1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com iść do Użytkownicy i wybierz użytkowników, dla których chcesz określić informacje o identyfikatorze dzwoniącego.

2

Wybierz Powołaniei wybierz ID dzwoniącego.

3

Zaktualizuj informacje o identyfikatorze dzwoniącego i wybierz Zapisać.