Bir konum için arayan kimliği yapılandırma

Bir konum için harici arayan kimliği adını yapılandırın. Ardından, bu konuma atanan kullanıcılar ve çalışma alanları için konumun harici arayan kimliği adını seçin.

1

müşteri görünümünden Calling > Konumlar’a gidin.https://admin.webex.com

2

Değiştir için bir konum seçin.

3

Sağ panelde Harici arayan kimliği Ad'ı seçin ve ardından adı girin.


 

Bulut Bağlantılı PSTN’yi kullanırken yöneticinin CNAM veritabanlarını güncellemek için hizmet sağlayıcıyla iletişim kurması gerekir. Control Hub'da Harici Arayan Kimliği Adını ayarlamak, genel CNAM veritabanını güncellemez.

4

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Bir kullanıcı için arayan kimliğini yapılandır

Kullanıcı harici çağrıda olduğunda gösterilen arayan kimliği bilgilerini belirtebilirsiniz. Kullanıcılar, harici çağrılar için kendi adlarını veya telefon numaralarını veya ana numaralarını veya konumun adını gösterme seçeneğine sahiptir. arayan kimliği ayarları toplu olarak da yönetilebilir.


 

Kullanıcı adı, dahili çağrılar için kalır.

1

Control Hub'da oturum açın ve şuraya gidin: Yönetim > Kullanıcılar.

2

Arayan kimliği bilgilerini belirtmek istediğiniz kullanıcıyı seçin ve Calling sekmesine tıklayın.

3

Numaralar bölümüne gidin ve Arayan Kimliği öğesini seçin.

4

Bu kullanıcının giden çağrı yaptığında hangi Harici Arayan Kimliği Telefon Numarasının görüntüleneceğini seçin.

 • Doğrudan hat—Bu seçenek, kullanıcının telefon numarasını gösterir.

  Doğrudan hat kullanıcıyla ilişkilendirilmemişse bu seçenek görünmez.

 • Konum numarası—Bu seçenek, bu kullanıcının atandığı konumun ana numarasını gösterir.

  Konumun ana numarası yoksa bu seçenek görünmez.

 • Kuruluştan diğer numara—Bu seçenek, açılır menüden seçtiğiniz diğer numarayı (hem atanmış hem de atanmamış) görüntüler. Bu kullanıcıyla aynı PSTN sağlayıcısı, ülkesi ve bölgeye sahip başka bir konumdan numara ekleyebilirsiniz.

   
  Atanmamış bir numara seçerseniz bu numaraya geri arama yanıtlanmaz.

   
  Konum yöneticisiyseniz, açılır menüde yalnızca atandığınız konumlarla ilgili numaralar görünür.
5

Bu kullanıcının giden çağrı yaptığında seçeceği hangi Ek harici arayan kimliği telefon numaralarının görüntüleneceğini seçin.

 • Doğrudan hat—Bu seçenek, kullanıcının telefon numarasını gösterir.

  Bu seçenek, Harici arayan kimliği telefon numarasında Doğrudan hat seçeneğini belirlediyseniz devre dışı bırakılır.

  Doğrudan hat kullanıcıyla ilişkilendirilmemişse bu seçenek görünmez.

 • Konum numarası—Bu seçenek, bu kullanıcının atandığı konumun ana numarasını gösterir.

  Harici arayan kimliği telefon numarasında daha önce Konum numarası seçeneğini belirlediyseniz bu seçenek devre dışı bırakılır.

  Konumun ana numarası yoksa bu seçenek görünmez.

 • Kuruluştan özel numara—Bu seçenek, açılır menüden seçtiğiniz özel numarayı (hem atanmış hem de atanmamış) görüntüler. Bu kullanıcıyla aynı PSTN sağlayıcısı, ülkesi ve bölgeye sahip başka bir konumdan numara ekleyebilirsiniz.

   
  Atanmamış bir numara seçerseniz bu numaraya geri arama yanıtlanmaz.

   
  Konum yöneticisiyseniz, açılır menüde yalnızca atandığınız konumlarla ilgili numaralar görünür.
6

Bu kullanıcı bir giden çağrı yaptığında hangi Harici arayan kimliği adının görüntüleneceğini seçin.

