Jag ombeds att ladda ned SAML2AuthService när jag loggar in i Cisco Jabber med SSO aktiverat

Jag ombeds att ladda ned SAML2AuthService när jag loggar in i Cisco Jabber med SSO aktiverat.

Cisco Jabber uppmanar om att hämta SAML2AuthService på en SSO-aktiverad domän.

 Orsak:
Det här problemet kan uppstå på grund av att register nyckeln saknas under MIME-katalogen.

Lösning:

Få hjälp från ditt företags IT-avdelning för att skapa följande registernyckel:
 1. Öppna Anteckningar.
 2. Kopiera/klistra in följande kod i Anteckningar:

  Windows Registry Editor version 5.00

  [
  HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Databas\Innehållstyp\text/xml]
  "
  CLSID"="{48123BC4-99D9-11D1-A6B3-00C04FD91555}"
  "Anknytning" = ".
  XML"
  "Kodning"=hex:08,00,00,00

   
 3. Spara Notepad-filen med en .REG-filtyp. Till exempel: mime.reg
 4. Dubbelklicka på den sparade .REG-fil för att läsa in nyckeln i registret.
 5. Starta om datorn.

Försök att logga in på Jabber igen.

Om problemet fortfarande kvarstår kontaktar du Cisco Webex tekniska supportavdelning för ytterligare hjälp. Se: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska supportavdelning?

Var den här artikeln användbar?