18 december 2020

De volgende nieuwe analysefuncties zijn beschikbaar in deze versie:

 • Gebruikersinterface vernieuwen: de indeling van de pagina Overzicht is opnieuw ontworpen. De belangrijkste kaarten voor Servicebeleving en Activagebruik worden nu op één pagina weergegeven. Er zijn ook nieuwe functies in de gebruikersinterface beschikbaar en deze worden beschreven in de secties die volgen.

 • Een grafiek verbergen of weergeven: u kunt een grafiek verbergen die op het moment niet nodig is of niet relevant is voor u. U kunt de eerder verborgen grafiek ook weer zichtbaar maken. Op deze manier kunt u de weergave van de kaarten aanpassen.

 • Volgorde van grafieken wijzigen: u kunt de volgorde van de grafieken op de pagina's Overzicht en Details wijzigen. Op deze manier kunt u de weergave van de kaarten aanpassen.

 • Informatie over ontbrekende gegevens weergeven: soms geven de analysegrafieken onvolledige gegevens weer vanwege verlies van bepaalde telemetriegegevens. Als de gegevens zijn verloren en dit invloed heeft op grafieken, wordt het verlies van gegevens aangegeven met een bliksempictogram dat wordt weergegeven aan de rechterkant van de vervolgkeuzelijst voor het selecteren van de tijdsperiode op de pagina Analyse.

 • Aanvullende filters voor grafieken voor de servicebeleving: op de pagina Details van de grafieken voor Servicebeleving zijn extra filters beschikbaar.

  De volgende extra filters zijn beschikbaar voor de grafieken Gespreksvolumestatus:

  • Eindpuntmediamogelijkheden

  • Eindpuntserie

  • Analyse gespreksfouten

  • Apparaatpool

  • CAC-locatie

  • Fysieke locatie

  • Codec

  • Hoofdtelefoons per model

  De volgende extra filters zijn beschikbaar voor de grafieken Geluidskwaliteit in gesprek:

  • Eindpuntmediamogelijkheden

  • Eindpuntserie

  • Apparaatpool

  • CAC-locatie

  • Fysieke locatie

  • Codec

 • Extra filters voor diagrammen voor Activagebruik: op de pagina Details van de grafieken voor Activagebruik zijn extra filters beschikbaar.

  De volgende extra filters zijn beschikbaar voor de grafieken Gespreksaantal:

  • Eindpuntmediamogelijkheden

  • Eindpuntserie

  • Apparaatpool

  • CAC-locatie

  • Fysieke locatie

  • Hoofdtelefoons per model

  De volgende extra filters zijn beschikbaar voor de grafieken Gespreksduur:

  • Eindpuntmediamogelijkheden

  • Eindpuntserie

  • Apparaatpool

  • CAC-locatie

  • Fysieke locatie

  • Hoofdtelefoons per model

 • Eindpuntadoptie-grafieken: in de categorie Activagebruik zijn de grafieken Overzicht en Details toegevoegd voor Eindpuntadoptie. Deze grafieken helpen u het gebruik van eindpunten tijdens gesprekken te begrijpen.

 • Hoofdtelefoonadoptie-grafieken: in de categorie Activagebruik zijn de grafieken Overzicht en Details toegevoegd voor Hoofdtelefoonadoptie. Deze grafieken helpen u het gebruik van hoofdtelefoons tijdens gesprekken te begrijpen.

 • HTTP-proxyverificatie: CCUC-service ondersteunt nu geverifieerde HTTP-proxy's. De ondersteunde proxyverificatieschema's zijn Basic en Digest.

 • Fout- en waarschuwingsrapportage: u kunt de problemen bekijken die zich voordoen in uw infrastructuur op locatie die van invloed zijn op de soepele werking van de CCUC-service. Deze problemen kunnen leiden tot verlies van telemetriegegevens, vertraging in gegevens of onjuiste gegevens die worden weergegeven in de analysegrafieken. Op basis van de ernst van het probleem, wordt een probleem geclassificeerd als een fout of een waarschuwing. Met dit type rapportage kunt u noodzakelijke acties uitvoeren om een probleem op locatie, dat betrekking heeft op de gegevens die naar de CCUC-service worden verzonden, te verhelpen en kunt u weloverwogen beslissingen nemen.

 • Clustergroep en cluster verwijderen: via Cisco Webex Control Hub kunt u een clustergroep of cluster verwijderen waarvoor geen verbinding met de cloud meer nodig is. Op deze manier kunt u de infrastructuur die is gekoppeld met de cloud efficiënt beheren.

Volgende stappen