1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u informatie over de beller-id wilt toevoegen.

2

Selecteer Bellen > Beller-id.

3

Kies welke informatie u wilt weergeven wanneer een gebruiker een uitgaand gesprek heeft.

  • Rechtstreekse lijn: deze optie geeft het telefoonnummer van de gebruiker weer.
  • Locatienummer: deze optie geeft het hoofdnummer weer voor de locatie waaraan deze gebruiker is toegewezen.
  • Nummer van de locatie van een gebruiker: deze optie geeft het toegewezen nummer weer dat u kiest in het vervolgkeuzemenu.
4

(Optioneel) Wijzig de voor- en achternaam van de beller-id van de gebruiker.

5

(Optioneel) Door Beller-id voor doorgeschakelde gesprekken blokkeren in te schakelen, wordt de identiteit van de gebruiker geblokkeerd wanneer u een doorverbonden of doorgeschakeld gesprek ontvangt.

6

Klik op Opslaan.