Overzicht UCM-cloudanalyse

Met de Cisco UCM-cloudanalyse en visualisatiemogelijkheden kunt u de totale gesprekskwaliteit en details van het eindpuntgebruik bewaken. De visualisatie en rapporten van Cisco UCM-cloudanalyse bieden partners en klanten inzicht in de configuratie, de efficiëntie en het algemene gebruik van hun bellende apparaten. Partners en klanten kunnen deze inzichten en rapporten gebruiken om hun beslissingen op te baseren.

Als volledig beheerder, alleen-lezen-beheerder of ondersteuningsbeheerder van een organisatie hebt u toegang tot verschillende rapporten in Control Hub, afhankelijk van uw implementatie. U kunt deze informatie gebruiken om te evalueren hoe Cisco UCM-cloudservices en -apparaten in uw organisatie worden gebruikt en hoe vaak. U kunt analyses gebruiken om services in uw cloudsamenwerkingsportfolio te volgen en te meten.

U kunt deze rapporten exporteren als PDF, PNG of CSV.

In Cisco UCM-cloudanalyse worden de overzichtskaarten van alle categorieën weergegeven. De Cisco UCM-cloudanalysekaarten worden gesorteerd op:

Servicebeleving

Het dashboard voor de servicebeleving helpt u bij het analyseren van de servicekwaliteitsverdeling en verkeertrends op basis van het aantal gesprekken, de locatie of de gespreksduur.


Het CMR moet SCS-waarden (Severely Concealed Seconds) bevatten. Dit is vereist voor het sorteren van de kwaliteit van de gesprekken.

De apparaatdetails hiervoor worden verzameld uit de Cisco UCM-cloud en de details van de gesprekskwaliteit worden opgehaald uit CDR.

Status gespreksvolume

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina Analyseoverzicht verschijnt.

2

Ga naar het dashboard Servicebeleving.

3

Klik op de kaart Status gespreksvolume om gespreksvoltooiingsinformatie te bekijken over geprobeerde, geslaagde, mislukte en verbroken gesprekken.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie UCM-analyse grafieken voor meer informatie.

Geluidskwaliteit van gesprek

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina UCM-cloudoverzicht verschijnt.

2

Ga naar het dashboard Servicebeleving.

3

Klik op de kaart Geluidskwaliteit in gesprek om de informatie over de gesprekskwaliteit weer te geven.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie UCM-analysegrafieken voor meer informatie.

Activagebruik

Het dashboard voor het activagebruik geeft de grafieken weer voor het gebruik van eindpunten en hoofdtelefoons binnen uw organisatie.

De CDR's, CMR's en apparaatgegevens hiervoor worden verzameld vanuit de Cisco UCM-cloud.

Gesprekken die niet met een eindpunt zijn gevoerd, worden niet weergegeven of opgenomen in de grafieken voor het activagebruik. Bijvoorbeeld trunk naar trunk of een conferentiebrug, enzovoort. In de grafieken Activagebruik worden dus geen gegevens weergegeven voor het SME-type of Cisco UCM-cloudclusters.

Trend Gespreksaantal

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina UCM-cloudoverzicht verschijnt.

2

Ga naar het dashboard Activagebruik.

3

Klik vanuit het geselecteerde UCM-cloudcluster op de kaart Trend Gespreksaantal om de grafieken weer te geven die gaan over eindpunten.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie UCM-analysegrafieken voor meer informatie.

Trend gespreksduur

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina UCM-cloudoverzicht verschijnt.

2

Ga naar het dashboard Activagebruik.

3

Klik op de kaart Trend gespreksduur om de grafieken weer te geven met informatie over de duur van gesprekken waarbij eindpunten en hoofdtelefoons zijn betrokken.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie UCM-analysegrafieken voor meer informatie.

Verkeersanalyse

Het dashboard Verkeersanalyse geeft de grafieken over Locaties gespreksverkeer en Analyse gespreksverkeer weer.

Locaties gespreksverkeer geeft de verdeling van door activa afgehandelde gesprekken gesorteerd op CAC-locatie (Call Admission Control) weer, terwijl Analyse gespreksverkeer de verdeling van door activa afgehandelde gesprekken gesorteerd op verschillende oproeptypen weergeeft.

Locaties gespreksverkeer

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina UCM-cloudoverzicht verschijnt.

2

Ga naar het dashboard Verkeersanalyse.

