Selectief gesprekken accepteren

U kunt op specifieke tijdstippen gesprekken van specifieke beroepers accepteren.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gespreksgebruikersportalnaar Gespreksinstellingen.

3

In-/uitschakelen Selectief gesprekken accepteren.

4

Selecteer een vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.

Als u voor deze instelling geen planning ziet die u wilt gebruiken, kunt u een planning toevoegen op het tabblad Planningen. Zie Een planning maken die moet worden toegepast op gespreksinstellingen voor meerinformatie.

5

Klik op Planning toevoegen om de volgende parameters in te stellen:

  • Wanneer- Selecteer uw vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.
  • Gesprekken van- Selecteer of u gesprekken wilt accepteren vanaf een telefoonnummer of Selecteer Telefoonnummers . Als u Selecteer Telefoonnummerskiest, voert u de aanvullende gegevens in.
  • Accepteren of niet accepteren: kies ervoor om de gesprekken die in deze parameters passen te accepterenof teweigeren.
6

Klik op Opslaan.

Uw planning is toegevoegd aan een tabel Accepteren of Niet accepteren. U kunt planningen bewerken of verwijderen uit de tabellen, als dat nodig is.

7

Klik op Opslaan.

Selectief oproepen afwijzen

U kunt gesprekken van bepaalde bevers op specifieke tijdstippen weigeren.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gespreksgebruikersportalnaar Gespreksinstellingen.

3

Schakel selectief gesprekken afwijzen in.

4

Selecteer een vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.

Als u voor deze instelling geen planning ziet die u wilt gebruiken, kunt u een planning toevoegen op het tabblad Planningen. Zie Een planning maken die moet worden toegepast op gespreksinstellingen voor meerinformatie.

5

Klik op Planning toevoegen om de volgende parameters in te stellen:

  • Wanneer- Selecteer uw vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.
  • Gesprekken van : selecteer of u gesprekken wilt accepteren vanaf een telefoonnummer, doorgestuurdof SelecteerTelefoonnummers. Als u Selecteer Telefoonnummerskiest, voert u de aanvullende gegevens in.
  • Afwijzen of Niet afwijzen : kies ervoor om de oproepen die binnen deze parameters passen, af te wijzen of niet te weigeren.
6

Klik op Opslaan.

Uw planning is toegevoegd aan een tabel Afwijzen of Niet afwijzen. U kunt planningen bewerken of verwijderen uit de tabellen, als dat nodig is.

7

Klik op Opslaan.

Gesprekken selectief doorschakelen

U kunt gesprekken op specifieke tijdstippen doorsturen van specifieke belefoongesprekken. Deze instelling heeft voorrang op het doorsturen van een gesprek.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gespreksgebruikersportalnaar Gespreksinstellingen.

3

Schakel selectief gesprekken doorsturenin .

4

Voer het telefoonnummer in waar u gesprekken naar wilt doorsturen.

5

Schakel het selectievakje naast Bel herinnering gebruiken in om eenbelherinnering in te stellen voor deze gesprekken.

6

Selecteer een vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.

Als u voor deze instelling geen planning ziet die u wilt gebruiken, kunt u een planning toevoegen op het tabblad Planningen. Zie Een planning maken die moet worden toegepast op gespreksinstellingen voor meerinformatie.

7

Klik op Planning toevoegen om de volgende parameters in te stellen:

  • Doorsturen naar- Voer het telefoonnummer in waar u gesprekken naar wilt doorsturen tijdens deze planning.
  • Wanneer- Selecteer uw vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.
  • Gesprekken van- Selecteer of u gesprekken wilt accepteren vanaf een telefoonnummer of Selecteer Telefoonnummers . Als u Selecteer Telefoonnummerskiest, voert u de aanvullende gegevens in.
  • Doorsturen of Niet doorsturen : kies of u wel of niet gesprekkenwiltdoorsturen die binnen deze parameters passen.
8

Klik op Opslaan.

Uw planning is toegevoegd aan een tabel Doorsturen of Niet doorsturen. U kunt planningen bewerken of verwijderen uit de tabellen, als dat nodig is.

9

Klik op Opslaan.