1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruikers voor wie u informatie over de beller-id wilt toevoegen.

2

Selecteer Bellen en kies Beller-id.

3

Werk de gegevens van de beller-id bij en selecteer Opslaan.