3

Klik op de kaart Locaties gespreksverkeer om informatie over gespreksverdeling te bekijken op basis van CAC-locatie (Call Admission Control).

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie UCM-analysegrafieken voor meer informatie.

Analyse gespreksverkeer

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina UCM-cloudoverzicht verschijnt.

2

Ga naar het dashboard Verkeersanalyse.

3

Klik op de kaart Analyse gespreksverkeer om informatie over gespreksverdelingsanalyse te bekijken op basis van oproeptypen. De ondersteunde gesprektypen zijn P2P, ICT, SIP Trunk, Conferentie, MGCP, Voicemail, Huntgroep, Webex Meeting, Hybride gesprekken en H323 Gateway.


 

Om een gesprek te classificeren als ICT-type, moet de telemetriemodule zijn geïnstalleerd op het bestemmingsknooppunt van de trunk.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie UCM-analysegrafieken voor meer informatie.

Capaciteitsanalyse

Op het dashboard Capaciteitsanalyse worden de analysediagrammen weergegeven die zijn gerelateerd aan Trunkgebruik.

Het analysediagram Trunkgebruik geeft informatie weer over Trunkgebruik voor de top vijf trunks van alle Trunk-typen die zijn geconfigureerd in een Call Manager.

Trunkgebruik

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina Cisco UCM-cloudoverzicht verschijnt.

2

Ga naar het dashboard Capaciteitsanalyse.

3

Klik op de kaart Trunkgebruik om de informatie over Trunkgebruik te bekijken voor alle Trunktypen die in Call Manager zijn geconfigureerd.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie UCM-analysegrafieken voor meer informatie.

Trunkgebruik geeft ook de tabel Trunk-piekgebruik transmissielijn weer volgens het aantal gesprekken en de gespreksduur. U kunt een trunk selecteren en klikken op Max aant. gelijktijdige oproepen instellen om het maximale aantal gelijktijdige oproepen in te stellen.


Trunk-piekgebruik

U kunt het maximale aantal gelijktijdige oproepen instellen voor een bepaalde trunk en meerdere trunks.

Om het maximale aantal gelijktijdige oproepen voor een bepaalde trunk in te stellen, klikt u op de drie stippen die het optiemenu vertegenwoordigen in de Acties die zijn toegestaan voor die trunk.

Om het maximum aantal gelijktijdige oproepen voor meerdere trunks in te stellen, selecteert u de trunks en klikt u op Max aant. gelijktijdige gesprekken instellen om de waarde voor alle geselecteerde trunks in te stellen.

De tabel Trunk-piekgebruik geeft de volgende details weer:

Tabel 1. Trunk-piekgebruik

Trunk details

Beschrijving

Hoofdlijnnaam

Naam van de trunk

Totaal aantal gesprekken/Totaal aantal belminuten

Totaal aantal gesprekken /Totale duur van gesprekken in minuten

Aantal audiogesprekken / minuten audiogesprek

Totaal aantal audiogesprekken / totale duur van audiogesprekken in minuten

Aantal videogesprekken / minuten videogesprek

Totaal aantal videogesprekken / totale duur van videogesprekken in minuten

Maximaal aantal storingen

Maximaal aantal mislukte gesprekken

Piekgesprekken

Piekgesprekken is het maximale aantal gelijktijdige gesprekken dat gedurende een dag (gedurende een bepaalde tijd) wordt waargenomen.

Maximum con. gesprekken instellen

Maximum aantal gelijktijdige gesprekken instellen

Trunk-piekgebruik %

Piekgebruik in percentage. Piekgebruik wordt berekend als de verhouding tussen Piekoproepen en maximum aantal gelijktijdige oproepen.

Acties

Toegestane opties voor de trunk

Als u een geldig account en vereiste referenties hebt voor Control Hub, kunt u de pagina Analyse openen via sitebeheer.


 • De grafieken geven gegevens weer in Greenwich Mean Time (GMT).

 • Voor aan eindpunten gerelateerde grafieken worden mogelijk geen gegevens weergegeven voor clusters van Cisco Unified Communications Manager Cloud Session Management Edition (UCM Cloud-SME).

 • Als Cisco UCM-cloud wordt bijgewerkt van versie X naar versie Y, worden beide versies weergegeven in de analysegrafieken. De nieuwste gegevens worden weergegeven onder UCM-cloudversie op basis van de nieuwste bijgewerkte versie. De gesprekken die worden geteld voor de eerdere versie, worden echter nog steeds weergegeven voor de geselecteerde duur.

