1

Ze zobrazení zákazníka https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete zadat informace o ID volajícího.

2

Vyberte Volání > ID volajícího.

3

Vyberte, které informace se zobrazí při odchozím hovoru.

  • Přímá linka– Tato možnost zobrazuje telefonní číslo uživatele.
  • Číslo umístění– Tato možnost zobrazuje hlavní číslo pro umístění, ke které je tento uživatel přiřazen.
  • Číslo z umístění uživatele– Tato možnost zobrazuje přiřazené číslo, které si vyberete z rozbalovací nabídky.
4

(Volitelné) Upravte id volajícího uživatele a příjmení.

5

(Volitelné) Přenesením ID volajícího bloku pro přeposlaná volání je identita uživatele blokována při přijímání přeneseného nebo přeposlaných hovorů.

6

Klikněte na položku Uložit.