Virtuele assistenten voor klanten configureren

Voordat u begint

Maak een Dialogflow agent aan die geautomatiseerde antwoorden geeft.

1

Selecteer in de klantweergave in https://admin.webex.com de optie Services.

2

Op de kaart Contactcenter selecteert u Eigenschappen.

3

Klik op Nieuw > Virtuele assistent > Virtuele assistent voor klant.

4

Op de pagina Een Dialogflow-agent maken voordat u verdergaat, kiest u één van de opties:

  • Nee, ik heb geen vooraf geconfigureerde Dialogflow-agent: als u deze optie kiest, downloadt u de voorbeeldagent en importeert u vervolgens uw agent en past u deze aan.
  • Ja, ik heb een vooraf geconfigureerde Dialogflow-agent: download het bestand Intents.zip met een "Escalatie"-intentie om klantinteracties door te sturen naar agenten en een "Behandeld"-intentie om de interactie van de virtuele assistent van de klant met de klant te beëindigen en als voltooid aan te duiden.
5

Selecteer de API-versie van de Dialogflow:

  • V1 API: voer het Client Access Token voor uw Dialogflow-agent in en klik op Valideren.
  • V2 API (standaard): upload de verificatiesleutel door het JSON-bestand te kiezen en op Valideren te klikken.

     

    Zorg ervoor dat het JSON-bestand is gemaakt met de Dialogflow API-beheerdersrol die volledige API-toegang heeft.

6

Voer de naam van de Virtuele assistent van de klant in. De naam moet uniek zijn en mag max. 50 tekens bevatten.


 

Optioneel kunt u een profielafbeelding uploaden.

7

Klik op Voltooien om de Customer Virtual Assistant aan te maken. De pagina Eigenschappen wordt geopend en toont de nieuw aangemaakte kaart van de virtuele assistent.

Het label In gebruik in de kaart toont het aantal sjablonen waarin u deze virtuele assistent hebt gebruikt. De labelkaart geeft nul aan voor nieuwe virtuele assistenten.