Webex-assistent is beschikbaar in Meetings. Vanaf de update van 41.5 is deze ook beschikbaar in de Webex Events (nieuwe) webinarmodus voor plannen die ondersteuning bieden voor maximaal 3000 gebruikers en als invoegmodus voor plannen met ondersteuning voor maximaal 1000 gebruikers. In de 41.7. update, Webex-assistent is beschikbaar in vergaderingen die zijn gestart of bijwonen vanuit de Webex-app die niet volledig zijn uitgelichte vergaderingen.

  • Wanneer de host en deelnemers deelnemen aan een vergadering vanaf een ruimte- of bureauapparaat, kunnen zij en kunnen Webex-assistent niet uitschakelen vanaf het apparaat. Wanneer de host en deelnemers deelnemen aan een vergadering vanuit de Webex-app, kunnen zij en kunnen Webex-assistent de Webex-app niet uitschakelen. De host kan aan de vergadering deelnemen vanuit de bureaublad-app Meetings, web-app of mobiele app en de Webex-assistent of de webinarsuitschakelen. Webex-beheerderkan instellen dat de Webex-assistent standaard wordt uitgeschakeld wanneer hosts vergaderingen en webinars starten.

  • Momenteel Webex-assistent alleen transcriberen in het Engels. Als de standaard gesproken taal voor gebruikers geen Engels is, raden we Webex-beheerders aan dat Webex-assistent wordt uitgeschakeld wanneer hosts vergaderingen starten.

  • Als de host na de vergadering of webinar een transcriptie wil ontvangen, moet de host de vergadering of webinar opnemen in de cloud. De eerste keer dat de Webex-assistent wordt ingeschakeld tijdens een vergadering of webinar, wordt een walkthrough gegeven waarin hosts worden informeerd dat ze de vergadering of webinar moeten opnemen om een transcriptie te krijgen na de vergadering ofwebinar. De volgende keren dat een vergadering of webinar is gestart en Webex-assistent is ingeschakeld, verschijnt er tijdens de vergadering of webinar een melding om de host eraan te herinneren de vergadering of webinar op te nemen.

  • Transcripties kunnen niet worden bewerkt tijdens de vergadering of webinar. De host en elke deelnemer die bewerkingsrechten voor de vergadering of webinar-inhoud heeft, kunnen markeringslabels en tekst bewerken na de vergadering of webinar .

  • Als gebruikers te laat deelnemen aan de vergadering of gebeurtenis of als ze een vergadering in een persoonlijke ruimte betreden die al bezig is, kunnen ze de ondertiteling alleen zien in het deelvenster Ondertiteling & hoogtepunten vanaf het moment dat ze aan de vergadering deelnemen. Als de gehele vergadering of webinar echter wordt opgenomen, kan elke deelnemer die rechten voor de vergadering of webinar krijgt, de volledige opname en transcriptie bekijken.

  • Niemand anders dan de host kan de sessie in- Webex-assistent of webinar in- of uitschakelen. Als hosts in uw organisatie vergaderingen of webinars plannen waaraan deelnemers kunnen deelnemen vóór de host, kunnen Webex-beheerders instellen dat de Webex-assistent standaard wordt uitgeschakeld wanneer vergaderingen of webinars worden gestart.

  • Als u de functie voor het Webex-assistent of de webinar in- of uitschakelen, clearseert u de ondertiteling in het deelvenster Ondertiteling & hoogtepunten. Als u uw persoonlijke Webex-ruimte gebruikt voor back-to-backvergaderingen, voorkomt u dat deelnemers zien wat er tijdens uw vorige vergadering werd besproken. Als de gehele vergadering of webinar echter wordt opgenomen, kan elke deelnemer die rechten voor de vergadering of webinar krijgt, de volledige opname en transcriptie bekijken.