Jeg blir bedt om å laste ned SAML2AuthService samtidig som du logger på SSO-aktivert Cisco-Jabber

Jeg blir bedt om å laste ned SAML2AuthService samtidig som du logger på SSO-aktivert Cisco-Jabber.

Cisco Jabber spør om å laste ned SAML2AuthService på et SSO-aktivert domene (Single Sign-on).

 Årsak:
dette problemet kan oppstå på grunn av en register nøkkel som mangler under MIME-katalogen.

Tjeneste

Få hjelp fra din bedrift IT-avdeling for å opprette følgende register nøkkel :
 1. Åpne notis blokk.
 2. Kopier/Lim inn koden nedenfor i notis blokk:

  Versjon 5,00

  av Windows register redigering [
  HKEY _CLASSES_ROOT \mime\database\content type \ Text/ XML ]
  "
  CLSID " = "{ 48123BC4 -99D9-11D1-A6B3-00C04FD91555}"
  "intern nummer" = ".
  XML "
  koding" = hex: 08,00,00,00

   
 3. Lagre Notisblokk-filen med en . REG-linje. Som eksempel: MIME. reg
 4. Dobbelt klikk på den lagrede . REG -filen for å laste inn nøkkelen i registret.
 5. Start data maskinen på nytt.

Prøv å logge på Jabber på nytt.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, kan du kontakte Cisco Webex kunde støtte for å få mer hjelp. Se: WBX162 – hvordan kontakter du WebEx kunde tjenester eller teknisk støtte?

Var denne artikkelen nyttig?