 • Wanneer de cluster-id wordt gewijzigd, wordt de bijgewerkte clusternaam vanaf de volgende dag weergegeven in de vervolgkeuzelijst Analysecluster. In de grafieken met de gedetailleerde weergave van zowel de servicebeleving als activagebruik voor het Cisco UCM-cloudcluster wordt de nieuwste clusternaam weergegeven. De oude clusternaam wordt nog steeds weergegeven en vertegenwoordigt het eerdere aantal verwerkte gesprekken.

Zie de volgende tabel voor meer informatie over het gebruik van UCM-analysegrafieken:

Tabel 2. UCM-analysegrafieken

Rapport

Menunavigatie

Beschrijving/scenario

Bandbreedte CAC-locatie

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Geeft de verdeling weer van gesprekken die zijn afgehandeld door activa, ingedeeld op basis van de CAC-locatie (Call Admission Control).

Scenario: uw clusters zijn ingesteld op basis van de geografische regio en u wilt een overzicht van de hoeveelheid gespreksverkeer van en naar uw noordelijke kantoor, vergeleken met uw zuidelijke kantoor. Selecteer uw noordelijke kantoor in de grafiek van de CAC-locatiebandbreedte.

Verdeling geluidskwaliteit in gesprek (CAQ)

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Er wordt een verdeling weergegeven van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken die goed, acceptabel en slecht zijn, d.w.z. de audiokwaliteit van het gesprek (CAQ).

Scenario: uw IT-organisatie heeft meerdere klachten ontvangen van slechte gesprekskwaliteit van gebruikers in een bepaald cluster en u wilt weten hoe groot het probleem is. U kunt de CAQ-verdelingsgrafiek (Call Audio Quality, geluidskwaliteit in gesprek) bekijken om het aantal en het percentage gesprekken met slechte kwaliteit in dat cluster te zien.

Gespreksclassificatie

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Verkeersanalyse > Locaties gespreksverkeer

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Toont de verdeling van gesprekken op basis van de gespreksclassificatie. Gesprekken worden geclassificeerd als binnen het netwerk (niet-PSTN-gesprekken), buiten het netwerk (PSTN -gesprekken) en intern (gesprekken tussen bedrijven).

Scenario: u hebt rapporten vernomen van phishing-oplichterij via de telefoon en u wilt weten of het aantal gesprekken buiten het netwerk onlangs hebben toegenomen. U kunt de grafiek Gespreksclassificatie bekijken voor wijzigingen in uw gesprekken buiten het netwerk.

Trend gespreksaantal Activagebruik > Trend gespreksaantal

Toont de trend voor gesprekken die zijn afgehandeld door activa, gegroepeerd per eindpunttotaal en hoofdtelefoontotaal.

Scenario: uw organisatie heeft onlangs een nieuw initiatief ingevoerd om de verkoop door cold calling te verbeteren en u wilt zien hoe het nieuwe initiatief uw telefoongebruik beïnvloed in de loop der tijd. U kunt de grafiek Trend gespreksaantal bekijken om te zien of het aantal gesprekken is toegenomen in de loop der tijd.

Trend gespreksduur Activagebruik > Trend gespreksduur

Geeft de gespreksduur (in minuten) weer in de loop der tijd.

Scenario: uw IT-organisatie is geleidelijk een nieuwe FAQ-portal aan het introduceren en u wilt zien hoe elke fase van invloed is op de tijd die uw IT-specialisten besteden aan het afhandelen van gesprekken. U controleert de grafiek Trend gespreks duur om na te gaan of de tijd die uw werknemers besteden aan gesprekken is verlaagd.

Analyse gespreksfouten Servicebeleving > Status gespreksvolume

Hier worden gesprekken weergegeven op basis van de code voor het beëindigen van gesprekken, voor mislukte of verlaten gesprekken.

Scenario: uw telefoonsysteem werkt met een hoge mate van stabiliteit, maar u wilt het systeem bewaken om voor voortdurende efficiëntie te zorgen. U controleert regelmatig de analysegrafiek voor mislukte gesprekken om te controleren of er iets verandert in het aantal geslaagde gesprekken.

Gespreksmediatype

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Verkeersanalyse > Locaties gespreksverkeer

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Capaciteitsanalyse> Trunkgebruik

Geeft een verdeling weer van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken op basis van het type gespreksmedia (audio/video).

