefonsko številko:

  • Ne posredujte klicev—Uporabnikovi klici se ne posredujejo, tudi če je posredovanje omogočeno.
  • Potrditev odgovora— Ko nekdo pokliče uporabnika, se od uporabnika zahteva, da pritisne tipko, preden se vzpostavi povezava. Ta možnost kličočim omogoča, da vedo, da je njihov klic samodejno usmerjen na številko dosega ene številke (v pisarni kjer koli).

 

S klikom lahko dodate tudi drugo osebno številko Dodajte drugo osebno številko in nato po prejšnjih korakih.

7

Kliknite Shrani.


 

Uporabnik lahko na uporabniškem portalu tudi sam konfigurira in upravlja doseg posamezne številke. Za več podrobnosti glejte Konfigurirajte doseg ene številke (pisarna kjer koli). Vse spremembe teh nastavitev s strani uporabnika se bodo odražale tako v uporabniškem portalu kot v Control Hubu.

Pridobite seznam svojih telefonskih številk za doseganje ene številke

1

Prijavite se v Nadzorno središče, in pojdite na Storitve > Klicanje > Lastnosti > Doseg ene številke.

2

Kliknite Izvozi za prenos datoteke CSV s seznamom številk Single Number Reach.


 
Seznam izvoza lahko zožite na lokacijo tako, da izberete lokacijo na spustnem seznamu, preden kliknete izvoz.