 • Doğrudan Hat— Bu seçenek kullanıcının adını gösterir.
 • Konum harici arayan kimliği adı—Bu seçenek, bu kullanıcının atandığı konum için yapılandırılan adı görüntüler.

   
  Bkz. Bir konum için arayan kimliği yapılandırma konumun arayan kimliğinin adının nasıl ayarlanacağına ilişkin adımlar için.
 • Diğer harici arayan kimliği adı—Bu seçenek, bu alana girilen adı görüntüler.
7

(İsteğe bağlı) Kullanıcının arayan kimliği adını ve soyadını değiştirin.


 

Bazı PSTN sağlayıcılar, varsayılan sağlayıcılar aracılığıyla arayan kimliği adı ayarını Webex Calling.

8

(Isteğe bağlı) Bir çağrı alırken bu kullanıcının kimliğini engellemek için alınan çağrılar için arayan kimliğini engelle seçeneğini değiştirin.

9

Yönlendirilen Çağrılar için aşağıdaki Bağlı Hat Kimliği'ni seçerek yönlendirilen çağrıyı alan kişinin kimliğini özel tutun.

 • Sonlandırıcı kimlik—Çağrının yönlendirildiği kişinin sonlandırıcı kimliği veya son hedef kimliği arayana gösterilir. Bu hem dahili hem de harici çağrılar için geçerlidir.

  Örnek: A (dahili veya harici arayan) B'yi ararsa ve B çağrıyı C'ye yönlendirirse, C'nin kimliği A'ya gösterilir.

 • Harici çağrılar için kimlik yeniden yönlendiriliyor—Ilk çağrının yapıldığı kişinin kimliği, arayan tarafından gösterilir. Bu yalnızca harici çağrılar için geçerlidir.

  Örnek: A (harici arayan) B'yi ararsa ve B çağrıyı C'ye yönlendirirse, yalnızca B'nin kimliği A'ya gösterilir ve C'nin kimliği belirtilmez.

  Dahili bir çağrıysa, çağrının yönlendirildiği kişinin son hedef kimliği arayana gösterilir. Örnek: A (dahili arayan) B'yi ararsa ve B çağrıları C'ye yönlendirirse, yalnızca C'nin kimliği A'ya gösterilir ve B'nin kimliği belirtilmez.

 • Tüm çağrılar için kimlik yeniden yönlendiriliyor—Ilk çağrının yapıldığı kişinin kimliği arayan kişi tarafından gösterilir. Bu hem dahili hem de harici çağrılar için geçerlidir.

  Örnek: A (dahili veya harici arayan) B'yi ararsa ve B çağrıyı C'ye yönlendirirse, yalnızca B'nin kimliği A'ya gösterilir.

10

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Çalışma alanı için arayan kimliğini yapılandır

Bir çalışma alanından harici çağrı yaparken gösterilen arayan kimliği bilgilerini belirtebilirsiniz. Çalışma alanı, harici çağrılar için kendi istasyon adını veya telefon numarasını gösterebilir ya da konum ana adını veya numarasını gösterebilir.


 

Dahili aramalar için çalışma alanı adı gösterilir.

bir gözlemleyebilirsiniz . kaldırılamayan çalışma alanının Arayan Kimlik soyadına eklenir.

1

Control Hub'da oturum açın ve şuraya gidin: Yönetim > Çalışma Alanları.

2

Arayan kimliği bilgilerini belirtmek istediğiniz çalışma alanını seçin ve Calling sekmesine tıklayın.

3

Numaralar bölümüne gidin ve Arayan Kimliği öğesini seçin.

4

Bir kişi bu çalışma alanı cihazından çağrı yaptığında hangi Harici arayan kimliği telefon numarasının görüntüleneceğini seçin.

 • Doğrudan hat—Bu seçenek, çalışma alanının telefon numarasını gösterir.

  Doğrudan hat çalışma alanıyla ilişkilendirilmemişse bu seçenek görünmez.

 • Konum numarası—Bu seçenek, bu çalışma alanının atandığı konumun ana numarasını gösterir.