Scenario: uw organisatie reageert op nieuw thuiswerkbeleid vanwege een pandemie. U wilt er zeker van zijn dat uw werknemers optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van uw telefoonsysteem, inclusief de video-opties. In dit rapport wordt het aantal video gesprekken weergegeven dat gedurende een bepaalde periode is gemaakt.

Gespreksbeveiligingsstatus

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Hier worden de gesprekken weergegeven die zijn afgehandeld op basis van de beveiligingsstatus. Geverifieerde of gecodeerde gesprekken zijn Beveiligd. Alle andere gesprekken zijn Niet-beveiligd.

Scenario: u wilt het aantal Niet-beveiligde gesprekken zien dat afkomstig is van uw zuidelijke cluster. Klik op Beveiligd in de grafiek Gespreks beveiligingsstatus en bekijk het aantal gesprekken voor uw zuidelijke cluster in de grafiek Fysieke locatie.

Verdeling gespreksstatus

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Hier wordt het aantal en percentage Geprobeerde, Geslaagde, Mislukte en Verlaten gesprekken weergegeven.

Scenario: u wilt een beeld krijgen van het succes van geprobeerde videogesprekken in uw zuidelijke cluster, dus klikt u op de mediagrafiek voor Video tijdens gesprek en klikt u vervolgens in de grafiek Fysieke locatie op het zuidelijke cluster. Vervolgens bekijkt u de verdeling van gesprekken in de grafiek Verdeling gespreksstatus.

Trend gespreksstatus (Status gespreksvolume)

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Hier worden de trends voor Geslaagde, Mislukte en Verlaten gesprekken in de loop der tijd weergegeven.

Scenario: u hebt onlangs hardwareupdates geïnstalleerd en nu wilt u de systeemprestaties controleren. U kijkt naar een periode van twee weken voor tot twee weken na de update om te controleren of er zichtbare trends zijn.

CAQ-trend Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Hier worden de trends voor Goede, Acceptabele en Slechte gesprekken in de loop der tijd weergegeven.

Scenario: uw organisatie heeft periodiek klachten ontvangen van slechte gesprekskwaliteit. U denkt dat de oorzaak een hoger gespreksvolume is op de dagen voorafgaand aan een nationale feestdag. U kunt het rapport CAQ-trend gebruiken om te bepalen of de gesprekskwaliteit omlaag gaat tijdens perioden voorafgaand aan feestdagen.

Codec

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Hier worden de gesprekken die worden afgehandeld weergegeven op type gesprekscodec. U kunt ook een visueel overzicht zien van de verschillende typen codecs die worden gebruikt.

Scenario: u wilt het type codec zien dat in uw noordelijke cluster wordt gebruikt. U selecteert uw noordelijke cluster in de grafiek Fysieke locatie en onderzoekt de grafiek Codec om het aantal gebruikte H261-codecs te zien.

Apparaatpool

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksduur

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Geeft een trend weer van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken die zijn gemaakt door eindpunten in een apparaatgroep. Apparaatgroepen bieden een handige manier om een reeks algemene kenmerken te definiëren die kunnen worden toegewezen aan apparaten, zoals IP-telefoons, in plaats van afzonderlijke kenmerken aan afzonderlijke telefoons toe te wijzen. Hier worden de gesprekken weergegeven die worden afgehandeld op basis van een logische groepering die u hebt gemaakt.

Scenario: u hebt een logische groepering van apparaten gemaakt met de naam Groep A, Groep B en Groep C. Groep C staat voor uw apparaten in conferentieruimten . U wilt zien of de vraag naar deze apparaten afneemt na uw standaard openingstijden. U selecteert groep C in de grafiek Apparaat pool en daarna kijkt u naar de grafiek Verdeling op tijd om na te gaan of het gebruik drastisch is verlaagd, zoals verwacht.

Verdeling per activum

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Hier worden de gesprekken weergegeven die zijn afgehandeld met gebruik van activa (eindpunten en de hoofdtelefoons die zijn verbonden met de eindpunten).

Scenario: u wilt weten hoeveel videogesprekken zijn gevoerd met een hoofdtelefoon gedurende het afgelopen jaar. Daarom selecteert u Afgelopen 12 maanden als tijdsperiode, selecteert u Video in de grafiek met Gespreksmediatype en vervolgens onderzoekt u de grafiek Verdeling per activum om het aantal en percentage gesprekken met een hoofdtelefoon te zien voor de geselecteerde criteria.

