1

Iz prikaza klijenta https://admin.webex.com idite na opciju "Korisnici" i izaberite korisnika za kojeg želite da navedete informacije o ID-u pozivaoca.

2

Izaberite ID pozivanja > pozivaoca.

3

Odaberite informacije koje će biti prikazane kada ovaj korisnik pozove odlaznu poštu.

  • Direktnalinija – Ova opcija prikazuje broj telefona korisnika.
  • Brojlokacije – Ova opcija prikazuje glavni broj lokacije kojoj je dodeljen ovaj korisnik.
  • Broj sa lokacije korisnika– Ova opcija prikazuje dodeljeni broj koji odaberete iz padajuće menija.
4

(Opcionalno) Izmenite ime i prezime korisničkog pozivaoca.

5

(Opcionalno) Prebacujući ID pozivaoca bloka za prosleđene pozive, identitet korisnika se blokira prilikom prijema prenete ili prosleđene osobe.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.