  Konumun ana numarası yoksa bu seçenek görünmez.

 • Kuruluştan diğer numara—Bu seçenek, açılır menüden seçtiğiniz diğer numarayı (hem atanmış hem de atanmamış) görüntüler. Bu çalışma alanı ile aynı PSTN sağlayıcısı, ülkesi ve bölgeye sahip başka bir konumdan numara ekleyebilirsiniz.

   
  Atanmamış bir numara seçerseniz bu numaraya geri arama yanıtlanmaz.

   
  Konum yöneticisiyseniz, açılır menüde yalnızca atandığınız konumlarla ilgili numaralar görünür.
5

Bir kişi bu çalışma alanı cihazından çağrı yaptığında hangi Harici arayan kimliği adının görüntüleneceğini seçin.

 • Doğrudan hat—Bu seçenek, çalışma alanı adını görüntüler.
 • Konum harici arayan kimliği adı—Bu seçenek, bu çalışma alanının atandığı konum için yapılandırılan adı görüntüler.

   
  Bkz. Bir konum için arayan kimliği yapılandırma konumun arayan kimliğinin adının nasıl ayarlanacağına ilişkin adımlar için.
 • Diğer harici arayan kimliği adı—Bu seçenek, bu alana girilen adı görüntüler.
6

(İsteğe bağlı) Çalışma alanının adını ve ayrıntılarını değiştirin.


 

Bazı PSTN sağlayıcılar, varsayılan sağlayıcılar aracılığıyla arayan kimliği adı ayarını Webex Calling.

7

(Isteğe bağlı) Çağrı alırken bu çalışma alanının kimliğini engellemek için alınan çağrılar için arayan kimliğini engelle seçeneğini değiştirin.

8

Yönlendirilen çağrıyı alan çalışma alanının kimliğini özel tutmak için, Yönlendirilen Çağrılar için aşağıdaki Bağlı Hat Kimliği Bağlı Hat Kimliği seçeneklerinden birini seçin.

 • Sonlandırma kimliği—Çağrının yönlendirildiği çalışma alanının sonlandırma kimliği veya son hedef kimliği arayana gösterilir. Bu hem dahili hem de harici çağrılar için geçerlidir.

  Örnek: A (dahili veya harici arayan) B'yi ararsa ve B çağrıyı C'ye yönlendirirse, C'nin kimliği A'ya gösterilir.

 • Harici çağrılar için kimlik yeniden yönlendiriliyor—Ilk çağrının yapıldığı çalışma alanının kimliği arayan kişiye gösterilir. Bu yalnızca harici çağrılar için geçerlidir.

  Örnek: A (harici arayan) B'yi ararsa ve B çağrıyı C'ye yönlendirirse, yalnızca B'nin kimliği A'ya gösterilir ve C'nin kimliği belirtilmez.

  Dahili bir çağrıysa, çağrının yönlendirildiği çalışma alanının son hedef kimliği arayana gösterilir. Örnek: A (dahili arayan) B'yi ararsa ve B çağrıları C'ye yönlendirirse, yalnızca C'nin kimliği A'ya gösterilir ve B'nin kimliği belirtilmez.

 • Tüm çağrılar için kimlik yeniden yönlendiriliyor—Ilk çağrının yapıldığı çalışma alanının kimliği arayan kişiye gösterilir. Bu hem dahili hem de harici çağrılar için geçerlidir.

  Örnek: A (dahili veya harici arayan) B'yi ararsa ve B çağrıyı C'ye yönlendirirse, yalnızca B'nin kimliği A'ya gösterilir.


 
Yönlendirilen Çağrılar için Bağlı Hat Kimliği seçeneği, yalnızca profesyonel bir lisans atanmış çalışma alanları için kullanılabilir.
9

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Arayan kimliği seçeneklerini yapılandırdıktan sonra, kullanıcılar giden çağrı yaptığında yapılandırdığınız birden fazla arayan kimliğinden gerekli arayan kimliğini seçebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Arayan kimliğinizi değiştirin ve Mobil cihazlarda giden çağrılar için arayan kimliğinizi seçin.