Verdeling op tijd

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksduur

Hier worden gesprekken weergegeven die gedurende de dag zijn afgehandeld in intervallen van 4 uur.

Scenario: u wilt de videogespreksgewoonten binnen uw organisatie onderzoeken om na te gaan of er een tijdstip is waarop uw werknemers de meeste videogesprekken starten of ontvangen. U selecteert Video in de grafiek Gespreksmediatype en bekijkt vervolgens de grafiek Verdeling op tijd om te zien hoe videogesprekken worden verdeeld.

Eindpuntmediamogelijkheden

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Hier worden de gesprekken weergegeven die zijn afgehandeld op basis van de mogelijkheid van het eindpunt om video- of audiogesprekken te starten en ontvangen.

Scenario: u wilt weten hoeveel videogesprekken worden afgehandeld vanuit een groep eindpunten die de mogelijkheid hebben om een videogesprek te voeren. U houdt de muisaanwijzer boven Video in de grafiek Eindpuntmediamogelijkheid om het aantal gesprekken weer te geven dat is afgehandeld door eindpunten met videomogelijkheden. Vervolgens houdt u de muis aanwijzer boven Video in de grafiek Gespreksmediatype om het werkelijke aantal afgehandelde videogesprekken te zien.

Eindpuntserie

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Hier worden afgehandelde gesprekken weergegeven op eindpunttype in de loop der tijd.

Scenario: uw noordelijke kantoor heeft recentelijk de nieuwe eindpunten van het DX-type gekocht en u wilt het huidige gebruik van de DX-eindpunten zien. U selecteert uw noordelijke cluster in de grafiek Fysieke locatie en gaat vervolgens naar de grafiek Eindpuntserie om te zien hoe het gebruik van de DX-serie geleidelijk toeneemt in de loop der tijd. U controleert ook of het gebruik van het vorige eindpunttype geleidelijk afneemt .

Hoofdtelefoons per model

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Activagebruik > Trend gespreksduur

Hier worden afgehandelde gesprekken weergegeven op hoofdtelefoonmodel over tijd.

Scenario: uw organisatie introduceert geleidelijk nieuwe hoofdtelefoons en u wilt de snelheid zien waarmee de nieuwe hoofdtelefoons worden geïntroduceerd en de oude hoofdtelefoons worden uitgefaseerd, in de loop der tijd.

Fysieke locatie

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Toont gesprekken op basis van locatie.

Scenario: u wilt het hoofdtelefoonmodel zien dat in uw zuidelijke kantoor wordt gebruikt, in de loop der tijd. U selecteert uw zuidelijke kantoor in de grafiek Fysieke locatie en u kijkt vervolgens welke hoofdtelefoons worden gebruikt in de grafiek Hoofdtelefoons op model.

Unified CM-cluster

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Hier worden de afgehandelde gesprekken weergegeven volgens het Unified CM-cluster.

Scenario: uw organisatie heeft een groot aantal apparaten naar een nieuw cluster verplaatst en u wilt controleren of het verplaatsen is gelukt. U gaat naar de grafiek Apparaatpool en selecteert de apparaten die zijn verplaatst. Vervolgens onderzoekt u de grafiek Unified CM-cluster om ervoor te zorgen dat de apparaten nu in het nieuwe cluster staan.

Unified CM-versie

Servicebeleving > Status gespreksvolume

Servicebeleving > Geluidskwaliteit in gesprek

Activagebruik > Trend gespreksaantal

Activagebruik > Trend gespreksduur

Geeft een verdeling weer van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken gesorteerd op Unified CM-cluster.

Scenario: u wilt de Unified CM-versie zien die door uw noordelijke kantoor wordt gebruikt. U selecteert uw noordelijke kantoor in de grafiek Fysieke locatie. Vervolgens onderzoekt u de grafiek Unified CM-versie om te verifiëren dat uw noordelijke kantoor de juiste Unified CM -versie gebruikt.

Verdeling van de locaties gespreksverkeer

Locaties gespreksverkeer

Verkeersanalyse > Locaties gespreksverkeer

Toont de gespreksverkeerverdeling voor de vijf belangrijkste locaties.

Scenario: uw clusters zijn ingesteld op basis van de geografische regio en u wilt de hoeveelheid gespreksverkeer van en naar uw noordelijke kantoor analyseren, vergeleken met uw zuidelijke kantoor. Selecteer uw noordelijke kantoor in de CAC-locatiegrafiek.

