Overzicht

Het nieuwste kanaal geeft uw organisatie directe toegang tot de nieuwste updates en functies voor Webex. Wanneer uw organisatie op het nieuwste kanaal staat, ontvangen uw Webex-sites onmiddellijk updates. Deze upgradestrategie is gebruikelijk voor Cloud toepassingen.

Het langzame kanaal (voorheen de vergrendeling) geeft bedrijven meer tijd om nieuwe versies van Webex Business Suite-toepassingen voor hun gebruikers in te vouwen. Wanneer uw site zich op het langzame kanaal bevindt, kunt u zes maanden upgraden voordat de site automatisch wordt bijgewerkt.


Als uw site zich op het nieuwste kanaal bevindt, kunt u niet overschakelen naar het langzame kanaal.

Als u zich in het langzame kanaal bevindt:

  • U ontvangt elke zes maanden nieuwe releases met functieverbeteringen.

  • Er zijn versies beschikbaar met foutcorrecties tussen de functie releases.

  • De snelheid van het trage kanaal gaat de dag waarop een nieuwe versie beschikbaar is. Als uw Webex-site bijvoorbeeld op het langzame kanaal staat 40,2 en op 31 juli, wordt de nieuwe versie van het langzame kanaal van 40,8 beschikbaar. Op 31 juli duurt het trage kanaal 40,2 tot het einde van de levensduur. Webex ondersteunt geen langzame kanaal releases voor beëindiging.

Zowel Webex Sitebeheer als de functie Webex Control Hub voor langzame kanaalbeheer.

Als u een Webex-partner bent en u meerdere sites beheert, kunt u meerdere sites tegelijk upgraden.

Als u een Webex partner bent, moet u uw klanten toestaan hun eigen sites in Webex Control hub te beheren .


Nadat u de upgrade op uw site hebt uitgevoerd, kunt u deze niet terug wijzigen in de eerdere versie.

Voordat u begint

1

Meld u aan bij Sitebeheer.

2

Selecteer Nu upgraden in de banner aan de bovenkant van het scherm.


 
De banner geeft een beschikbare upgrade weer nadat u de release hebt geïmplementeerd op de primaire en GSB-clusters.
3

Als een banner niet wordt weergegeven, gaat u naar configuratie > algemene site-instellingen > bureaublad-app upgraden.

4

Kies of u wilt upgraden naar een latere langzame kanaal release of naar de nieuwste kanaal release wilt gaandoor de desbetreffende keuzerondje te selecteren.


 

Als u van een langzame kanaal versie overgaat naar de nieuwste kanaal release, wordt uw site automatisch geüpgraded naar de nieuwste beschikbare Cisco Webex-bureaubladtoepassingen. Uw site ontvangt nieuwe functies, verbeteringen en verbeteringen zoals we deze vrijgeven.

5

Als u ervoor kiest om op het langzame kanaal te blijven, selecteert u een beschikbare belangrijke release en een extra patch niveau.


 

Als u geen extra patch wilt toepassen , schakelt u het selectievakje uit.

6

Als u uw site onmiddellijk wilt bijwerken, selecteert u spoed.

Als u de update voor een later tijdstip wilt plannen, selecteert u in de toekomst tijden vervolgens een datum en tijd tot één maand vooraf.

7

Selecteer Upgraden.

8

Bevestig in het bevestigings dialoogvenster het versienummer en selecteer vervolgens OK.

Het duurt maximaal 30 minuten om de upgrade te voltooien.

9

Controleer of de upgrade is geslaagd door het versienummer te controleren in de versie van de bureaublad-app voor site gegevens > .

Nadat u de upgrade naar de nieuwste versie hebt uitgevoerd, verdwijnt de melding en de vervolgkeuzelijst. U kunt de status van upgrades zien wanneer de upgrades zijn gestart en beëindigd en wie de upgrades heeft uitgevoerd door geschiedenis te selecteren .

Als een upgrade mislukt, werkt uw Webex-site nog steeds. We raden u aan een test vergadering te houden na een upgrade.


Nadat u de upgrade op uw site hebt uitgevoerd, kunt u deze niet terug wijzigen in de eerdere versie.

Voordat u begint

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en selecteer vervolgens Sites.https://admin.webex.com

2

Selecteer de site die u wilt upgraden, klik op site configurerenen kies upgrade bureaublad-app.

3

Kies of u wilt upgraden naar een latere langzame kanaal release of naar de nieuwste kanaal release wilt gaandoor de desbetreffende keuzerondje te selecteren.


 

Als u van een vergrendelings versie overgaat naar de nieuwste kanaal release, wordt uw site automatisch bijgewerkt naar de nieuwste beschikbare Cisco Webex-bureaubladtoepassingen. Uw site ontvangt nieuwe functies, verbeteringen en verbeteringen zoals we deze vrijgeven.

4

Als u ervoor kiest om op het langzame kanaal te blijven, selecteert u een beschikbare belangrijke release en een extra patch niveau.


 

Als u geen extra patch wilt toepassen , schakelt u het selectievakje uit.

5

Bevestig in het bevestigings dialoogvenster het versienummer en selecteer vervolgens OK.

Het duurt maximaal 30 minuten om de upgrade te voltooien.

6

Als u wilt controleren of de upgrade is gelukt, gaat u naar Services, selecteert u uw Webex-site en klikt u op site- > algemene instellingen configureren > sitegegevens > bureaublad-App versie.