Gespreksrichting

Verkeersanalyse > Locaties gespreksverkeer

Capaciteitsanalyse> Trunkgebruik

Geeft een verdeling weer van alle inkomende en uitgaande gesprekken voor alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken.

Scenario: u wilt het totale aantal inkomende en uitgaande gesprekken zien in uw kantoor op een bepaalde fysieke locatie. Vervolgens bestudeert u de gespreksrichtingsgrafiek om het totale aantal inkomende en uitgaande gesprekken voor die locatie te controleren.

Gespreksverdeling op tijd

Verkeersanalyse > Locaties gespreksverkeer

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Geeft een trend weer van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken die binnen verschillende tijdsintervallen op een dag zijn gestart.

Scenario: uw organisatie is van plan om haar services uit te breiden naar nieuwe locaties of om de oorzaak van weinig voorkomende oproeptypen te analyseren. In dit rapport wordt het aantal gesprekken weergegeven dat gedurende een bepaalde periode voor een geselecteerde locatie of een bepaald oproeptype is gemaakt.

Verdeling analyse gespreksverkeer

Analyse gespreksverkeer

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Hier wordt de verdeling van gesprekken en gesprekstrends weergegeven op basis van het verkeersvolume dat is ontvangen voor de vijf belangrijkste oproeptypen.

Scenario: uw organisatie wil de oorzaak van weinig voorkomende oproeptypen analyseren en het meest geschikte oproeptype vaststellen. In dit rapport wordt het aantal gesprekken en de gesprekstrend weergegeven op basis van het verkeersvolume dat is ontvangen voor de vijf belangrijkste oproeptypen.

Status gesprek

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Geeft een verdeling weer van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken.

Scenario: uw organisatie wil weten waarom gesprekken mislukken, niet slagen of worden verbroken . In dit rapport wordt het aantal gesprekken weergegeven dat in een netwerk is gestart en ontvangen voor alle oproeptypen, gebaseerd op de status geslaagd, verbroken en mislukt.

OTT-gesprekken (Over-The-Top)

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Toont een verdeling van alle geslaagde, verbroken en mislukte OTT-gesprekken, ook wel MRA-gesprekken (Mobile and Remote Access) genoemd, voor het volgende:

 • MRA naar MRA

 • Niet-MRA naar niet-MRA

 • MRA naar niet-MRA

Scenario: u wilt het type gespreksverkeer analyseren en identificeren tussen bepaalde eindpunten, zoals tussen MRA en niet-MRA. Selecteer MRA naar niet-MRA in de grafiek met MRA-gesprekken.

CAC-locatie (Call Admission Control)

Verkeersanalyse > Analyse gespreksverkeer

Toont een verdeling van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken per locatie, ook wel CAC-locaties (Call Admission Control) genoemd.

Scenario: uw clusters zijn ingesteld op basis van de geografische regio en u wilt het type gespreksverkeer van en naar uw noordelijke kantoor analyseren, vergeleken met uw zuidelijke kantoor. Selecteer uw noordelijke kantoor in de CAC-locatiegrafiek.

Trunkgebruiksverdeling

Capaciteitsanalyse> Trunkgebruik

Geeft een verdeling van het Trunkgebruik weer voor de top vijf Trunks die zijn geconfigureerd binnen een callmanager.

Scenario: Uw organisatie wil het capaciteitsgebruik analyseren en de trunks identificeren die de maximale capaciteit gebruiken. Selecteer de Trunk in het diagram Trunkgebruiksverdeling.

Verdeling van het type trunk

Capaciteitsanalyse> Trunkgebruik

Geeft een verdeling van Trunktype weer voor de top vijf Trunks die zijn geconfigureerd binnen een callmanager.

Scenario: uw organisatie wil het capaciteitsgebruik analyseren en de trunks identificeren die de maximale capaciteit gebruiken. Selecteer de Trunk in het diagram Trunkgebruiksverdeling.

Trend van trunktype

Capaciteitsanalyse> Trunkgebruik

Geeft de trend weer van de verdeling van het trunkgebruik over alle trunktypen die zijn geconfigureerd in de gespreksmanager.

Scenario: uw organisatie is van plan de algehele capaciteit te vergroten en wil de trunks identificeren die het maximale aantal gesprekken verwerken. Selecteer de grafiek Trunktype trend.

Trunk-gebruikstrend

Capaciteitsanalyse> Trunkgebruik

Toont de Trunk-gebruikstrend voor de top vijf Trunks die zijn geconfigureerd in een callmanager.

Scenario: uw organisatie wil de trunks identificeren die de minste capaciteit gebruiken en deze sluiten om het algehele capaciteitsgebruik te verminderen. Selecteer het diagram Trunk-gebruikstrend.

Tabel 3. UI-terminologie
Veldtitel Beschrijving
Aantal gesprekseindpunten Het aantal gesprekken waarbij ten minste één eindpunt is betrokken.

 

Het aantal gesprekseindpunten omvat ook de gesprekken die vanuit Jabber en Webex Teams zijn gestart.

Totaal gespreksminuten De totale duur van alle gesprekken (minuten) die zijn gevoerd met de activa.
Totaal aantal eindpunten in gesprekken Het totale aantal eindpunten dat deelneemt aan de gesprekken.

 

Eén eindpunt kan deelnemen aan meerdere gesprekken.

Aantal gesprekken met hoofdtelefoon Het aantal keren dat ten minste één hoofdtelefoon bij een gesprek is betrokken.
Gespreksminuten met hoofdtelefoon De totale duur van alle gesprekken (minuten) die zijn gevoerd met hoofdtelefoons.
Totaal aantal hoofdtelefoons in gesprekken Aantal keren dat hoofdtelefoons deel hebben genomen aan gesprekken.
Totaal aantal geheime gesprekken Totaal aantal gesprekken uit alle locaties en categorieën.
Aantal gesprekken binnen het netwerk Totaal aantal gesprekken binnen het netwerk. Gesprekken binnen het netwerk zijn niet-PSTN-gesprekken.
Aantal gesprekken buiten het netwerk Totaal aantal gesprekken buiten het netwerk. Gesprekken buiten het netwerk zijn PSTN-gesprekken.
Aantal interne gesprekken Totaal aantal gesprekken dat binnen de organisatie heeft plaatsgevonden. Interne gesprekken zijn gesprekken tussen bedrijven.

OTT-gesprekken

Totaal aantal geslaagde, verbroken en mislukte OTT-gesprekken. Ook wel MRA-gesprekken (Mobile and Remote Access) genoemd.

Session Initiation Protocol (SIP)-gesprekken

Totaal aantal gesprekken van SIP-Trunk

Media Gateway Control Protocol (besturingsprotocol voor mediagateway)-gesprekken

Totaal aantal gesprekken van MGCP-trunk

Interclustergesprekken (ICT)

Totaal aantal gesprekken van ICT-trunk

Peer-to-peer (P2P)-gesprekken

Totaal aantal gesprekken van P2P-trunk

Analyse weergeven

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > UCM-cloud.

De pagina Cisco UCM-cloud overzicht verschijnt.

Op basis van de services die zijn ingeschakeld, kunt u Berichten, Gesprekken, Apparaten en Rapporten selecteren in het menu Analyse voor specifieke analysevisualisaties.

De partners kunnen de analyses van hun klanten zien vanuit de Cisco Webex Partner Hub:

 1. Ga vanuit de partnerweergave in Control Hub naar Klanten.

 2. Selecteer een klant en klik op Klant weergeven.

  De pagina Klantoverzicht wordt geopend.


   

  Het servicepictogram bij een Klantnaam geeft aan dat de klant recht heeft op Cisco UCM-cloudservice.

  Afbeelding 1. Partnerweergave van UCM-analyse
 3. Ga naar Analyse > UCM-cloud.

  De overzichtspagina Cisco UCM-cloudanalyse wordt weergegeven.

  Afbeelding 2. Overzicht UCM-analyse
  Zie Rapporten en grafieken voor meer informatie over UCM-analysegrafieken.
2

Op de pagina Cisco UCM-cloud overzicht worden de kaarten weergegeven die betrekking hebben op Servicebeleving, Activagebruik, Verkeersanalyse en Capaciteitsanalyse.

3

(Optioneel) Als u de analyse voor MRA-gegevens wilt weergeven, schakelt u de schakelaar Alleen MRA-gegevens in.

Afbeelding 3. Cisco UCM-cloudanalyse MRA-modus
4

(Optioneel) Kies een cluster in de vervolgkeuzelijst voor clusterselectie in de linkerbovenhoek.

De standaardinstelling is Alle clusters.

5

Als u de gegevens in de grafieken wilt filteren op basis van de tijdsperiode, klikt u op de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek.

Afbeelding 4. Analyse op tijdsperiode
Analyse op tijdsperiode

Ondersteunde tijdsbereiken zijn gisteren, afgelopen 7 dagen, afgelopen 30 dagen, afgelopen 90 dagen en afgelopen 12 maanden.

U kunt de grafieken voor de geselecteerde periode weergeven. Het standaardtijdsbereik is Afgelopen 30 dagen.


 

Als u Gisteren selecteert in de vervolgkeuzelijst, worden de trends OMHOOG en OMLAAG gebaseerd op de gegevens die worden vergeleken met de twee dagen voorafgaand aan de vorige dag. En als u Afgelopen 7 dagen selecteert, wordt de trend voor percentage OMHOOG of OMLAAG berekend op basis van de vergelijking van de gegevens voor de afgelopen 7 dagen met de gegevens voor de voorafgaande twee weken.

6

Op de overzichtspagina Cisco UCM-cloudanalyse kunt u extra grafieken toevoegen met behulp van de optie .

Klik rechtsboven op de optie Grafieken toevoegen en selecteer uit de beschikbare grafieken de grafiek die u wilt toevoegen.

U kunt ook een kaart verwijderen. Klik op de drie puntjes rechtsboven bij een kaart en selecteer vervolgens Kaart verwijderen.
Afbeelding 5. Kaart verwijderen

Analyse downloaden

U kunt de gegevens die in de grafieken worden weergegeven, exporteren naar een Excel-bestand met de knop Downloaden.


U moet wachten tot het Excel-rapport is gedownload, anders mislukt het downloaden.

De huidige release staat het downloaden van rapporten voor verkeersanalyse en capaciteitsanalyse niet toe.

Problemen met Analyse oplossen

Probleem

Oplossing

Het tabblad UCM-cloud wordt niet weergegeven na het aanmelden bij Control Hub.

De rol, de omvang of de rechten die aan u zijn toegewezen, kunnen onjuist of ontoereikend zijn. Neem contact op met Cisco TAC-ondersteuning.

Wanneer u op het tabblad UCM-cloud klikt, wordt het bericht 403 Verboden weergegeven.

 1. Controleer of u een ondersteunde browser gebruikt.

 2. Probeer de Analyse-gebruikersinterface te openen in Incognito-modus met alle invoegtoepassingen uitgeschakeld.

 3. Wis de browsercache en cookies.

 4. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met Cisco TAC-ondersteuning.

De pagina Analyse wordt niet geladen voor Incognito-modus in Chrome.

Ga naar Instellingen > Privacy en beveiliging > Cookies en andere sitegegevens en selecteer Alle cookies toestaan. Voor andere browsers activeert u cookies met de relevante menuopties.

Grafieken worden niet geladen in de Analyse-gebruikersinterface.

 1. Controleer of u de nieuwste versie van de browser hebt (Chrome, Firefox of Edge).

 2. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met Cisco TAC-ondersteuning.

In de Analyse-gebruikersinterface hebben sommige grafieken geen gegevens.

 • Controleer of het veld Vlag voor CDR ingeschakeld is ingesteld op Waar en het veld Gespreksdiagnose ingeschakeld is ingesteld op Alleen ingeschakeld wanneer de vlag voor CDR inschakelen is ingesteld op Waar.

 • Als u een extra proxy hebt geconfigureerd, duurt het circa 1,5 uur tot de telemetriemodule de werkende proxy heeft geselecteerd en de status van het knooppunt wijzigt in online. Als het knooppunt na 1,5 uur nog offline blijft, neemt u contact op met de Cisco TAC-ondersteuning.

In grafieken in de Analyse-gebruikersinterface worden geen gegevens weergegeven.

Controleer of de telemetrieservice is gestopt.

Grafieken in de Analyse-gebruikersinterface geven onjuiste gegevens weer.

Neem contact op met Cisco TAC-ondersteuning.

In de grafiek Analyse van mislukte gesprekken in de categorie Servicebeleving worden geen gegevens van mislukte gesprekken weergegeven.

Controleer of CDR legt gesprekken met duur van Nul vast in de UCM-cloudserviceparameters is ingeschakeld voor alle UCM-cloudknooppunten. Als dit niet is ingeschakeld voor alle knooppunten, moet u dit inschakelen.